Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A lemúriai kapcsolat

A lemúriai kapcsolat
Shasta-hegy, California - 2004. június 20.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelshastaB04.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ezt a termet e napokban nagy energia tölti be! (Ez a Konferencia harmadik napja.) Vidámság, tanítások és gyógyulások helyszíne. És a felismeréseké is - melyek talán egy forradalom kezdetét jelentik egyéni gondolkodásmódotokban.

A fátyolon túlról érkezett entitásoktól hallottatok ma üzeneteket. Mondhatjátok, hogy én is egy vagyok közülük (Kryon mosolyog.) Mind többnyire ugyanarról beszéltek. Elmondták nektek, hogy mi, kik a fátyol túloldaláról érkeztünk, csak centiméterekre vagyunk tőletek. Tudjuk, kik vagytok és miken mentek keresztül. De az igazi nagyság bennetek van és ez az összes mai közvetítés közös üzenete. Erről beszélt Adama (szavait Louise Jones közvetítette), Gaia anyai energiája (Pepper Lewis közvetítette) és igen, erről szólok én is. Ezért megkérdezzük: hányszor kell még ezt az üzenetet hallanotok, hogy végre elhiggyétek?

Kezdjük a legelején. Lehet, hogy mindaz, amit hallotok, tényleg igaz? Lehetséges, hogy a hang, amit egy Emberi Lény közvetít, egy a Földetekkel azonos korú valamit képvisel? Lehetséges, hogy e hang képviseli azt a sok öreg lelket, a "családot", akik az általunk otthonnak nevezett, de általatok misztikusnak tartott helyről érkeznek? Kryon mint egy csoport beszél hozzátok és ez se új hír. Vajon meg tudjátok ezt érteni? Lehetséges, hogy az általunk a család - Isten - szeretetének nevezett valaminek illata és sűrűsége van, amit most ti is éreztek és ami DNS-etek szintjén bennetek is ott van? Igaz lehet ezekből bármi is?

Ismét emlékeztetünk rá, ezen a módon érkezett a bolygóra az összes isteni üzenet! Bármely vallásról, hitrendszerről vagy szellemi forrásról legyen is szó, egy Emberi Lény közvetítette a tudást. Gondoltatok már erre? A Föld összes szent iratai az általatok titokzatosnak tartott közvetítések révén születtek meg... Istentől elérkezett az üzenet egy Emberi Lényhez, majd tőle sok Emberi Lényhez. Lehet, hogy egy látomásban történt meg átadása, vagy talán egy angyal szavain keresztül. Lehet, hogy a kapcsolat egy a gondolatokat papírra vető emberrel jött létre, mint például Pállal a börtönben; netán egy égő bokorból vagy egy barlangból érkezett az angyali üzenet. De megint emlékeztetlek rá benneteket, hogy ez a volt a mód. Nem Isten írta legszentebb irataitokat... Emberek írták!

A Föld legnagyobb festőinek kezét is a fátyol túloldaláról vezették, mikor a létező legistenibb műalkotásaik megszülettek. A híres zeneszerzők alkotó energiáit is a fátyol túloldaláról vezérelték, miközben megalkották legnagyobb műveiket, melyek - legyenek bár újak vagy régi időkből valók - szíveteket ma is gyönyörű érzésekkel töltik el. Ezek is közvetítés útján érkeztek! Mégis, vannak még mindig olyanok közöttetek, akik ezt különös, szokatlan és furcsa dolognak tartják.

De sok öreg léleknek ebben a teremben és az olvasók közül is sokaknak mégis valóságos az élmény. Olyannyira az, hogy valóban érezni is kezdik! Ezért most megint elmondjuk nektek, hogy kíséretünk az egész hétvége alatt itt tartózkodott, nem távozott el közben. A korábbi közvetítések után nem bocsátottuk el őket, ahogy általában szoktuk. Ehelyett egy kis szentélyt alakítottunk itt ki most ezekre a napokra... egy biztonságos helyet és a kíséret egész hétvégére itt maradt.

Legyen ez az olvasó számára is szentély! Tudjátok, hogy most látunk benneteket? Egy hatalmas tér ez, amiben nincs idő és sokan hallgatnak, sokan olvasnak benne. Ettől az időtől/naptól számítva évek telnek majd el, amikor az olvasó még mindig "itt" lesz. Biztonságos hely ez ezekben a percekben arra, hogy elengedjétek magatokat. Alkalmas hely a megújulásra. Alkalmas hely a mosolyra és a Szellem örömének megtapasztalására. Alkalmas hely arra, hogy kifejlesszétek a megérthetetlen megértésének bölcsességét. Alkalmas hely arra, hogy kérdéseket intézzetek az interdimenzionális világ felé, olyan válaszokra számítva, amelyek bár nem tűnnek érthetőnek, mégis hitelesek. Ilyenek a szentélyek. Kétirányú kommunikáció folyik bennük, még akkor is, ha gyakran egyirányúnak tűnik.

Sok minden megtörténhet ebben a hallgatókkal és olvasókkal teli nagy térben is. Alkalmas az idő arra, hogy - eltávolodva a kiejtett földi szavaktól - néhányan egy olyan állapotban merüljenek el, amiről azt gondolják, alvás, de ami valójában nem az. Egy transzjellegű állapot ez, melyben félelmeitek megszűntek, s amelyben felsőbb énetek beszél hozzátok, olyan nyelven, amit nem érthettek. Erre számítunk is, hiszen ez is része a kommunikációs folyamatnak. Csak felsőbb énetek tudja az interdimenzionális dolgokat igazából megmagyarázni azoknak a négydimenziós lényeknek, akiknek magatokat tartjátok. Mert négydimenziós entitások vagytok egy sokdimenziós valóságban. Csak valóságotok kezdő tudatosságát látjátok és ez így is marad, hacsak aktívan nem vágytok ennek kiterjesztésére. De a benneteket körbeölelő többi valóság akkor is ott van, ha akarjátok látni, ha nem!

