Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A Shasta-hegy ébredése

A Shasta-hegy ébredése
Mount Shasta, California - 2003. június 21-22.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelshasta03.html )


(A fenti élő közvetítés anyagát Kryon kiegészítette és továbbfejlesztette a Lee Carrollnak adott további közvetítések során annak érdekében, hogy alkalmassá tegye az írásba foglalásra, valamint hogy érthetőbbé tegye azokat a fogalmakat, amelyek az élő közvetítés energiájában elhangzottak.)


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Igen erőteljes az energia ezen a helyen. Olyan időpontot és helyet választottunk, amelyek még annál is nagyobb energiával rendelkeznek, mint amire társam számított, ezért most arra kérem őt, hogy gondosan összpontosítson (Lee-ről van szó). Sok olyan dolog hangzik el ma, amely megfontoltságot igényel tőle. Olyan fogalmakat használunk majd, amelyekkel még nem találkozott, olyan neveket említünk, melyeket még nem hallott. Ezeket az információkat csak egy ilyen helyen lehet átadni - amely lemúriai energiával telített.

Beszélünk még minderről a továbbiakban, most azonban azt szeretnénk elmondani nektek, hogy a fátyol túloldaláról három nappal ezelőtt érkezettek csoportja megkezdi működését köztetek. Lesznek olyanok, akik ezt kérdezik: "Valóban létezik ilyesmi? Honnan tudhatnánk, hogy a ma este szóba kerülő ezoterikus témák bármelyike is valóságos vagy igaz? Hol a bizonyíték?" Azt válaszoljuk erre, hogy a mai üzenet a társam által közvetítettek közül minden bizonnyal a legezoterikusabb lesz. Ha bizonyítékot kerestek, még éveket várhattok rá, vagy intuíciótokat követve elhiszitek a ma átadottakat. Ítélőképességetek alkalmazásához kérjétek azok segítségét, akik mellettetek állnak (a láthatatlan segítőkét).

A mai alkalom igen eltérő az eddigiektől társam számára. Már jó néhány éve végez ilyen közvetítéseket, de a mai más, mint a többi. Mintha visszatértél volna azokba az időkbe, amikor aggodalom töltött el minden ilyen esemény előtt, igaz, társam? Ideges voltál, mert nem tudtad, mi fog következni. Így működik Isten szeretete, így működik a "MOST".

Tudjátok, ugye, hogy itt vagyunk veletek? Sokan éreztek bennünket. Annak az entitáscsoportnak, amely eljött hozzátok, egyetlen célja van: az Emberiség támogatása. Gyakran hangoztatjuk, hogy nem vagytok egyedül és sokszor beszélünk a rendelkezésetekre álló isteni adományokról. Mégis sokan közületek így vélekednek: "Rólam lenne szó? Ugyan, én csak egy átlagos ember vagyok!" A dualitás elrejti előletek ezt az egészet. Elrejti előletek ezt az egészet! Nem lesz életeteknek egyetlen olyan napja sem, amikor bizonyítékhoz juttok lényetek szent voltáról. Nem lesz életeteknek egyetlen olyan napja sem, amikor a tükörbe nézve ezt mondjátok: "Igen, isteni arcot látok." A dualitás folyamatosan működik, alkotórészeitek és összetevőitek szakadatlanul ide-oda cibálnak titeket, s mindig felmerül bennetek a kétely, hogy vajon létezhet-e ilyesmi, mint ez a mai esemény.

Még azoknak is, akik a leginkább megvilágosodottak, akik a legmagasabb rezgésszintűek közületek, még nekik is vannak effajta pillanataik. "Drága Szellem, azt mondtad, soha nem vagyok egyedül, ma mégis annyira magányosnak érzem magam!" - fogalmazódik meg bennetek ilyenkor. Hallunk titeket legsötétebb perceitekben, bánatotok közepette is - és legfényesebb örömeitek idején is. Veletek vagyunk és ünnepelünk benneteket, amikor a fényben táncoltok és amikor a sötétben sírtok. Ez az egyik oka annak, hogy a társam közreműködésével folyó közvetítésünk alatt végig ez a közlendőnk: mérhetetlenül szeretünk titeket. Minden emberi elképzelést felülmúló mértékben szeretünk benneteket, drága családtagok! Oly sok mindent rejt nagyszerű lényetek!

Kryon mondandója eddig is az volt és mindig az is marad, hogy megváltoztattátok bolygótok valóságát. Ebben a folyamatban elértetek egy helyzethez - amely várt rátok. Amint már elmondtuk, a mágneses háló átállításának befejeződésekor kezdődik Kryon igazi munkája. A mágneses erők mestereként az elmúlt 12 évben munkám a háló megváltoztatásához kapcsolódott, most azonban már nem erről szól, hanem arról, hogy mi történik a háló beállítását követően. Itt az ideje, hogy ezzel foglalkozzunk.

Annak érdekében, hogy érthetővé tegyük számotokra, mi is történik, jól megfontolt lépésenként kell haladnunk, különösen a mai üzenet átadása során. Nézzük hát az első lépést.
Beszéltünk a mágneses hálóról és a kristályhálóról, a bolygó e két hálójáról, amelyek egymás közelében, egymással összhangban működnek. Szóltunk a harmadik hálóról, az emberi tudatról is, amely együtt fog változni a kristályhálóval.

Amikor beleegyeztetek abba, hogy megváltozzon bolygótok valósága, először a hálónak kellett módosulnia és most követi ezt a második és harmadik változása. Tizenkét évvel ezelőtt elmondtuk, hogy most fejeződik be a mágneses háló átállítása és valóban most ért véget. Megadtuk az időpontokat és hogy milyen energiák jelentkezésével jár az átállás - mindezek azóta beigazolódtak. A változásokat látják geológusaitok is és bolygótok tájékozódási műszerei is jelezték őket.

