Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Az új gyógyító energiák

Az új gyógyító energiák
San Diego, California - 2006. augusztus 19.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelsandiego06.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Remélem tudjátok, én nem vagyok sötétben. Tudom, kik azok, akik itt vannak és azt is tudom, miért vannak itt. Ismerem az olvasót is. A jelenlévők közül vannak, akik kételkednek abban, hogy egy angyali jelenlét beköltözhet egy Emberi Lénybe és ilyen módon beszélhet. Kételkedsz ebben, de ha megkérdezném tőled: "Hiszel-e a szeretetben?" azt mondanád: "Nos, természetes, hogy hiszek, hiszen érzem körülöttem." Akkor higgyétek el ezt a dolgot is, barátaim, mert aminek tanúi vagytok az a szeretetnek egy megnyilvánulása - az Egyetemes Szereteté.

Amit tapasztaltok, az egy terjedelmesebb rendszer része, amikor a szeretet meghaladja a fizika határait. Még a kvantum hologram is reagál mindannyiatokban, amikor Kryon megérkezik. Itt egy kapcsolatról van szó, amelyet Peggy, mint előadó elmagyarázott és kivetített a képernyőre. (Peggy Phoenix Dubroról beszél, aki kevéssel azelőtt egy értekezést tartott az isteni kapcsolatokról). Valóban mélyreható. Nos, arra kérlek benneteket, helyezzük ezt ide magunk közé. Hiszitek-e, hogy közöttünk kapcsolat van? Nagyon fontos ez számotokra? Nos, akkor engedjétek meg, hogy elmondjam a történet hátralévő részét.

Úgy gondolod, azért jöttél ma ide, hogy valami furcsa dolgot halljál, talán... ezt a közvetítést az emelvényről? Elárulom nektek, ha csak egy kicsit is megnyitjátok a szíveteket a mai napon hozzátok eljuttatott tanítások előtt és észreveszitek a kozmikus húrokat, amelyek bennünket összekötnek, akkor majd vissza fogtok emlékezni rám. Mert én vagyok az, aki búcsút vett tőled a fátyol másik oldalán, mielőtt beléptél volna a születés fuvallatába és ide jöttél volna erre a bolygóra. Én voltam az. Az én energiám érezted utoljára, miközben áthaladtál a fátyolon, hogy ide kerülj és itt legyél, ahol most vagy. Az első leszek majd, akit meg fogsz látni akkor is, amikor elhagyod ezt a bolygót és visszatérsz ide, áthaladva a Dicsőség Csarnokán és a Teremtés Barlangján. Tudod, Kryon energiája Gaiához tartozik és Mihály Arkangyal családjának része. Egy angyali energia, akárcsak ti. Egy bizonyos szinten mindannyian emlékeztek rám, talán még azokkal is meg fog ez történni, akik majd az átiratokat veszik kezükbe, a könyveket, ahogy ti nevezitek őket és így fognak nyilatkozni: "Nos, ezekkel szinkronban vagyok és értem őket. Valami miatt, érzem őket." Elárulom nektek, ez azért van, mert emlékeztek rám! Én is emlékszem rátok és ezért vagyok itt. Ezek azok a kozmikus kötelékek, amelyek együtt tartanak. Milyen csodálatos idők ezek!

Voltak olyan idők a bolygón, amikor ezt nem lehetett volna megvalósítani... az elgondolás, hogy egy Emberi Lény egyesülhet a Szellemmel, a többiek előtt és ők ezt elfogadják. A múltban az összejöveteleket zárt ajtók mögött kellett tartani, azok zaklatásai miatt, akik nem hittek egy ilyen dologban. Még mindig sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a közvetítés az ördög műve... szerintük ez a sötét oldal mitológiája. És ez fogja őket távol tartani Isten szeretetétől. Halvány fogalmuk sincs arról, hogy Isten, akit ők imádnak hatalmas, sokkal nagyobb, mint ahogy azt nekik mesélték.

Nos, hát itt lennénk és újra megkérdezlek benneteket: emlékeztek rám? Amikor eljön a sötétség legsötétebb pillanata, létezik egy ajtó, amit belökhetsz és annak az angyalnak az energiája, akit én képviselek, beáramlik, együtt minden segítővel és együtt minden energiával, ami csak ígérve lett. Tudom, hogy az ajtó kinyitásának technikája van és azt is tudom, hogy ahhoz különböző tanulási szakaszok vezetnek. De elárulom nektek, hogy minden egyetlen dologra vezethető vissza: hogy milyen a hited, amellyel emlékezni fogsz rám és a család többi tagjára? Ha vissza tudsz emlékezni rám, akkor talán vissza tudsz emlékezni magadra is és ez a kulcs!