Most pedig... társamnak szóló instrukciók: átírhatod a mostani közvetítés szövegét, de ne tedd közzé addig, amíg azt nem mondom, hogy eljött rá az idő. (Kryon azt mondta, legkorábban szeptemberben lehet.) Ennek okait jelenleg nem láthatod át, de visszatekintve nyilvánvalóvá válnak majd. Ezért ebben a pillanatban felkérem azoknak az interdimenzinális lényeknek a sokaságát, akik az információ átadásának idejére csatlakozni kívánnak hozzánk, hogy most tegyék meg. Kérem, hogy csatlakozzanak hozzánk a Shasta hegynek nevezett szentélyből, a helyről, ahol annyian várnak már oly régóta erre a pillanatra, a mostani idők eljövetelére a Földön. Olyan lények ők, akik arra várnak, hogy az emberiség interdimenzionálissá váljék és ez történik most. Felkérjük őket, hogy csatlakozzanak a Kryon kísérethez és a jelenlévő Emberi Lényekkel együtt most tiszteletünket fejezzük ki származásuk előtt. Gondoljatok erre az eseményre úgy, mint egy újraegyesülésre - lemúriai találkozik lemúriaival, segítő a fényadóval.

Látjátok a mögöttünk lévő hegyet (Shasta)? Talán most másképp látjátok, mint a múltban. Ez nem valami furcsa hely, ahol néha különböző fényalakzatokat látni. Ez egy interdimenzionális otthon. Mi a lemúriaiakkal együtt egy olyan idő buroknak tekintjük, amit várakozóban lévő energia és információ tölt ki. Amikor felfedezik, akkor az energia kiárad majd belőle. Elmondtuk már nektek, hogy ez a kiáradás ezekben az években megkezdődik, így az idő burok felfedezése épp most zajlik!

Olyan sok mindent akarok megosztani veletek, de még mielőtt a lemúriaiak származásának fejtegetésébe kezdenénk, szeretnék elmondani valamit az interdimenzionalitással kapcsolatosan - emlékeztetőként, leckeként. Mivel még az e hétvégén érzékeltetett és átadott dolgok némelyikét se értettétek meg igazán, ezért egy kis tudományos anyaggal kezdünk. Néhány dolgot szeretnénk emlékeztetőként elmondani. Nem választhatjátok ketté a tudomány mesterét és a spiritualitás mesterét. Az elképzelések mindkettőnél ugyanarról szólnak és egy napon majd oly mértékben összeolvadnak, hogy nem lesztek képesek megkülönböztetni a kettőt. Mert épp az interdimenzionalitás alapvető fizikai törvényei kezdik majd megfejteni a spiritualitás rejtélyeit.

Nem dobhatjátok félre az egyiket, ha meg akarjátok ismerni a másikat. Nem vehetitek semmibe az egyiket, hogy csak a másikra koncentráljatok. A kettő együtt létezik. Talán ma is vannak még olyan szellemi beállítottságú emberek, akik nem óhajtanak a magas szintű fizika kérdéseivel foglalkozni? Ez érthető és ez minden bizonnyal fordítva is így van! Mégis arra biztatlak benneteket, hogy nyissátok ki a relativitásról szóló alapszintű könyvek valamelyikét. Olvassátok el az alapvető magyarázatokat az általatok húr-elmélet nevezett dologra vonatkozóan. Ebben a tudásanyagban a megértés olyan kincsei rejlenek, melyek pontosan illeszthetők szellemiségetekhez, sőt néhány tapasztalásotokhoz is.

A spirituális idő-paradoxon

Tegnap például elhangzott a következő kérdés Gaiához: "Ha felgyorsulóban vagyunk, akkor miért van mégis, hogy meditáció közben a többiekkel együtt tulajdonképpen az időt próbáljuk kitágítani és lelassítani? Ez helyes? És mi történik közben? Hogy lehet egyszerre jelen a lassulás és a gyorsulás? Azt mondják, hosszabb ideig élhetünk, de vajon képesek leszünk-e erre a felgyorsult időben? Folyton azt halljuk, éljünk a jelenben, de ez majdnem olyan, mintha megállna az idő! Nincs ez ellentétben a tudomány állításával az idő felgyorsulásáról?" Gaia erre egy csodálatos és helyes választ adott: "Valóságotoktól függően és valóságotoknak megfelelően érzitek mind a kettőt." Néhányan nem értik, hogy lehet ez. De akkor is ez a helyes válasz.

Hadd próbáljam most egyszerűbb módon megmagyarázni azt, amiről Gaia beszélt, mert fontos dologról van szó. Nem választhatjátok el a spiritualitást a magas szintű fizikától. Valóságotokban most gyorsabban haladtok. Ezt az idő felgyorsulásaként érzékelitek. De valójában nem az. Csak térbeli helyetek rezgésének növekedése miatt érzitek úgy, hogy az idő felgyorsult. Ti gyorsultatok fel. Amikor Einstein megalkotta az idő interdimenzionális működéséről szóló posztulátumait, azt mondta: "Minél nagyobb a sebesség, annál jobban kitágul és lelassul az idő." Emlékeztek rá? Nem hangzik ez ellentmondásosan? Itt igazából a fizikai valóság és a spiritualitás interdimenzionális jellegéről van szó. Ezért most megint emlékeztetünk a spirituális fizikára: Most sokkal gyorsabban utaztok (magasabban rezegtek), mint amikor az első tudatosság a bolygón kifejlődött. A rezgésszint növekedésével együtt jár időtök változásának érzete. Minél gyorsabban haladtok, annál inkább érezhetitek magatokon nyilvánvaló felgyorsulásotok energiáját. Ám minél gyorsabban haladtok, annál inkább kitágul az idő! Ez nem metafizika, ez fizika!Úgy gondoljatok az időre, mint valami hatalmas gumiszőnyegre. Minél gyorsabban haladtok rajta, az annál inkább megnyúlik minden irányban. Most pedig képzeljétek azt, hogy a szőnyeg életetek egy évét jelképezi. Minél gyorsabban mentek, annál inkább megnyúlik, hogy alkalmazkodjon hozzátok, bármilyen gyorsan mentek is. Ezért függetlenül attól, hogy milyen gyorsan futtok ezen az "egy évnyi szőnyegen", az méretben úgy fog változni, hogy az "év" kitartson addig, amit ti egy évnek gondoltok. Ebben nincs ellentmondás. Ez a két jelenség szorosan együtt létezik a fizikában és a metafizikában is. És épp ez az alapja annak is, drága barátaim, aminek megtételére már kértünk benneteket. Azt kértük tőletek, lassítsátok le testetek óráját. Helyénvaló az idő megnyújtása, hiszen elég gyorsan haladtok ahhoz, hogy ezt megtehessétek. Talán mindezek segítségével most megértettetek valamit, amit logikátok eddig nem tudott elfogadni. Az idő a sebesség függvényében változik.