Aztán elkezdtük a tudomásotokra hozni, hogy lesznek olyanok, akik bőséges ismereteket adnak át majd nektek a következő átállításról, vagyis a kristályháló módosításáról. És ma már valóban ezt teszik. Azt is elmondtuk, hogy új adomány válik elérhetővé számotokra, a "felelősség adománya", amely a "nyolcas szám" energiájával rendelkezik. A nyolcas interdimenzionális, dimenziókon átívelő szám, amely jól jellemzi éppen annak az energiának a dimenziókat átfogó voltát, amely felé haladtok. (Felülről és alulról nézve is ugyanúgy néz ki, az oldalán fekve pedig a végtelent szimbolizálja.) A közvetítéseink során tárgyalt összes kérdés közül a legnagyobb téma az emberi DNS interdimenzionalitása. Újra és újra ismereteket adtunk át arról, hogy ez mit is jelent. És most megint ezt tesszük.

A kristályháló meg fog változni. Bizonyára felmerül bennetek a kérdés, hogy miről is van itt szó valójában, mi az a legfőbb átalakulás, amire számíthattok. A változás az információt és a Föld energiáját érinti. Gondoljatok a kristályos jellegű dolgokra, mint például azokra a kristályokra, amelyeket olyannyira kedveltek. Energiát hordoznak, ugye? Sőt információt is tárolhatnak. És mi lehet a legjelentősebb információ, amelyet a kristályháló hordozhat a Föld bolygó számára? A rólatok és történelmetekről szóló feljegyzések. A rács azt tükrözi vissza, amit véghez vittetek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kristályhálóban megtalálható a bolygó történelme és az emberi múlt teljes emlékezete. A kristályhálóban fel van jegyezve az is, hogy te ki vagy, hogy ki voltál, s hogy mit csinálsz éppen most. A kristályhálóba foglalt múlt a jövő katalizátora, ugyanis a rácsban rögzítettek között nem létezik időbeli megkülönböztetés. Az energia kerül megörökítésre, amely aztán a "mostban" megnyilvánul. A kristályháló tárolóképessége elképesztően hatalmas és dimenziókon áthatoló módon folyamatosan teremti és fenntartja az emberi valóságot.

A mágnesesség változott meg először (a bolygó mágneses hálója). A mágnesesség katalizátorként szolgál a DNS-aktiválódáshoz, amely a kristályháló egyes változási szakaszainak befejeződésekor fogja kezdetét venni. Az egyik rács átformálja a másikat és a kristályhálóban várható történések közül a legnagyobb a múlt felülírása lesz. Igen, a fizikusoknak igazuk volt, amikor az idő értelmezése során eljutottak annak a kérdésnek a megfogalmazásáig, hogy egyáltalán létezik-e az idő. Az interdimenzionalitással foglalkozva fel kell függesztenetek még az idő linearitására vonatkozó elképzeléseteket is, ami segít majd azt is megértenetek, hogy miképp történhet meg olyasmi, mint a bolygó múltjának újraírása annak érdekében, hogy megváltozzon a "most".

Erre szükség van, amint már elmondtuk nektek, mert ezáltal lehetőség nyílik annak a megteremtésére, amit Új Jeruzsálemnek neveztünk. Habár az üzenetnek ez a része korábban már átadott ismeretek rövid áttekintése, elengedhetetlen azok számára, akik eddig még nem találkoztak velük. Tehát most már tudjátok, hogy valami készülőben van. Az energiák elkezdenek áramlani, sőt ezt az évet (2003) "a változás évének" neveztük. Legnagyobb örömünkre a bolygótokon tapasztalható dolgok még annál is gyorsabban bontakoznak ki, mint ahogy vártuk. Nem véletlen, hogy éppen most itt vagytok ebben a lemúriai energiában (azokhoz szólva, akik Shastában hallgatják a közvetítést). Kicsit később a magyarázatát is elmondjuk.

Tehát azt tekintjük át jelenleg, hogy mi történt az elmúlt 13 évben. A bolygó mágneses erőterei megváltoztak, méghozzá oly módon, ami valójában némileg feljebb emelte a fátylat, s a fátyol alá energia áramlott a bolygóra. Ez az új energia fog kiteljesedni a következő 12 évben. Olyan típusú energia ez, amelyre sokan nem is számítottatok. Beszéljünk erről valamivel bővebben.

Azt mondjátok, "új energia", de oly gyakran használjátok ezt a kifejezést a ti nyelveteken és kultúrátokban, hogy talán már el is vesztette igazi értelmét számotokra. Mit jelent az, hogy "új"? Az előző közvetítésben - amely írásban is megjelenik - azzal foglalkoztunk, hogy "mi új és mi nem az". Kérjük, olvassátok majd el, mert kapcsolódik ahhoz, amit ma elmondunk. Isten lassú, a bölcsesség lassan tárul fel. A jó dolgokat ilyen módon kapjátok, amint ezt tudjátok. Az ősi népek szintén tisztában voltak ezzel és a Föld legbölcsebb társadalmai ma is tiszteletben tartják, hogy a folyamatok időt vesznek igénybe. Vagyis a bolygón megjelenő "új" energia valójában azt jelenti, hogy "más, mint az előző évezredek energiája", "új" az egész elkövetkező korszakot tekintve. Ez egyben az egyik legmélyrehatóbb változás és fordulat az Emberiség egész történetében és ehhez időre van szükség.

Tisztelgés a Shasta-hegyhez tartozók előtt

Ideje szót ejteni erről a területről (a Shasta-hegyről). Nem lehetne elképzelni jobb alkalmat arra, hogy erről az egész bolygó szempontjából igen fontos helyről beszéljünk, mint a mostanit, amikor éppen itt ültök. Nagy jelentőségű területről van szó mind a hallgatók, mind az olvasók szempontjából. Kezdjük azokkal, akik itt élnek. Ünnepélyesen köszöntöm az Őrzőket. Azokat nevezzük így, akik majdnem mindegyik életüket magas rezgésszinten töltik. Lemúriai energiával születtek és alig várták, hogy ide kerüljenek (a Shasta területére), mert vonzotta őket ez a vidék és itt is maradtak.

Az Őrzők a szó szoros értelmében felügyeltek a hegy információjára. Talán közületek sokan úgy vélekednek róluk, hogy ők a fénymunkások előfutárai, ám jóval nagyobb a jelentőségük. Ők rögzítették és kötötték meg és tartották frissen az energiát ezen a hegyen. Mert tiszta és üde a hegy energiája a mai napig! Azokhoz szólok most, akik először járnak itt: Tudatában vagytok annak, hogy milyen energiában mozogtok? Akik felgyalogoltak a hegyre, tudják, hogy ez a hegy beszél hozzátok. Meglepődtetek rajta? Sok minden zajlik itt és ma új elnevezést adunk ezeknek a folyamatoknak.