Kik vagytok? Vissza tudtok-e emlékezni a Kryoni értékekre, amelyek ott vannak bennetek? Vissza tudsz-e emlékezni arra, hogy te egy nagyszerű angyal vagy? Talán erőfeszítésedbe kerül, de elárulom, ez a módja a dolgoknak. Mert Kryon egy csoport-entitás, akárcsak te.

Része voltatok minden dolgok kozmikus intelligenciájának. Emlékeztek? Amikor majd elkezdtek emlékezni és egymás mellé helyezitek a dolgokat, vissza fogtok emlékezni arra, hogy kik vagytok. És akkor, kedves barátaim, elérhetővé válik számotokra a mesterlét. Még a DNS-ednek is van egy rétege, amely segít emlékezni. Tudtad? Származásodnak ez a szent darabja akkor aktiválódik, amikor kijelented: "Kedves Szellem, mondd, mit kell tudnom. Készen vagyok emlékezni" És akkor megtörténik.

Ez az alapja ennek a szent rendszernek, amely a szabad akaratod körül forog. Persze, leélheted az egész életed, így is: "Nagyon elégedett vagyok az életemmel. Elégedett vagyok a hitemmel, habár ez nem hasonlít ahhoz, amiben ti, a többiek hisztek, de nekem ez így jó." Elárulom nektek, hogy az angyalok birodalma ott ül a vállatokon és mindenképpen szeret benneteket. Nincs jelentősége annak, milyen messzire jutsz gondolataidban az igazságtól. Ha elfogadtál egy teremtőt és ezt mindannyian meg tudjátok tenni, ott az angyali birodalom és egyaránt szeret. Persze, sok minden más is van még, ha úgy akarod... olyan sokkal értékesebbé teheted az életed.

Hadd emlékeztesselek. Vissza szeretnék térni veled egy pillanatra a te saját ősi tudásodhoz arról, hogy is működnek a dolgok. Gaia nagyszerű rendszere egy sor olyan energetikai szakaszból áll, amelyek egyenként hosszabbak mint 1000 év. Egyik ezek közül a végéhez közeledik, a másik pedig elkezdődik 2012-ben. Az ősök, csillagvizsgálóikban, a napot és holdat tanulmányozva tudtak erről, az elképzelésük mégsem volt helyes. Annak ellenére a dolgok a helyükre fognak kerülni. Ha kutatni akartok a Maya nép energiafázisaiban, rá fogtok akadni Gaia oszcillációira. Ez tulajdonképpen egy ezeréves rezgésszám váltás, ahol a századok energiaszintjei vannak beszabályozva és mindaz, ami a bolygón történik. Már elmondtuk nektek - 2012 egy nagyon hosszú... több mint 1000 éves szakasznak a vége. Ez jelenti az átlépést abba a ciklusba, amit a Mayák, az Aztékok és a Toltékok úgy neveztek "egy új nap" (a new sun). Ez az ígéret és a remény időszaka lesz, amikor is Gaia egészen más módon kezd vibrálni, a bolygón élő embereknek megfelelően.

Nos, gondoljatok csak arra, hogy mi juttatott benneteket 1987-ig a Harmonikus Konvergenciába. Az Armageddon felé tartottatok, ám ez a különleges energia eltűnt és nem fog megnyilvánulni. Az emberiség vége közelgett, ám szabad döntésetekkel elkerültétek azt. Túl vagytok rajta. Megváltoztattátok. Mi pedig folytonosan ünnepeljük ezt a változást. Nem azért ünnepeljük, mert élve maradtatok, hisz az átmenet az élet része. Nem. Inkább azért ünnepeljük, mivel ez azt jelenti, hogy annyira szerettétek a bolygót, hogy úgy döntöttetek, mentek egyenesen előre, a 2012-es átmenet energiájába, hogy egy emelkedett Földön éljetek. Mi azért ünnepeljük a 11:11-et, mert a tiszta megvilágosodást jelenti.