Ez az egész tanítás valóságotok megközelítéséről szól. Mit az, amit "láttok" magatok körül? Teljes, amit láttok? Vajon van ott valami más is? Gaia egy másik kérdésre is nagy bölcsességgel felelt. A kérdés így hangzott: "Hogy tudok megszabadulni a fájdalomtól?" Gaia azt felelte: "Az a valóság tart benne, amit tartózkodási helyedül te magad választottál." Nem arra utal ez is, hogy látómezőtökön túl életeitek több más valóságát találhatjátok, amennyiben úgy döntötök, hogy megkeresitek őket? Ebben van mindannyiunk üzenetének közös igazsága!

Ismét az interdimenzionalitásról

A dimenzionalitás olyan dolog, amit teljesként érzékeltek. Nehéz megértetni az Emberrel, hogy minden, amit maga körül lát, az csak egy kis részét jelzi a valójában ott lévő dolgoknak. Ez több mint összezavaró, mert olyan területekre visz, amely már közel van ahhoz, hogy elmeállapototokat az orvosok megkérdőjelezzék. Sokan sértve érzik magukat, ha azt mondják nekik, hogy nem mindent látnak, mivel az, hogy egy Ember mit érzékel, nagyon személyes dolog. Amikor megkérdőjelezitek, hogy valóban csak négy dimenzió létezik-e, akkor többnyire úgy tekintenek rátok, mint akinek elment az esze. Talán angyalokat is láttok? (Ne aggódjatok! A próféták is látták őket.) Egy ilyen élmény kellemetlen helyzetbe hozhat benneteket a jelenlegi társadalmaitokban. Sokan megkérdőjelezik, amit mondasz, mert az általuk teljesnek tartott valóságon túl "látsz" meg valamit. Tudományotok elismeri, hogy a normál atomszerkezet 11 dimenziót képvisel (valójában ennél sokkal több dimenziót), mégis úgy definiálja a valóságot, mint "amit az emberek többsége látni és érzékelni képes". Ezért elmondhatjuk, hogy bár ma 11 dimenzió létét ismerik el, nektek ebből csak négyet szabad érzékelnetek. Ha ennél mégis többet láttok, akkor nagyon is gyanúsak vagytok! Ha pedig túl gyakran láttok többet, akkor a végén ilyen helyekre jártok majd, mint ez a közvetítés vagy olyan könyveket olvastok, mint amilyet most is a kezetekben tartotok.

Sokszor elmeséltük a metaforikus történetet a szigeten magányosan élő Emberi Lényről, aki 2004-ig más civilizációval, mint saját szigete, még nem találkozott. Hirtelen bekötöd ennek az Embernek a szemét (természetesen az ő engedélyével) és gyorsan, mintha valami varázslat történt volna, városaitok egyik magas épületébe viszed. Beszálltok a liftbe és leveszed a szeméről a kötést. Ahogy emeletről emeletre haladtok, minden szinten kinyílik az ajtó és miután sorra szemügyre veszi, mi van a liftajtó túloldalán, a szigetlakó arcára kiül a rémület. Elképzelni se tudja, mitől változik meg az ajtó mögötti tér, valahányszor az ajtó kinyílik. Hogy tudják a mögötte lévők ilyen gyorsan átrendezni a bútorokat? Mivel annyira éles ellentétben áll minden általa addig tudott, látott és tapasztalt dologgal, a szigetlakó még egy olyan egyszerű dolgot se tud megérteni, mint a lift. Ezért a dimenziókkal kapcsolatos elképzeléseitek igazából tapasztalásaitoktól függenek. Erről fogunk most beszélni, mivel szeretnénk néhány dolgot elmondani nektek Lemúriáról.

Lemúriáról

Nem szándékunk Telos városáról beszélni (a hegy belsejében található interdimenzionális városról), mégpedig azért, drága barátaim, mert arról tartalmas és gyönyörű közvetítések segítségével már sokat elmondtak. Nem. Ehelyett most visszamegyek az időben, mivel szeretnénk az ősi lemúriai tapasztalásokról beszélni nektek, közben érintve néhány olyan dolgot is, melyek segítségével jobban megismerhetitek ezt az alapvetően fontos családot.

Megint azt javasoljuk: ne menjetek időben vissza 100.000 évvel ez előttnél korábbra se antropológiai, se szociológiai kutatásaitok során, mert nem találtok olyan embert, mint ti vagytok. E kijelentésünket néha félreértették vagy félreértelmezték, azt állítva, hogy Kryon szerint 100.000 évnél régebben nem élt ember a Földön. Ez nevetséges. Amit mondtunk, az az, hogy az emberi próbák számára alkotott Föld több szükséges és elengedhetetlen fejlődési szinten ment keresztül. Spirituális és tudatos fejlődésetek nem egy pillanat alatt ment végbe. Valójában több száz évezred képezte a lemúriai múlt részét. Ők a bolygón élő alapfaj. Ősibbek, mint a sumérok vagy az Indus völgyében élők. Elég sokáig voltak itt ahhoz, hogy nyelvük nagy és nemes változásokon mehessen keresztül, s alapját képezhesse a ma ismert nyelvek néhány legfontosabbikának... az egyiptominak, az izraelinek, a polinéziainak... melyek mind az általunk Solara Maru névvel illetett eredeti nyelvből származnak. Ezek a nyelvek olyan alapvető igazságokat tartalmaztak, melyeket még ma sem vagytok képesek megragadni, ennek pedig az az oka, hogy a lemúriaiak rendelkeztek valamivel, amivel ti nem rendelkeztek. Hadd meséljek most róluk, a Földön réges rég élt fizikai lényekről. Az alapfajról, mely nem olyan, mint ti vagytok ma.

A mag biológia

Az első: nagyszabású voltuk. Ez volt az a faj, mely magját a csillagoktól kapta. Amit ti úgy emlegettek, mint az emberiség kialakulásának kezdete, azt a plejádiak indították el a lemúriaiakon keresztül. A Hét Nővér energiája eljött, fizikailag is ellátogatott hozzátok és ez a nem ti világotokból eredő energia járult hozzá a lemúriai tapasztalásokhoz, sőt, még a kultúrához, a fajhoz és annak kinézetéhez is. Most adok nektek valamit - egy kihívást intézek hozzátok: szeretném, ha meglátnátok valamit, amit eddig még nem ismertetek fel.

