Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Meditáció és ima

Meditáció és ima
Reno, Nevada - 2004. március 20.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelreno04.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Néhány perce elhangzott, hogy milyen nagyszerű energiák voltak ezen a helyen, de ezen már túl vagyunk. Amikor ez a kedves Emberi Lény ül itt előttetek (Lee), Ő engedélyt ad Felsőbb Énjének az interdimenzionális kommunikációra. Ezzel egy fajta energia teremtődik, de ezt az energiát nem lehet befogni, fölvételezni, vagy lemásolni. Habár "látható" és érezhető. Van aki közületek még fizikai változást is érez. Ezért hívunk, hogy érezd ennek a napnak az energiáját.

Olvasó, hozzád is szólunk.

A következő néhány percben arra kérünk, függeszd fel hitrendszered. Állítsd meg az órát. Tested működését is függeszd fel néhány percre, kivéve az élet fenntartásához szükségeseket, úgy hogy mindened ide figyeljen. Sokan még mindig azt kérdezik, egy ilyen dolog valóban megtörténhet? Képes a Szellem az Emberi Lényekhez ilyen módon beszélni? Ismét csak azt mondhatom, ez mindig is lehetséges volt és minden lejegyzett írás ilyen módon keletkezett. Ami manapság különböző, mint bármikor az írott történelemben az, amiről a mai napon is beszélünk. Általatok lett jóváhagyva, hogy a fátyol egy kicsit megemelkedjen. Ez az emelkedés olyan mértékű, ami megegyezik a bolygó mágneses rácsának igazításával és lehetővé teszi, hogy az információ átjusson, az energia és a folyamatok megváltozzanak és az eljárás módja is változzon. Vajon érzed?

Ami teljesen új, az hogy lehetségesek a megnyilvánulások éspedig azok, amelyek a DNS-etekben történnek. Kedves Emberi Lény, a mester-léted energiája csak tőled függ. A dimenzionalitás sokrétűsége keresztül hullámzik DNS-eteken. Ezekben a rétegekben vannak a ti lehetőségeitek, akár most is, hogy felismerjétek, vajon ennek a közvetítésnek az élménye valós, vagy nem, ezért bátorítunk, hogy tedd meg azt a bizonyos lépést. Lehetséges az, hogy a társam kapcsolatban van a fátyol másik oldalával? Amikor tudományos anyagot ismertetünk veletek, ez gyakran kevesebb, mint egy éven belül megjelenik kiadványaitokban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy annyira szeretünk benneteket, hogy az információ, amit hozunk, segítségetekre van, de talán még több is attól.

Valami történik, amiről tudnotok kéne: Mi tudjuk, miért vagytok itt. Ott ülünk mindannyiótok mellett és ismerjük a titkaitokat... nem a rejtegetni valót, hanem azokat, amelyek ott rejtőzködnek DNS-etekben, arról, kik is vagytok valójában és kik is voltatok, azon a sok helyen. Ismerjük örömeidet és bánatod. Ismerjük frusztrációid. Ez az egyik oka annak, hogy olyan nehezen várjuk ki, hogy megmoshassuk a lábad. Az emelkedő fátyol új energiája kétirányú kommunikációt teremt, ami nem létezett ezelőtt ezen a bolygón. Többen közületek elkezdtek érezni egy belső ébredést, az interdimenzionálissá válás érzését és így örvendeznek: "Igen. Tudom hogy így van! Valami egészen különböző... Nem tudom mi, de határozottan itt van.".

Szándékoddal, megértésed fejlődő bölcsességével és lassan, annak értékelésével, hogy amit hiszel bekövetkezik, olyan forgatókönyvet teremtesz, ahol szó szerint az öletekbe ülhetünk! Van aki érzi ezt közületek, van aki nem. De még ennél is többről van szó. A mai napon olyanok állnak itt melletted, akiket ismertél és szerettél és ebben az életben vesztetted el őket. Tudod ugye, kihez beszélek? Lehet, hogy azért kellett eljönnöd erre a helyre, hogy szó szerint, érezd ezt a személyt?

Néhányan fizikai dolgokat fognak megnyilvánítani ebben a teremben, ezekben a percekben... olyan dolgokat, amiknek nem kéne itt lenni, de amik a kifejező erőd termékei lesznek. Lehetnek ízek... illatok, amiknek nem kéne itt lenni, ebben a szobában, mégis érezni fogjátok valamiképp. Talán a valóság megváltozik egy kissé a széked és közted. Lehet, hogy te teszed lehetővé, hogy valami csoda történjen. Lehet, hogy ebben a megváltozott energiában kipróbálod a mester-létedet. Mit szólsz ehhez?

Ezt a találkozót gyógytalálkozónak neveztük. Nem ok nélkül. Telepedjen ez az energia az olvasók és hallgatók csoportjára, hogy megtaníthassunk őket arra, amit másik két csoport már hallott és a társam egy fokkal kényelmesebben érzi magát, mivel ezt a tanítást átírjuk és sok máshoz is eljuttatjuk majd. Először azonban szeretnénk azt a közönséget ünnepelni, akik itt ülnek előttünk.

Köszöntjük az olvasót, kívül a lineáris időn.

Felfoghatatlan számotokra (a Reno-ban jelenlévők számára) annak a "most"-nak az érzékelése, amit szeretnénk megosztani most veletek. Kedves Emberi Lény, tudsz-e az olvasóról? A válasz természetesen, hogy "Nem tudok." Mélyen belemerültetek a linearitásba, ahol azt mondjátok: "Ez egy élő közvetítés itt Reno-ban, amit hallgatunk." Valóban? Akkor hogy magyarázod, kinek a szemei olvassák e sorokat? Tudod, itt az olvasó, akinek a szemei követik e sorokat, szóról szóra és aki csatlakozik hozzád ezen a gyógytalálkozón. Az olvasó is szintén képes dolgok megnyilvánítására, akárcsak te. Ezért megkérem éppen most a hallgatókat, tegyenek valamit és az olvasókat, hogy tegyenek valamit, hogy "mindkettő aszinkronban legyen a saját valóságával": Olvasó, lehet, hogy neked úgy tűnik, ez visszafelé nem működik, de szeretném, ha azonnali áldást mondanál a csoportra, amelyik itt ül előttem.