Őrzők - kik is ők? Olyan emberek, akik hosszú-hosszú évek óta ezen a hegyvidéken élnek. Láttak mindent, ami itt zajlott, látnak minden energiát, amely a hegy tájékán megjelenik, tanúi az igazságnak és az igazságtalanságnak. Látták és látják a könnyelműség és felelőtlenség kavargását, de itt maradtak mindvégig és őrzik a hegy értékeit, fenntartva őket az elkövetkezendő történésekhez.

Őrzők - ők azok, akiknek ezt mondjuk most: "Jól végeztétek dolgotokat!" - Ám ezúttal ezt is hozzátesszük: - "És ha most szeretnétek elmenni innen, megtehetitek. Megkapjátok az engedélyt arra, hogy átadjátok a fáklyát." Azt hiszitek, nem tudjuk, hogy jó néhányan elfáradtatok már? Most, hogy a háló átállítása befejeződött és a kristályenergiába lépünk át, az interdimenzionálisan aktív részek és összetevők mozgásba kezdenek. Ez már egy másfajta energia. Őrzők, befejeződött a munkátok. Becsülettel végeztétek... Fenntartottátok az energiát annak a megnyilvánulásáig, aminek az érdekében létre lett hozva és ezt a feladatot rendben elláttátok.

Hogy mi késztethet benneteket az elköltözésre? Az, hogy nagy változást fogtok tapasztalni a Shasta-hegy területén. Már a következő három évben nagy jövés-menés zajlik majd. Akik bármilyen okból már nagyon régóta itt laknak, most úgy dönthetnek, hogy elhagyják ezt a vidéket. Elárulok valamit: élnek itt olyan Őrzők, akik soha nem vennének részt egy ilyen összejövetelen! Úgy gondolják, hogy ők nem spirituális beállítottságúak, mégis rögzítik és itt tartják az energiát, mert intuitív módon érzik a terület vonzását életek során keresztül és vigyáznak rá, gondoskodnak róla. Még azok is, akik nem hallják ezt az üzenetet, megérzik testükben a feltámadó intuitív érzést, hogy befejeződött a munkájuk. Bár továbbra is nagy becsben tartják ezt a helyet, egyes Őrzők mégis elhagyják, nem is ismervén ennek okát.

Ünnepelve köszöntjük az Őrzőket, akikről el kell mondanunk, hogy nincs közük a régi energiával dolgozókhoz, mert ők a ti előfutáraitok, fénymunkások! Fénymunkások lévén ti fogjátok magatokra ölteni az Őrzők palástját. Az energia beáramlásának köszönhetően az emberek egyre nagyobb számban jelennek meg itt. Kedves Őrző, amint ezt az energiát fokozatosan használatba veszik és elkezd megnyilvánulni a valóságban az, ami jelenleg itt zajlik, többé nem leszel képes a Shasta-hegy titkát megőrizni. Ám ez ne rémítsen meg. Igen, fejlődésnek indul ez a vidék, talán még az üzleti szemlélet is teret nyer. A hegy értékei azonban fennmaradnak, történjen bármi. A hegyet nem lehet tönkretenni, mert az Őrzők megtették a magukét. Hát ezért ünnepeljük az Őrzőket, akik közül most is jelen vannak néhányan. Ne csodálkozzatok, ha a szívetek visszahúz benneteket és minden évben ide utaztok meglátogatni itt maradt családtagjaitokat. Nagy átalakulás zajlik most itt. Ne felejtsétek el, hogy amikor vissza-visszatértek, másszatok föl a hegyre, mielőtt kijelentitek, hogy mi változott meg és mi nem!

A Shasta-hegy energiájának átrendeződése és megváltozása

Sokan közületek mindig is tisztában voltak a hely energiájának különlegességével. De ismertétek az energia időtényezőjét is? Olyan változás előtt álltok, amilyet még a legezoterikusabb beállítottságúak se tudnak teljesen elképzelni.

Arra kérlek titeket, hogy a fátyol túloldalán lévőkre ne a földihez hasonló nemmel rendelkező lényekként gondoljatok, mint ahogy ezzel intuitíve tisztában is vagytok. Az angyalokat nőnek vagy férfinak látjátok, pedig nincs nemük. Újra és újra elmondjuk, hogy Kryon és az összes körülöttetek lévő családtag nem nélküli. A nemre utaló megjelölések és nevek spirituális téren az energia felismerését célozzák mindössze. Amikor spirituális vonatkozásban beszélünk a nemekről, ezzel az energia jellemzőit adjuk meg, melyek alapján azonosíthatjátok, hogy valami férfi vagy női jellegű. Tehát olyan eszközről van szó, amely az információáramlás tulajdonságára utal és nem biológiai megjelölésről.

Most pedig olyasmivel állok elő, amire nem számítottatok: az információátadás fenti formájának az ideje lejárt. Többé semmi sem indokolja, hogy a példatörténetek egyszerű szintjén juttassunk el ismereteket a megvilágosodottak számára ebben az új energiában. Tehát ennek jegyében most azt állítom, hogy valami zajlik a hegyben. Tegyetek ide egy jelet, hogy később vissza tudjátok keresni ezeket a szavakat: a nem túl távoli jövőben azoknak, akik férfi vagy női jellegűnek érzékelték a mögöttünk lévő hegy (a Shasta-hegy) egyes részeit, ezt át kell értékelniük. A hegy energiája egyesülőfélben van. Egyesülőfélben van. Néhányan már tudatában vagytok ennek, egy ideje.

Elérkezik majd az idő, amikor már érvényüket vesztik az olyan állítások, hogy "a hegynek ez a része férfi jellegű" vagy "a hegynek az a része női jellegű". Habár a hegy energiái ugyanazok maradnak, amelyek mindig is voltak, maga a hegy lesz az, amely összeolvasztja ezeket az energiákat. Változófélben van a hegy. Változófélben van, mert elérkezett a változás ideje.