(Az itt következő rész a Konferencián történtekre utal:) Péntek este a kivetítőn (a színpadi kivetítő vásznon) egy közvetítés során láthattátok azt a képet Telos főpapjáról, Adamáról, amit alkotója szintén egy közvetítés után festett meg. Ezen a meglehetősen pontos illusztráción láthattátok, milyen Adama. Több mint egy órán át nézhettétek ezt a képet. Szeretném, ha emlékeznétek rá, mert ebben van a kihívás. Voltak, akik az elmúlt száz év során alkalmanként idelátogattak a Plejádokról. Három nagyobb látogatásra került sor és közülük legalább egyről több dokumentáció is rendelkezésre áll. A plejádiakról készült különböző ábrázolások hozzáférhetők könyvtáraitokban és belőlük megtudhatjátok, milyennek látták őket azok, akiket meglátogattak és akik ezt jelentették. Most elárulom nektek, hogy néznek ki: pontosan úgy, mint Adama! Menjetek és keressétek meg a róluk készült képeket! Legyen ez bizonyíték a bolygón élők származására és a lemúriaiak szerepére, hiszen ostobaság lenne azt hinni, hogy különböző korok és kultúrák képviselői valami módon összejátszottak, csak azért, hogy megtréfáljanak benneteket. Nem ez történt. Így néztek ki a plejá-diak... és a lemúriaiak szintén.

Sokszor neveztünk benneteket lemúriaiaknak, mert oly sok öreg lélek van közöttetek, öregebbek írott történelmeteknél. És valóban részesei voltatok egy a tapasztalásnak, amire bár nem emlékezhettek, de DNS-etekben mégis ott van. A lemúriaiak nem olyanok voltak, mint ti és bár tudom, hogy ez szokatlanul hangzik... de a normális érzékeléssel észlelten túl egy további dimenzióval rendelkeztek. Ezt a plusz dimenziót nevezhetitek, ha akarjátok, ötödik dimenziónak, de interdimenzionális megközelítésben ez nem pontos.

A lemúriaiak a titekét meghaladó dimenzionális jellemzőkkel rendelkeztek földi életük során. Ők már jóval Telos kialakulása előtt megértették az interdimenzionalitás lényegét. Az idők során arra is rájöttek, hogy a Földön egyfajta visszafejlődés, devolúció megy végbe és hogy bizonyos képességeiket elveszítik. Ezen túlmenően annak is tudatában voltak, hogy csak korlátozott ideig élhetnek a bolygón, mivel a víz elkerülhetetlenül elárasztja a Földet. A visszafejlődés oka pusztán az volt, hogy mindaz, amit a plejádiaktól kaptak, egy idő után már nem tudott a Föld energiái között fennmaradni.

Voltak, akik megkérdezték már, hogyan tudták ezek az emberhez hasonló fizikai lények hirtelen elhatározni, hogy interdimenzionálissá válnak, beköltöznek a hegy gyomrába, s ott élnek tovább az idő burok keretei között (a Telosról és Shastáról szóló történetek szerint). Hiszen ez szinte hihetetlen! Ez valami olyan dolog, amit nem tudtok elképzeli és aminek hallatán mindenkinek tátva marad a szája. Mindezek oka az volt, hogy a plejádiaktól kapottak birtokában a lemúriaiak az általatok érzékeltnél eggyel több dimenziót voltak képesek érzékelni.

Álljunk meg egy pillanatra és fedjünk fel néhány dolgot. Tudjuk, hogy az emberi élet eredetéről beszélve egy olyan fajt emlegetni, amely a dimenzionális érzékelést illetően különleges képességekkel rendelkezett, vad ötletnek tűnik. De van erre vonatkozóan néhány bizonyíték és most gondolatébresztőnek elárulok valamit: a hozzájuk legközelebb álló ősi faj, melytől tárgyi leletek is fennmaradtak, a sumér. Nos, a sumérok időben sokkal később éltek, de még ők is rendelkeztek a lemúriai kultúrában megnyilvánult tudatosság töredékével. Mindez évezredekkel ezelőtt történt. A kihívás: menjetek és nézzétek meg a sumér tárgyi leleteket! Először is azt látjátok majd, hogy számrendszerük 6-os alapú volt (a 12-es alapú számrendszerből, a természet és a valódi fizika alapjából származtatva). Továbbá, a berlini pecsét néven ismert leletből egyértelműen látható, hogy mindent tudtak a Naprendszerről! Ismerték a bolygók mozgását és azt is, hogy némelyikük körül gyűrűk láthatók... mindezt pedig úgy, hogy a jelek szerint nem rendelkeztek távcsővel.

Tudományotok csak nevetne ezen és teljességgel elutasítaná, hogy ezekről a dolgokról bármi ismerettel is bírhattak. Azt mondanák, hogy minden csak szerencsés találgatás eredménye. De erős túlzás lenne azt állítani, hogy a Naprendszert pontosan leíró, még a Szaturnusz gyűrűit is felfedő szerencsés találgatásnak van akár a legkisebb esélye is. Hadd emlékeztesselek rá benneteket, hogy saját tudományos tételeitek szerint az atomszerkezet interdimenzinális és a valóságról alkotott emberi elképzelésetek annak csak kevesebb mint felét fogja át. Azt is elmondták már nektek, hogy ha más dimenziók tanulmányozásába kezdesz, az idő és a távolság szinte teljes mértékben érvényüket vesztik, egymást átfedővé és kvantum állapotúvá válnak.

Most térjünk vissza a sumérokhoz. Nem voltak távcsöveik, mégis, mindent tudtak a világűrről. Mindezt "interdimenzionális látásuk" révén tudhatták. Észlelésükkel teljesen intuitív módon "tudták", mi van körülöttük. Se az idő, se a távolság nem volt tényező abban, hogy "láthassák" a Naprendszert. Amihez 2004-ben nektek különböző eszközökre van szükségetek, azt ők intuitíven tudták. Ugyanez igaz a lemúriaiakra is, méghozzá hatványozottan. A lemúriaiak nem csak ezzel a képességgel rendelkeztek, hanem az interdimenzionális DNS intuitív ismeretével is. Ez tette lehetővé, hogy könnyen megépítsék az Újjászületés Templomát és hogy a mágnesességet testük biológiai órájának megváltoztatására használják.

Értsétek meg, egyik sumér felfedezéshez se volt szükség magasan fejlett tudományra, mint ahogy azt gondolnátok, pusztán csak egy egyszerű érzékelésre, amellyel azonban ti nem rendelkeztek. Olyan ez, mintha egy vak társadalom egy látó társadalomba botlana. Ha már évezredek óta vakok, ugyan csak meglepődnének, ha látó ősökre bukkannának. Az ő látás nélküli valóságukban ahhoz, hogy megtudják, milyen egy hegy, oda kell menni a hegyhez, bár ti már messziről "látjátok"! Ez egy ehhez igen hasonló helyzet: egyik érzékelés szemben a másikkal.