Aztán a hallgatóság így gondolkozhat, Kryon, tekintsünk csak egy kicsit vissza, az olvasók még jó hosszú ideig nem láthatják ezeket a sorokat, miután mi most itt ülünk. Mi már rég elmentünk, régen otthon leszünk és több hét tapasztalata lesz mögöttünk, mielőtt bármi is ki lesz nyomtatva Életünkben sok minden megtörténik, mire ebből könyv lesz, hogy olvashassák.

Az én válaszom: igen. Ez egy helyes észlelés a ti régi linearitásotokban. De azok számára, akik elkezdték tapasztalni a mester-lét egyedülálló érzését, azoknak tényleg nem értelmetlen. Miért van az, hogy én látom az olvasót és ti nem? Mindketten valóságosak és egyik sem látja a másikat.

Hallgatók, akik itt ültök ebben a teremben, mondjatok egy azonnali áldást az olvasóra. Tudjátok, mindketten ismeritek ezt az energiát, de mindketten tagadjátok, hogy a másik a te "időtökben" van. Ez tehát egy interdimenzionláis gyakorlás kezdete. A hallgató, aki most ezeket hallja és az olvasó, aki ezeket látja, köszöntheti egymást, ami úgy tűnik egy időn és téren kívüli tapasztalat. De ha meg is tudod ezt tenni, ha most "meg tudjátok érinteni egymást", akkor is, éppen hogy csak felfogtad az interdimenzionális fogalmát.

Az olvasó és a hallgató is így vélekedhet,"Kryon, ez butaság. Azt mondtad nincsenek előre elrendelt dolgok, most mégis látod az olvasót?"
Igen, látom.

"Ez nem lehetséges. Ismerned kell a jövőt, hogy ezt láthasd."

Az én válaszom pedig: Először is, amióta érzek, "itt" vagytok mindannyian, ugyanabban az időben, hadd kérdezzem meg az olvasót: Te valós vagy? Ha igen, kérlek szépen, tájékoztasd a hallgatót, mivel ő nem tudja ezt elhinni. (Nevetés) Természetes, te valós vagy! Akkor megkérdezném: Mi a valós és mi nem? Már többször mondtam, hogy a jövő nincs beállítva, de a lehetőségek valósak. Ezeknek a soroknak az olvasói láthatóak, pont most, pont itt a Reno-i összejövetelen, mint potenciális lehetőség. Mindegyikőtök fest egy gyönyörű energia-festményt és ez segít benneteket és az Univerzumot, hogy képes legyen előrelátni mit fogsz tenni a pillanat energiája alapján. Ez nem predesztináció (előre elrendelt), inkább a lehetőség mérlegelése. Ahogy már az előbb megállapítottuk, ha zenét hallgatsz a modern hifi készüléken és előrelátod, hogy be fog fejeződni, ez téged jövendőmondóvá tesz? Nem. Minden, amit teszel, annak a megállapítása, hogy az fog történni, ami előrelátható... hacsak nem változtat a saját szakállára. A különbség a berendezés és te közted, hogy közületek most már sokan értik, hogy változtathatnak a zenén, amikor csak akarnak.

Ha érted ennek a valóságát, akkor azt is érted, hogy itt ezrek vannak jelen, éppen most. Emberek, akik szemeikkel e sorokat követik az eljövendő évek során, itt ebben a nagy teremben csatlakoznak hozzánk, kívül az időn, hogy hallják és lássák, amit tanítunk. Ezt nevezzük családnak. Így működnek a dolgok. Nos, itt egy kis agytorna: Mi van akkor, ha egy idő után egy jelenlévő hallgató veszi maga elé ezeket a lapokat és olvassa? Azt valóságnak nevezitek? Ha te vagy az, épp most, hadd kérdezzem meg tőled: Hogy tudsz két helyen lenni ugyanabban az időben? Erre te: "Kryon, ez badarság. Mi ezt könnyen megtehetjük, mert lineáris az időkeretünk. Különálló teremtmények vagyunk egy működő taposómalomban, amit időnek neveznek. Ez változik, viszont mi nem." Igazad van. Ezért újra megkérdezlek: Ha nincs ez a taposómalom, ami az esetek többségében, a fátyol túlsó oldalán így van, hogy tudod egy időben hallani is meg olvasni is ezt az anyagot? Ha megállítod a taposómalmot, véget ér az életed, vagy csak az idő? Ez talány (valóság-konfliktus), ugye? Az ok pedig, amiért ennyi időt töltöttünk ezzel a témával, az, hogy addig nem lesztek képesek előremozdulni a dolgok megértésében, ameddig csak meg nem próbáljátok megérteni ezeket a "nem szinkron" tulajdonságokat. Ez az Istennel való újfajta kommunikáció lényege.

Ha fel tudjátok fogni ezeket a dolgokat, akkor arra kérlek benneteket, hogy menjünk a következő szintre: Képes vagy-e látni és felfogni azokat az entitásokat, amelyeket érzékelni nem tudsz, de amelyek egy életre melléd vannak beosztva? Hogy vélekedsz erről? Ez keményebb fogalom, mint az előbbi.

