Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A DNS kilencedik gyógyító rétege

A DNS kilencedik gyógyító rétege
Moszkva, Oroszország - 2010. május 14.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel10_Moscow1_.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Vannak néhányan, akik azt mondják, hogy ez túl gyorsan történik - hogy egy Emberi Lény így átlépjen a fátyol másik oldalára, ahogy azt ti most láttátok. Azt mondják, ez több időt vesz igénybe, mert így volt ez a régi energiában. Amit most láttok, az egy ember aki soha nem zárja be teljesen az ajtót a Felsőbb Énje előtt.

Egy megállapodást kötöttem vele, így ez most nem az a helyzet, amikor neki le kell ülnie és előkészülnie, megváltoztatni a viselkedését vagy éppen az angyalokat hívni segítségül. Mindig vele vagyok és mindig készen állunk. Néhányan már láttátok ezt az előadások során amiket tart, azoknak akiknek mindezt átadom. (Kryon mosoly)

Ez nem csak a közvetítők számára létezik, Ez egy egyesülés, amiben a többdimenziós önvaló csatlakozik a fizikai valóhoz és ezáltal létrejön a kommunikáció. Ezt a folyamatot tanítjuk, ami igazából az emberi intuíció felemelése. Ez az a folyamat, ami megengedi a hétköznapi Emberi Lénynek, hogy mesterré váljon. Ez nem arról szól, hogy tudjátok mi fog történni a következő sarkon, de mégis van egy intuitív érzékelésetek arról, hogy mi legyen a következő lépés - a 3D-n kívüli ismeretekből. Van egy intuitív érzékelésetek, hogy ne aggódjatok. Van egy intuitív érzésetek Isten szeretetéről.

A mai üzenet más lesz. A biológiáról fog szólni és tökéletesen illeszkedik ahhoz, amit kvantum DNS-nek hívunk. "Kryon, miért beszélsz mindig a DNS-ről?" - kérdezik sokan. "Mi spirituális dolgokról szeretnénk hallani. Angyali dolgokról szeretnénk hallani. Állandóan a kémiáról beszélsz." Ha ti ezt gondoljátok, akkor nem hallgattatok eddig elég figyelmesen.

Van egy mező mindannyiunk körül, ami teljesen és egészében véve többdimenziós. Ezt a mezőt körülbelül 100 milliárd kémiai molekula, DNS alkotja. A tudomány még mindig nem tudja, hogyan kommunikálnak egymással és képtelenek látni ezen belül a többdimenziós tulajdonságait. Még nem látják a DNS legteljesebb kvantum jellemzőit.

A DNS tudja, hogy ki vagy. Százmilliárd dupla hélix DNS molekula - ezek mind azonosak a testetekben. Egy mezőt alakítanak ki körülöttetek, ami megközelítőleg 8 méter széles és aminek a héber neve: a Merkaba. Látjátok, a DNS nyilvánítja ki a szent elemeket bennetek.

Egy rövid összefoglaló

Hadd foglaljam össze röviden a tudnivalókat, mielőtt tovább folytatnám az információk átadását ma este. Azt gondoljátok, a DNS kémia. Az is, de csak körülbelül 3 százaléka 3D-ben látható kémia. A többi többdimenziós információ, egy látszólag véletlenszerű kémiai rendbe elbújtatva. A tudomány ezt a saját szemszögéből vizsgálja és úgy látják, hogy a dupla hélix tartalmazza a 3 billió kémiai elemet minden egyes DNS molekulában. Minden egyes DNS hurok 3 billió összetevővel bír. De amikor a tudomány vizsgálja ezt a kémiát, csak a 3 százalékát látják annak, ami igazából működtet mindent. Ez a 3 százalék az a lineáris rendszer, ami az emberi testben a géneket felépíti.

Ennek a kémiának a többi része rosszul értelmezett, az egész DNS-etek több mint 90 százalékát beleértve, mivel a tudományotok mindig csak a linearitást nézi.

Úgy akarják vizsgálni a dolgokat, ahogy azt a saját valóságukban elvárják. Miután úgy látták, hogy az a 90% látszólag misztérium, így továbbra is csak arra a 3%-ra koncentrálnak, mivel úgy tűnik számukra, hogy ez alkotja a dolgokat. Emberi Lény, ha a tudatod lineáris, valóban ez minden amit látsz - lineáris rendszerek és lineáris viselkedés. Ez az, amit ma este el szeretnénk mondani nektek.