A Föld spirituális fejlődése

A Föld új energiája, a rezgésszint (sebesség) növekedésének és az idő ezt követő kitágulásának hatására az emberiség néhány képessége kezd visszatérni. Eddigi tanításaink pontosan ilyenekről szóltak és talán most érthetőbbé válnak. Közületek egyre többen tartanak igényt arra, amit "DNS aktiválás" néven nevezünk. Néhányan felemelkedésként utalnak rá, de elárulom nektek, hogy ez sokkal inkább visszatérés Lemúriához.A mögöttetek fekvő hegy (Shasta) nem változik. A benne élő lemúriaiak se mások, mint valaha voltak. Ellenkezőleg, ők épp arra vártak, hogy ti változzatok és ti váljatok olyanná mint ők! Aktiválni kezditek DNS-etek azon részeit és alkotóelemeit, amelyek mindig is ott voltak, de mivel interdimenzionálisak, nem érezhettétek őket. A grandiózus terv szerint arra vártak tehát, hogy változzatok ti. Ezért mindazzal, amit elértetek, ti teremtettétek meg a lehetőségét annak, hogy láthassátok őket és megismerkedhessetek azzal, amit Telosban csináltak. Türelmesen vártak. Az ő idővonaluk a tietekétől kicsit eltérő, de türelmesen vártak. Tudták, hogy ha az emberiség spirituális fejlődése révén eljön majd az idő, akkor nekik itt kel lenniük, hogy láthassátok őket és segíthessenek nektek. És az idő most eljött.

Erősen hitek abban is, hogy szerepük lesz a bolygó jövőjében. Ezért különültek el egy interdimenzionális állapotban. Most ismét hangsúlyozom: változóban van valóságotok, de másként, mint gondolnátok. Nem a hegy változik - ti változtok! Ahogy évről évre változtok és megértitek, mit jelent ez, sokan lesztek egyre inkább képesek látni és érezni mindazt, ami valójában történik. Ahogy megértitek, mi van a háttérben, a gyógyulások is nagyszerűbbek lesznek. A hegy belsejében élők erőteljesebb látogatásokat tehetnek nálatok, mert megértitek saját származásotokat. Engedélyt adtok nekik, hogy segítsenek benneteket.

A hegy belsejében található idő burok ezért ugyanazokkal az ismérvekkel rendelkezik, mint amelyekről tegnap, a Vénusz átvonulással kapcsolatban beszéltem (a június 19-i közvetítés). Ez az energia egy olyan valamivel kapcsolatos, ami mindig is itt volt, s ami most felébredve várja a kiteljesedést. Emlékezzetek erre: interdimenzionalitás mindig van. Nem olyan valami, amit ti teremtetek. Ha 12 almából ti csak 4-et láttok, az nem jelenti azt, hogy a többi ne létezne. Ha hirtelen kifejlesztitek magatokban a képességet, hogy eggyel több almát meglássatok, akkor ne csodálkozzatok, ha az így szól hozzátok: "Már régóta várom, hogy észrevegyél!" Mindig is ott volt, arra várt, hogy felfedezzétek. És most az ellátásotok is biztosabb, mint előtte (több almát ehettek).

Egy új bolygótudatosságot fejlesztetek ki, s ehhez kaptok segítséget. Mindvégig ez volt a lemúriaiak szándéka. Azok, akik csatlakoztak hozzátok, most azt mondják: "Se szokatlanok, se különösek, csak egy ébredőben lévő dimenzió vagyunk. Ha soha nem hoztátok volna meg ezt a döntést, mi akkor is itt lennénk és a Föld létezésének legvégső idejéig éltünk volna veletek együtt. Ha soha nem ébredtetek volna fel, mi akkor is a hegy belsejében élnénk, csak dolgunk végezetlenül." Ebben áll Telos küldetésének szépsége. Nem önmagáért, hanem az emberiségért létezik. Idő burok, ami "a lehetséges" dolgokat rejti, s ami csak akkor kezd működni, ha az emberiség meghoz bizonyos döntéseket... amit már meg is hozott.

A lemúriai iskolák

Hadd meséljek még Lemúriáról és társadalmuk néhány jellegzetességéről. Most azt mondhatjátok: "Vajon miért akar erről beszélni?" Az ok pedig az, hogy így "össze tudjátok kötni a pontokat" és kialakulhat egy kép, hogy mi is történik a bolygón. Most azokról a régi lemúriai időkről beszélek, amikor Lemúria földje - míg az óceán be nem terítette - csodás volt. Hadd meséljek most a gyermekekről.

Az iskolák nagyon, nagyon mások voltak nagy Lemúriában. Ez még Atlantisz előtt volt és a következőképp működött: a tanárokat idősebbeknek hívták. Nagy tiszteletnek örvendtek, mivel ők terjesztették a kultúra ismereteit. Mind magasabb rangú, a társadalom legmagasabb eszményeit jelképező emberek voltak. De nem ők irányították az iskolát, ahogy tanáraitok teszik ma és a napi ügyekhez se volt semmi közük. Az iskolákban nem volt adminisztráció, se adminisztrációs épületek, az iskola kicsi, elkülönített, egymáshoz nem kapcsolódó termekből állt.

Nem volt lineáris rendszerük a tananyagot illetően se! Az idősek összegyűltek és eldöntötték, mit kell a diákoknak bizonyos idő alatt elsajátítaniuk. A szülők gyerekeiket egy bizonyos korban elküldték a helyi osztályterembe. Egy tipikus teremben a gyerekek és az idősebb (a tanár) közösen határozták el, mi legyen a tananyag. Majd a gyerekek vették át az irányítást, közösen eldöntötték, milyen gyorsan tudják megtanulni a tananyagot és ezt jelentették az idősebbnek. A tanárok rugalmasak voltak és a gyerekek tervei szerint haladtak. A gyerekek gyakran vezetőt választottak maguk közül, vagy kidolgoztak egy rendszert és eszerint váltották egymást a diákvezetők, akiknek dolga az volt, hogy segítsenek az előre meghatározott terv követésében és adminisztrációjában.