Gyakran olyan egyedül érzed magad! Pedig a terem körülötted tele van a támogató csapattal. Nem a vezetőkről beszélek. Arról a rendkívüli és komplex energia rendszerről beszélek, amely beburkolja ezt a bolygót! Fogalmatok sincs azokról az energiákról és folyamatokról, amelyek az embert a Földre helyezik. A találkozók - ahogy nevezitek őket - amelyek még ideérkezésed előtt zajlanak nagyon összetettek és olyan energiákat és erőket mozgatnak, amelyekről fogalmad sincs. A megállapodások tartalmaznak olyan lehetőségeket, azok számára akiket szerettél és elvesztettél, hogy egy részük veled marad egész életeden keresztül. Van olyan megállapodás szeretteiddel, amely azt mondja ki, hogy amikor te meghalsz, akkor egy részed egész életükön keresztül velük marad. Mindenhol lehetőségek vesznek körül. Még ott is ahol nem csinálsz mást csak azt az utat követed ami már születésedkor előtted állt. Emlékezz, hogy sokfajta út van, de egyszerre csak egyet látsz. Ez késztet arra, hogy azt gondold, nincs más választásod mint megtapasztalni azt, "amit Isten neked tervezett." Ez talán a legnagyobb félreértés az emberiség körében. Még a fénymunkásoknál is. Idősebbek, emlékeztek a fonográfra? (Nevetés) Mi lenne ha a tűnek szeme volna? Csak egy barázdát látna attól függetlenül, hány dallamot játszik le a lemezjátszó. Érted a metaforát? Az érzékelés nem egyenlő a valósággal.

Itt ülsz és egyáltalán nem valószínű számodra amit mondok, igaz? Talán néhányan le is teszik a könyvet. Tehát állítsuk be az energiát, mielőtt a tanítás megkezdődik. Mondjuk azt, hogy bárki, aki bármilyen formában itt van, meghívjuk, hogy olyan formában mutatkozzon meg, amilyenben csak akar. Tehát ahogy itt ültök kedves emberek, érintést tapasztalhattok a vállatokon. Lehet, egy "kéz" súlyát a nyakatokon, a fejeteken vagy a lábatokon. De akár, még valami jelentősebb dolog is történhet. Kedves olvasó, téged is meghívunk. Látszólag nincs semmi olyan magányos dolog, mint egyedül olvasni egyik szót a másik után. Ez nagyon személyes dolog, igaz? Nos, ma talán mégsem, mivel sokan akik itt ülnek, most "megnyújtják az érzékelőiket", hogy megáldjanak téged. Még ha azon az időkereten kívül is esel, amit megérthetnének. Talán ugyanezt szeretnéd velük tenni, annak ellenére, hogy azt gondolod, ők a múltban vannak.

Ha beleegyeztek, kezdődjék a tanítás.

Az ima és a meditáció folyamata

Valami különlegesről szeretnék ma nektek beszélni. A meditációról. Ma már volt is benne részetek, de még soha nem beszéltünk róla olyan tisztán, ahogy a következő néhány percben fogunk.

Néhányan imának, mások meditációnak nevezik. A múltban az imát úgy tekintették mint "Istenhez való beszédet" a meditációt pedig "figyelésnek". Valójában mindkettő kommunikáció. Ma este még konkrétabb információkat adunk arról, hogy ez hogyan is működik. Ezen felül ismertetünk még, velük együtt járó jellemzőket. Olyanokat, amiket valószínűleg nem ismertek.

A legjobb módja az információ átadásnak a kérdéseitekre adott válasz. Először is amiről mi itt beszélünk az a kapocs, ami a megvilágosodott embert összeköti a családdal. Néhányan azt mondják, "Nos Kryon, nekem nincs sok időm meditációra." Ahogy ezt már mondtuk ebben az új valóságban ennek nincs is nagy jelentősége. Ha te kinyilvánítod a szándékodat, hogy kommunikálj a családdal akkor a Hármas Nyelvvel "meditálsz" akkor is, amikor bárhova mész, vagy bármit csinálsz. Habár mi most a "fókuszált meditációról" szeretnénk beszélni. Ez az a folyamat amely nemcsak kommunikáció, de az energiáról is szól.

Ez a koncentrált meditáció és imádság nem véletlenszerű. Ezek nem azok a fajta kommunikációk amelyek egy alkalomszerű ölelést hoznak a Szellemtől, vagy egy kozmikus felvillanást, amikor az órán 11:11-et látsz. Nem. Ez a fajta meditáció az emberi és a spirituális lényed között zajlik. Ha lehetővé teszed, akkor ez egy olyan energia, amely rendszeresen létrejön, Istennel való kapcsolatod elmélyült pillanataiban.

Egy előző közvetítés alkalmával leírtuk, hogy kivel is beszélsz, amikor meditálsz. Azt szerettük volna, hogy megértsd, amikor Istenhez beszélsz akkor nem kell az égre emelned a tekinteted és várni, hogy valami hatalmas alászálljon és meglátogasson. Ez valójában pont fordítva működik. Próbáld meg megszólítani a benned élő istenit. Isten szikrája minden egyes emberi lényben ott van. Talán ezt nehezen hiszitek el, mivel ellentétes a dualitás lényegével. Tény, hogy ez a nagyszerű tulajdonság mindannyiatokban benne van. Jól el van rejtve, de sokan felfedezitek majd az új energiákban.

A meditáció rétegei

A meditációnak három jól elkülöníthető része van. Az elsőt szándéknak fogjuk nevezni. Ez az a szint, tulajdonképpen ahol az emberek 80-a megreked, amikor úgy dönt, hogy Istenhez fog szólni. A Szellem érzékeli ezt, de ez az egész folyamatnak csak az üdvözlés része.

A folyamat második és harmadik szintjének tulajdonképpen sem neve, sem értelme, partnerem mégis megkísérli megfogalmazni. A másodikat talán elhelyezkedésnek nevezhetnénk. Míg a harmadikat befogadásnak és kézbesítésnek. Így nevezhetnénk őket pillanatnyilag, mivel a valódi értelmük ismeretlen nyelvetek bármely szintjén A meditációnak ezek a szintjei közelről sem olyan egyszerűek, mint amilyennek az elnevezésekből tűnnek. Akinek már komoly tapasztalata van látomásokkal, tudja, hogy miről beszélek. Nem egyszerű egy látomást elmagyarázni.

Az első réteg - a Szándék

Beszéljünk a szándékról. Három kérdés van ezzel kapcsolatban, amit szeretnénk tisztázni. Képzeld el magad, ahogy éppen felkészülsz a párbeszédre. Egyedül vagy. (1.) "Kedves Kryon, kedves Szellem! Szükség van-e a szertartásra ahhoz, hogy eljussunk a meditációhoz vagy imádsághoz?" A válaszunk: A Szellem szereti a ceremóniát. Ennek az az oka, hogy az ember így fejezi ki, hogy számára ez különleges esemény. Ez a tisztelet kifejezése, tisztelet a család iránt. Tehát azt tanácsoljuk, ha úgy látod jónak, akkor végezz szertartást. Egyáltalán nem bánjuk. És ezt sokszor fogod még tőlünk hallani. Türelmesen várunk, hogy készen állj!