Az egyetlen útja a többdimenziós dolgok tanításának

Az itt (Moszkvában) 4 évvel ezelőtt átadott DNS-ről szóló tanításokban, a partnerem átadta nektek mind a 12 szálat és az általuk képviselt információkat. És akkor abban az időben, megmagyarázta Kryon tanításait a DNS-el kapcsolatban. Abban a magyarázatban elmondta nektek, hogy igazából nem 12 szál van. Ehelyett, 12 energia létezik, melyek interaktívak. Tehát ha arról tanultok, hogy mi van benne a DNS-ben tanítási céljának megfelelően, le kell bontani egy lineáris formára - 12 leckére.

Mi lenne, ha a szeretet egészét csatornázásban átadnám? Hány szelete és része van a szeretetnek, mit gondoltok? Írjatok egy listát. Figyeljétek meg a szeretet összes fajtáját, a különböző érzéseket, a különböző érzelmeket, azok összetettségét - ez az, amiről tanulunk, nem? Amikor szerettek valakit, nem gondolkodtok a részeken és nem követtek listákat!

Amikor szeretetről beszéltek, az egy hatalmas témakör. Tanulni róla egy dolog, míg megtapasztalni egy másik. A DNS-t csak úgy lehet elmagyarázni, ha linearizáljuk, mert az Emberi Lény nem tud olyan valamit vizsgálni, ami túl van dimenziókról alkotott felfogásában. Nem értitek meg, miután elérkeztek felfogásotok határáig és aztán az elméletek süket fülekre, süket tudatokba ütköznek. A dolgok, amik valóságotokon kívül esnek, felfoghatatlanok számotokra. Tehát a többdimenziós nézőpontok egész tudományát egyenes vonalúvá kell tenni, hogy tanulni lehessen róluk. Ezért adjuk át mindezeket metaforákon és példázatokon keresztül nektek és ezért bontjuk le a többdimenziós tulajdonságokat 3D-s részeire.

A DNS 12 energiáján belül számos olyan pont van, ami az emberiség számára nagyon érdekes. A partnerem most közvetíti erről a témáról a könyv utolsó oldalait. Több mint 5 évvel ezelőtt, nagyon-nagyon lassan adtam át neki ezeket az információkat, így tudta lineáris formába önteni és érthetővé tenni számotokra. Ezen az estén egy utazásra szeretnénk elvinni benneteket a DNS egyik energiájába. És ez az energia a 9-es energiákat hordozza magában.

Egy lineáris tanításban a DNS kilencedik szálának hívjuk őket. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy igazából nem létezik olyan, hogy a DNS 9. szála! Csak az iskola kedvéért tanítjuk ma így ezt a 9. réteget. Ez a tanítás módja, hogy mindez lineárissá váljon. A számok azt jelölik, hogy a szálak energiák és mindegyikük csak numerológiai utalás. Amikor majd olvassátok a könyvet amit a partnerem ír, meglátjátok ezt. Nem létezik olyan, hogy "egy a 12 miatt". Mind egy energetikai információs térben van, amik kapcsolatban állnak egymással.

A 9-es szám tanításait nyújtjuk át, mert ez a különös hétvége ezek tulajdonságaira összpontosul. Most, partnerem, kérlek lassíts. (Lee-nek szóló utasítás) Habár már beszéltünk ezekről nyilvánosan, mégis van néhány új dolog, amiket itt fedünk fel példákon keresztül, hogy megtanulhassátok azokat.

A váltás itt van

Beszéljünk az emberi testről és annak egy olyan tulajdonságáról, ami sokak számára a legérdekesebb - a gyógyításról - gyógyulásról. A 9-es réteget így hát a gyógyító rétegnek nevezzük. A legjobbat igyekszem nyújtani a partneremen keresztül, hogy megmagyarázzak valamit - ami megmagyarázhatatlan.