Íme egy ezoterikus kérdés: "Kedves Kryon, ha Armageddon bekövetkezett volna és ezzel együtt a világ vége is, ha az emberiség megszűnt volna létezni, akkor mi történt volna 2012-ben? Emberek nélkül is bekövetkezett volna a magas vibráció?" Elárulom nektek: Gaia időbeosztása az Gaia időbeosztása. A korszakoknak ez az energia "órája" tovább jár. Kapcsolatban van a körülöttetek lévő csillagokkal és bolygókkal, még a napotokkal is, az égen. Az emberiség szabad választása külön áll ettől az órától, de kapcsolódik hozzá, ha az Emberek jelen vannak. A kísérlet folytatódna, talán éppen az emberiségnek egy újjászületésével. Persze, ez csak egy spekuláció, ugye? Mert a dolgok nem így állnak. Hát persze, hogy nem. Ellenkezőleg, itt leszel és része leszel a határ-pillanatnak, amely egy fokozatos változás mérföldköve lesz 2012-ben vagy 2012 körül. Vannak, akik ezt siettetnék: "A 2012-es jelzést előrehozták és ez most, 2007-ben fog megtörténni." Ez nem így van, hiszen az időbeosztás az időbeosztás. Ez része a naprendszer működésének és egy régóta fennálló kozmikus ciklusnak engedelmeskedik. Ennek ellenére, az elmélet arról szól, hogy az emberiség bizonyos részei készen állnak 2012 energiájára, már a következő évben! Vagyis, ugye arról, hogy ti hogy reagáltok az érkező változásra.

A Kristályrács egy közvetlen kapcsolat Gaia és közötted és egyre magasabb a rezgésszáma, mivel ezt azok befolyásolják, akik a megvilágosodásnak ezen a bolygóján élnek. Ó, olyan sok mindent el kellene mondani még ezzel kapcsolatban, de még nem értenétek. De, hadd áruljam el a következőt: Mindazok, akik most itt élnek, tudatában vannak ennek a keresésnek, valahol mélyen. Mindenki tudja, azonban csak az egy százaléknak egy töredéke fog tenni valamit ezzel kapcsolatban. Elegendő lenne az egy százaléknak a fele, hogy beolvadjon a Kristályrácsba. Csupa öreg lelkek, akik itt vannak a teremben és akik olvassák e sorokat, ezért próbára teszlek benneteket: Érzitek a lemúriai energiákat? Tudom, hogy igen. Hát íme, kik a jelenlevők.

Ó, tagadhatod, hogy ez a faj valaha is létezett és vannak itt olyanok, akik éppen ezt fogják tenni. Én mégis megkérdezem tőletek: "Hogy érzed magad, mint egy azok közül?" "Én nem, Kryon, én nem az vagyok." - De az vagy, kedvesem. Ha befelé nézel, emlékezni fogsz. Öreg lelkek vagytok, egy felébredt, dimenziókon átívelő érzékkel, amely meg fogja változtatni ezt a bolygót. Ez az, amiért jöttetek. Ezért vagytok itt, ebben a teremben, hallgatva ezt a furcsa fickót (Lee így nevezi magát). Hiszen ti mindent tudtok erről, ugye? Mi más hívott volna ide titeket? Mi a fő oka annak, hogy ide jöttetek, vagy, hogy olvassátok ezeket a sorokat? Annak sincs semmi jelentősége, hogy mennyi idősek vagytok. Én tudom, kik vagytok.

Tudom, vannak köztetek, akik siránkoznak, amikor tükörbe néznek. Hallom, amint értelmetek kérdezi: "Miért én? Miért nézek így ki? Miért ilyen módon? Miért ennyi évesen? Sokkal jobb lett volna, ha más az időzítés. Sokkal több mindent megvalósíthattam volna fiatalon, más ábrázattal sokkal nagyobb hatással lehettem volna a bolygóra, még fiatalon és vibrálva az energiától."

Kérlek, állj meg egy pillanatra, hadd mondjam el, hogy ebben a pillanatban is 10.000 angyal vesz körül szeretetével, éppen olyannak amilyen vagy, éppen ott, ahol vagy és éppen most, a megfelelő időben. Oka van ennek... mindezeknek oka van.

Cselekedhetsz a magad módján, abban az életkorban, amelyben éppen vagy és úgy, ahogy kinézel. A bolygónak így van rád szüksége, mert fényt tudsz küldeni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, éppen olyan módon, ahogy te tudod és annyi évesen, amennyi te vagy. Ne próbálj Isten helyett dönteni, mikor azon gondolkodsz, hogy mikor lennél a leghatékonyabb a "fény dolgában". Emlékezz csak vissza 20 évvel ezelőttre. Vajon ugyan-az a személy vagy? Vagy valamit tanultál is azóta? Lesz, aki még el is mosolyodik visszaemlékezve, hogy milyen volt akkor. Most sokkal bölcsebbek, felkészültebbek vagytok arra, hogy küldjétek ezt a szent fényt.