Ha ehhez hozzátartozik a szertartás is, akkor azt tiszteletben tartjuk. Ha oltárt építesz, ha nem, mi ott leszünk. Mi már felkészültünk, függetlenül attól, hogy te mit tartasz helyénvalónak egy ilyen helyzetben.

"Kryon, helyes-e böjtölni, hogy megtisztítsuk a testet az ilyen találkozóra?" Természetesen helyes, de nem kötelező. Nem szabály. Miután felkészítetted a tested, mi ott leszünk. "Nos, mennyi ideig kellene böjtölnünk?" Hát, mennyi ideig akartok? Akármennyit is böjtöltök, ha végeztetek ott vagyunk. Látod, mi nem megyünk sehová. Mi csak figyelünk benneteket. De értsd meg, szeretjük a szertartást! Itt arról van szó, hogy te tiszteletet tanúsítasz.

"Nos azt hiszem a kérdésem a következő: Segít, vagy nem a test megtisztítása a meditációban vagy az imában?" Ez az utadtól függ. Vannak olyanok aki képesek megnyitni a párbeszédet és rögtön eljutni az utolsó legmagasabb szintre. Vannak olyanok is akik megnyitják és menniük kell egy darabig, hogy eljussanak oda. Mindegyik út más. Néhányan szeretnek elidőzni rajta, míg mások rögtön oda akarnak érni. Értsd meg, hogy amikor te társalogni kezdesz a Szellemmel, még ha sekélyes szinten is (az 1-es szinten például) a mi szempontunkból te csak egy üdvözletet küldtél. Akár három napon át is böjtölhetsz, hogy felkészülj. Azalatt a három nap alatt mi összegyűjtjük a küldöttséget, hogy meghallgassanak téged. Ezt nem tudtad, igaz? Látod ez a szándék. De ilyenkor egy érdekes dolog történik. Ha nem jutsz el a következő szintre - amelyet hamarosan leírunk - akkor az olyan mintha ezrek jönnének el egy olyan moziba, ahol a vetítésre soha nem kerül sor. Látod a szándék mellé kell még valami plusz.

Van itt még egy kérdés: "És a szertartás? Minden vallásnak része és nagyon különbözőek. Állva, vagy ülve? Egy bizonyos irányba nézve? Mi a legjobb, nappal vagy éjszaka? Mit kellene viselnem? Hogy készüljek fel Istenre?"

Oh, kedvesem, ülj le, egyszerűen és tedd meg? Türelmesek vagyunk, tudod. Várni fogunk.

"De Kryon, vannak kultúrák a bolygón, ahol az emberek lépcsőket másznak meg napokig, hogy imádkozzanak. Amikor készen vannak nagyon fáradtak...néha térden állva borulnak le, megsebzik magukat. Mások, véresre ostorozzák magukat, hogy szenvedjenek azért, hogy méltóak legyenek az oltárhoz járulni és a Szellemmel beszélni. Erről mi a véleményed?"

A válasz megint csak annyi, hogy várni fogunk. Bármi, ami neked megfelelő, az megfelelő nekünk is. Menj keresztül azon, amin úgy gondolod, hogy keresztül kell menned. Nincs ítélet ez miatt. Mi felkészültünk arra, hogy bárminemű kommunikációt fogadjunk tőletek. De szeretnénk egy javaslatot tenni. Miért nem ülsz le egyszerűen és teszed? Hadd kérdezzek valamit. Ha Isten egy része vagy, miért kellene mindezeken keresztül menned? Megostorozod magad, mielőtt felhívod a testvéred? Megmászol egy hegyet, mielőtt beszélsz a társaddal? De persze semmit nem ítélünk el, mi várunk rád.

"Kryon, ez állandó téma, hogy hányszor kell valamit kérnünk, vagy, hogy tudjuk elmagyarázni, hogy mire van szükségünk. Sokan azt hiszik, ahhoz hogy a Szellem teljesen megértse, hogy mit kérünk folyamatosan kérnünk kell. Mások úgy érzik, hogy bármilyen imádságot is, ismételgetni kell. Tudod az életem bonyolult, sokáig tartana elmagyarázni Istennek amikor imádkozom. Gyakran elalszom. Aztán arra ébredek, hogy nem fejeztem be az imámat, mert az túl bonyolult. Ez is történik velem, meg az is és ha az egyik nem történik meg hamarosan, míg a másik megtörténik, bizonyos dolgokért aggódom, másokból drámát csinálok. Összeütközésbe kerülök azokkal, akik nem értenek meg. Nagyon bonyolult az én életem."

Szeretnék egy látomást adni neked. Arra kérlek, feltételezzük egy pillanatra, hogy van egy életre szóló barátod aki varázslatos módon interdimenzionálisan hozzád van kapcsolva. Minden amit teszel és minden ami veled történik, megosztod ezzel a képzelt baráttal. Legyen ez egy idősebb testvér vagy nővér, valaki olyan aki nagyon közel áll hozzád. Tehát ő egy képzeletbeli személy, de ha akarsz, még nevet is adhatsz neki. Ha gondolod úgy néz ki mint te, de ő egy dimenziók közti lény, akinek nincs súlya, szája sem, hogy enni tudjon. Valójában ő a te részed. Válassz neki olyan nemet, amilyen tetszik. Bármi ami neked örömet okoz, neki is, hisz ő hozzád van kapcsolva. Amikor te nevetsz, ő is nevet. Amikor szomorú vagy ő is szomorú. Ha valami frusztrál, ő is frusztrált. Minden ami a te valós idődben megnyilvánul azt ő is tudja. Kéz a kézben haladtok végig az életen.