Valami működik a testetekben, valami amivel leszületettek. Ez a valami nagyon idős és ősi és most kezd újraéledni. Egy változás zajlik a bolygón belül. Ez az a váltás, amiről a maják beszéltek - az idő fraktál lehetősége a tudatosság ébredésére - az emberi gondolatok olyan magas rezgésének a képessége, amilyen még nem volt korábban. Ez egy szövetség lehetőségét teremti meg Felsőbb Énetekkel. Sokatoknak elég magasztos gondolataitok vannak. Elkezditek felfedezni, ami bennetek van és amiről nem gondolkodtatok korábban. Ma este ezt fokozom bennetek és beszélek egy csodálatos két részletű rendszerről.

A DNS ereje

A DNS így működik, jelenléte erőteljesen kettős. Ami azt jelenti, hogy van lineáris része és van többdimenziós része. A lineáris rész könnyű és egyszerű és az egésznek kevesebb, mint az 5%-át teszi ki. A DNS többsége többdimenziós rész, összetett és nehéz róla tanítani. Az Akasha feljegyzéseitek vannak benne - ami azoknak az életeknek az energetikai információs lenyomatai, amiket valaha megéltetek. Az, amit a Plejádiak adtak - benne van. A Felsőbb Énetek is ott van. Minden, amit spirituálisnak hívtok, benne van. A DNS spirituálisan intelligens, de ehhez magas rezgésszinten kell lennetek, ami így beindítja a teljes működést. Ezért van az, hogy az emberiség többsége csak annak a 3 %-nak van tudatában és nem ad hitelt a többi létezésének.

Hadd szóljunk most az egészségről és a gyógyításról. Lassan több mint 20 éve, hogy ezen a bolygón kapjátok az új eszközöket, hogy együtt tudjatok működni a DNS többdimenziós jellemzőivel. A gyógyítók a teremben tudják ezt! Tudják, hogy mi történik egy gyógyítóval, mikor egy másik emberi lény előtt áll. A gyógyító és a beteg ugyanabban a szobában van és mindkettejük DNS mezeje 8 méter széles. A gyógyító a gyógyítandó személy előtt áll és ezek a mezők beburkolják egymást. Ahogy egymással érintkeznek, információ átvitel lehetséges. Ebben az átvitelben tudás van - tudása mindennek - visszahatva egymásra. Egy időtlen kvantum módon. És azok a gyógyítók tudják, mindez milyen érzés, mert tudom, hogy kik vannak itt. Megérzésben kapják meg, hogy a betegeiknek mire van szükségük - a beteg DNS-éből.

A gyógyító lesz a legtisztább többdimenziós doktor a Földön, a DNS-ben lévő többdimenziós részeknek az átfedése miatt, amelyek intelligensnek lettek megtervezve. Ezért van az, hogy a mai orvoslás ellenhatást vált ki. Azt kell mondani, puszta kémiai anyagnak a testbe juttatása és egy 3D-s kémiai reakció lezajlása. És mindez annyira jó, amennyire ez látszik. (semennyire)

Tulajdonképpen izgalmas, amit a kémián alapuló gyógyítással tesztek. De igazából ez csak ennyi. Számukra nem hihető, hogy a test intelligens. Valóban ezek az allopátiás gyógymódok gyalázatosak. Merész állításuk szerint a test semmit nem tud és segítséget igényel. Úgy tűnik számukra, hogy az ott ülő test tudatlan és bugyuta. De ki hibáztatná őket ezért, amiért a 3D-ben valóban így néz ki?

DNS - többdimenziós munkára lett megalkotva

Hadd magyarázzak kicsit a gyógyító 9. rétegről és egy kicsit a gyógyítás két részes forgatókönyvéről. Az emberi testen belül és a DNS-en belül elérhető hihetetlen öndiagnosztikáról.

Először nézzük meg együtt a lineáris oldalt. Tessék, emberi lény. Mi lenne, ha most elkapnál egy vírust? Elmondja ezt a tested? Mi van akkor, ha egy hirtelen fenyegető rákos burjánzás megtámadja saját szerveidet? Közli ezt a tested? Nem. Nem találjátok ezt zavarónak? Nem különös, hogy orvoshoz kell mennetek, hogy teszteken keresztül leljétek meg ezeket? Nem kiabálja ez nektek sejtszinten, hogy valami hiányzik? Valóban hiányzik, a kvantum információ 90%-a a DNS-ben, ami arra lett megalkotva, hogy ne csak tudja, de befolyásolja is ezeket a folyamatokat. De mégsem működik.