Küldd ezt a fényt az elfelejtett kontinensre, Afrikába. Szükségük van rád most, épp ebben a pillanatban is. Küldd a fényt Palesztinának (ami az a hatalmas terület, amelyet Libanonnak és Izraelnek neveztek el, valamint Jordánia és Egyiptom egy része)! Hát, ez az, amit tehetsz, mert Világítótorony vagy és szükségünk van a bölcsességedre. Talán éppen arra van szükség, amit te tudsz adni! Ide hallgassatok! Oka van mindennek. Isten ismer benneteket és olyannak szeret, amilyen vagy. Emlékeztek már végre? Mondtam neked, amikor idejöttél (amikor leszülettél), hogy így történhetnek a dolgok. "Nézd csak ezt a listát" - mondtam. "Nézd, mi mindenre vagy hajlamos, hogy megtedd. Nézd csak, mi lehet belőled. Valami nagyszerű." Ti pedig itt ültök és így beszéltek: "Mi történhet? Hát, semmi nagyszerű." Mi pedig erősködünk: "Ó, igenis nagyszerű, persze, hogy az." Ti, nem úgy látjátok, ahogy mi. Mi a kvantum hologramon keresztül szemléljük, hogy kik vagytok és milyen hatással vagytok a Kristályrácsra.

Ezekben az időszakokban aztán léteznek kisebb osztások, melyeket szeretünk 25 éves időszakokra tördelni. Ezt ti egy nemzedéknek neveznétek. Ez nem 12-es alapú szám, mint a különböző korszakok számos kalendáriuma esetében, de azért alkalmazzuk a 25-ös osztást, mert a 7-es szám energiáját hordozza. Isteni tulajdonság van egy-egy nemzedékben. Figyeld csak meg. 1987-től - 2012-ig, 25 év van. Nos, vetítsd ki a 2012-t a következő 25 éves osztásra és úgy fogod találni, hogy ez is egy 11-es év fog lenni. Mindezeknek a dolgoknak oka van, egy szent rendszer rejlik benne. (Lee megjegyzése: Nyilvánvaló, hogy a 2037-es év nem 11-es, tehát Kryon itt a 11-es energiáról beszél (mint a 11:11-ben) nem a számmisztikai értékről. Ez a módja a dolgoknak, ahogy a Mayák dolgoztak velük...az idő fázisainak energiája. Mégis, érdekes látni, hogy a 2037 egy 12-es és így, valami módon beleilleszkedik a 12-es alapú rendszerbe is.)

Hadd beszéljek nektek arról az elrendezésről, amelyben voltatok...az Armageddon elrendezéséről, azok számára, akik ebben a kultúrában élnek. 1987-ig, az olyan jellegű gyógyulás, amit kértetek és kifejezetten azért a napért jöttetek, nagyon ritkán fordult elő és hosszú idő eltelt közben. Ó, léteztek mesterek, akik a földön éltek és léteztek gyógyítók is, természetesen. De, ha ezt összehasonlítod azzal, ami most elérhető, majdnem hogy Sötét korszaknak mondható.

A 60-as, 70-es, 80-as évekre utalok. A választóvonal a 11:11-es energiája volt 1987-ben (egy 25-ös, illetve a számmisztika szerint 7). A Harmonikus Konvergencia mindent megváltoztatott. Ez volt a jóváhagyás vonala, amikor az emberiség jóváhagyta a rettenetes haladást és a tudás, a tudatosság és az energia felgyorsulását. Ezt tapasztaltátok meg és voltak, akik a nirvánát várták! Inkább tanuljatok!

Kérdezzétek meg a tanítót, Peggyt. Ő sokat tud az iskoláról. Nézzetek utána mi mindenen ment keresztül, amíg elért abba az állapotba, hogy el tudnak jutni hozzá az információk. Miután keresztülment a megtisztuláson, készen állt a megnyugvásra és arra, hogy lássa a húrokat (a kozmikus energia-húrokra utal, melyek mindannyiunkat összekapcsolnak.) Csak ekkor kezdtek eljutni hozzá, mert mindaddig nem állt készen a tanulásra. Az energiák mélyreható alkalmazása, csupán a tanulás kezdetét jelenti. Ez a sajátságos időszak, amelyben most vagytok, (1987-től 2012-ig) csupán egy lépcsőfok a "2012-n túlra". Ebben az időszakban a ti feladatotok, hogy előidézzétek a változást. A feltételezések szerint ekkor állítjátok helyre a békét a Földön.

Van, aki így beszél: "Nos, nem valami jó munkát végzünk." Abbahagynátok már az önbíráskodást és körülnéznétek? Ki az, aki az utóbbi években leleplezte a sötétséget a bolygón? Te voltál az és a hozzád hasonlók. Kik az imádkozó harcosok, akik küldik a fényt, még akkor is, ha sötétek a dolgok? Ti vagytok. Ki az, aki rámutat az ellenségre mostanában...a régi, régi energiákra a bolygón, amely vissza akar tartani benneteket? Ezek is ti vagytok. A szabad választás, azokban az emberekben, akik elkezdték ezt a csatát a sötétség és a fény... a régi energia és az új energia között. Ti vagytok azok. Igen, harc lesz, de ne féljetek tőle, mert ennek okáért születettek.