Az idősebbek feladata tehát a tudás terjesztése volt és annak biztosítása, hogy a diákok megkaphassák a szükséges tudást. De a diákok magas elméleti tudással rendelkeztek, s gyakran a teljes egy évre szóló programot egy nap alatt elsajátították. Bár a tananyagról tényleges tudással nem rendelkeztek, mégis ők határozták meg, hogy érzésük szerint hogyan tudnák legjobban elsajátítani, melyik lenne a leggyorsabb módszer, hogyan lehetne legjobban "betáplálni" iskolai tantervükbe. Amikor úgy érezték, hogy megtanulták az anyagot, akkor vizsgáztatást kértek. Ha az osztály átment, akkor mindannyian kiérdemelték az évzárót. Ekkor elkezdődött a vakáció (ami az ilyen korú gyerekek valódi vágya).

A tanításnak nem volt közösen megállapított időtartama. Bár mind azonos időben kezdtek, de a tanítás befejezésének időpontja nem volt meghatározva. Ezért a diákok határozták meg a tanítás hosszát aszerint, hogy várhatóan milyen gyorsan tudják a tananyagot elsajátítani. Ez egy elvi döntés volt, ami azt tükrözte, hogy az anyag tényleges ismerete nélkül is készek voltak átlátni, mi az, amit meg kell tanulniuk. Nem voltak iskolaévek vagy minősítések - csak a cél, hogy a tudás bizonyos szintjét elérjék és a szándék, hogy ez megtörténjen és mehessenek játszani! A diákok voltak a vezetők, de teljesen megértették, hogy meg kell tanulniuk, amit elvárnak tőlük.

Most talán többen is felkiáltanak: "Nem, ez nagyon is szokatlan és furcsa. Ez így biztos nem működik. Nem egyeztethető össze az emberi természettel!" Az én válaszom erre: a négydimenziós emberi természet soha nem engedné meg, ám egy fogalmakban gondolkodó, sokdimeziós gyerek könnyen meg tudta tenni. Az ok pedig, hogy mindezt elmondtam nektek nem más, mint hogy évekkel ezelőtt az indigó gyerekeknek ezt a tulajdonságát mondtam el először a róluk szóló közvetítések során. Ez nagyon lemúriai! De az indigó gyerekek tulajdonságai közül többet is soroltam az interdimenzionális jellemzők közé.

Vissza Lemúriához: ha voltak az osztályban lassabban tanulók, a többiek észrevették és azonnal segítettek nekik! Amit most házi feladatnak neveztek, az a többiek segítésének felvállalása volt a diákok részéről, hogy mindenki lépést tarthasson az osztállyal. Egyetlen dolgot vittek haza: egy másik diákot! Minél gyorsabban tanultak, annál gyorsabban jött el a vakáció. A diákok számára ennek volt értelme. Azt mondhatjátok: "Jó, de mi volt a bajkeverőkkel? Ilyenek nem voltak ezen a csodás lemúriai földön?" Természetesen voltak. Ne ítélkezzetek, mikor elmondom, hogyan kezelték őket.

A gyerekek maguk rendezték el az ilyen helyzeteket is - méghozzá nem verekedéssel, mert ez nem tartozott egy elméleti beállítottságú gyerek tudatosságába. Emlékezzetek rá, ebben a tudatosságban a csoport érdeke volt az első, nem a személyes hatalom. A gyerekek ezért ésszerűen kezelték a helyzetet. Ha egy másik gyerek késleltette a vakációt, akkor legjobb képességük szerint segítették őt. Ha még ezután se javult megfelelőképp, vagy un. bajkeverő volt, akkor a diákok kizárták maguk közül. Az, akit az osztály közmegegyezéssel kizárt, többé nem csatlakozhatott újra hozzájuk. Olyan osztályokhoz csatlakozhattak, amelyek nem nagy Lemúriában voltak. Ez (természetesen) egy másik társadalmat teremtett, olyat, amelyet nem övezett tisztelet és amelynek tagjai nem éltek sokáig, hiszen nem érdemelték ki a jogot, hogy beléphessenek a lemúriai egészségügyi rendszert jórészt jelképező Újjászületés Templomba.

Kemény, azt mondjátok? Valóban. Mára kifejlődött rendszereitekben talán az lenne. De így működtek az iskolák. A ti társadalmaitok más irányokba fejlődtek, mint az övék, mert ti megvilágosodásotok más részein dogoztatok.

Ezek a magyarázatok segíthetnek megérteni, miért olyan nehéz az iskola az indigó gyerekek, a kristálygyerekek, az új Föld energia gyermekei számára. Bennük ugyanis a DNS egyik rétege már aktiválva van, működésre kész. És ez emlékezik. Erről fogok még beszélni egy perc múlva.

A Lemúriai egészségügyi rendszer

Szeretnék beszélni a lemúriai egészségügyi rendszerről. A lemúriaiak nem rendelkeztek kimagaslóan fejlett tudománnyal. Nem voltak számítógépeik, mint nektek. Ehelyett magasan fejlett interdimenzionális intuícióval rendelkeztek. Közületek azok értik ezt, akik tudják, mit jelent orvosi látónak enni. Ők mindannyian rendelkeztek ezzel a tudással. A test okos. A lemúriaiak teste, attól függően, hogy mennyire megyünk vissza az időben, sokkal nagyobb volt a tieteknél. De ahogy mondtuk, visszafejlődtek... kisebbek és alacsonyabbak lettek. Tudatában voltak annak, hogy mi történik velük. Ebből arra is tudtok következtetni, hogy a plejádiak magasabbak voltak nálatok. Mint most is.

A lemúriai társadalom a következőt tette az egészségügyi ellátás terén. A lemúria források nagy részét annak biztosítására használták, hogy mindenki olyan egészséges legyen, amilyen csak lehet. Nem voltak egészségügyi díjak, mivel ez egy elméleti kultúra volt. Sokkal fejlettebb intuícióval rendelkeztek, méghozzá inkább az egész képről, mint az individuális emberről. A lemúriai társadalom intuitíven tudta, hogy minél egészségesebb a lakosság, annál inkább segíti a gazdaságot. Földtulajdon volt, de egy egész más típusú. Csoporttulajdonban voltak a földek. Ezért mindig egy csoport döntött vele kapcsolatban.

Ha volt közöttük olyan, aki állandóan beteg volt, akkor a terheket nem tudták vele megosztani. Mivel ez sértette a csoport érdekeit, hamar rájöttek, hogy sokkal jobban működik a gazdaság, ha mindenki egészséges.