A DNS úgy lett tervezve, hogy 2 részben működjön, hasonlóan ahogy a kémia ezt részletezi az emberi genomban. Kevesebb, mint 5% lineáris és a többsége aktiválásra vár. Gondoljátok el, hogy 5% a genom motorja és 95% pedig adja az utasításokat a motor működéséhez.

Az immunrendszer első része lineáris. Ez az a rész, amit ismertek és amivel a mai orvoslás foglalkozik. A többi 90% csak többdimenziós energiákkal aktiválható - olyan energiákkal, amiket ismertetek a múltban, de mára elvesztettétek azokat.

Ez egy ősi információ Az őseitek nem tudtak név szerint a DNS-ről, mégis ismerték azokat az ezoterikus alapelveket, melyekkel el tudták érni a gyógyulást. Mit gondoltok a test meridiánjairól, mennyi van belőlük? Megjelennek ezek a röntgen felvételen? Nem Valódiak? Igen. 12 van belőlük. Mindegyik az intelligens DNS-hez való legegyszerűbb hozzáférési utat, többdimenziós kaput képviseli, az emberi testen keresztül. Évezredekig, az emberiség tudta ezt. Nos, hogyan használjátok ezt ma a "modern orvostudományotokban"? A válasz, hogy sehogy, a modern orvoslás tudatlanságnak minősíti ezt az ősi hagyományt.

Mit képvisel az akupunktúra és az ehhez hasonló rendszerek a meridiánok kezelésében? Ezek energetikai információs átjárók a DNS többdimenziós tudatos részeihez. Segítik, hogy a test a saját utasításaival a saját kémiájához beállítva meggyógyítsa önmagát, ahelyett hogy egy külső anyag szétrobbantana mindent, mintha a test tudatlan és gyámoltalan lenne.

Hadd adjak át most valami olyasmit, amire nem gondoltok: Homeopátia. Azt mondhatjátok erre: nos, ez igazából egy kémiai út. Gondoljátok, hogy egy szinte mérhetetlenül pici mennyiségű kémiai anyag a testbe beszúrva reakciót válthat ki? A tudományos kutatások szerint a homeopátia egy "lehetetlen reakciót kiváltó rendszer" és egy ekkora anyagmennyiség, ami a milliónak csupán néhány picike hányada, nem lehet hatással az emberi szervezetre. Ez azért van, mert az egész egy információs jelzés a többdimenziós DNS-nek. Legegyszerűbb formájában megadja a testnek az információt, ami segít neki megértenie, hogy mit is tegyen. Ez egy szándékos jelzés, ami a DNS-nek sugallja, hogy intelligens és csak információra van szüksége, hogy beindítja a gyógyulást.

A DNS 9. rétegén belül létezik egy hatalmas gyógyító energia, ami kvantum utasításokra vár, hogy rendszerszerűen megváltoztassa saját felépítését. Mivel a DNS többdimenziós módon működik, ez nem éppen logikus a ti megértésetek számára. Gondoljatok egy tényleges kvantum hatásra a fizikából. Apró részecskék valóban nagyon furcsán viselkednek és egyáltalán nem a 3 dimenzióban. A legegyszerűbb kísérletek a fénnyel (a dupla nyílás kísérlet) megmutatják ezt. A fény 2 helyen tud lenni egy időben. Megfigyelték, hogy a fény, hullám formáról részecske formára tudja változtatni az alakját egyszerűen attól, ha egy emberi lény figyeli. Mit mond ez nektek a fényről? Hogy többdimenziós és okosabb, mint ahogy gondoltátok. Így van ez a biológiával is!

Az időről van most szó, amiről már hallottatok. Feltárom előttetek az elérhető legerősebb energiát a többdimenziós DNS számára: ez az Emberi tudatosság. Szent tudatosságotok helyezkedik el a DNS mezőben, amit már említettünk. Tudatosságotok képes beszélni a saját testetek sejtfelépítésével napi rendszerességgel. Ez megerősítheti az immunrendszereteket és elűzheti a betegségeket, mivel az emberi tudatosság energiája valójában csak "információt közvetítő" energia. Utasításokat küld a testeteknek a változásra.

