Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Láthatatlan dolgok

Láthatatlan dolgok
California, Mount Shasta - 2005 június 18.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelShasta05.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Maga az ötlet, hogy a fátyolon túlról érkező üzeneteket emberi közvetítéssel kapjátok meg - ahogy azt a nap folyamán tapasztaljátok - szó szerint órákon keresztül, egyesek számára még mindig hihetetlen. Mégis újra elmondom, mindig is ez volt ennek a módja. Bolygótokon az összes szent iratot, egytől-egyig olyan emberek írták, akiket a szeretet befolyásolt és az üzeneteket a Szellem vezetésével közvetítették. Történelmetekben a legmélyrehatóbb Isteni igéket emberektől kaptátok, ahogy a Szellemet közvetítették. Mindig van mód a kapcsolatra, mert ez bele van építve az Ember-mivoltodba. És újra ez történik, hogy mi bekapcsolódunk és az történik, hogy ti itt vagytok.

Olyan sokan vannak itt (a hallgatóság és az olvasók között) akiket nem láthatsz. Ismétlem, ez a valami azok számára hihetetlen a 4 dimenzióban, akik úgy érzik, hogy az ő valóságuk az. Még néhány pillanat és a kíséret letelepszik. Ez egy kedves hely. Itt van a csoport oszlopos része és olyan nagy az izgalom. Olyan sokan vannak akik már hosszú ideje várnak és ők most mind újra beáramlanak közétek, hogy személyesen találkozzanak veletek. Korábban már biztattunk benneteket, hogy érezzétek ezeket az entitásokat. Elmondtuk, hogy ha bármit is tehettek a bolygóért és értük, az lenne, hogy legalább elhiszitek, hogy lehetséges az ő létezésük. Hitetek továbbra is próbára lesz téve, mert a dolgok, amelyekkel kapcsolatban azt kérjük tőletek, hogy megértsétek őket, mindig láthatatlanok... mindig láthatatlanok.

Ráadásul van itt még valami, ami valóban hihetetlen. Létezett egy ősi civilizáció, amelynek a nyomait senki nem találja. Ők ültették el az emberi természet palántáját, jóval nagyobbak voltak nálatok és nagyon hosszú ideig itt éltek ezen a bolygón. Fejlett technológiával rendelkeztek, ha nem is abban a formában, ahogy ti értelmezitek a fejlett technológiát. És amikor a dolgok elértek egy bizonyos állapotba, a civilizációjuk felfogta, hogy el fognak pusztulni. Ezért néhány polgárukat felkészítették egy dimenziós váltásra, egy töredéket az egészből és elvonultak egy ismeretlen helyre a föld belsejében. Ott majd megvárják a megfelelő pillanatot, amikor a Föld újra igénybe tudja venni a segítségüket - és a megfelelő pillanat elérkezett. És elárulom nektek kedveseim, hogy amikor ez az üzenet eljut a ti 4 dimenziós fületekig, az egy tündérmese! Sokan képtelenségnek tartják. Talán a mai nap badarsága a holnap valósága?

Még egy pillanat és megint a tudományról fogunk beszélni. Mielőtt azonban belekezdünk, el kell érnünk, hogy észlelési szinten megértsetek egy nem-megérthető észlelést. "Hopsz...,hogy is mondtad ezt Kryon?" gondolhatják néhányan. Hogyan tudunk nektek segíteni, hogy megértsétek ezt a témát? Megpróbáljuk történetekkel.

Ha interdimenzionális dolgokról kívánunk beszélni, ismét néhány metaforával kell kezdenünk. Így most elmondok néhányat ezek közül. Ti négy dimenzióban éltek, néhányan ezt háromnak nevezik. Helyénvaló, hogy korlátozott legyen, mert ti így döntöttetek. Így lett elrendezve, ez maga a teszt. A tesztben az a kihívás, hogy vajon bele tudjátok-e ásni magatokat abba a dologba amit biológiának hívtok, amiről azt gondoljátok, hogy 4 dimenziós, hogy megtaláljátok azt az interdimenzionális szikrát, ami majd olyan sok minden beindulását lehetővé teszi. Volt aki ezt úgy hívta, hogy a DNS részeinek és darabjainak aktiválása. De ez annyira lineáris megfogalmazás! Ez ennél lényegesen több, de ti nem vagytok képesek ezt felfogni. Én sem tudom nektek megtanítani, mert ez teljes mértékben túl van a felfogásotok határain. Ez egyszerűen nem magyarázható el.

Elmondanék egy metaforát, hogy mennyire elmagyarázhatatlan ez a dolog. Képzeld csak el, hogy leszállsz egy olyan bolygóra, ahol azelőtt mindenki csak fekete-fehérben látott. Hát az volt az ottani evolúció menete és ez jól működött. A szürke milliónyi árnyalatát voltak képesek látni és ez kedvükre volt! Így volt gyönyörű nekik. Nem is tudtak bármi mást elképzelni és így vannak vele megelégedve. A szürke árnyalatait látják, a legfehérebb fehértől a legfeketébb feketéig. És szeretnek elmenni az erdőbe, hogy lássák azt a bizonyos szürkét és azt a másik szürkét. És ez gyönyörűséggel tölti el őket. Ó, annyira élvezik a természetet! Ezt adta nekik az evolúció és ez igen megható. Csakhogy az ő szemeik mások mint a tiétek.

Te leszállsz a bolygójukra és az a feladatod, hogy elmagyarázz nekik mindent a színekről! Elmondom mi fog történni: Nem telik el hosszú idő és messze el fognak kerülni. Hallod majd, hogy azt mondják: "Nézzétek! Ott megy az a furcsa alak aki különös dolgokat lát. Azt akarja velünk elhitetni, hogy mi nem látunk mindent és hogy ő sokkal több mindent lát. Tudjátok, nincs ki mind a négy kereke. Azt várja tőlünk, hogy lássunk túl a mi általunk ismert valóságon. Talán nem is kellene egy ilyen emberrel mutatkoznunk." Ismerősen hangzik? Megpróbáltál már valaha mesélni egy barátodnak a spirituális Akasha energiádról? (előző életek) Hogy reagált? Talán így: "Vajon van bizonyítékod? Hogy vagy képes ilyen dolgokat elhinni? Ki vagy te, hogy ilyeneket mesélj nekem?"