Kedves Világítótorony, amikor ez a csata elkezdődik, a Világítótorony az, aki így beszél: "Hát, ez is ideért. Itt az ideje, hogy bekapcsoljuk a fényt." A Világítótorony az, aki azt mondja: "A viharok miatt épültem. Íme, megérkezett a vihar. Kezdjük hát a munkát." A Világítótorony nem fog bemenekülni egy szűk kis szobába és nem fog félni a vihartól, hisz az miatt épült. Persze, lehet, hogy ez a csata nem olyan lesz, mint amire számítottál, karddal és vérrel, Ember - Ember ellen. Lehet, hogy egy egészen más csata lesz. Lehet, hogy egy metaforikus ütközet lesz. Mi még a Kardok Hídjának is neveztük. 1989 óta, amióta ideértünk és elkezdtük a közvetítést, beszéltünk erről az ütközetről és most elérkezett az ideje! Benne vagytok a közepében, mintegy része vagytok az egésznek. 25 év áll rendelkezésetekre 1987-től, 2012-ig, hogy elkezdődjön a ti fényetek generációja. Mi pedig azt ígértük, hogy ez az idő alatt megnöveljük a bolygó energiáját és lehetővé tesszük, hogy megmutatkozzanak a húrok, növelve erőtöket és képességeteket, célotok beteljesítéséhez. Talán még azt is mondhatjátok, hogy az Istennel való társkapcsolat tesz alkalmassá benneteket, hogy megteremtsétek a békét a Földön.

Ez az energia még azt is megváltoztatta, ahogy a gyógyítás működik és lesz köztetek, aki tudja miről beszélek. A múltban, aki meg akart gyógyulni, elment a gyógyítóhoz és így szólt: "Van valami nyavalyám, azt szeretném ha meggyógyítanád." És a gyógyító legjobb tudásának megfelelően mindent megtett, a betegség gyógyításáért. Ma, a gyógyító ezt mondaná: "Nos, neked valóban egy egész-test kiegyensúlyozásra van szükséged. Mert manapság, a benned lévő mesterlétnek kell meggyógyítania a benned lévő betegséget." Erre a beteg: "Nem, köszönöm, kezeld csak a betegséget kérlek." Soha többé nem fog így működni a dolog. Azok, akik csupán a betegséget akarják kezelni, el fognak tűnni. Ez a felelősség kora és akik ráébrednek belső mesterlétükre, azok fogják túlélni. Ez a gyógyítás új paradigmája a bolygón és a túlélés új módja.

Látjátok, a dolgok máris kezdenek eltávolodni a valóság régi energiastruktúráitól. Ez olyan, mintha volna egy tragacsod a hátsó udvarban és arra számítanál, hogy ha új kerekeket raksz rá, hirtelen versenyautó lesz belőle. Ilyen módon tanítjuk nektek a dolgokat. Ez egy átfogó élmény, nem csak egy új munkamódszer a régi Emberrel.

A területekkel kezdődik, amikor a Föld elkezd magasabb szinten rezegni, majd minden, ami vele van kapcsolatban, minden, eddig nem működő rendszer kezd lassan aktivizálódni. Ez a várttól valami egészen eltérőt fog létrehozni. A gyógyítás már nem lesz ugyanaz. Észrevette-e valaki is, hogy a kórház az egyik legveszélyesebb hely az egészségetekre? Mi értelme van ennek? Talán létezik valami egészen más, amit tehettek, ami sokkal biztonságosabb? Mit szólsz ahhoz, hogy megismerd a belső gyógyítót?

Vannak, akik így beszélnek: "Sok energiát akarok, gyógyítóhoz akarok menni, hogy sok energiához jussak." Ám, a mai gyógyító azt fogja mondani, hogy nekik kell kiegyensúlyozni önmagukat, minden szempontból, ahhoz, hogy hozzájussanak az energiához, amire áhítoznak. Ám ők csak erősködnek: "Nem, köszönöm, csupán az energia, amit akarok." Kezditek látni a változást? A rendszer megváltozik a "kérlek, segíts nekem" helyett a "kérlek segíts, hogy segíteni tudjak magamon" lesz az uralkodó.

A legnagyobb változás a bolygón élő metafizikus embereknél az lesz, hogy a "szegény fejem" helyett azt fogják állítani magukról, hogy "én, a mester". Ez azért van, kedves Ember, mert a mély kiegyensúlyozás rendszere, amit ma tanítottunk, csupán néhány éve ismert. Akkor jelent meg, amikor átléptétek a Harmonikus Konvergenciának nevezett határt. Talán azt hiszed, hogy mindez véletlen?