Néhány példát szeretnénk bemutatni. Meg akarom mutatni a dolgokat, amik történnek. 1987-ben, a Harmonikus Konvergencia megkezdte azt a fraktál idő hullámot, amiben most vagytok. A tudatváltás, ami korokon keresztül meg lett jósolva, itt van és most több mint 20 évvel később benne ültök. Majdnem mindenki aki eljön egy ilyen találkozóra, tudja, hogy ez van és valóban mi történik. Nézzétek meg ma magatokat. Nézzétek meg magatokat 30 évvel ezelőtt (az orosz kultúrával kapcsolatban) Nézzétek meg ma magatokat. Valami történt, ugye? Valahogy egy nagyon idős és következetes tudatosság elmozdult és megváltozott. - és ekképpen az életmódotok is. Ez mind része annak a forgatókönyvnek, amiről 1989-ben beszéltünk.

Valami más is történt, olyan mint amikor egy kapu kinyílik. És ebben a nyitásban, a partnerem (Lee) tudatossá vált. A mérnök és a 3D-s makacs agy kinyílt a 40 évig használt gondolkodásmód ellenére, ami azt mondta, hogy a közvetítés egy nevetséges színjáték. Hadd mondjuk el, hogyan értük el ezt: beleszerettük. (Kryon mosoly) Nem tudta visszautasítani az energiát, Isten szeretetének a bizonyítékát ami benne hozzá beszélt a DNS-e szintjeiben.

Ugyanebben az időben, mikor ezek történtek, sok új folyamat jött és indult be. A tanárnő Peggyvel is, aki rendszeresen itt áll előttetek (Peggy Phoenix Dubro) Látomásai voltak arról, hogy van egy mintázat az emberi test körül. Azt mondtuk neki hogy kvantum természetű a dolog. Többdimenziós. Elkezdett együtt dolgozni a mintázattal és az Emberi Merkaba folyamataival. A mintázatok rács mintázatoknak tűntek számára. Az idő előrehaladtával meglátta a rétegek különböző fázisait és hogy hogyan kell együttműködni ezzel a Kozmikus Szövedékkel. A benne lévő információ többdimenziós utasítássá vált a DNS-ének a kiegyensúlyozásához.

Az energia munka válik egy olyan jellemzővé, ami képes a DNS 90%-val beszélni. Az új energia igazán jellemezhető úgy, mint "a DNS-nek szóló információ". Tudjátok ezt valahogy mérni, vagy ezeknek az eredményeit? A válasz igen és nemrégiben tudományosan megerősítették ezt ebben az országban. (Oroszországban) Az energia munka változásokat idéz elő a biológiában! Valami, ami láthatóan hiányzott a 3D-s logikából, most vált láthatóvá, amiről azt mondhatjuk, hogy az emberi testtel történő alapos információ csere.

A 9. réteg

A DNS 9. szála a gyógyító réteg, aminek együtt kell működnie az 1. szállal, ami pedig a 3D-s dupla hélix spirál. Ennek így kell lennie! Lehettek bármilyen többdimenziósak, amikor gyógyítani szeretnétek magatokat, akkor azt látni kell a saját valóságotokban, ugye? A többdimenziós résznek, ami a 2. rész, együtt kell működnie a 3D-s résszel - a gének motorjával. Így a 9-es együttműködik az 1-el. Ha összeadjátok őket, 10-et kaptok. A számmisztikában ez egyre redukálható. Nézzétek. A kezdet és a vég (9 és 1) - befejezés és megújulás. Számmisztikailag ez a kezdet és a vég. Együttműködnek a régi energia befejeződéséért és az új megszületéséért.

Ül köztetek egy híres lemúriai orvosnak és DNS kutatónak álcázva önmagát. Körülbelül ugyanazokban az időkben ébredt fel, mikor a tanárnő Peggy és a partnerem, Lee. Itt ül előttem ma este. Tudom, hogy csak most kezdi felfedezni, amit már régen tudott. Egy többdimenziós fizikai találmányt ad majd át, ami a DNS többdimenziós aspektusairól szól.

Tisztábbá szeretném ezt tenni számotokra. Számos lehetőség van, hogy a DNS kvantum részével, azzal a 90 százalékkal kommunikálni tudjatok. Az emberi tudatosság ezek közül a legerősebb és ez lesz mindig is a leghatékonyabb, főleg akkor, mikor az emberek el tudják távolítani tudatukat a 3D-s felépítésüktől. Sokan képesek erre! Az energia munka a következő legerősebb lehetőség és ez mind népszerűbbé válik a bolygón. Az ősi módszerek egyszerűek és mindig is a segítségetekre voltak sok-sok éven keresztül. És végül léteznek alapvető fizikai törvényszerűségek. Figyeljétek, mindez hogyan áll össze.