Hogyan tudja bárki is megértetni a színeket valakivel, aki csak fekete-fehérben lát? Mondok más példát. Hogy tudod elmagyarázni a színeket egy vak embernek? Gondolkodj el ezen! Fogalmuk sincs még a formákról sem. Még a feketét és a fehéret sem látják, te meg majd elmagyarázod nekik a színeket? Lehetetlen megtenni, mondhatnád. És igazad lenne, ha azt mondanád! Legalább olyan nehéz feladat, mint egy négydimenziós embernek a 12D-ről beszélni, mi mégis éppen ezt próbáljuk megtenni.

Hadd hozzak fel egy másik példát, amire később még majd visszatérünk a mai kis utazásunk során. Itt ez a másik történet: Olyan bolygóra szállsz le, ahol az összlakosság világtalan. Egészen jól boldogulnak, mivel az évezredek során minden távolságot megmértek "lépések"-ben. Agyuk olyan, mint a számítógép, még séta közben is ismerik a terepet, ahol járnak, tudják, hol vannak a kátyúk és a kidudorodások. Még messzi vidékekre is eljutottak és a próbálkozások meg hibák alapján megtanulták, hol vannak a veszélyes helyek. Tudják, hogy hol vannak a hegyek, a völgyek és a tavak. Egy fejlett civilizációban, sokat utaztak ezekre a helyekre, nagy távolságokra, veszélyes helyekre. Történelmük folyamán sokan elvesztek ebben a kutatásban és most ezekről énekelnek. El tudnak menni egyik helyről a másikra anélkül, hogy megbotlanának vagy rosszul lépnének, mert pontosan tudják mindennek a helyét és agyuk olyan fejlett, hogy alkalmazkodott a lépések számlálásához és mindenre emlékszik.

Egyszer csak, te feltűnsz a bolygójukon emberi látásoddal. Képzeld csak el a társalgást. Megérkezel és körülnézel. Üdvözölnek és örülnek az érkezésednek! Akárkit, egy másik bolygóról szívesen látnak a világukban és most itt vagy te. A vendégük vagy. Felnézel a hegyre és látod, hogy nagyon furcsa alakja van és gyönyörű színe. Azt mondod hát, "Tudjátok, gyönyörű az a hegység arra nyugat felé, de nagyon furcsa a formája. Annak mi a neve?" Azonnal hátrébbhúzódnak néhány lépéssel. "Hogy tudhatsz te arról a helyről? Még nem is voltál ott! Nekünk évekbe telt, amíg megtaláltuk - 3 évig tartott az utazás és 18 embert veszítettünk. Meg kellett találnunk, hol vannak a szirtek és a hasadékok, a sziklafalak és a folyók. Te pedig tudod, hogy ezek hol vannak, anélkül hogy odautaztál volna?"

Elhúzódnak tőled. Te nagyon más vagy és félnek tőled. Vannak akik azt hiszik, hogy csaló vagy, esetleg, hogy megpróbálod elkápráztatni őket egy másik világ erőivel. Hogyan lehetséges az, hogy ismered a hegység pontos formáját és hogy nyugaton van? Csak találgatod. Soha nem voltál ott, nem szántál rá annyi időt. Nem lehetséges, hogy tudsz ezekről a dolgokról.

Nos kedveseim, éppen azt ecseteltem az imént, hogy mi a különbség közted és egy Lemúriai között. Néhány percen belül még beszélünk erről. Ennek a tanításnak az a célja, hogy megismertessük veletek a valódi tudományt, ami láthatatlan. Akkor talán majd látni fogod, hogy végtére is ez nem fantázia, hanem a logikus gondolkodásod kitágítása a valóságodon túlra, ami egyébként része a valóságodnak, csak láthatatlan.

Elmondok néhány megfigyelést, hogy elgondolkodj rajta drága Ember. Képzelj el két tárgyat egy asztalon. Legyenek azok almák, ha úgy tetszik. Mit látsz? "Nos Kryon, látok egy tárgyat, akkor egy ürességet köztük, majd egy másik tárgyat. És látom az asztalt is." Ez nagyon négydimenziós szemlélet és ez helyénvaló a te valóságodban. De van itt még néhány tudományos információ, amit most elmondunk nektek: Nincs olyan dolog, hogy "űr a tárgyak között". Minden, az energiának egy állandó és állandóan változó teljesség-kontinuumában létezik. És ha volna interdimenzionális szemüveged, nem két tárgyat és egy asztalt látnál. Inkább egy folyamatot! És ebben a folyamatban, a színek mutatják meg, hogy hol jelentkeznek a különbségek az energiában, amelyek létrehozzák azt, amiről azt gondolod szilárd vagy azt, hogy űr. Egyáltalán nem tárgyakról van szó! Egy energia-folyamról, ami állandóan mozgásban van. Nem tudom másképp elmagyarázni, mint, hogy ez a metaforikus interdimenzionális szemüveg valami drámai dologról fog beszámolni: azt fogja megmutatni, hogy nincs olyan dolog, hogy űr a tárgyak között.

Elválaszt valami attól akit szeretsz? Talán a Földgolyó egy másik vidékén él? Nincs olyan dolog, hogy űr, köztetek! Nem létezik. Ebben a pillanatban is össze vagytok kapcsolva. Kvantum szinten össze vagytok kapcsolva. De hadd vessem be a nagyágyút... valamit, amit újra hallanod kell. Mit gondolsz, mi választ el valakitől akit szerettél és elvesztettél mostanában? Nyisd ki a füled, hozzád beszélek! (Kryon tudja, ki az aki itt van és ki az aki olvas.) Mi választ szét benneteket, mit gondolsz? Egy óriási üresség? Úgy gondolod, hogy a halál? Elárulom az igazságot: Nincs köztetek üresség - ez csak interdimenzionális észlelés.

A valódi dimenzionalitásban, (nem a 4D) nem létezik lineáris idő és nincs távolság. Az élet örökkévaló. Te az életet csak olyannak képzeled, mint az Emberi élet, mintha nem létezne más. Ez nevetséges Lemúriai és te ezt tudod! És újra itt vagy a bolygón. De te ezt nem így látod, ugye? Számodra ez az egyedüli alkalom. Nincs üresség közted és azok közt akiket szerettél és elveszítettél. Egyáltalán nincs. De a 4D-ben te azt mondod, van és gyászolod azokat akik (a 4D-ben) eltávoztak, az által amit ti Emberi halálnak neveztek. De ha felveszed azt az interdimenzionális szemüveget, ők itt vannak!