De ez még nem minden ám! Egy új kifejezést vezetünk most be. Jó néhányan tettétek fel ezt a kérdést az Őrzőknek: "Micsoda a Shasta-hegy, energiaörvény vagy energiakapu?" A helybéliek közül sem ismerték sokan erre a választ. Hát mindkettő jellegzetességeivel rendelkezik, nemde? Nos, ezt hogy magyarázzátok meg?

A bolygó más helyeiről és részeiről is elmondható, hogy erőteljes férfi vagy női karakterű energia jellemezte ezidáig. A mágnesháló megváltozásával azonban ezeknek a tulajdonságoknak egy része máshová "távozott" vagy összeolvadt egymással. Nézzünk erre egy példát. Az általatok Sedonának nevezett hely nagymértékű változáson megy keresztül az utóbbi 12 évben... olyannyira, hogy már nem érezhetitek azt, amit előző odalátogatásotok alkalmával érezhettetek. Akik rendszeresen ott járnak, tudják ezt. A hálóátállítás okozott ilyen nagymérvű változást ezen a jelentős energiájú helyen. Ugyanezt eredményezte a Machu Picchu területén is, amelyet szintén számosan keresnek föl. Vagyis változások kezdődtek még a Föld legismertebb energetikai helyeinek egy részén is.

És akkor lássuk, hogy a hálóváltozás milyen hatást gyakorolt a mögöttünk álló hegyre: működésbe hozta. A hegy egész idő alatt a bolygó mágneses hálójának erre a módosulására várt. "Mi a Shasta-hegy, energiaörvény vagy energiakapu?" Egyik sem, hanem valami új: örvénykapu - egy nem nélküli örvénykapu. (Vortex: energiaörvény - Portal: energiakapu - Vortal: örvénykapu) És lesznek - különösen a magukat Őrzőknek nevezők között -, akiknek ez nem fog tetszeni. Végtére is itt nőttek fel a hegyen, amely egyszerre csak változni kezd. Drága Őrző, nem esik semmilyen megítélés alá, ha elhagyod ezt a helyet, csak köszönet illet eddigi munkádért. Ha azok közé tartozol, akiket zavar az energiamódosulás és a népességnövekedés, az égvilágon semmilyen ítéletet nem von maga után az a döntésed, hogy elhagyod ezt a vidéket. Eleget tettél feladatodnak, kedves gondozó.

Ha nem tartod hihetőnek, hogy effajta energia-összeolvadás van folyamatban, hadd kérdezzem meg tőled: miért ütközöl meg ennyire ezen, miközben a bolygó energiái ilyen számottevően változnak? Hol van az megírva, hogy az Északi- és Déli-sarknak mindig ugyanott kell lenniük? Vagy a mágnesháló ilyen hatalmas arányú változása nyomán nem lehet-e a férfi és női polaritás ehhez igazodó változására is számítani? Miért működnének a dolgok csak egyféleképpen, mindig ugyanúgy?

Egyesek azt állítják, hogy a Föld az ötödik dimenzióba tart. Korábban is elmondtuk már, hogy nem szeretjük megszámozni a dimenziókat, mert nem olyanok, mint a borsószemek az asztalon, amelyeket megszámolhattok. Mivel azonban jelenleg négydimenziós valóságban léteztek, logikusan az ötös a következő szám, amely a dimenziókkal kapcsolatban felmerül bennetek. Az egyszerűség kedvéért most mi is ötödik dimenziónak fogjuk nevezni azt a dimenzióegyüttest, amely felé haladtok és amely hatalmas változást jelent majd a valóságotokban.

Az erre a hegyre vonatkozó próféciában szó esik a hegy belsejében lévő ötödik dimenziós lényekről. Mi folyik tehát itt? Mi történik a Földnek ezzel a részével? A jövendölés csodálatos, a jövendölés ezoterikus, sokak számára azonban elfogadhatatlan. Létezhet-e bizonyíték rá? Egyes látomások szerint interdimenzionális város található a hegy belsejében, amelyet lemúriai energiával rendelkező ötödik dimenziós lények laknak.

Áldottak legyenek az Őrzők, akik átadták nektek ezt az információt, mert lényegében igazuk van. Mi azonban nem használjuk a város kifejezést, mert ez arra késztet benneteket, hogy az általatok megszokott városokra gondoljatok. Szívesebben nevezzük "összegyűlteknek" azokat az ötödik dimenziós lényeket, akik állandóan változó és átalakuló interdimenzionális csoportot alkotnak (ismétlem, az "ötöt" csak a ti kedvetekért használjuk). További próféciák is léteznek még. Egyesek számára a leghihetetlenebb és leginkább kételkedésre ingerlő jövendölés a következő: Eljön a nap - állítják a jövendőmondók -, amikor a hegy kiontja magából az eónok óta benne létező lényeket! Eljön a nap - állítják a jövendőmondók -, amikor ezek az ötödik dimenziós lények a Shasta-hegy útjain, utcáin fognak járni! Hát ezt jövendölték.

Nos, akár el is kezdhetitek ezoterikusan ünnepelni ezt az igazságot velem együtt, mert kezd valóra válni. Miközben most itt ültök, a város ott benn felbolydul. Ne féljetek. Benneteket ünnepelnek! Gondoljatok csak bele: évek óta beszélünk nektek arról az időről, amikor majd a DNS-etek interdimenzionális módon aktiválódhat. Voltak, akik azt mondták, hogy ez az aktiválódás az ötödik dimenzió felé való lépést fogja jelenteni. Ismét hangsúlyozzuk, az ötödik dimenzió fogalma abból a meggondolásotokból ered, hogy túlléptek négydimenziós valóságotokon a következő dimenzióba, melyet ti ötödiknek neveztek. Szóval mit gondoltok erről az aktiválódásról szóló információról? Az alábbiakban "a DNS-aktiválódás" egyik vonatkozásáról lesz szó.

Mit szóltok hozzá, ha a jelenkori tudósoknak igazuk van és valóban létezik interdimenzionális anyag a testetekben a napi szemináriumon elhangzott információ? Mit szóltok hozzá, ha a számotokra láthatatlan, de mégis a testetek részét képező dolgok között olyan lények (egyesek megfogalmazása szerint angyalok) is vannak veletek, akik készenlétben állnak és amint az energia arra alkalmas és megfelelő, megjelennek? Kifejezetten azért érkeztek, hogy a lemúriai család részévé váljanak oly módon, hogy magának a DNS-eteknek a részét képezik. Gondolj csak bele ebbe egy kicsit. Nem érzed magad teljesnek? Arra vársz, hogy valami vagy valaki csatlakozzon hozzád? És miről szól egyáltalán ez az egész Lemúriai téma?