Nos, ez csak egy metafora, ugye? Hadd mutassam be neked ezt a társat! Úgy hívják a Felsőbb Éned. Vagy "Kapcsolat Istennel". A DNS-edben él. Hogy tisztában legyél vele, ő mindent tud rólad. Hadd áruljam el, kedves Emberi Lény, a választ arra, hogy hányszor kell kérned Istent és elmagyarázni neki, milyen komplikáltak a dolgok. Egyszerűen ülj le és tedd meg!

Itt van egy kihívás. Ha legközelebb leülsz ne mondj semmit! El tudod ezt képzelni? Ülj le egyszerűen és hagyd, hogy szeressenek? Ez segít a leginkább a szándék ezen szintjén. Tudd, hogy Isten tulajdonképpen veled van. Minden ami vagy és minden amin már túl vagy, a Szellem ismeri. Nincs szükség magyarázatra. Nincs szükség gyülekezetre. (nevetés)

Meglepne, ha tudnád, ki szeretne jobban beszélni a másikkal. Tudod-e, hogy mi mit szeretnénk tenni, hogy valóban mit szeretnénk tenni? Azoknak a "társaimnak" a szemszögéből beszélek, akik ebben a pillanatban itt vannak körülöttetek, ott ülnek melletted, megérintenek és szeretnek titeket és akik hajlandóak meghallgatni benneteket, akkor is amikor elhagyjátok ezt az figyelemre méltó helyszínt. Jönni akarunk, segíteni megoldani a problémáitokat. Szeretnénk veletek házasságra lépni, energetikai szinten. Segíteni akarunk, hogy megteremtsétek mester-léteteket. Fel akarjuk emelni a fátylat, hogy meg tudjátok jeleníteni a dolgokat saját kezetekkel. Azt akarjuk elérni, hogy felkeljetek ülőhelyeitekről és így szóljatok: "Az élet csodálatos. Néha nehéz, de milyen különleges alkalom most a Földön lenni!" Isten, tulajdonképpen ezt jelenti. Isten egy mindent ismerő élettárs, aki kész és hajlandó az oldaladon állni. A fátyol, a dualitás és előttetek a próba azonban mindig azt követeli, hogy erre magatok jöjjetek rá. Te valójában Isten része vagy és újra csak elmondom, ez teljesen rejtve van előtted.

Áldott az az Emberi Lény, aki képes így kiáltani az elemeknek:

"Meg vagyok elégedve önmagammal. Örülök, hogy itt vagyok. Igaz, vannak az életben kihívások, de én választottam a spirituális súlyemelést, ameddig itt vagyok. De ezek a dolgok fognak tulajdonképpen segíteni a váltásban és a bolygó megváltoztatásában. Énekelek, mert boldog vagyok, hogy itt lehetek."

Ez a bölcs Emberi Lény kedveseim, aki igényt tart a lélek frissességére, attól függetlenül, mi történik. Ez a mester bölcsessége, aki a megpróbáltatások idején is énekel. Éppen ezek a lények ülnek itt előttem és hallgatják vagy olvassák ezt az anyagot.

A lemúriaiakhoz szólok egy hatalmas teremben, kívül az időn. Szerintem tudjátok kik vagytok.

A második réteg

Mielőtt áttérnénk a következő szintre, - a másodikra - emlékeztetni szeretnélek benneteket egy olyan folyamatra amiről állandóan megfeledkeztek. Miközben ennek a bolygónak a feladatain haladtok keresztül, azt gondoljátok, hogy a megoldások köztetek és más személyek között történnek, eszetekbe jut-e, hogy a munkátok és a frusztrációitok is segítik a Földet? Vagy csak úgy tekintetek rájuk, amitől meg kéne szabadulni? Jut-e néha eszetekbe olyan, hogy valamiféle "büntető módban" vagytok, ahol a Földnek hívott valami, egy börtön?

Újra csak emlékeztetni szeretnélek benneteket egy igen spirituális, grandiózus folyamatra: Fénymunkások és megoldásmesterek vagytok. Ahogy keresztülküzditek magatokat ezeken a problémákon, vagyis megbocsátotok, ahogy a kedvesség energetikai köpenyét takarjátok a drámákra, ahogy többé nem léteznek a nyomógombok, amiket a múlt bizonyos jellemzői által kiváltott érzelmek működtettek, ahogy felszabadultok, ahogy megváltoztatjátok a karmátokat - a Föld tud minderről. Bármerre mentek a Föld változik és megváltozik, amiatt akik vagytok. Vándoroltok, egyik helyről a másikra, azt gondolván, hogy közönségesek vagytok, közben pedig nem. A magatoknak készített óriási kirakós játékon dolgoztok. Az első dolog amit meg kell tenned, (1) hogy tudatára ébredj, ezt a puzzlet magad teremtetted. (2) tanulmányozd a játékosokat és (3) találd meg a módszereket a szabályok megváltoztatására. Mivel te hoztad létre a puzzle-t, egyedül te változtathatod meg a szabályokat. Gondolkodj el ezen. De értsd meg, hogy nem azért vagy itt, hogy szenvedj!

A második szintről nagyon nehéz beszélni, de nem annyira mint a harmadikról. A második réteg a lét állapota. Ez az, ahol elmozdulsz a szándéktól egy olyan helyre, amit nehéz leírni, mert nincsenek rá szavak. Néhányan úgy fogjátok érezni, mintha az álom peremén lennétek. Vannak olyanok is ebben a teremben, itt Reno-ban, akik úgy gondolják, már el is aludtak, pedig nem. Nekik is eljuttatjuk ezeket a pontos információkat, csak más módon. Nem az aurájukon keresztül. Hasonló módon, ahogyan társamnak juttatom el ezt az üzenetet.

Ez a valóság-tudatnak egy álomszerű pereme - az a hely ahol a tudat verseng a tudattalannal - egy olyan hely amelynek vannak tulajdonságai a szokványos valóságból és szokatlanok is. Olyan hely, amire nem emlékszel, bárhogy könyörög is hozzád. Akik rendszeresen meditálnak tudják, hogy hogy tartsák magukat ezen a peremen, amit a normális emberi érzékelés keretein belül nem lehet meghatározni.