Hogyan tud egy találmánynak a fizikája, hatással lenni a többdimenziós, intelligens DNS-re? Csak egyféleképpen: A felfedezés látja a felfedező szándékát. Ez valami olyasmi, ami a 3D-n kívüli szemfényvesztésnek tűnik. De a kvantumfizika így működik. Ha a fény képes megváltoztatni a tulajdonságait azáltal, hogy egy emberi lény érzékeli, akkor miért lenne különös az, hogy az emberi agy feltaláló tudatára hatással van a cél és a szándék? Ebben az esetben, a válasz, hogy pontosan így! Miért volt Tesla annyira briliáns elme egy nem lineáris szemszögből? Mert az elméje a nem lineráis szándékkal volt összehangolva. Tudtátok, hogy tudott a "hangolható tömegről"? (Ez Kryon kifejezése az anti-gravitációra). Fényesebbé és nehezebbé tehettek tárgyakat a tömegének áthangolásával. Ez intelligens mágneses tervezéssel lehetséges. De ő még nem tudta mindezt ellenőrizni, mivel nem voltak számítógépei. De az elméje többdimenziós frekvenciákra volt hangolva és ez megadta neki a képességet hogy a "dobozon túl is lásson."

Az emberi tudatosság nyújtja nektek az interdimenzionális felfedezéseket, ami magával a felfedezés tulajdonságaival hevített. Ezt nehéz elmagyarázni. Képzeljétek el, hogy a feltaláló szándékának energia lenyomata marad rajta a berendezésnek a fémlapján. Nem számít, hogyan használta, az beszél a DNS-hez és a DNS reagál az információra.

A többdimenziós állapotok nem lineárisak, így mindent, ami logikus ki kell dobnotok magatokból, hogy képesek legyetek megérteni, mindez hogyan működik. El kell felejtenetek azt a matematikát, amit a fizikához tanultatok, különösen ami általánosságban az energiával foglalkozik. Az ellentétes terek törvénye, példának okáért egy teljesen 3D-s törvény. Egy többdimenziós állapotban ez egy kicsit messzebbre mutat. Néha a megadott energia az, ami igazából terjedni látszik. Az oka ennek hogy a többdimenziós energia valóban információ közvetítő.

A sejtfelépítés közelebbről

Egy lineáris kémiai reakcióban kémiai anyagokat más kémiai anyagokba dobáltok, hogy megkapjátok a reakciót, amit vártok. Egy többdimenziós esetben, finomanyagi információt adtok. Most a sejtszerkezet belsejébe szeretnélek elvinni benneteket. Meg szeretném mutatni a kézfogást. Most lassabban beszélj, (partnerem), mert még soha nem szóltunk ennyire részletesen ezekről a jellemzőkről.

Képzeljétek el a sejt felépítését - gyönyörű és mívelt mintázata van. A sejt felépítése ugyanúgy 2 részből áll, mint a DNS. Az egyik lineáris, a másik többdimenziós rész. Mikroszkópba nézve csak a lineárisat látjátok - a kémiai részeket. Nem látjátok a többdimenziósat, a láthatatlan részt. Pedig a többdimenziós éppannyira valóságos, mint a 3D-s. Pont annyira valóság, mint amit kémiailag megtapasztaltok. Láthatnátok, ha lenne többdimenziós mikroszkópotok. Ez nem ezoterikus - ez az ember számára láthatatlan. De valóságos. Igazából egy bámulatos sejt struktúra bontakozik ki, ami sok dimenzión keresztül húzódik.

Lássátok, ahogy a sejtek együttműködnek egymással ebben a teljesen egyszerű ábrában, amit a partneremnek átnyújtok. Nézzétek, ahogy egymáshoz csatlakoznak. Intelligensek. Valójában, vannak dolgok itt, amiket még nem mutattam meg nektek. Lyukak és domború területek sora van ott, amik mint pici gödrök, úgy mutatkoznak meg. Az egyik sejt látja a másikat és ha párban vannak egymással, mint a kulcs a zárban, akkor egyesülnek és megosztják közös használatra a rendszerük információit, ami a teremtés információihoz vezeti el őket. Ekképpen hozzák létre az élet kémiáját. Készen állnak az osztódásra, az újraépítésre. Látják egymás poláris mintázatát.