Gondold csak el: A nézőtéren a székek tele vannak Emberekkel, de valahogy még ezernyi Lemuriai is befért, akik a mögöttem lévő hegyből jöttek. Valamint az angyalok kísérete is itt van, akik Kryonnal jöttek a fátyol túloldaláról. Ezen felül még itt van mindegyiktek saját kísérete (vezetőitek csapata). Valaki majd azt mondja: "Nos, hova fognak ennyien leülni?" (Nevetés) Mit szólsz ha azt mondom, az ujjam hegyére! (Lee felemeli az ujját.) Nem fogjátok érteni, ugye? De mindannyian elférnek rajta. Ez magas fizika - nincs távolság, nincs időkorlát.

Tudjátok, hogy ez lehetséges? Az interdimenzionalitásban az alak, a forma, az idő, a távolság egyáltalán nem olyan, mint a tiétek. Most belemegyünk olyan tudományos dolgokba, amelyek majd sok embert érdekelnek. A négy dimenzióban, amikor a tudomány elkezdte vizsgálni az atom formáját és a részeit, felfedeztétek, hogy az atommag és az elektronfelhő között rettenetes méretű űr van minden egyes atomnál. Roppant méretű tér az, összehasonlítva magával az egésszel (az anyaggal az atomban). Olyan rengeteg tér van a részek között, hogy egy tudós most az anyagot szemlélve, azt mondja: "Vajon tudtátok hogy ennek az anyagnak a legnagyobb része semmiből épül fel... csak tér?" Vajon ennek van egyáltalán értelme? Vajon a 4D-s logikátok támogat egy olyan elméletet, amely szerint a valóságotok fizikai objektumai nagyrészt az atomi részecskék közötti ürességből állnak? Nem, dehogy.

Most vedd fel azt az interdimenzionális szemüveget és elárulom, hogy nincs űr az atommag és az elektronfelhő között. Inkább egy folyamat zajlik és ez van kitöltve valamivel, aminek nem tudtok bármiféle nevet adni, de mi sem. Erre magatoktól kell majd rájönnötök, de ez két energia társulásának a neve, az egyik a Mágnesség, a másik a Gravitáció. És ez a két testvér-energia teljes mértékben szétválaszthatatlan. Soha nem fogjátok megtalálni az egyiket a másik nélkül.

Itt a Földön a tudósaitok felcímkézték a két jelentősebb erőt a bolygón, a mágnességet és a gravitációt. Ez helytelen. Egy erő létezik két tulajdonsággal, de ti ezt még nem így látjátok, mivel nem vagytok teljesen tisztában a folyamattal. "Gyerünk, tanulmányozzuk a mágnességet" mondhatja valaki. Vagy "Gyerünk, tanulmányozzuk a gravitációt". Nem tanulmányozhatod az egyiket a másik nélkül. Az egyikkel végzett kísérletek beindítják a másikat. Néha nem értik, ami a kísérletek során történik és azt mondják, "Hát ez furcsa. Egyszerűen nem tudjuk megérteni, hogy mi történik." Ez pedig annak a ténynek köszönhető, hogy a tudósok megpróbálnak különválasztani egy folyamatot. Külön skatulyába akarják tenni a mágnességet és a gravitációt, de nem tudják megtenni.

A mágnesség és a gravitáció elválaszthatatlanok és amikor anomáliát tapasztalsz az egyikben, azt a másik okozza. Tudod ez egy láthatatlan folyamat. A kísérletek a mágnességgel módosítani fogják a gravitációt és megváltoztatják magának az anyagnak a fáziseltolódását! Megváltoznak az idő paraméterei és a távolságé is. De a ti lineáris elmétek megakadályozza, hogy lássátok a folyamatot. Számotokra az láthatatlan.

Elmondok egy olyan példát, a folyamattal kapcsolatban, amiről még talán soha nem gondolkoztatok el. Nagyon általános dologról van szó - láthatatlan, mégis nagyon erőteljes. Gyermekeitek gyakran játszanak apró "rúd" mágnesekkel. Két darab ezekből, nagyszerű gyerekjáték. Amikor a kezedbe veszed a két kis rúd-mágnest, alig néhány centiméteresek és közelíted őket, egyik pozícióban, alig tudod őket szétválasztani! Húzhatod teljes erővel, "összeragadtak!" kiáltasz fel. De ha megfordítod őket, ellökik (taszítják) egymást, de olyan erővel hogy képtelen vagy összeilleszteni őket, bármilyen erősen is nyomod. Ahogy ez a két erő működik, sokat szórakozhatsz velük. Szórakozásképp, sokféle módját kitalálhatod, hogy mit tehetsz velük. Van akinek ott van az íróasztalán egy ilyen, ahogy egy valami folyamatosan ott lebeg egy nagy mágnes pozitív és negatív pólusai között. Úgy tűnik, mintha a levegőben úszna.

Nos, megkérdezte már valaki, hogy "Ezt mi okozza?" Manapság, ha egy gyereknek megmutatod, megkérdezi: "Hol vannak az elemek? És milyen gyakran kell őket cserélni?" Egy felnőtt azt felelné, "Nincsenek benne elemek és soha nem kell őket cserélni, mert ez az erő örök." Ez az a pillanat, amikor a gyerek felnézne és megkérdezné: "Akkor honnan származik az energia?" Még egy gyerek is felfogja? Gondolkozzatok el ezen! Mi okozhat egy ilyen állandó erőt... egy ilyen erejű vonzást és taszítást egész életedben és még azon túl is? Vajon elgondolkodtál valaha is ezen? Sehová nem kapcsolódik, nincsenek benne elemek, nincs sehová bedugva és mégis van fizikai ereje, láthatod saját szemeiddel és érezheted a testeddel, amikor csak akarod. Látod talán a folyamatot? Láthatatlan?

Közületek hányan gondolkodtak már el ezen a különleges erőn? Elárulom miről van szó: Ez a mágnességnek és a gravitációnak egy folyamata. Ezek átfedik egymást, hogy létrehozzanak egy kölcsönhatást, ahol mindkét térben rendellenességek jönnek létre. Ez éppen elégséges arra, hogy kibillentse az egyensúlyból a kozmikus szövedéket, hogy láthatólag a semmiből, fizikai energiát (erőt) nyerjen. Ha ez az erő elég nagy, tényleg képes megváltoztatni a távolságot, az időt és az anyag tulajdonságait (az űrt az atommag és az elektronfelhő között). Ez egy interdimenzionális erő és ez örök! Látni akarsz egy energia-mentes gépet? Nézd csak meg a két rúd-mágnest! Ennél jobbat nem találsz. Egyszerűbbet sem. Nincs mozgó alkatrész. Örök energia, ingyenesen. Gondoltál valaha is erre?