Ez egy interdimenzionális bejárati kapu a 4D-s és az interdimenzionális lényed között. Ez egy elrugaszkodó hely, ahol szárnyalsz a DNS-ed rétegeiben, azzal a céllal, hogy dolgozz velük, azzal a céllal, hogy beszélj hozzájuk. Ez az a hely, ahol meglátod azokat a formákat, amelyekről azt mondták, hogy fontosak az életedben (szakrális geometria). Ez az a hely, ahol igényled a piramist és ahol gyakorlod az ősi igazságokat. Ez az a hely ahol a dolgok történni kezdenek. Ez a teremtés állapota. Egy kedves hely, teli Isten szeretetével. Érezheted, ahogy tested nehezebb, mint azt feltételezted. Megváltozik a molekuláris szerkezeted, fizikailag és változik az érzékelésed. A tudomány már találkozott ezzel és tud arról, hogy az agyhullámok megváltoznak meditáció közben. Érzékelésed némiképp interdimenzionálissá válik. Úgy tűnik a tested többet nyom, mert "tudod", hogy sokkal hatalmasabb vagy annál, mint aminek tűnsz. A nehézkedési erő szintén megváltozik. Azok, akik ezen a szinten meditálnak tudják, mire gondolok.

A dolgok rád nehezednek. Nehéz idők közelednek. Néhányan színeket fogtok látni a szemhéjatok mögött. Másoknak villogó fényhatás is jelentkezhet, ami a retinában lévő idegvégződéseken történik. A tested mélyén az összes funkció megmozdul és megváltozik. Ez az a réteg, ahol a Föld legnagyobb mesterei képesek voltak lassítani és rövid ideig meg is állítani testi funkcióikat. Hát ilyen erőteljes dolgok ezek.

Az elhelyezkedés (posturing) a legjobb szó, amit a partnerem talált, erre vonatkozóan. Ez egy olyan energia, ami felkészít, hogy belépj a harmadik rétegbe. A szándék a helyén van. Tudod, hogy mit teszel. Az elhelyezkedés csak a kezdete a fizikai hatásoknak és már készen is állsz a varázslatra.

Csak kevesen képesek elérni a harmadik szintet. Te ülni fogsz ebben a második rétegben és szeretnéd tudni, hogyan kell. De építed a hidat, tehát még "dolgozol rajta". Hogy juthatsz el a harmadik szintre? Ez akkor történik meg, amikor minden mást megfelelően elhelyeztél. Ez nem egy folyamat. Inkább jóváhagyás, a saját intelligens sejtszerkezeted engedélyével.

A harmadik réteg (DNS információk egy helyen)

A harmadik réteg sikeres elérése akkor következhet be, amikor a DNS-ed interdimenzionális fonalaival teljes és tökéletes kommunikációban állsz. Nem véletlen, hogy az elmúlt hónapokban megadtuk DNS-etek metaforikus szerkezetét, hogy könnyebben el tudjátok képzelni. Ezenkívül legalább 5 fonal nevét is megadtunk, hogy megérthesd, mivel "üzletelsz" és mit tesznek ezek a fonalak.

Ez egy olyan ezoterikus információ, amelyet feltehetően soha nem fogsz használni, kivéve, ha fel akarod idézni, amit a mester-létről tanultál. Hadd mondjam el, mi történik amikor kezded a meditációt és eléred ezt a harmadik szintet: Ez az a szint, ahol a legnagyobb jutalom számodra az, amit úgy hívnak "varázslat". A varázslat szót ugyanabban a légkörben használjuk, mint a társ-teremtés kifejezést. Mindezek ellentmondanak a fizikának és mindannak, amit a biológia órákon hallottatok. Létezik róla írás, hogy a bolygó mesterei mindezeket a dolgokat szintén megtették.

Elmondtuk, hogy a "gyökér-fonál" az, amelyet a 4D-ben is láthattok. Ez az egyes számú fonál volt és nevet is adtunk neki. (Keter Etz Chayim) Ez Isten neve. Azt is elmondtuk, hogy ez szoros kölcsönhatásban van a második és a harmadik fonállal. Azt is közöltük, hogy a hármas volt a felemelkedés fonala és ez az első három alkotja az első csoportot, a négy közül. A tizenkettőből idáig mindössze ötöt azonosítottunk és a hatos számúval adósok maradtunk.

Azt is tudjátok, hogy az egyes számú fonál nem az első, hanem inkább középen helyezkedik el. Most viszont azt mondom, hogy a hatos számú fonál is középen van. Erre talán úgy reagálsz: "Hogy lehet Kryon, mindkettő középen?" A válaszom pedig, igen. (Nevetés). Azt tudod, mi történik a négy dimenzióban. Két dolog nem foglalhatja el ugyanazt a helyet. Így hát, amit mondtam számodra fizikai képtelenségnek tűnhet. Interdimenzionális keretek között a dolgok ugyanazt a teret foglalják el állandóan. Ezért az 1-es és a 6-os számú DNS fonalak összekapcsolódnak, bizonyos módon, így egymásra telepedve. Ennek így kell lenni. Az 1-es fonalat az emberi géntérképnek hívjuk és ez négydimenziós kémia. Ez az, ahol a kirakó játékok vannak. Habár túl korai de elmondom. Az 1-es, a 6-os, a 12-es ugyanazt a teret foglalják el.

Az emberi géntérkép figyelemre méltó. A tudomány talán azt kérdezi: Miért van annyi minden a DNS-ben, ami nem csinál semmit, szemlélve a géneket és az egyéb részek egész sorát. Szemlélve a majd három milliárd részt és darabot. És ez csak egyetlen fonál.

Nos, hadd kérdezzek valamit, mielőtt áttérnénk a következő gondolatra: Tapasztaltad-e az emberi evolúció folyamán, hogy az olyan rendszert teremt, ami teli van hulladékkal? A válasz: Soha. A természet nem ilyen módon működik. Ha nem vetted volna észre, a biológia nagyon hatékony. Itt van valami, amit idáig még soha nem említettünk: Ezen a területen, amit gyakran hulladék DNS-nek neveznek, ez valójában modellezés. A hatos számú fonállal való kommunikációhoz van ennek köze...ez a varázsfonál.