Vannak aztán olyanok, akik az eszükre hallgatva így beszélnek a gyógyítóval: "Eltölt a félelem. Voltam már pszichológusnál, de még mindig tele vagyok félelemmel. Ha megszabadulhatnék a félelemtől, boldog lehetnék." Erre a gyógyító: "Nos, foglalkozzunk akkor ezzel. Kezdjünk a folyamatot azzal, hogy tanulhatsz magadról és mindenről gondot viselhetsz." És a válasz: "Nem, köszönöm, csak a félelem. Egyébként minden rendben van." Nos, minden más sincs rendben, különben nem létezne a félelem! Tudod, hasonlóképpen van ez a dühvel is. "Tud-e valamit tenni a dühömmel, kérem? Van-e valami gyógyszere a düh ellen, doktor úr? Csak a düh, semmi más. Tudja, egyébként jól vagyok." Ez a fajta besorolás többé már nem működik.

Egy egész-testi élményről van szó és ez nagyszerű dolog. Lesznek, akik majd ilyen kéréssel fognak jönni hozzád: "Annyira belefáradtam a dualitásba, nem tudom, mit tegyek. Akkora sötétség van a Földön. Nehezemre esik nézni a híreket, depressziós leszek tőlük. Ha tudnék valami örömet érezni az életemben! Hogy juthatnék némi örömhöz? Van valami gyógyszere erre, doktor úr?" A válasz, nincs. Többé nem így működnek a dolgok. Egyre többször fogtok majd találkozni ellenben az egész-testi élménnyel.

Így van ez a spiritualitással is. Maguk az ismeretek nem fogják csillapítani a lélek éhségét. Sokan jönnek majd hozzátok ezzel: "Növelni akarom magamban az Istenséget. Tudatosabb akarok lenni. Kaphatok-e tőled még több tudást, hogy még tudatosabbá váljak? Ezután minden a helyére fog kerülni." Többé már nem. Azoknak, akik az "ismereteken" gyarapodnak, nem lesz elegendő egész-testi élményük csak az ismereten keresztül. Ez részleges tudatosságot teremt, egyensúly nélkül.

Tudod-e, mi történt volna, ha képes vagy valakit "félelem nélkül" jellegű gyógyulásban részesíteni? Egy vakmerő Emberi Lényt teremtettél volna, dühöngő őrültet a kezeid közt...aki arrogáns minden tekintetben. Tudod, az igazi félelem nélküli Ember amiatt nem fél, amit a DNS-ében lévő intuíciója mond neki, nem amit a polcon lévő könyvek. A Szellem nem juttat többé ilyen módon gyógyuláshoz. Az energia megváltozott.

AZ IGAZI FÉNYMUNKÁS - egy példa:

Szeretnélek elvinni valahová, hogy bemutassak neked valakit. Ő egy Fénymunkás. Ez a Fénymunkás névtelen lesz, mégis egy nőként fogom ábrázolni. Be fogom mutatni nektek ezt a Fénymunkást, hogy elmondhassa nektek az egész-test gyógyítás definícióját.

Mindenekelőtt, amikor közelítesz hozzá, jól érzed magad. Egy ember a másikhoz közelít és jót érez. Nem tudod miért, de jó érzésed van. Bár még nem találkoztál vele, annak ellenére jó kedvű leszel: "Ez egy jó ember, tetszik nekem és alig várom már, hogy találkozzam vele." Ő Isten szeretetét sugározza. Fontos, hogy ezt megjegyezd. Nem evangelizáló típus. Talán nem is fog spirituálisnak tűnni. Nem viselkedik ájtatosan. Nagyon kedves. Emlékeztet valami igazán megfoghatatlanra, de nem tudsz rájönni, mi az. Talán ez az anyai energia? Nem tudod... elárulom mi az: Isten szeretetére emlékeztet! Tudod, az ő húrjai kinyúlnak. (újabb hivatkozás a kvantum húrokra, melyekkel mindannyian rendelkezünk egymás közt, bár ezt nem érzékeli és nem használja mindenki. Ez egy olyan spirituális jellemző, amelyet fejlesztened és erősítened kell.)