Persze a fizikusok majd azt mondják: "Nem kaphatsz valamit a semmiből. Ez mindig valami rászedés." Hát ebben igazuk van. Vannak egyenleteik, amelyek ezt kifejtik és leírják, de ők nem tudják, honnan jön ez az energia és valóban nem tudják, hol a "rászedés." Ez nem "valamit a semmiből". Hanem része egy roppant gépezetnek, amely mindig kész arra, hogy megcsapolják egy kis energiáért, mivel olyan csere-tulajdonságokkal rendelkezik, ami azonnal pótolja a hiányt egy olyan forrásból, amely maga az Univerzum állandója. Ez azt jelenti, hogy valami módon, valahonnan még egy egyszerű rúd-mágnes energiája is pótlásra kerül az univerzumban, a fizika egyetemes "törvényei" alapján.

Hadd áruljak el még egy kicsivel többet a mágnesség gépezetéről, ha már éppen erről beszélünk. Gondolj csak a Földre és az északi meg a déli pólusra, amelyek éppen olyanok mint egy mágnes. Mik a tulajdonságai ennek a masinának? Van aki tudományos információt szeretne ezzel kapcsolatban. Ezek kérdezik: "Van esetleg valamiféle kapcsolat az északi és a déli pólus energiái között, amit mi nem igazán láthatunk?" A válasz pedig, teljes mértékben igen! Létezik egy interdimenzionális visszakapcsolás, amit ti nem láthattok, de amelyik olyan erős, amilyet csak el tudtok képzelni. Sokan vannak akiket nem érdekel a téma, ezért nagyon egyszerűen és gyorsan futok át rajta. Minden mágneses mező pólusai között ott egy motor, amelyik interdimenzionális és mindig "bekapcsolva" van. A pólusok között egy folyamat zajlik és nem üresség található. A Föld esetében, te vagy az aki ott van a folyamatban (a pólusok között) és ez a titok kedves Ember, hogy miért viszonyul a föld mágnessége a biológiádhoz és a DNS-edhez. Már láttad a mágnesek "erejét". Hát mit szólsz ahhoz, hogy most elkezded befogadni azt a valamit, amit talán ezek a láthatatlan erők hordoznak magukkal a számodra.

Gondolj csak arra: Energia, látszólag a semmiből. Ez tiszta tudomány, még a gyerekjáték is ezt mutatja. Most adunk még valamit, hogy elgondolkodj rajta. Kategorizáljátok a fényt, a hangot és a színeket. Azt mondjátok: "Milyen gyönyörű" és bizonyos dolgokhoz színeket kapcsoltok, míg más dolgokhoz fényeket, ismét más dolgokhoz hangokat - és soha nem fogjátok fel, hogy a bolygón minden egyes dolog rendelkezik mind a hárommal! Ez a három, egységet képez és nem beszélhetsz semmiről a földön, ami nem rendelkezik mindhárommal. Ti mégis külön tanulmányozzátok őket.

Persze szemlélheted őket egymástól függetlenül is ha úgy döntesz. De az olyan lenne, mintha elmennél egy hangversenyre és azt kérnéd, hogy csak a hegedű szóljon, míg a zenekar többi részét nem akarod hallani. Miért tennél ilyet, amikor a kórus és a zenekar csak növeli a hatást? Miért szigetelnél el csak egy tulajdonságot, mondván: "Nos, csak ezt az egy dolgot tanulmányozzunk és az összes többit hagyjuk figyelmen kívül!" Azért mert nem vagy képes látni, hallani és méltányolni a többieket. Miért? Mert azok gyakran láthatatlanok a felfogásodnak.

"Kryon, azt állítod, hogy a közönséges dolgokban fény van?" Igen, pontosan azt állítom. Gondoltátok volna, hogy a fény maga energia? Vajon fontolgattátok-e, talán az is lehetséges, hogy a fény tényleg építőköve az anyagnak, egy folyamat része? Ezt még fel kell fedeznetek. És amikor ezt megteszitek, nagy kavarodás lesz. És ilyenek lesznek a hírekben: "Nos, úgy tűnik mintha egyáltalán nem értenénk az anyag igazi valóságát, hiszen mindenütt fényt találunk benne."

Kísérletezzetek, hogy meglássátok, vajon az igazat mondom-e! Fényt fogtok találni minden anyagban, még egy sziklában is! Lehet, hogy nagyon finom formában, de ott van. Felhívjuk a tudósokat, hogy találjanak olyan "fény-mentes" kamrákat, ahová berakhattok közönséges dolgokat. Vágjátok ketté őket, nyissátok fel, ha úgy tetszik. Szuper-érzékeny fényképező eszközökkel együtt hagyjátok őket ebben a kamrában egy hétre, egy hónapra, vagy akár hosszabb időre is. Egy nagy-fényérzékenységű fényképész-lemezre gyűjtsétek össze a fotonokat, amelyek esetleg kilépnek abból a sziklából, a teljes sötétségben. Kezeskedem érte, hogy amikor kiveszitek a kamrából és előhívjátok, úgy találjátok majd, hogy ott a fény a sziklában! És ha el akarod kezdeni analizálni ezt a fényt, olyan rezgéstartományra bukkansz majd, aminek nincs semmi értelme: Túlságosan is magas lesz, ahhoz képest, amire talán számítottál.

Ez az új vibráció tulajdonképpen szín! Amikor egy nagyon magas vibrációról kezdesz beszélni, nem színekre gondolsz, mert az nem illik bele az Emberi szemléletbe. De a mi szemléletünkbe igen és gyönyörű. Honnan tudom? Mert ezt nézem! Téged nézlek és gyönyörű vagy. Mindenben ott van a fény. Vannak olyan tulajdonságai a fénynek, amelyek még arra várnak, hogy megértsétek őket és megmérjétek, de minden vibráció szín és hang. Micsoda zenekar! Micsoda hangot ad a fény! Tudod, a fény az mindig hang is egyben, de te ugye nem hallod? Én igen és te is, amikor nem emberi formában létezel.