Mielőtt válaszolnék, mindenekelőtt arra emlékeztetlek benneteket, hogy ti adtatok engedélyt a szóban forgó fejlemények bekövetkezéséhez. Bármit is mondok vagy teszek, mindig lesznek olyanok, akik - összeesküvések és drámák sorozataként felfogva életüket - "hatalomátvételnek" tartják, ami zajlik, mondván: "Figyeljétek meg, hogy Kryon félrevezetett minket csak azért, hogy a Lemúriaiak vehessék át fölöttünk a hatalmat!" Beszéljünk erről egészen nyíltan, tekintsük át a kérdést, mivel nincs ebben semmi titok. Használjátok intuíciótokat és éljetek a szabad választás lehetőségével. Amikor Isten szeretete betölt, az hatalomátvétel? Nem, nem az, hanem átalakulás.

A Lemúriaiak kapcsolata

Van az emberiségnek egy része, amely végig itt volt és van a Földön, akik soha nem távoztak el. Életek hosszú során át mindig olyan emberi formában testesültek meg, amely Lemúriából eredt, ahogy ti azokat a kontinenseket és a rajtuk található számos társadalmat nevezitek. Lemúria a bolygó egyik legjelentősebb civilizációja volt. Habár mai mértékkel mérve kicsinek számítana, viszont csaknem fennállása végéig megvilágosodott volt. Nagy vezetőkkel és tudósokkal rendelkezett csaknem fennállása végéig. Az ezt követő időkben megjelenő első csoportok az Indus völgyében található másik nagy civilizáció részeseivé váltak, amely majdnem teljes egészében Lemúriaiakból állt. Egy újabb fejlett társadalomba való tömörülés azonban nem szolgálta a javatokat, ezért ismét szétszórattatok, ezúttal a Föld minden tájára.

A ma előttem ülő csoport és az olvasók jó része ennek az eredeti családnak a tagja. Ők azok, akik elsőként ébrednek fel a Föld bolygón - közöttetek vannak azok, akik a Lemúriai és az Indus-völgyi kultúra lenyomatát viselik magukon. Ez benne lüktet a DNS-etekben, Fénymunkások. Tudatában vagytok ennek?

Egyeseknek olyan emlékképei vannak az ott eltöltött időről, melyeket nem tud megmagyarázni. Az eredeti család az, amelyben él az ottani dolgok iránti érdeklődés - a Lemúriai DNS-sel rendelkezők eszmélnek föl először. Sokan vannak köztetek, akiknek a DNS-e egyfajta vevőkészülék módjára aktiválódik egy olyan szinten, amely megmocorogtatja szabad akaratotokat és arra kér titeket, hogy vegyetek szemügyre mindent, mert valami megváltozott. Éreztek valamit az utóbbi időben? Olyanok vagytok, mint általában szoktatok lenni, vagy valami kavarog bennetek? Netalán azt érzitek, hogy az idő felgyorsulófélben van? Az órára pillantva, az 11:11-et mutat?

Megmondom, hogy mi zajlik: sokan közületek olyan tudatszintre kerültek, ahol most már készen álltok arra, hogy azok a bizonyos ötödik dimenziós lények csatlakozhassanak hozzátok. Miről is beszélek? Az általatok ötödik dimenziósnak hívott energiából már nagyon sok működik ezen a bolygón, többek között bolygószerte entitások várják, hogy erővel tölthessenek el titeket, hogy olyan - interdimenzionális - módon kapcsolódjanak hozzátok, amelyet még csak elképzelni sem tudtok. Nehogy úgy értsétek ezt, mintha beavatkozásról lenne szó! Szabad akaratotok közvetítésével érkezik hozzátok a biztatás, hogy a közeletekben lévő angyalokat fogadjátok el "saját részeitekként". Ez az általatok ötödik dimenziósnak hívott energia magában foglalja az összes mester energiáját is, akik valaha a bolygón jártak. Sok mester meg is mondta nektek, hogy vissza fog térni és "be fog tölteni" titeket a jelenlétével.

Többen kételkedtetek abban, hogy a felemelkedett mesterek visszatérnek és újra a bolygó utcáin lépkednek majd. Nos, kedves Ember, amikor felállsz arról a helyről, ahol most hallgatod vagy olvasod ezeket a szavakat és kilépsz az utcára, éppen ez történik! Ez a valóság. Az utcán járnak a mesterek? Te add meg erre a választ. Az utcán jársz? Ez a történet rólad szól és mindig is rólad szólt. Sokan most kezditek igazán megérteni az elmúlt évek során átadott üzeneteinket. Kezdesz tudatára ébredni annak, hogy a bolygó felemelkedése és a mesterek visszatérése benned lép a megvalósulás útjára! Idézd csak fel a hazavezető útról szóló példázatot. Olyan emberről szól, aki pusztán a tiszta szándéka és létének a tudás révén való átalakítása által isteni lénnyé vált. Vagyis a felemelkedésről szól az a példatörténet!

Sok spirituális beállítottságú ember hajlamos arra, hogy ölbe tett kézzel várja, a Föld és Isten "tegyen valamit" érte. Ő csak szemlélődik, végtére is "csak" ember. Ezúttal azonban nem így működnek a dolgok. Azok az idők már elmúltak. Tanúja kívánsz lenni Isten kézzelfogható munkájának? Akkor befelé kell tekintened, ahol Isten lakozik. Ott folyik a munka - teljes egészében. Ezért hát azt mondjuk: mindaz, ami a Shasta-heggyel kapcsolatos - a jövendölések azokról a lényekről, akik egy bizonyos idő és energia bekövetkezésére várnak a bolygón -, elkezdett valóra válni. A hegy entitásai készen állnak arra, hogy a részeitekké váljanak. Az ő részeik és alkotóelemeik a ti részeitekké és alkotóelemeitekké lesznek. A család egyesül a családdal.