Amikor belépsz a mezőjébe, már érzed is. Tudod, a szalagjai kinyúlnak. Ez a Fénymunkás kiegyensúlyozott. Spirituális egyensúlyban van. Koncentrált. Figyel. Érdeklik a dolgaid. Jó érzést kelt benned. Nincsenek rejtett motivációi és nem érzed úgy, mintha rád akarna erőltetni egy kitalált mesét, vagy valami hasonló. Teljesen nyitott. Ó, ugye, hogy szerettek a közelében lenni? Mi ez a vonzerő? Lesz, akinek ő az anya, akire mindig is vágyott. Másoknak, ez a te anyád. Mi ez az érzés? Mi lehet?

Elmondom kedveseim: szalagjai megérintenek és ez Isten szeretete maga. És nem hittérítésről van szó. Ezek együttérző, csalogató szalagok, amelyek DNS-edhez beszélnek. Intuitív és kiegyensúlyozott és tudja, hogy ki vagy. Tudja, mire van szükséged. Azért tud olyan sok mindent, mert a szalagjai kinyúlnak. DNS-e aktiválódott és rezonál. Itt van, ezen a Földön, ám úgy tűnik mintha egyik lábával az egyik dimenzióban, a másikkal meg egy másikban lenne. Még fizikai testének sejtjei is tudják ezt. Mindegyik tisztában van vele. Kinyújtotta szalagjait maga körül. Ösztönösen tudja, hová küldje a fényt. Te pedig így vélekedhetsz: "Nos, honnan tudhat bármelyik Emberi Lény ilyen sokat? Hogy hová küldje a fényt? Olyan sok minden történik szerte a világban. Mindenkit névről ismer? Hogy kinek küldje és hová küldje a fényt?" Nem, kedvesem. Ő inkább ért valamit, amiről egy kicsit bővebben fogunk beszélni hamarosan. Ő mindent tud a kozmikus intelligenciáról. Ez pedig egy olyan forrás, az energiának egy olyan tengere, amelybe te is bele tudsz merülni és része lehetsz, egy olyan erő, amely mindent tud mindenről. Nem kell feltétlen tudnod a sajátosságait.

"Kryon, ez számomra így nehéz. Ahhoz, hogy helyesen megtegyek valamit, tudnom kell, hogy mi az." Valóban? Ez az összejövetel után oda fogsz menni az autódhoz és elmentek vacsorázni. Nos, azt akarod mondani, hogy tanulmányoznod kell a motor használati utasítását ahhoz, hogy be tudj ülni az autóba. Nem hiszem. Egyszerűen csak elindulsz vele. A kozmikus intelligencia az Univerzum motorja és rá sem kell gondolnod, akár az autódnál. Azok, akik rendelkeznek a mesterléttel, tudják hogy kell használni ezt a motort, amit kozmikus intelligenciának nevezünk. Az intuícióról van szó. Ez segít, hogy mikor kell jobbra fordulni, balra fordulni, hogy kinek küldje imáit, mikor hívja össze a csoportot imára és mikor ne. Tudatja vele, mikor kell mondani valamit és mikor ne szóljon semmit. A kozmikus intelligencia. A mestersíkhoz köti őt ezekkel a húrokkal.

Régóta kezeli a dualitást és a sarokba vágta azt. Elmondom hogy csinálta. A dualitás vele van az egész élete folyamán. Ez a polaritás, az Emberi az isteni ellen, állandóan vele van. Az ő esetében ott van a sarokban, bosszantja őt minden nap! De, tudod, sohasem az intézkedik. Amikor mások tele vannak félelemmel, ő felismeri honnan származik a félelem. Az úgynevezett másodlagos agyból származik. Nem a fejből, hanem a gyomorból vagy az alacsonyabb energiákból származik. A félelmek onnan jönnek elő, ő felfogja őket... és odadobja a sarokba. Mindent tud a dualitásról. Tudod, egyensúlyban van!

Ez a Fénymunkás soha nem dühös! Erre te: "Ez lehetetlen. Minden ember feldühödik. Ez egy emberi tulajdonság." Hát ezzel kedvesem egyetértek... nagyon Emberi. A Fénymunkásban nincs nyers düh, mert a Fénymunkások emelkedett Emberek. A düh nem része egy megvilágosodott mester magatartásának.

Gondolkodj el ezen. Valahányszor megjelenik a nyers düh és te az szerint cselekszel, mit fogsz csinálni később? Visszafordulsz és elnézést kérsz azért, ami történt. "Hoppá... - mondhatod kicsúszott a számon." Ilyen módon fejezed ki, hogy ez nem volt megfelelő viselkedés, igaz?

Gondolkodj el ezen. A düh, a dualitást jelenti, ami átveszi az irányítást feletted. "Sajnálom", mondod. "Valahogy kiugrott a sarokból, ide az ölembe!" Ez a Fénymunkás a sarokban tartja a dühét, mindörökre. Nem hagyja előjönni. Ő nem lesz sohasem dühös. Inkább csalódott. Könyörületes.