Ki hallotta közületek mostanában a fényt? Sokan csodálkoznak. Figyelj csak: Egyszer majd a tudomány bemutatja, hogy a DNS valóban énekel! A készülékek majd megmutatják, hogy a DNS énekel (hangrezgésekkel rendelkezik) és majd azt fogod mondani: "Nahát, ez úgy hangzik, ahogy azt Kryon mondta." (Nevetés) Miért nem takarítasz meg egy kis energiát és egyszerűen most elhiszed, ahelyett, hogy a tudósokra várnál, hogy ők mondják el? Azért mert láthatatlan? Nos, így van ez a mágnességgel és a gravitációval is. Elárulom, hogy ezek a dolgok közül, amelyekről ezekben a percekben beszélek, néhány nagyon közel áll a felfedezéshez.

És ezzel elérkeztünk a Lemúriaiakhoz. Miképpen beszéljünk nektek erről? (Kryon tűnődve) Itt van ez a furcsa koncepció... hihetetlen. Lesz aki még olyat is mond majd, hogy "komolytalan társaság". Innen nem is messze, egy hegyben, amelyet Shasta-nak neveztek, van egy energia-kapu. Azon túl, a hegyben, ott egy interdimenzionális város. Talán az ujjam hegyén is elférne. Lehet. De ti ezt nem akarjátok hallani, mert nem illeszkedik bele abba a körbe, ahogy ti a valóságot felfogjátok és ahogy azt értelmezitek. Minden esetre, a Lemuriaiak itt vannak, anélkül is, hogy ti elhinnétek. Lesznek olyanok, akik majd azt mondják: "Nos, ez nevetséges. Ahhoz, hogy bármi hasonlót megtegyünk, fejlett tudományra lenne szükség, - hogy az Embernek egy részét áthelyezzük interdimenzionális állapotba. A Lemúriaiak pedig, ha egyáltalán léteztek, nem rendelkeztek számítógépekkel, távcsövekkel, még csak elektromossággal sem, amennyire azt mi tudjuk. A bizonyítéknak foszlánya sincs arról, hogy bármi ilyennel rendelkeztek. Még a civilizációjuknak sem találtuk semmi bizonyítékát. Ha bármivel is rendelkeztek volna ezek a dolgok közül, azok fejlődtek volna és mi tudnánk róla, megtaláltuk volna."

Hadd vigyelek vissza a világtalanok bolygójára, egy pillanatra. Ott várlak, hogy újra visszatérj ezer évvel később. Most már sokkal fejlettebbek. Elérkezett a technológia uralma és minden polgár egy készüléket visel a fején. Olyan, mint egy kis radar, ami lehetővé teszi nekik, hogy lássák, mi van előttük, letapogatva mindent. Még most sem látnak, sem színeket, de még a feketét és a fehéret sem érzékelik vizuálisan. De azt tudják, amikor valami elébük kerül és örvendeznek a technológiának, a fejlett tudománynak. Most már vannak számítógépeik, van elektromosság és megtalálták a módját, hogy ezt a készüléket a fejükre illesztve, jeleket küldjenek az agyukba. A maguk módján, a technológiát használva, most már "látni" tudnak.

Nagyon meg vannak elégedve a technológiájukkal, amikor te leszállsz és köszöntöd őket és újra elmondod, "Milyen érdekes hegy az ott, milyen érdekes formája van és micsoda színek." Ők meg rákérdeznek: "Honnan tudhatod ezeket? Hiszen nincs felszerelésed! Nincs a fejeden készülék." Mire te: "Igen, de én rendelkezem a látás képességével." Ők viszont: "Nem hiszünk neked." Nagyon gyorsan, ismét messze elkerülnek. Egyszerűen túl különböző vagy! Ez nagyon hasonlít arra, ahogy ti viselkedtek azokkal, a hegyben. Beledugjátok őket egy 4 dimenziós Emberi gondolat-skatulyába, történelmeteknek és képességeiteknek megfelelően és így szóltok: "Mivel nem rendelkeztek a megfelelő berendezésekkel - számítógép, távcső, elektromosság - így nem tudhatták megtenni ezt vagy azt."

Egy évvel ezelőtt is itt ültünk, ezen az emelvényen és a fejlett Sumér kultúráról meséltünk, akik közvetlenül a Lemúriai kultúrából származnak. A suméroknak nem csak hogy 6-os alapú matematikájuk volt, de a naprendszer bolygóiról is készítettek rajzokat. (a berlini pecsét) Ti megkérdezhetnétek: "Nos, hogy történhetett meg egy ilyen dolog? Amikor nem voltak nekik sem számítógépeik, sem távcsöveik." Elárulom, mert ők látták azokat! Mint az a bizonyos látogató a történetben, aki te voltál. Ők olyan látással rendelkeztek, ami annyira különböző volt a tiétektől, hogy hasonlítani sem tudod semmihez. Náluk megvolt a kapcsolat. Számukra nincs űr, köztük és a Jupiter között. Mert tisztán látják, távcső nélkül, számítógép nélkül és az összes berendezés nélkül. Ez az igazság.

"Nos, Kryon, még ha a Lemúriaiak rendelkeztek is egy interdimenzionális réteggel ehhez, mióta is vannak a hegyben? Hány ezer éve már? Nem lennének már nagyon öregek? Nem haltak volna meg már mindannyian mostanáig? Hogy működik ez?" Újra csak elmondjuk, ez a te négydimenziós felfogásod. A régi energiában, a jelen valóságodban, megöregszel és meghalsz. Ó kedvesem, olyan sok DNS rész van a biológiádban, ami még nem aktív! Ott van a Lemúriai réteg, amelyről tavaly meséltünk (a 7-es számú). Még csak meg sem érintetted, tudod? Néhányan csak most fedezitek fel a hatos réteget, a kommunikáció rétegét. A Lemúriaiknak számos olyan DNS rétege volt már aktiválva, ami nektek még nincs. Hogy is állunk az evolúcióval?!