Hogy magyarázhatnánk el ezt nektek? Hogy meg fogtok-e változni? Igen - ezt hívjátok felemelkedésnek! Mit gondoltatok, hogy megy ez majd végbe? Nos, hathatós segítséggel és csodálatos szeretet közepette válik valóra. Mindez annak az energiának a révén valósul meg, amelyről már annyit beszéltünk. Tudjátok, minek lesz részese az a bizonyos eredeti embercsoport? Megváltoztatja magának a Földnek az anyagát, megváltoztatja a bolygó valóságát. A gyerekek tudatossága is részt vesz ebben és a gyerekek is megváltoznak. Mindez ennek az évtizednek a történése, amely az egyik legjelentősebb az Emberiség történelmében, s amelynek során megmutatjátok, mit is jelent valójában a béke a Földön. Hát ez zajlik most a bolygón.

Belefogunk a DNS részletes magyarázatába (DNS információk egy helyen)

Ezen a ponton félbe kell szakítanunk mai beszélgetésünk eddigi menetét azért, hogy a DNS-ről szólhassunk. Annak alapján, amit négydimenziós valóságotokban láttok és kémiailag észleltek, így neveztétek el: dezoxiribonukleinsav, rövidítve DNS. Ez az, amit láttok, amit valóságotokban képesek vagytok érzékelni, ez az emberi genom négydimenziós leírása. A föld lakóinak nagy többsége számára ennyi és nem több. Újra és újra szóba hozzuk üzeneteinkben a DNS-t.

DNS alatt azonban nemcsak az általatok is látható kémiai réteget értjük, hanem az összes réteget. Olyan alapvető információ ez, amelynek egy részét korábban már átadtuk számotokra, most azonban kibővítjük az eddigieket. Ezenfelül valami mást is fogunk csinálni. Elérkezett az ideje, hogy találkozzatok valakivel.

A DNS teljes mélysége 12 réteg. Mindegyik rétegnek két alapvető jellemzője van. A rétegek közül azt, amelyiket négydimenziós valóságotokban láthattok (a kettős spirált), alsó rétegnek fogjuk hívni - bár interdimenzionális szempontból az "alsó" és "felső" megjelölés nem jelent túl sokat, ezt csak a ti kedvetekért alkalmazzuk, hogy némi elképzelésetek legyen az elrendeződésről. Tehát az alsó rétegről beszélünk. Ennek a rétegnek a két alapvető jellemzője a spirál két fonala, két oldala, amelyeket olyan kémiai hidak kötnek össze, melyek tulajdonságait jól ismeritek. E fölött az alsó réteg fölött még 11 további réteg található, vagyis összesen 12 réteg létezik 24 jellemzővel.

Mindegyik rétegben, tehát az interdimenzionális rétegekben is, két oldal található, melyek éppolyan kiegyensúlyozottak, mint az általatok láthatók. Korábban beszéltünk már arról, hogy eljön az az idő, amikor a további rétegekről is beszélni fogunk és most meg is tesszük. Nagyon összetett dologról van szó. (További részletes információk a DNS-ről...)

Annak érdekében, hogy kellőképpen foglalkozhassunk ezzel a témával, szeretnénk, ha megismerkednétek valakivel. Ez a mi meglepetésünk számotokra. Társam, közvetítsd ezt nagyon pontosan, mert igen fontos dologról van szó (Kryon Lee-hez beszél). Yaw-ee az, akit ma ünnepelni szeretnénk. Yaw-ee itt van (Kryon olyan valakiről beszél, aki a jelen lévő közönség soraiban ül). A Yaw-ee Lemúriai név, amely kilenc képírásjelből áll. A Lemúriai írás képjelekből állt - hasonlóan a sumér íráshoz, amely az ázsiai, köztük az Indus-völgyi kultúra részévé vált -, vagyis az írásjelek maguk is jelentéssel bírtak, fogalmakat jelöltek, nem pusztán hangokat. Kilenc ilyen jel alkotta Yaw-ee nevét. Yaw-ee-t valamennyien ismertétek, mivel ő volt a legnagyobb építőmester, aki valaha is élt Lemúriában. Ezenkívül Yaw-ee egy különleges képességgel is rendelkezett. Ő építette a hegytetőkön álló újjászületési templomokat. Yaw-ee mindent tudott a DNS-ről. Látomásokat kapott - és látomásokat kap még ma is. És most hadd mutassam be őt nektek, mert ő is itt van ma közöttetek - s ez meglepetés lesz még magának Yaw-ee-nak is!

A mai időkben úgy ismeritek őt, mint Dr. Todd Ovokaitys.

- Doktor, itt vagy?
...csend...
- Szólalj meg, ha itt vagy!
- Itt vagyok - hangzott fel a meglepődött Dr. Ovokaitys válasza a közönség soraiból.
- Most tehát Yaw-ee-nak fogunk szólítani. Azért hoztuk létre ezt a helyzetet, mert szeretnénk áttekinteni a látomásodat és a jövődről is beszélni akarunk. Nem véletlen, hogy itt vagy ezen a bolygón, ezen a helyen és ebben a percben. Ugyanis feleszmélés veszi kezdetét, melynek a folyamatában csak addig juthatsz előre, ameddig már rendelkezel tudással. Szeretnénk most emlékeztetni arra a látomásodra, mely ebben az életedben elindított azon az úton, amelyen most is haladsz. Emlékszel arra a nagy jelentőségű látomásra?
- Igen.
- Yaw-ee, emlékszel arra az ajtóra, amelyen keresztülvezettünk téged?
- Emlékszem.
- Ott mutattuk meg neked az Emberi Lény belsejében működő élő DNS-t, amely élt és működött. Ott mutattuk meg neked a mágneses rezonanciát (együttrezgést) és még további részleteket a négydimenziós spirálból. Doktor, felmerült-e benned azóta a kérdés, hogy miért vittünk át azon az ajtón egy szobába olyan dolgokat megmutatni, amelyek nem is egy szobában működnek?
- Igen!
- Most megadjuk erre a kérdésedre a választ egy metafora formájában. Olyan ismereteket kapsz most doktor, amelyeket egyelőre még te sem fogsz megérteni. A DNS formája, összességében, együtt - a teljes interdimenzionális DNS-t összerakva, interdimenzionális szemmel - egy hatoldalú kockát tesz ki, amely beleilleszkedik a MerKaBa (fénytest) egy éppen erre a célra szánt kocka alakú részébe. És éppen emiatt kaptad látomásodban a szoba metaforáját, éppen emiatt jutottál egy ajtón keresztül olyan helyre, amelynek hat egyforma méretű oldala van. És most hadd tegyek fel neked további kérdéseket is. Tudatosodtak benned a csavarodások?
- Igen.
- Megszámoltad őket?
- Nem.