Most ismét megosztom veletek, miért vezetlek vissza benneteket Lemúria történelmébe. Azért, mert pontosan ez a dolog történik épp bolygótokon. A felismerés, hogy az egészséges Emberi Lények földet vehetnek és adót fizethetnek, egy forradalmi gondolatot szül... ha egy kormány meg tudja gyógyítani lakosságát, akkor virágzó gazdaságot teremthet. Mekkora felismerés! Figyeljétek meg, milyen változások állnak be ezzel összefüggésben az egészségügy finanszírozásában, a forrásokban és a célokban. Hogyan gyógyítható meg minél több ember, minél kevesebb pénzen? Hogyan lehet elvonni pénzt az egyik kulcsterülettől és egy másikhoz rendelni? Elgondolkodtatok azon valaha is, hogyan tudjátok meggyógyítani a bolygó sebeit? Sokan siránkoztok: "Az emberiség soha nem jut el olyan megvilágosodott szintre, hogy elegendő pénz jusson a tömeggyógyításra." Igazatok van! Ezért aztán egy másik módszer válik be, ami jelen emberi természetetek számára sokkal ésszerűbbnek tűnik. Ne ítélkezzetek efelett, de számítsatok rá, hogy rövidesen egy új elképzeléssel találkoztok majd, ami a "gazdaságos gyógyításról" szól. Mi más módon tudná biztosítani a Föld ezt a jelenleg oly nagyon szükséges valamit? A válasz: találjátok meg a módot, hogy mindez azoknak a terveibe illeszthető legyen, akik a legnagyobb befektethető pénzekkel rendelkeznek. A gyógyítás az általános egészségbe való befektetéseken alapul majd. Hogy milyen ellentételezést kapnak majd a befektetők? Az országos "gyógyulási index" függvényében megkapják a GNP egy részét. Figyeljétek majd meg. Ez elkerülhetetlen és a folyamat már el is kezdődött.

Mellesleg, figyeljétek meg azt is, hogy milyen változásokat idéz elő Yawee ebben a gondolkodásmódban. Mert pontosan ez az, amiért itt van. Most ismét megemlítjük őt. És meg fogjuk őt említeni ismét (a hallgatóság soraiba ülő Dr. Todd Ovokaitysról beszél).

A DNS 7. rétege (DNS információk egy helyen)

Hadd beszéljek a DNS egy újabb rétegéről, amelyet eddig még nem említettünk. Eddig az interdimenzionális DNS hat rétegének nevét és rendeltetését adtuk meg. Mindről adtunk információt, megadtuk ismérveiket és speciális energetikai nevüket. Beszéltünk a félelem rétegéről, a felemelkedés rétegéről és az ÉN VAGYOK rétegéről. Mindnek van neve, de mindez nem olyan fontos, ez csak ezoterikus információ és a lemúriai kultúrában, ahol látták is ezeket a rétegeket, nem is az általunk megadott héber néven nevezték őket.

A héber nevek segítettek leírni a rétegek tényleges funkcióját, mivel ez egy alapnyelv. A lemúriai nem az. Elmondtuk nektek, hogy minden réteg neve Isten héber nevével azonos és egytől a hatodikig neveztük meg őket. Most pedig felfedem előtettek a hetediket is. Megadom nektek a nevet, de mivel ez a réteg alapvetően Lemúriával van kapcsolatban, csak később fogom megadni héber nevét. Ezért most lemúriai nyelven adom meg a hetedik réteg nevét.

Az utóbbi hónapok alatt előttetek felfedett rétegek többségét azért neveztem meg, mert aktiválnotok kell. Az aktiválás az egyes Emberi Lények személyes szándéka szerint valósul meg, ahogy erről már több alkalommal is beszéltem. Van az interdimenzionális DNS-nek egy bizonyos rétege, mely a 7. a 12 rétegből. Egész életetekben szunnyadt, egy bizonyos energia kialakulására várt a bolygón. Ugyanazon a hangon rezeg, mint a teremben lévő telosziak (a hegy belsejének, Telos városának lakói) és a réteg neve: a lemúriai réteg. Ez tehát a 7. réteg.

A 7. réteg lemúriai neve: Hoa Yawee Maru. (A 7. réteg héber neve: Kadumah Elohim. Jelentése: "megnyilvánult Istenség".)

Lemúriai jelentését igen nehéz lefordítani angolra, mert angol nyelven nem igazán van értelme. A szótagokon túl az énekelt dallam tónusa is jelentéssel bír. Az, hogy hogyan éneklik, az információnak más-más színezetet ad. Ezért más hallani és más olvasni. De alapvetően a következőt jelenti: a DNS hazai nyelve Hoa Yawee Maru. A Hoa jelentése: haza. Yawee lemúriai nyelven azt jelenti: DNS. A Maru jelentése pedig: nyelv. Ez tehát a 7. réteg jelentésének magyarázata és most elmondom nektek, mit tesz ez a réteg. Rezeg. A teremben lévő telosziak szeretnének megérinteni benneteket, mondván: "Erről beszéltünk nektek. Ideje aktiválnotok." Minél magasabban, annál gyorsabban is rezeg ez a réteg. Minél több nagyobb az oszcilláció, annál inkább kitágul az idő és annál inkább üdvözölhetnek benneteket a hegy lakói. Ez a lemúriai mester-réteg. Ez az alapvető család rétege.

Csak egy páran vannak olyanok e teremben, akiknél ez a réteg aktiválva van. Társam nem tartozik közéjük. Mivel nála ez az aktiválás tegnap éjjel kezdődött meg (kis szünet, míg Lee magához térve az információtól megérti, mi is történt vele előző este). Most már tudja, mi történt. Vannak még páran a jelenlévők között, akiknek 7. rétege rezeg, köztük az, aki találkozott Adamával (Louise Jonesról beszél) és az, aki lemúriai szimbólumokat és hangokat kapott (Dr. Todd Ovokaitysról beszél). Nem mondanánk nektek ezeket a dolgokat, ha nem lennének pontosak és igazak. Sok dolog vár még az ébredőkre.

Végül pedig itt vannak azok, akik felteszik a kérdést: "Jó-jó, de mit kezdjünk ezekkel az információkkal? Hogyan illeszthetjük őket össze?" Először is, hinnetek kell bennük. Nem juttok sehová, míg mindezt alap tudásként magatokévá nem tettétek. Drága barátom, ebben nem tehetsz úgy, mintha... Ebben a kérdésben nem mondhatod, hogy "várok és a többit majd meglátom". Ez vagy ott van, vagy nincs ott. Légy őszinte magadhoz és kezd megérteni, hogy ezek a dolgok valósak. Az interdimenzionalitás létező dolog, ahogy a fizikusok is állítják. Ez nem hit kérdése. A hit a láthatatlan dolgokkal kapcsolatos, de ez tovább megy ennél. Itt olyan hitről van szó, ami egy részben már valóságodhoz tartozó elképzelés működésével kapcsolatos.