Hogy élhetnek ilyen sokáig? Szeretnék adni egy 4D-s példát az örök életre és ez ott van egy, a bolygón lévő biológiai rendszerben. Ez egy jó példa arra, miképpen állítjátok be a valóságotokat. Az óceánokban, a metán rétegek alatt, több száz méterre a tenger-fenék alatt, mikrobák élnek, amelyeket a közelmúltban fedeztek fel, de még nem fejezték be a tanulmányozásukat és nem is értik őket. Amikor felhozták őket a felszínre és analizálták, a tudósok azt állapították meg róluk, hogy néhány a dinoszauruszok kora óta itt van! És még mindig életben van. Nem a leszármazottakról beszélek. A konkrét, egyes egyedekről van szó. Aztán arra is rájöttek, hogy ahol ezeket a mikrobákat találták, ott nincs fény, óriási nyomás uralkodik és nincs is nekik mit enni! Tulajdonképpen ezeknek az "élő" földi mikrobáknak nincs észlelhető anyagcseréjük! Nincs salak-anyag sem. Mégis életben vannak és olyan öregek, hogy a dinoszauruszok óta itt élnek! Ez ugye azt jelenti, hogy öregebbek, mint a Shasta hegyben létező élet, igaz-e?

Hogy lehetséges egy ilyen dolog? Ez biztosan tévedés, mondhatjátok. A dolgok nem mindig olyanok amilyennek látszanak kedveseim. Van olyan élet a bolygótokon, amelyik öregebb, mint a Lemúriaiak a hegyben. Mégis "kísérteties" jelzővel illetitek azt, amit most nektek mesélünk. Vajon hiszel az angyalokban? Majdnem az egész bolygó hisz az angyalokban. Mégis, amikor egy olyan élőlényről esik szó, amelyik interdimenzionális lett és itt várakozik rátok, hogy veletek összefogva egy olyan energiát fejlesszetek ki a bolygón, ami mostanában hozza meg a gyümölcsét, sokan vannak, akik inkább kisétálnak, mondván: "Ez nem lehetséges, egyszerűen nem lehetséges." Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy ezek a lények angyalok? "Nos Kryon, az teljesen más, mert az angyalok isteni lények." Hát ti is azok vagytok! Te is az vagy! Ez Kryon üzenete. Ez az üzenete azoknak a Lemúriaiaknak, akik itt ülnek láthatatlanul - akár csak az angyalok és a vezetőitek. Miért választjátok külön ezeket a dolgokat?

A Lemúriai üzenet a következő: "Nemcsak hogy mi (Lemúriaiak) megtettük, de a te isteni mivoltod energiájára vártunk, hogy beleilleszkedjen. Tudtuk, hogy lehetséges. És ami mindannyiunk számára lehetséges, az a béke a földön! A földön egy felébredés történik. No de ilyet! Soha nem tudtuk, hogy mi fog történni, de a lehetőségek mindig adottak voltak. Olyan vibrációk vannak jelen, amelyek tényleg lehetővé teszik számunkra, hogy megmutassuk magunkat a fényben azoknak, akik felmennek a hegyre és néznek és éreznek. Soha nem gondoltuk, hogy ez megtörténhet." Ezért az ő üzenetük mindenki számára ez: "Éppen most történik!!"

Ott táncolnak örömükben a városuk utcáin. Vajon tudtátok ezt? Gondolj bele: Milyen hosszú ideje várakoztak egy csoport megvilágosodott Emberre, hogy eljöjjenek ebbe a terembe és meghívják őket a tudatosságukba? Üzeneteik vannak számotokra. Halljuk, ahogy éljeneznek. Ti mit hallotok, mit csinálnak?

"Nos, Kryon, én nem igazán hallok semmit." Ember, miért nem figyelsz erősebben? Talán aktiválni tudod a DNS-ed részeit és darabkáit, hogy végre halljad a fényt. Azt mondod láthatatlan? Olyan sok mindenben hiszel, ami láthatatlan. No de Lemúriaiak egy hegyben? Nos, talán most van itt az ideje, hogy elkezdj másként gondolkodni.

Mondom, mi a következő. Bemutatok nektek egy öreg lelket, aki történetesen Emberként itt van a teremben. Sokan úgy gondoljátok, hogy ez Yawee, akiről az elmúlt évben meséltem nektek (Dr. Todd Ovokaitys, DNS kutató, aki itt van a hallgatóságban). Nem. Ez most valaki más. Yawee itt van és ő volt a tudományos munkatárs a Megfiatalodás Templomában. Szent volt az ő tudománya a Lemúriaiak számára, mert életben tartotta őket, fizikailag, messze túl azon, mint amit az Emberi evolúció egyébként elért volna, annak köszönhetően, hogy teljes mértékben megértette, mit énekel a DNS.

Yawee, magával a gyógyítással ritkán foglalkozott a templomban. Túlságosan is elfoglalt volt a laboratóriumában, ahol interdimenzionális látását használva, a csavarodásokat vizsgálta a DNS-ben. Ez nála adottság volt, tudjátok. Ő rakta össze. Ő fejlesztette ki a működés mechanizmusait. Tisztában volt a mágnességgel és a gravitációval és azzal, hogy ezek hogyan működnek az Emberi testben. De volt még egy híres ember a templomban, aki a gyógyítással foglalkozott. Yawee volt a tudományos munkatárs, de más valaki volt az, aki gyógyított és ő itt van ma köztetek. De vajon hogy hangzik a neve? Elárulom nektek a Lemúriai nevét és ti majd összerakjátok. Mert ez a név a hegycsúcsról származik, az egyik legmagasabb hegység ez a földön, amelyet most Hawaii nagy szigetének hívnak. Ez volt az egyike a legjobban kiemelkedő szigeteknek, amelyik soha nem süllyedt el, ahol a templomok működtek. Az ő Lemúriai neve Ka-oo volt (kiejtés: kau-oou).

Ma itt van köztetek ez az Ember, aki intuitíve, egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy Kahu-nak hívja magát. (Kahu Fred Sterling). Micsoda véletlen! És valóban ő az, aki most itt ül közöttetek, aki rendelkezik Lemúria gyógyító tulajdonságaival és a hegyhez tartozik, mert nővérei és fivérei vannak ott. Azok felismerik Ka-oo-t, ahogy felismerik Yawee-t is és egy pillanatot sem szeretnének elszalasztani, hogy ébren tartsák őket ezen az éjszakán, amíg itt vannak ennek a hegynek az árnyékában. (Kryon humor) Nem mondanám nektek ezeket a dolgokat, ha nem így lennének. A család jön össze ezen a helyen.