A mód, ahogy ez működik

Kedveseim, létezik egy többdimenziós tulajdonság, amit mágnesességnek hívnak, "véletlenül" én vagyok ezeknek a mestere. Talán gondoltátok erről a mágneses fejtegetésről, hogy a Földről szólt? Nem. A DNS-ről szólt. A sejtek mágnesesek - nem csak, hogy mágnesesek, hanem összetett mágnesességgel bírnak. Mindegyik. A biológia így növekszik. Az egyik sejt látja a másik mágneses mintázatát és mint egy kulcs a zárba, úgy illeszkednek, tudják, mit kell tenniük. Hadd magyarázzam el az átlagos forgatókönyvét ennek. Szembe jön egy vírus, egy találékony fajta, egy mágnesességgel bíró vírus! A vírus is a biológiához tartozik és többdimenziós. DNS-e van neki is. Ezt ne kérdőjelezzétek meg. Rendje és intelligenciája van. Magjában az életben maradás, mint ahogy nektek is. Nézzétek: okosan hozzákapcsolódik a sejthez. Hogyan? Úgy, hogy egy egészséges sejt mágnesességét mímeli! Okos és találékony.

A fogadó sejt beveszi ezt a kézfogásos trükköt és összejönnek. Hirtelenjében, a vírus bekerül. A rendszeren belül van. Elkezd növekedni és gyorsan másolódik. Aztán jön a 3D-s test reakciója. Ha egyszer a sejtek együtt vannak, a sejt kémiája tudja már, hogy átverték. Ha egyszer a vírus bent van, az már nem tudja magát tovább rejtegetni. Így a fogadó sejt segítségért küld. Jön a felmentő sereg! A hatalmas fehérvérsejtek jönnek, hogy legyőzzék a betegséget és megöljék a betolakodót, jönnek és belerohannak. A fehérvérsejtek tömegesen érkeznek. Ott vannak és a vírus teljes egészében láthatatlan számukra! Nem látják, mert a hagyományos sejt felépítését utánozza mágnesességen keresztül, amit képes volt lemásolni. A fehérvérsejtek nem tudják, mitévők legyenek! Kapták a jelet, hogy valami elromlott, de nem tudják megkülönböztetni az ellenséget.

Most fussunk végig még egyszer a történeten. Van egy sejt, teljesen egészséges készen az osztódásra, a "kézfogásra". Jön a vírus, mint előbb. De most, újabb információ van a DNS-ben. A fogadó sejt most már képes látni a vírust. Információt kapott róla, ami azt mondja: " Amikor látod jönni a vírust, változtasd meg a mágneses mintázatodat." A vírus a sejt elé áll, mint előbb, de a mostani alkalommal nem illik a kulcs a zárba. Ez alkalommal nincs kézfogás a sejtosztódás illetve a fortély jóváhagyására. A sejt segítségért kiált a fehérvérsejteknek. Megint jönnek, de most már látják a vírust mivel képtelen volt átvágni a fogadót és osztódni benne. Egyedül maradt. Azonnal megsemmisítik.

De ez nem minden. Láthatjátok, a DNS intelligens. Kvantum természetű és az egész rendszert felölelő jelet képes szétküldeni. A 9-es réteg itt lép elő, ez a gyógyító réteg és megváltoztatja az emberi testben 100 milliárd darabkának és résznek a mágneses tulajdonságait. Az egész DNS készlet rendszer utasításainak kicserélése egyszerre zajlik. A vírusnak nincs választása. Az egész test tudja ezt. Beépült! A 9-es réteg a legjobb védelem a leginkább agresszív betegségekkel szemben, amit az emberiség ismer, még a "gyógyíthatatlan" betegségekkel szemben is. Egy interdimenzionális erő újraírta a programot, ami megadja az engedélyt a sejteknek saját maguk megvédésére.