Amikor egy széken ülsz, saját valóságod szerint a szék tart téged. Itt tehát nem egy láthatatlan dologba vetett hitről van szó. A szék nem láthatatlan. Itt egyértelműen a szék fizikai struktúráján alapuló hitről van szó. Bár - egészen addig, míg bele nem ülsz és így meg nem kapod a bizonyítékot -, igazából nincs rá bizonyíték, hogy a szék valóban meg fog tartani. Ez a te valóságod, ülsz a széken és nem lepődsz meg azon, hogy az megtartja súlyodat. Ami azt illeti, ugyan csak meglepődnél, ha nem tartaná meg. Itt többről van szó, mint a vágyról, vagy a hitről. Itt arról az elképzelésről van szó, hogy a szék mindig székként fog működni.

Az interdimenzionalitás igazi tudomány. Olyan, mint a szék. Hiedelmed ezért a következő: "Az interdimenzionális információk megtartanak engem." Nos, ez volt az 1. számú dolog. Ha eddig nem jutsz el, az interdimenzionális dolgok közül semmi nem fog neked működni. Talán azt mondod: "Jó, Kryon, de hogy tudom ezt elérni?" Hadd kérdezzem most meg tőled: Hogyan hiszel bármiben is? Kezd el végre lehántani a dualitás hagymájának héjait, amelyekről már annyiszor beszéltünk. Hagyd, hogy felsőbb éned beszéljen hozzád oly módokon, amit megértesz, s kezdj el így rezegni. Hogyan magyarázhatnánk meg, mi az intuíció? Hogyan tudnád elmondani, milyen a kék szín, egy olyan embernek, aki születésétől fogva vak? Hogy melyek a tanulás lépcsői? Néha a dolgokat lépcsők és lineáris mozgás nélkül kell megtenni. Néha csak azért történhetnek meg, mert kéred, hogy megtörténjenek! Légy csendben és tudd, hogy Isten vagy. Értsd meg, hogy ezek a dolgok a tieid. Ez ilyen egyszerű, ám mégis összetett, ha úgy érzed, hogy az kell legyen. Az intellektus, az Ember, a négy dimeziós gondolkodás áll utadba, amikor pontokba akarod szedni a lépéseket. De milyen lépésekben magyaráznád el, mit jelent szeretni valakit? És mivel magyaráznád az intuíciót? Érted már? Bizonyos dolgokról nem lehet négydimenziós módon beszélni. Ezért csak ülj hát és hagyd, hogy megtörténjen, mert ez hozzátartozik természetes biológiádhoz, mely arra vár, hogy kérj tőle.

2. sz. dolog: Üdvözöld naponta! Beszélj a sejtjeidhez. Lásd, milyen nagyszerűek és beszélj hozzájuk, hogy tudják, te vagy a főnök. Ez növeli a hitet. Ez megszilárdítja az újfajta valóságot.

3. sz. dolog: Tanácsunk: ha teheted, látogass el a bolygó portáljaihoz. (Mellesleg, most épp az egyikben ültök (a Shasta hegy). Már említést tettünk a többi portál némelyikéről, melyek azonosak a többi lemúriai hegycsúccsal: a Húsvét szigetekkel, a Hawai szigetekkel, Új-Zélanddal és a Shasta heggyel. De ezeken kívül is van még pár.) Érezd meg az ottani energiát és töltekezz fel vele. Neked való lesz.

4. sz. dolog: Működj együtt Gaiával. Hogy mit jelent ez? Azt jelenti: "érezd a kristályenergiát". Menj és feküdj bele. Érezd a füvet; dugd lábadat egy patakba és tudd, egy részed benne van. Működj együtt a Földanyával, s értsd meg, hogy kvantum állapotban mindennel, amit csak látsz, kölcsönösen kapcsolódsz. Ahogy tegnap Gaia elmondta (Pepper Lewis közvetítésében), ez nem annyira anyai, mint inkább testvéri energia, lány- és fiútestvéri. Nem a házasság nagysága, hanem sokkal inkább a legjobb barát nagysága és szentsége van benne. Ez az igazság.

Rendben, már majdnem végeztünk. A 7 rétegnek van egy másik neve is. Ez a Sárkány réteg - a kreatív réteg, a csillag mag, a lemúriai, az indigó réteg. Ez az az ébredő tudatosság, mely megint eredeti mag biológiátok lehetőségeihez visz benneteket. Ez a réteg burokba zárt időként szunnyadt. Ez a réteg tartalmazza a gyógyítók intuícióját is. Így hát elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor azt mondjuk, itt az ideje, hogy azok az entitások, akik a hétvégére ideérkeztek, megkezdjék visszavonulásukat. Azok, akik a Kryon kísérettel érkeztek, most felakasztják a kelyheket, melyekből lábaitokat megmosták és a résen át visszamennek a fátyol mögé. És itt vannak azok is, akik a hegyből érkeztek. Tudjátok, milyen régóta vártak már rátok? Az emberiséget szolgálják; ők a ti családotok; a ti vérvonalatokhoz tartoznak, s miközben távoznak, teljes tiszteletüket fejezik ki irántatok.

Ha a Föld bármely pontján DNS-eteket aktiváljátok, ők ott vannak. Bár kívül esnek téren és időn, de ott vannak. Ez is része a tervnek. Ez is része az egésznek. Ez is része Gaiának. Ez is része Kryonnak és ez az én családom is.

Távozzatok másként, mint ahogy érkeztetek. Miközben lefelé tartotok a hegyről, emlékezzetek erre a pillanatra. Emlékezzetek rá, hogy itt a család. Emlékezzetek az idő burokra, amit a mögöttetek fekvő hegy rejt. Ne lepődjetek meg, ha új öröm lép be életetekbe, mert ezt teszi a 7. réteg, ha használni kezditek: látja az élet egészét. Ne lepődjetek meg, ha nevetni kezdtek önmagatokon. Ne lepődjetek meg, ha néhány családtag újra belétek szeret, mert fényetek most még erősebben világít.

Drága barátaim, nagy örömmel hagyjuk el most e helyet és már soha nem távozunk bánattal. Az ünneplés azoknak szól, kik Embernek nevezik magukat. És most e szentély itt bensőtökké válik és mindannyitokat hazakísér. Drága barátaim, mi mindannyian végtelenül szeretünk benneteket és mindannyiunk számára megtiszteltetés volt, hogy ma este itt lehettünk.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Szabó Anna