Még két dolgot szeretnék feltárni, mindkettő a DNS-el van kapcsolatban. Az elsőt nem fogjátok elhinni! A DNS egy olyan tulajdonságát fogjuk ismertetni veletek, amiről eddig csak röviden beszéltünk, de most itt az ideje, hogy megtárgyaljuk és a vele kapcsolatos találgatásokat. Az Emberi tudatosság rendszere rendelkezik egy isteni tulajdonsággal, ami bele van építve a DNS-be. Az egyik olyan tulajdonság, amelyik legdöbbenetesebb és leghihetetlenebb a következő: Bármerre mész, marad egyfajta üledék a DNS-edről, amit magad után hagysz és hogy milyen hosszan marad meg, az attól függ, milyen mennyiségű energia termelődött az esemény körül. Következésképpen, a folyamat részévé válik és itt lép be a fény.

Már ezelőtt is mondtuk: Bármerre mész, Gaia tud róla. Mondtuk már ezelőtt is, hogy valamit otthagysz magad után, bárhova is mész. Ez nem csak a bolygón töltött idő metaforája. Ez biológiai valóság! Energia-lenyomatot hagysz magad körül, bárhol is vagy. És ez ott marad még hosszú ideig, miután te már elmentél. Egyedül azzal, hogy Ember vagy, egyik helyről a másikra vándorolsz, energia-lenyomatot hagysz mindenen, amit interdimenzionális dolgoknak hívtok, de még a négydimenziós dolgokra is hatással vagy. Minden ember rendelkezik ezzel a képességgel. De legjelentősebb azoknál, akik felfedezték magukban az istenséget és kezdenek felébredni, mert a DNS reagál és az energia növekszik, amikor hívni kezded az istenséget.

Tehát azt akarjuk mondani, hogy mint Emberben, benned ott a tudatosság, a DNS-ed által támogatott tudatosság, ami energia-lenyomatokat hagy, akármerre is mész és ez ott marad. Ez mélyreható dolog. Sokmindent megmagyaráz. Magyarázza az ima erejét. Magyarázattal szolgál a szellemekre. Gondold csak el - egy olyan energia, amelyet egy Ember tudatossága hagy maga után (a DNS rendszer) és ami hosszú ideig ott marad, miután az Ember már eltávozott. "Nos Kryon, nekem némelyik ezek közül úgy hangzik, mintha sötét energia lenne." Nevezd, aminek csak akarod, de ez csak egy egyszerű energia-lenyomat. Nincs ítélkezés ezzel a rezgéssel kapcsolatban. Ez része annak a módszernek, ahogy ez a földi rendszer együttműködik veled.

De valóban, ha sötét vagy világos jelzőket akarsz rájuk akasztani, a sötét minden alkalommal veszíteni fog, mert az isteni fény, amelyet te hordozol, sokkal erősebb. És ez a fény az, amely lenyomatot hagy a földön és ez fog itt maradni a leghosszabb ideig. Ez a folyamat az, ahol senkinek sincs tudomása arról, hogy egyáltalán létezik, mégis ez alakítja Gaia rezgését. Amikor az emberiség úgy határoz, hogy megemeli a rezgésszámát és megváltoztatja a gondolkodását, minden megváltozik - beleértve magát a földet is. Gaia reagál erre.

Társam olyan utasításokat kapott, hogy keressen erre bizonyítékot. Három héttel ezelőtt kutatása eredménnyel járt és rátalált arra, amit be kell mutatnia nektek a holnapi előadáson (a vasárnapi előadáson) - a DNS lenyomatának a bizonyítékát az anyagon (úgynevezett Fantom DNS). Ma már tudományos felfedezés támasztja alá. A tudósok még nem értik, de már látták, megmérték és tudják, hogy valós. Ezek a dolgok kezdenek előtérbe kerülni. A DNS nem az, amit gondoltok róla. Az Emberi tudatosság nem az, amit gondoltok róla. És mindezek a dolgok láthatatlanok... éppen úgy, ahogy a Lemúriaiak ebben a teremben.

A DNS 10-es rétege (DNS információk egy helyen)

Összegzésként, arról a DNS rétegről fogok beszélni, amit a Lemúriaiak a legtöbbet használtak. Nem fogjátok megérteni, még azután sem, hogy elmondom. De elmondjuk, mert mi képesek vagyunk rá és mivel vannak olyanok köztetek, akiknek az ezotéria még sokkal érdekesebb, mint amit valóban látni tudnak. Bemutatjuk a DNS 10-es rétegét.

Nos, a DNS tízes, tizenegyes és tizenkettes rétege nagyon különbözik a többi rétegtől. Újra csak elnézést kérünk az interdimenzionális családtól amelyik velünk van, hogy fogjuk ezeket a dolgokat és látszólag számozott skatulyába rakjuk őket az Emberek kedvéért, hiszen a teljes DNS, tulajdonképpen egyként működik. Azok akik interdimenzionálisak, most éppen nevetnek. Azt mondják: "Hát ez olyan, mintha meleg fürdőt készítenél és vizsgálgatnád és azt mondanád - Nos, határozzuk meg a részeket. Nézd, itt vannak a meleg részek, ott pedig a hideg részek. Aztán ott vannak a molekulák, ott pedig az atomok." Ki akar ilyet tenni? Csak bele akarsz ülni és élvezni, nem igaz? Egy kád fürdővíz, nem akarsz külön beszélni a részeiről!

Igen, ti csak be akartok lépni és élvezni a DNS teljességét, de mi darabokra szedjük, mert ti így szeretitek. Tehát, szétszedjük ezt a tizenkettőt, ahogy ezt tettük az elmúlt egy éven keresztül, mert úgy szeretitek ha így látjátok, mert lineárisak vagytok. És mivel mi ezzel tisztában vagyunk, most a lineáris 10-es réteget kapjátok meg. A tízes, a tizenegyes és a tizenkettes rétegnek nincs olyan címkéje, mint a többinek. Mert a tízes, a tizenegyes és a tizenkettes réteg kulcsfontosságú folyamatok rétegei. Ezek a cselekvés rétegei, még inkább mint a hármas számú, amiről már szóltunk. A DNS-ben látszólag minden réteg körben kapcsolódik. A legnehezebb dolog, amivel a társam eddig találkozott, hogy megpróbálja elmagyarázni nektek ezeket a DNS rétegeket. És a legnagyobb rémületére, ahogy ezt most veletek együtt hallgatja, azzal a feladattal bízom meg, hogy erről majd könyvet írjon. (Lee meghajol)