Amikor ott vagy, a meditáció harmadik rétegében - ahová földi mesterek is eljutottak- akkor kapcsolatba kerülsz a 6-os számú fonállal. Ez a tizenkettő közül leginkább isteni eredetű. A neve Ehyeh Asher Ehyeh ami Isten neve. Más nyelvre lefordítva ez azt jelenti: Vagyok, Aki Vagyok. Ez a hatos számú fonál neve: Ehyeh Asher Ehyeh. Tehát a meditáció 3. szintje, valódi kommunikáció. Amikor ide eljutsz, ez aktiválja a "hulladék DNS"-t is, mivel a 4D-nek is reagálnia kell az interdimenzionális utasításokra. Hadd áruljam el, mi történik, amikor kapcsolatba kerülsz ezzel a réteggel. Készen kell állnod a váltásra és a változásra. Tudod, ha egyszer már meggyőződtél arról, hogy ez lehetséges, DNS-ed interdimenzionális részei és darabjai hallani fogják üzeneted. Jóváhagyásuk lesz változni, elhagyni a 4D-t. Tudtad, hogy helyénvaló megváltoztatni az energiát, amivel érkeztél? Mi a helyzet a hajlamokkal, hogy neked majd olyan betegséged lesz, mint amilyen a szüleidnek volt. Kérdezhetek valamit? Hol található ez a DNS-edben? Megmondom. Ott van az 1-es számú fonálban és csak vár és vár, hogy megváltozzon, az egyes számú (hulladék) fonalban lévő kommunikációs rend szerint, a hatos számú, interdimenzionális fonállal kommunikálva.

DNS-ed egyes számú fonalának 4D-s, kémiai jellemzői, "ugyanazt a dallamot fogják játszani" mindaddig, amíg meg nem változtatod a dalt. Amit olyan nehéz az emberiség számára megérteni az, hogy a híd amit épít, amit meditációnak és imádságnak neveztek, az a kommunikáció hídja a DNS egyes számú fonalával. Amikor a híd készen van, az majd értesíti a DNS többi fonalát, hogy készen állsz a váltásra. Mennyire szeretnéd megírni a saját dalodat? A mesterek megtették és a DNS-ük elénekelte.

Ó, Emberi Lények, varázslat van készülőben! Mit szeretnél, hogy megtörténjen az életedben? Egy pillanatra mondjuk azt, hogy semmit. Itt a nagy kérdés. Képes vagy ezt egyáltalán ünnepelni? Azt már a múltban is mondtuk, hogy ez nem az aminek látszik. Sokszor, a spirituális munkátok egészen más perspektívát mutat, mint ahogy azt ti elképzelitek és minél inkább intedimenzionálissá váltok, annál inkább lemúriai gondolatok vesznek körbe.

Visszapillantás: Miért jöttetek? Azért, hogy a Föld energiájával dolgozzatok és békét teremtsetek a Földön. Ne feledjétek, hogy talán néhányatoknak olyan helyen kell lennie, amiről úgy gondolja, nem is szolgált rá, hogy ott legyen, vagy nincs is rá szükség, annak érdekében, hogy hosszabb ideig dolgozzon a kirakós játékon. Lehet, hogy éppen ez történik a DNS-edben, talán ez történik az életedben, a családodban. Talán ezért érzed úgy, hogy megakadtál.

Áldott az Ember, aki elakadt, a bolygó érte dolgozik. Ezek egyik helyről a másikra járnak és a bolygó becsüli őket. A vezetőik az ő lábukat mossák, ők mégis panaszkodnak: "Itt ragadtam. Édes Istenem, itt ragadtam. Szabadíts ki innen!" Olyan sokszor mondtuk már: Ezt hívják munkának. Te úgy hívod "elakadás". Ó, ez nem lesz mindig így. Áldott az az Ember, aki elakadt.

Sok lemúriai olvassa ezeket a sorokat és ünnepli az életed, ahogy itt ülsz előttem, kedves Ember. Ezt akartuk neked ma este elmondani. Végül még egy kis különlegesség, elmondjuk, mi az a maradék, ami a DNS-etekben található. Tudtad-e, hogy az Akasha Krónika, amely tartalmazza az összes életedet, amit csak éltél, beleértve a legelsőt is, mind ott van a DNS rétegeiben? Tudtad-e, hogy frusztrációid, amelyeket megoldottál benne vannak? Tudtad-e, hogy az összes isteni eredetű kérdés, amelyeket az összes eddigi inkarnációdban feltettél és megválaszoltál mind ott vannak? Hadd mondjak még valamit egy lemúriairól (ez nem fog tetszeni): A lemúriaiak állandóan visszatérnek. Ó, tudom, azt gondoljátok ez az utolsó alkalom, ugye? Dehát ez a lemúriaiak tulajdonsága...mindig azt gondolják, hogy most befejezték. Nos már az előző alkalommal is azt hittétek.

Gondold csak el! Amit teszel, az örömteli dolog. Amit teszel, túl van azon, amit látsz. Amikor a fátyol másik oldalán vagy és befejezted ezt az életed, Isteni tudatossággal rendelkezel. Mindentudással rendelkezel és az első dolog, amit teszel, hogy elkezded tervezni, hogy is térj vissza. Tudjátok, szeretitek a Földet, ezt teszik a lemúriaiak. Szeretik a Családot és szeretik a Földet. Akármilyen nehéznek is tűnik ez alkalommal, tudjátok hogy a bölcsességetek az Akasha Krónikán alapszik, amelyet a DNS-etekben fejlesztettetek ki. Minden egyes alkalommal, amikor leszületsz, az hatással vagy a bolygóra. Itt egy spirituális törvény: Az Emberi Lény, aki kapcsolatba kerül a 6-os számú fonallal, olyan Emberi Lény, aki sokkal nagyobb mértékben képes változtatni, mint arról tudomása van! A Föld pora reagál rá, az idő folyása, képes megváltozni körülötte.

