Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Az Ember megtervezése

Az ember megtervezése
Santiago, Chile - 2010. október 18.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel10_santiago.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ti mit gondoltok Istenről? Van aki "Szellemnek" hívja Isten energiáját. Neked mi az álláspontod? Ha egy gyermek megkérne: "Mesélj nekem Istenről", mit mondanál neki?

Mindezen évek során már beszéltünk nektek a Szellem tulajdonságairól, mert azt akartuk, hogy legyetek tudatában a személyes Istennek. Most újra szeretnénk ezt megtenni, de most egy kicsit másképp. A szeretet logikájával oda helyezünk benneteket, ahol Isten tudata van. Vajon lehetséges, hogy Isten tudja a nevedet? Vajon lehetséges, hogy létezik Istennek egy személyes része? Ha igen, mi a bizonyíték rá? Valójában van-e rá egyáltalán bizonyíték, vagy az egész ezoterikus és láthatatlan? Ugye nehéz bizonyítani Istent? Tegyünk hát egy kis utazást.

Isten a részletekben

Vizsgáljuk meg a mai tudományokat és kutassunk a személyes Isten után. Egyáltalán lehetséges ez? Minél többet felfedezel a Világmindenség fizikájából, annál többet megismersz Isten szeretetéből. Nos a fizikusoknak és a csillagászoknak van egy nagy dilemmája, a kutatások alapján többségük egyetért abban, hogy az Univerzum ahogyan azt ma látjátok, soha nem történt véletlenszerűen. Mégis a csillagászat és a fizika a véletlenszerűségen alapszik és a mozgásban lévő testek szinkronicitásán. Ezek szerint akkor mit mondanak? "Mindig is kellett, hogy legyen egy tervező erő." Létezik egy energia az Univerzumban, ami intelligens kell, hogy legyen és ezt az erőt "intelligens tervezés"-nek nevezték el. Ez az elnevezés a csillagászoktól ered és azoktól akik a kozmoszt tanulmányozzák. Minél jobbak lesznek a műszereitek, annál inkább feltárnak egy személyes Istent, azt aki az életet tervezi.

A DNS... több, mint gondolnád

Sokkal több. Létezik egy tudomány a DNS-sel kapcsolatban, ami rámutat, hogy a DNS-t többdimenziós tér veszi körül és hogy a DNS is tervezve lett. A kísérletek azt mutatják, hogy a DNS tulajdonképpen az őt körülvevő térben utasításokat hordoz! A DNS-nek egyetlen molekulája meg tudja változtatni az anyagot és ellátni olyan utasításokkal, hogy matematikai rendszerré formálódjon. Ez a tulajdonság egyenesen a kvantum-biológiából származik, ami tudomány és nem New Age.

Gaia... több, mint gondolnád

Valóban több. A Föld mágnesességét már képesek óránként megmérni és valami meglepőt találtak. Egészen megdöbbentette azokat akik tanulmányozták, amikor megállapították, hogy a föld mágneses mezeje az emberiséggel történő jelentős események következtében ingadozik, erősebb lesz és gyengébb. Amíg a szökőár tartott, a mágnesség a csúcson volt. Azon esemény folyamán amit ti 9/11-nek neveztek, a föld mágnessége drámaian megváltozott. Abban az órában, amikor a repülőgépek nekirepültek a tornyoknak, a bolygó mágnesessége megváltozott. Mit jelenthet ez? Vajon lehetséges, hogy az emberi tudatosság annyira össze van fonódva Gaiával, hogy ez megtörténhet? Valóban így van, erről szólnak a bizonyítékok. Mi köze ennek Istenhez? Mindenféle, mert ez egy "tervezett módon" összeköti az Embert a teremtés összességével.

Tegyük fel, hogy Isten értelmével rendelkezel. Vajon hogy teremtenél Emberi Lényeket? Isten évmilliárdok folyamán egy olyan Univerzumot teremtett, amely az élet számára készült. És minden valószínűség ellenére, itt vagytok. Nos ha te vagy Isten, vajon hogy fogsz létrehozni egy Emberi Lényt? Vajon olyan lesz, mint egy "akármilyen emlős" a bolygón?

Mint bölcs Ember, most már érted, hogy az Emberi test intelligens DNS-sel rendelkezik. Minden gén ami a testedben van, minden ős-sejt információ, még azok is amelyek az elmúlt életek Akasha jegyzetei, a szervezetben információként tárolódnak. Vajon ez véletlennek vagy kaotikusnak hangzik? Isten elméjével, te hogy csináltad volna? Isten a teremtés lényegét beléd plántálta. Most már van rá bizonyíték, természetesen, hogy magának Gaiának az energiája összefügg az Emberi tudatossággal. Így hát, milyen szerepet fogsz adni (mint Isten) a Földön lévő Emberi Lénynek? Vajon kap még az Ember valami mást is?