A tízes réteg neve: Va’yik’ra. Va’yik’ra. Ez az "istenség hívása". Ez egy cselekvés-réteg. Volt egy másik elnevezése is a Lemúriaiak számára, akik nem törődtek a tizenkét réteg részekre bontásával. Ők oltárra helyezték a DNS-t, mint létezésük isteni forrását, isteni mivoltuk és tisztán-látásuk forrását. Nem úgy tekintettek rá, mint biológiára, hogy tanulmányozzák azt az Emberi testben. Úgy tekintettek rá, mint az élethez szükséges folyamatra! Szerették Yawee-t, mert ő képes volt nekifogni és olyan mértékben megérteni, hogy ez által sokkal hosszabb ideig élhettek. Ka-oo-t is szerették, mert az ő képessége az volt, hogy rájuk tegye a kezét és egy támogatott, mágneses folyamat segítségével, tényleg aktiválta az istenség hívását. Így aztán a Megfiatalodás Temploma nem csak egy olyan hely volt, ahol meggyógyultál. Olyan hely volt, ahol önmagaddal találkoztál, amint távozol és érkezel! Micsoda élmény!

A Lemúriaiak, akik a hegyből érkeztek ebbe a terembe, tapsolnak és azt mondják: "Igen, ez pontosan így történt! Ó, itt van végre valaki, aki elmondja, hogy éreztük magunkat és milyen volt az egész és mi mindenen mentünk keresztül, míg végül is tudatunkra ébredtünk." És itt van ezeknek a Lemúriaiaknak az ígérete. Meg fognak mutatkozni nektek! Egy olyan napon, amikor süt a nap, menjetek fel a hegyre. Meg fognak mutatkozni, de nem Emberi formában. Fénnyel, hanggal, színnel és az interdimenzionális valóság rezgéseivel. Hallgassátok a kórust! Próbáljátok ki, mert ragyogó fényeket fogtok látni, de legalábbis a színeik energiáját fogjátok érezni. Néhányan már érezték is. Ez egy cselekvő-réteg, az istenség hívása, a gyógyítás legerőteljesebb része és a kapcsolat aktiválása a Szellemhez.

Mit gondolsz, mi a gyógyítás? Amikor egy test kiegyensúlyozza magát az istenség segítségével és nem teszi lehetővé, hogy a nem-megfelelő dolgok létezzenek. Vajon szeretnéd-e megváltoztatni, hogy milyen sebességgel öregedj? Talán itt az ideje, hogy beszélj egy Lemúriaival! Tudod, itt lesznek az előtérben. (Nevetés) Ó kedveseim, ti vagytok a század Világítótornyai. Ti vagytok azok, akik meg fogják teremteni a békét a Földön. Figyelj társam (Lee), azt akarom, hogy lassan haladj. Soha nem volt még egy ilyen lehetőség. Kedves hallgatók és olvasók, 16 éve teszitek lehetővé, hogy a hangom ezen az emberen keresztül eljusson hozzátok és most egyensúlyban vagyunk és készen állunk a csodákra, a hallgatóság soraiban. Ilyen módon ez még soha nem történt meg. Soha nem volt még Yawee és Ka-oo együtt, egy helyen. Soha nem voltak még a Lemúriai energiák ilyen módon jelen, a változásnak ebben az évében.

Komolyan meg akarod változtatni a tested? Nos, ha csak ott üldögélsz, névtelenül, nem sok energia lesz majd körülötte. Mindannyian, beleértve Kryont és a vele érkezett kíséretet is, ki akarjuk használni a pillanatot, hogy hihetetlen mennyiségű gyógyító energiát küldjünk felétek. Nem kívánok zavarba hozni senkit, de most olyat mondok amit eddig soha, ha komolyan gondolod, hogy éppen most megváltoztasd az életed és meggyógyulj ebben a teremben, akkor állj fel. Állj fel! Ne állj fel, ha nem gondolod komolyan! (A teljes hallgatóság, 500 ember, feláll)

Nos, akkor most hadd szolgáljunk nektek. Az itt lévő kíséret jól tudja, hogy mit kell tenni, mert ezért jöttek. A hegyben a Lemúriaiak állva tapsolnak és azt kiáltják: "Végre! Az elszántság jelen van és a hit úgyszintén." Akkor hát érezd, ahogy rádnehezedik a Szellem tömény energiája, mintha a fivéreid és nővéreid engednék a kezüket a válladra. Hadd mossuk meg a lábad és legyen megfürdetve az egész tested tetőtől talpig! Legyen ez a kezdete a gyógyulásnak, érkezzen meg ezen a hétvégén és utána. Hatan is vannak köztetek éppen most, akik változni kezdtek... már nyolcan....tizennégyen. Tarts ki kedves társam, mert soha nem láttál még ilyet ezelőtt. Hallod a tapsot? Hallod a kórust? Ha igen, akkor a DNS-ed kezd az ő isteni módján egyensúlyba kerülni. (A hallgatóságot megkérjük, hogy foglaljon helyet)

Ideje, hogy a gyász távozzon kedveseim. Vannak akik majd félreteszik azokat a terheket, amelyeket olyan sokáig magukkal cipeltek, azért mert ebben a pillanatban fürdetünk benneteket, ti pedig egyensúlyoztok. Érezd a szellőt! Érezd a tapintást, amely ott van a válladon. Lesz aki virágok illatát fogja érezni, ott ahol nincs virág, úgy érzi megérintették és nem volt ott senki. Ezelőtt ezt soha nem tettétek lehetővé. Ez már majdnem túl sok a társam számára, hogy elviselje.

Áldott az Ember aki megérti, hogy éppen mi történt, mert ez egy mérföldkő - nem a terem miatt, nem a város miatt, még csak nem is a Föld miatt, hanem azon életek miatt, akik itt voltak és szemtanúi voltak ennek. Sokan fognak értesülni erről az eseményről és ők emlékezni fognak erre a napra és ünnepelni fogják az életedet még az után is, hogy eltávoztál a földről. Beszélni fognak majd erről a napról, amikor találkoztál a Lemúriaiakkal.

És most itt az ideje, hogy elmenjünk. Nagyon nehéz távozni erről a helyről. Első alkalommal jött létre a kapcsolat és túlszárnyal mindent, amit a társam a munkája során valaha is tapasztalt. Elárulom mi ez, kedves társam: Emberek szerettek most egymásba sejt szinten. Az egyensúly megvalósul. És a gyógyulás megtörtént... megtörtént.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Kovács László