Hadd szóljak a hallgatókhoz és az olvasókhoz Yaw-ee-val kapcsolatban. Úgy ismerte őt mindenki, mint a Csavarodások Mesterét! És egy titkot is közlünk most, doktor - azért nyilvánosan, mert te vagy az, aki ismeri a választ. Sokakban felmerült már a kérdés: mi okozza a négydimenziós DNS-ben a csavarodásokat? Egyesek szerint a kémiai hatások és ellenhatások eredményeként alakulnak ki, valamiféle módon ezek a bizonyos forgatóerők. Elmondom, hogy mi okozza a csavarodásokat és azután a Csavarodások Mesteréről szólok majd.

Négy tényező eredményeként csavarodik meg a DNS, mely tényezők mindegyike interdimenzionális. Tehát a DNS elemeinek egymáshoz viszonyított elfordulását a rájuk ható interdimenzionális tényezők okozzák. Ezek az idő, a gravitáció, a mágnesesség - és egy további tényező, melyet ti Kozmikus Szövedéknek neveztek, mi azonban A Felemelkedett Mesterek Energiájának fogunk hívni. Ez a kozmosz isteni energiája - ez része és alkotóeleme annak, amit ti emberi tudatosságnak hívtok - ez az az energia, amelyet kezdtek felfedezni.

Ezen négy energia, mindegyike jelen van a más dimenzióbeli DNS-rétegekben és hatást gyakorolnak az általatok látható dimenzióra is, spirállá csavarják a létrát és további csavarodásokhoz vezetnek a csavarodásokon belül is. Doktor, ideje megszámolni a csavarodásokat és ideje szemügyre venni a közismert csavarodási irányt is. Azzal az információval érkeztünk ma hozzátok, hogy ha elkezditek megvizsgálni a csavarodásokat, rá fogtok bukkanni bizonyos összefüggésekre... olyanokra, amelyekre nem is számítottatok. Számoljátok meg a csavarodásokat az Indigó Gyermekekben is - itt aztán olyasmikre fogtok lelni, amire végképp nem gondoltatok volna. Mennyire különböznek tőletek tulajdonképpen az Indigók? Netán gyökeres biológiai különbségekről van szó? A válasz: igen!

Yaw-ee, még két látomásod lesz ebben az életedben, ha te is úgy akarod. Jártodban-keltedben fognak elérni hozzád, mert olyan magas rezgésszintre tettél szert, ahol ehhez már nincs szükség többé külön szertartásra. Tehát még két látomás vár rád...

Yaw-ee, köszöntünk újra Lemúriában! Dalok szóltak rólad. Láthatóan alkalmaztad a tudományodat a saját testedre és nagyon-nagyon hosszú ideig éltél. Még azelőtt felhasználtad ily módon a tudásodat, mielőtt a kor tudósai elfogadták azt és te túlélted mindnyájukat. Ha még ma is létezne az a kultúra, könyvek szólnának Yaw-ee-ról, a legnagyobb tudósról, aki valaha is élt ezen a bolygón. Ez az igazság, doktor. És ez az egyik oka annak, hogy társamat megkértem, gyakran beszélgessen veled és személyes közvetítéseket is végezzen neked. És ez az egyik oka annak is, hogy más látomásaid is voltak, az egyik előző életeddel kapcsolatosak, melyekről soha senkinek nem beszéltél.

További ismeretek a DNS-ről

Mai találkozásunk befejezéseképpen a DNS-nek egy olyan rétegéről fogok beszélni, amely az alsó réteggel szomszédos. Olyan interdimenzionális réteg ez, amelyet mindnyájan éreztek. Nehéz megmagyarázni, de ez a különleges réteg - amely egy rá jellemző névvel és színnel rendelkezik (most még egyiket sem mondjuk el) - ki- és beáramlik a négy dimenziótokba. Igen, interdimenzionális ez a réteg, de vannak olyan alapvető tulajdonságai, melyek négydimenziós DNS-etekhez kapcsolódnak. Talán intuícióként jellemezhetnétek ezt a réteget... ez az a réteg önmagában, amely felelős a félelemért, örömért és szerelemért ... meg azért, hogy ezeket az érzelmeket az alsó rétegbe szállítsa. Miért sírsz, amikor félsz és amikor örülsz és amikor szerelmes vagy? Nem találod ezt különösnek? Ugye mennyire hasonlít mind a három érzelemre adott válaszod? A szóban forgó szint felelős ezért, amely interdimenzionális és érintkezésben áll az általatok látható négydimenziós réteggel, melyet emberi genomnak neveztek. Ez az a szint, amelyet a felemelkedésről szóló közvetítéseinkben úgy írtunk le, mint a felemelkedettség állapotában újraírandó réteget. Ez egyike azon rétegeknek, amelyek érzékeléséért erre a hegyre látogattok. Ez a múltatok és jövőtök rétege. Ez az a réteg, amely készen áll arra, hogy átírják, sőt újratervezzék és így hozzák újra működésbe.

Hát ezért érzékelnek, sokan közületek egy interdimenzionális hatást négydimenziós DNS-etekben. Abból, amit érzel, az egyik legjelentősebb ez: kedves Ember, nem áll előtted a jövőd! Olyan energiába születtél, amelyben tudtad, hogy rendelkezel jövővel. Nézd csak meg a próféciákat. Ám ezek nem következtek be, igaz? Akkor hát merre tartasz most? A jövődet te írod éppen most. A jövőről szóló jövendöléseket te írod. És ez a lehető legzavaróbb érzés sokatok számára... végül is csak a mesterek írhatják meg a Föld jövőjét. Nos, kezd ismerős lenni a téma?