Ó, hogy szeretnél a társaságában lenni? Vagy csak ott sétálni mellette, váll-váll mellett? Ezek azok a tulajdonságok, amelyekkel a mesterek rendelkeznek itt a Földön. Menj és tanulmányozd csak a történelmeteket. Minden gyerek velük akart lenni, de a felnőttek is szerették őket. "Ó, csak mellette akarok lenni", mondták ilyenkor, kezüket a szívükre téve. Ez az energia, amivel minden földön élő mester rendelkezett, de elárulom nektek Emberi Lények, ti is arra felé tartotok és ez a nektek adott ígéret. Nos, hadd árulom el, hogy még mi található ennek a Fénymunkásnak a testében. Betegség. No, ne aggódjatok. A betegség ott van, ám nem tud kifejezésre jutni. Nem része a Fénymunkás programjának, mert ő kiengedte a szalagjait. Beszél a sejtszerkezetéhez és azok hallgatnak a főnökre, a főnökre, aki ő maga. Hányan beszéltetek sejtjeitekhez mostanában? Érted már, hol a megvilágosodásod? Vajon az ujjaidban, a könyöködben, a karjaidban, vagy az agyvelődben? Ott van mindenhol, ahol a sejtjeid vannak, nemcsak a tudatosságodban vagy az elmédben. Ez egy egész-testi megvilágosodás. Érted már, hogy ha rendszeresen beszéltél sejtjeidhez és ők felfogták ki beszél hozzájuk, a betegség nem fog elérni. Vajon érted-e? Hát ez a mesterlét. Nem mondanánk nektek mindezt, ha nem így volna.

És akkor jöjjön az utolsó. Ő tudja, hogy kicsoda, mert emlékszik. Lesz, aki azt mondja erre: "Nos, mondj nekünk többet erről a személyről. Van neki párja? Van-e partnere?" Elárulom. Ennek az egyednek? Nem, nincs neki párja. Erre ti: "Nos, hát ez szomorú."

Hadd meséljek még róla, mert ő emlékszik rá, hogy kicsoda és mindennap elmondja magának: "Elegendő vagyok magamnak. Lelkemben minden rendben van. Ha egyedül kell lennem, egyedül fogom tenni a dolgomat. Hála legyen Istennek, vagyok, aki vagyok." Isten szeretete jelen van az életében és nincs egyedül. Még csak nem is magányos. Ó, örül azoknak az embereknek, akik eljönnek hozzá és színt visznek az életébe, de az intimitás, amelyet egy kapcsolat adhatna, eszébe sem jut. És a nap végén, amikor egyedül tér haza, az ajtó előtt minden alkalommal elmondja magának: "Vagyok, aki vagyok. És csak arra van szükségem aki vagyok". Jóváhagyja és szabad utat enged, hogy bármi megtörténjen, de nem magányos, nem kétségbeesett és nem csügged, mert emlékszik a kozmikus érzésre, Isten szeretetére. Ez történik akkor is, amikor ezt a szeretetet az Emberi faj iránt érzed. És a Fénymunkás ezt a szeretetet érzi az emberiség iránt.

Te mi vagy? Fénymunkás? Ha nem az vagy, szeretnél az lenni? Ez a mi üzenetünk. Ez minden, amit el szerettünk volna mondani. Ez lehetne az üzenetünk, az időnk legvégéig... addig nincs több üzenet. Ó, lesznek olyanok, akik majd hordozzák Kryon energiáját, még sokáig azután is, amikor már partnerem nem lesz velem. Az ő üzenetük hasonló lesz majd, mint partneremé. A mesterlétről fog szólni és az ünneplésről, hogy megteremtettétek a békét a Földön... én csupán kinyitottam nektek az ajtót, hogy betekintsetek a jövőbe - egy olyan jövőbe, amit most még el sem tudtok képzelni, azok a dolgok miatt, amelyek most a bolygón történnek.

De elárulom nektek, a nap holnap is fel fog kelni. És nem teszi ezt azok nélkül, akik ezt olvassák és hallgatják, csatlakozva ezzel az Emberiség túléléséért folytatott harchoz. Mikor volt a legutolsó alkalom, hogy fényt küldtél azoknak, akik nem olyan szerencsések mint te - akik túlélő módban élnek, akiknek nincs étel az asztalukon, vagy, akik az életükért aggódnak ma éjjel? Olyan sokan vannak ilyenek, ti meg olyan kevesen. Talán ez egy megbízás, amiért idejöttetek, hogy tegyetek valamit? Így van.

Világítótornyok, tegyétek a dolgotokat!

És ez így van.

Kryon


Fordító - Korpos Magdolna