A rák agresszív és átveri a testet, hogy az befogadja. A test nem úgy látja mint ami valójában, egy egyensúlytalan kinövés. Így nem is küld segítségért. Az igazság, hogy a 9-es réteg úgy lett tervezve, hogy lássa és megállítsa ezt a folyamatot. De új parancsok és kódok nélkül a létező DNS felépítéséhez, semmi sem működik. Emberi tudatosságnak kell mindezzel együttműködnie. Hallottatok már spontán megbocsátásról, elengedésről? Gondoltátok volna, hogy épp most adtam át ezekre a választ? Ez nem misztérium. Az emberi lény újraírta a DNS-hez való utasításokat!

Hogyan hoztok létre egy új sejt - szövet mintát? Úgy, hogy megváltoztatjátok a mágneses struktúráját. Rendszerszerű utasításokat adtok a sejtjeitek szerveződéséhez, hogy új elemeket építsenek fel, amik azelőtt soha nem voltak ott. Sokszor elmondtam már nektek ezeket és most is ezt teszem. Eljön a nap, amikor képesek lesztek visszanöveszteni egy kart és egy lábat. Hogyan? Minden, amit tennetek kell, hogy új rendszer utasításokat adtok a DNS-eteknek. A régi utasítások csak az anyaméhben valósultak meg, később nem. Változtassátok ezt meg!

Végezetül, ismeritek a titkokat, amiket őseitek tudtak. Valóban évszázadokig éltek? Igen, sokan közülük. Tudták, hogyan kell a 3D-n kívül teremteni. Ami mítosznak és buta babonának tűnik a modern orvostudomány szemében, az interdimenzionális működés. Itt az idő, hogy átnézzétek a valóságot, amiben éltek. Amikor a fizika azt mondja, hogy minden egyes atom belsejében több mint 11 dimenzió van jelen egyszerre, miért döntenétek úgy, hogy ebből csak 4 működik? Miért nem fogadjátok el a tényt, hogy van egy energia a testetekben (a 9-es réteg), ami a 3D-s biológiátokkal működik együtt és azért van, hogy értetek dolgozzon? Pillanatnyilag a modern orvoslás mindezt elutasítja. Inkább tönkretesz benneteket kémiai anyagokkal, amiknek legtöbbje nagyobb kárt okoz, ahelyett, hogy együttműködne a rendszerrel és annak utasításaival.

A változás, amiben benne vagytok, megadja nektek a képességet, hogy újra együtt dolgozzatok a DNS többdimenziós részeivel. Úgy, mint őseitek tették, ami később elveszett. Most újra napirenden van, a kultúrátok bizonyos részei közel állnak ahhoz, hogy mindezt nyilvánosságra hozzák. 12 szálból áll a DNS-etek. Épp az imént nyújtottam át egyet. Gondolkodjatok el ennek szépségén és az eszközökön, amik most már a tieitek! Megértem, hogy van egy határ, ami el tudtok viselni egy Kryon csatornázás tekintetében. Ez egy lineáris felfogás. Így befejezzük mára.

Emberi lény, itt vagy a Földön, hogy tedd a dolgod. Oly sok minden történik és sok új hír van. Talán ma egy kicsit túl tudományosak voltunk, de ez az üzenet ennek a csoportnak szólt. Ezen közvetítések mindegyike nyilvánosságra lesz hozva, de ez a közvetítés ennek a csoportnak szól. (a moszkvai szemináriumon jelenlévőknek) Mit tudtok tenni a sejtekkel? Lássátok az erőt, amit az imént írtam le. Az ősök mindegyike tudta ezt és a Lemúriaiak is tudták ezt. Most ti is újra tudjátok ezeket.

A jövő generációi mind tudni fognak ezekről és az új tudomány nevében fel fogják fedezni a többdimenziós megoldásokat és eszközöket, amik az új tudatosság nemzői lesznek. Sok Lemúriai ül itt a teremben és mindegyikük tudja, hogy most adtam át a Megfiatalodás Templomának titkát. Nem nehéz ezt felfogni. A Lemúriaiknak nem voltak számítógépeik. De tudtak mindent a 9-es spirálról mert intuitívan létező kvantum gyógyító információkkal rendelkeztek. Ez, ami most elkezd bennetek felébredni.

Hatalmasabbak vagytok, mint képzelitek. Ez csodálatos. A mesterlét van legbelül. Istennek a szeretette van belül!

Ez az üzenet.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Barta Judit