Ezzel zárunk. Jó nagy terem ez, ahol most vagyunk. Most még nagyobbá teszem. Azt kérem, hogy vegyétek le a tetőt. Persze, ez csak egy metafora, nem akarom, hogy bárki is megsérüljön. Ez egy olyan tömeg, amely képes levenni ezt a tetőt. A tetőt elmozdítottuk, felette is egy hatalmas tömeg. Több tízezren láthatnak most benneteket. Ne érezd magad rosszul, ne félj. Nem azért vannak itt, hogy ítéletet mondjanak rólad vagy figyeljenek míg dolgozol. Ehelyett, fel akarnak állni, hogy megtapsoljanak. Ezért jöttek. Kinyilvánítottad a szándékodat, hogy ma itt leszel. Az olvasó úgyszintén, hogy olvassa ezeket a sorokat... Így hát, tudtuk.

Több tízezer entitás, melyek közül néhány olyan módon ragadt hozzád, amit úgysem értenél meg. Vannak olyanok is, akik egész életedben veled vannak, megint mások, más módon támogatnak. Ezek most mind egy hatalmas stadionban vannak, amelynek ülőhelyei pedig itt, az épület felett. Ez a terem és a szék amelyen ülsz, most látható a számukra. Ők készen állnak. És te?

Jóváhagyásommal, most felállnak és megtapsolják a hallgatóságnak e csoportját és az olvasót. Szeretném ha éreznétek az ölelésüket, éppen most, éppen itt, ebben a pillanatban. Nem számít, melyik időre, vagy milyen évre gondolsz. Emlékeztetnélek, hogy ez egy olyan idő és hely, amiről azt gondoltátok, amikor megszülettetek, hogy nem is létezik majd. Mivel a prófécia szerint már halott lennél, szörnyűséges módon meggyilkoltak volna, vagy olyan megpróbáltatásokon mentél volna keresztül, amely csak szenvedést hoz és még több szenvedést. Ehelyett kényelmesen ülsz egy találkozón, vagy otthon a székeden és Isten szeretetét ünnepled. És ha ettől még mindig nem világos a számodra, hogy miért mossuk a lábaid, akkor nem értetted meg a lényeget!

Állnak és tapsolnak. De gondolkozz. Még sok tennivaló áll előtted. Érvénytelenné tettél egy realitást és most teremtened kell egy újat. Azzal az energiával, ami itt a rendelkezésedre áll olvasó és hallgató, ideje valami olyat létrehozni, amiről a kritika azt mondta, lehetetlen. Hogy az emberi természet soha nem teszi lehetővé a békét a Földön. Nézz csak körül! Ez ellentmond annak, amit látsz?

A következő metaforával búcsúzunk most: Mi történik ha fényt gyújtasz egy olyan helyen, amely évezredekig a sötétben volt? Azok a dolgok amelyek mindig a sötétben voltak és hirtelen fényt kapnak gyakran igen csúnyák! És most kedves emberek, ezt láthatjátok a hírekben. Mit fogtok tenni ezzel kapcsolatban? Miért nem ünneplitek meg a tényt, hogy felemeltétek a függönyt és bekapcsoltátok a fényt. Miért nem ünneplitek meg a tényt, hogy az Armageddon nem történt meg? Miért nem kezditek használni spirituális logikátokat és mondjátok: Hogyan történhet meg az, hogy a próféciák nem válnak valóra? És ha ez így van, akkor mi következik? Talán minden, amit hallok és olvasok hiteles. Talán valóban tudunk a sejtjeinkhez beszélni. Talán még békét is tudunk teremteni a Földön!

A Szellem azt akarja, hogy sokáig maradj. Nem hatékony meghalni, majd visszajönni. Ezt tudod ugye? 20 évig tart felnőni. Miért nem maradsz itt és dolgozol ezzel a bolygóval? Vannak itt a teremben olyanok, akiknek fogalmuk sincs arról, mi az, ami nem történt meg velük. Ott vannak ketten (Kryon egy helyre mutat a közönség soraiban) akiknek előre volt látva a haláluk egy autóbalesetben. Tudtad? (halkabban) Tudtál erről? Nem vagy tisztában vele, amit magadért tettél, amikor kinyilvánítottad azt a szándékod, hogy maradj és amikor bizonyos dolgok megtörténnek az életedben, közeli-, vagy elhibázott találatok. Gyakran mondod : "Nos, ez közel volt!" Ám soha sem képzeled és nem érted meg, hogy a régi energiákban már a temetőben lennél! Ebben az energiában, jóváhagyásoddal, még mindig itt sétálsz. Hatalom ez, vagy nem? Nem társ-teremtés ez? Nem Isten szeretete ez, működés közben, az életedben? Nem valóság-váltás ez? És ki teremtette ezt tulajdonképpen?

Néhányan a metaforikus stadionban engedélyt kértek rá, hogy elmehessenek veletek haza. Ez tőletek függ. Ha igent mondasz, akkor ma éjszaka valószínűleg nem sokat alszol. (Nevetés) Kisétálnak az ajtón veletek. Ez tőletek függ. Itt egy óriási támogató csoport és ez hozzátok tartozik. Lehetséges kedves Ember, hogy csak arra várnak, hogy támogassák a ti döntéseiteket.

És most a befejezéshez érkeztünk, ideje, hogy visszategyük a tetőt és ti visszatérjetek a megszokott valóságotokba. Itt az idő, hogy búcsút mondjunk. Ám vannak itt olyanok, akik másképp akarnak távozni mint ahogy jöttek és ők tudni fogják, hogy kiről beszélek. Talán már más leszel, amikor abbahagyod az olvasást. Talán máris érzed. Gondolkozz: Mi van, ha ez így van? Ha igen, akkor előtted a munka. Ezért jöttél. Tudatában vagy és mi is. Ez nem a pihenés időszaka. Ez most arról szól, hogy legyél boldog a munkáddal és arról, hogy maradj hosszú ideig ezen a bolygón... hosszú ideig ezen a bolygón... hosszú ideig ezen a bolygón.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Vass Antal