Vannak, akiknek az érzelmi állapotát a számukra megjövendölt jövő határozza meg, legyen az jó vagy rossz. Ismert vagy megjósolt jövő nélkül létezni a Földön olyan, mintha egy hajó kormányzás nélkül maradna! Ezért ébredtek fel hajnali háromkor és nagyon szeretnétek tudni, hogy mi a baj veletek. Mi változott meg? - tehetitek fel a kérdést. DNS-etek egyes részei és alkotóelemei el lettek távolítva és újak kezdtek működni helyettük, mert ezt kértétek. Volt valamilyen érdekes álmotok mostanában? Mi történik hát veletek? Ünnepeljétek a csodát! Olyan kor küszöbére érkeztetek, melyről sokan azt hittétek, hogy soha nem jön el. Ez az az idő, amikor a föld ünnepelve köszönt benneteket. Eónokon keresztül voltak itt veletek ötödikdimenziós lények, akik nem csináltak semmi mást, mint rátok vártak és most készek csatlakozni hozzátok, hogy létrehozhassátok azt a Földet, amelynek lehetőségét megterveztétek, amiért megszülettetek... és igen, amiről még a DNS-etek is tud. Ilyen mélyreható dologról van szó.

A DNS minden egyes rétege, legyen az interdimenzionális vagy sem, nektek szóló elnevezéssel rendelkezik: ezek Isten nevei - melyeket, a megfelelő időben megkaptok. Arra kértem társamat, ezen a téren vegye igénybe mások segítségét, hogy amikor ezeket a neveket közvetítjük, már ismerősen hangozzanak számára. Hát így állunk. Most azonban még nem vagytok felkészültek erre. A ma tárgyalt réteg áll a legközelebb azokhoz a rétegekhez, amelyeket majd az éteri rétegek ellenpárjaként fogtok érzékelni. Legközelebbi közvetítésünkben az első csoport harmadik, valamint utolsó rétegét fogjuk tárgyalni.

Egyes rétegek működnek, mások pedig arra várnak, hogy működésbe lépjenek. Vannak olyan rétegek, amelyek csak információtárolásra szolgálnak és ezáltal előkészítő szerepet töltenek be. Vannak olyan rétegek, amelyek csak "raktáron lévő lehetőségek", a felhasználásra váró elemekhez vagy akkumulátorokhoz hasonlóan. Aztán vannak olyan rétegek is, melyek feladata a kommunikáció. Isteni lényetek egy része is benne foglaltatik abban, amit ti DNS-nek neveztek. Nos, így fest az igazság.

Hogy lehetne mindezt összefoglalni búcsúzásképpen? Micsoda kirakójáték kezd itt összeállni! Itt ültök a mai napon, együtt azzal az építőmesterrel, akiről néhányan énekeltetek és nem is tudtok róla. Ilyen a dualitás, drága családtagok, amely elrejti előletek a dolgokat. Lemúriaiak vagytok mindnyájan. Ti vagytok a magja ennek a csoportnak. Ti vagytok azok, akik megváltoztatták ezt a bolygót. A dualitás azonban erőteljes és az olvasók, valamint hallgatók közül sokan még mindig nem hiszik el mindezt. Ezt hívják úgy, hogy szabad akarat. De én ismerem a neveteket! Áldott legyen a rátok boruló dualitás, amely a "fair playt", a tisztességes játékot segíti elő. El kell majd döntened, hogy valóságnak tartod-e mindazt, amiről hírt hoztam. Amikor a leginkább egyedül érzed magad és az egyedülléttől szorongatva azt kérdezed, hol vannak a többiek - arra kérünk, hogy akkor nyújtsd ki a kezed úgy, ahogy egy korábban átadott gyakorlatban tanácsoltuk és érints meg bennünket. Érezd a borzongást, a bizsergést, a simítást, a nyomást - és a szeretetet. Amikor azt kérdezed: "Itt vagytok?" - mi azt válaszoljuk: "Igen, kedves Emberi Lény, itt vagyunk. Igen, itt vagyunk! Mi mindig itt vagyunk."

Isten szeretetét képviseljük. Ez a lényegi jellemzője azoknak, akik arra várnak, hogy a társaitokká válhassanak. Miután eltávoztok erről a helyről, lesznek közületek, akikben ez az összekapcsolódás megvalósul és megmutatkozik. Ezért jöttetek ma ide. Egyesek megvalósítják ezt, mások nem. Ittartózkodásotok magáról az utazásról szól és nem esik semmiféle megítélés alá az, amit ezalatt tesztek. Ezért szeretünk benneteket oly nagyon. Soha ezelőtt nem volt még ilyen időszak a bolygón, amikor ilyen kevesen, ennyire sokat tehetnek, olyan rengeteg emberért. És én most ezekre a kevesekre tekintek.

Miért vagy hát itt most? Mi nyugtalanít? Az, hogy bőségben lesz-e részed, ami biztosítja jólétedet? Igen. Korábban meghatároztuk a bőség fogalmát: akkor élsz jólétben, ha mindennap van mit enned. Bőségben van részed, ha isteni szeretet lakik a szívedben. Végigélheted egészségesen az életedet? Igen - ezt hívjuk a DNS-edben megnyilvánuló isteni szeretetnek. Amikor ráébredsz, hogy ki vagy és miért jöttél a Földre, minden elkezd megváltozni - a felemelkedésre buzdító hívás is a jólét része? Igen - mindezekkel meg is határoztuk a bőség fogalmát.

A Lemúriaiak lesznek az elsők, akik a felemelkedés következő lépcsőfokára hágnak. Eónokon keresztül életek hosszú sorát töltöttétek a Földön. Szerzetesek, apácák meg sámánok voltatok - megöltek, máglyára vetettek benneteket - és ti mégis mindig újrakezdtétek. És most itt vagytok. Elérkezett a ti időtök - használjátok ki, tegyétek feledhetetlenné.

Kedves olvasó, kedves hallgató, más emberként fogsz innen távozni, mint ahogy érkeztél. Mindegyikőtök olyan mértékű változással kel föl a helyéről, amilyet a szabad választás jogán elfogadhatónak tart a maga számára. Hogy is tehetnétek másként - hiszen Lemúriaiak vagytok.

És ez így van.

És most búcsúzom.

Kryon


Fordító - Ma-Sáry Mária
Lektor - Vass Antal