A válasz: igen.

Te (mint Isten) ezt szépen, óvatosan elkészítetted, a gyönyörű földet, a kertet, amelyben az Emberi Lény élni fog és játszani. Intelligenssé tetted a DNS-t és még egy kapcsolatot is létrehoztál az Ember, a sziklák, a fák és a mágneses rács között. Megteremtetted az Embert, erőteljesnek és mély spirituális "képzelettel". Tehát, megkérdezem tőled Emberi Lény, ha te játszanád Isten szerepét, most milyen tulajdonságokat adnál az Embernek?

Mit mondanak az Emberek arról, hogy miért vannak itt

Sok embertől hallod, hogy Isten a következő képen teremtette az emberiséget (Isten szavai): "A Földre helyezem az Emberi Lényeket és kínokat, szenvedést hozok rájuk. Hogy valóban nehéz legyen nekik, azt fogják érezni, hogy piszkosnak születtek. Aztán rögtön bűntudatot ültetek beléjük, úgyhogy szenvedni fognak és áldozatnak fogják érezni magukat egész életükben, olyan valami miatt, ami korszakokkal azelőtt történt. Arra fogom őket kényszeríteni, hogy csússzanak-másszanak annak érdekében, hogy engem megtaláljanak. Olyanná teszem őket, hogy nagyon kicsinek érezzék magukat."

Vajon elhiszed, hogy ez az Isteni értelem? Abban a gyönyörű kertben? Van ennek értelme szerinted? Korábban arra kértelek benneteket, hogy nyissátok meg a szíveteket a teremben jelenlévő könyörületnek. Vajon te is így tennél kedvesem? És te azt mondod: "Nem, nem! Én nem így tennék." Akkor vajon hogy? Isten könyörületességében, hogy készítenéd el az Embert?

Mutatnék egy másik látásmódot, hogy gondolkodhatnál esetleg, ha te lennél Isten: "Teremtek egy gyönyörű kertet, az Embereknek szent DNS-t adok, amiből majd visszanyerik az ősi emlékezést és megvalósul az egészség gyönyörű rendszerének terve. Lerakom őket a Földre, mint fenséges lényeket. Mindegyikükben ott lesz belőlem egy darab. Fogom akkor a teremtő szent képmását és beültetem a DNS-ükbe. Így aztán azt is mondhatom: 'Isten képére teremtett'. Akkor leküldök sok-sok olyan mestert, akinek a szent DNS-e már aktiválva lett, hogy megmutassák nekik, mi mindent tehetnek, így nem fogják elfelejteni. Századokon keresztül jönnek majd a nagy tanítók és segítők, így mindig lesz előttük példa."

"Hatalmat adok nekik maga a természet felett. Ha szabad akaratukból megtalálják ezt a felséges tulajdonságot, a saját testüket is meg tudják változtatni. Meg tudják változtatni a kultúrájukat, meg tudják változtatni a földet. Olyan erőssé teszem őket, hogy ha elegen összegyűlnek, még a földrengéseket is meg tudják akadályozni. Szövetségesei lesznek Gaiának."

Nos ez hogy hangzik? Amit éppen most olvastál, az igaz és vajon tudod ki volt az első, aki ezt tudta? Azok az ősök voltak, akik ezen a területen éltek. Ha megnézed, hogy mi mindent mutattak és tanítottak neked, látni fogod, hogy a bennszülöttek itt dicsőítették Gaiát, a bolygó anya-energiáját. Szent rituálé volt az. Össze volt fonódva az életükkel és így van ez még ma is. Mit tesznek a bennszülöttek minden szertartás kezdetén? Az ősöket ünneplik! Létezik még egy intuitív tudás közöttük, hogy talán ők éltek már korábban és hogy az ősök bölcsessége az ő maguk bölcsessége. Vajon lehetséges, hogy a korok bölcsessége spirituálisan öröklődik? Valóban így van és a DNS-ben lévő kvantum-származás egészen más, mint a lineáris, kémiai származási vonal.

Vajon Te hogy készítenéd el az Embert?

Létezik egy energia, ami a jelen pillanatban itt van a bolygón és ez helyreállítja ezt a bölcsességet. Tehát, hogy építenél meg egy Emberi Lényt? Ó kedveseim, én azt akarom, hogy ez számotokra igaznak csengjen. Függetlenül attól, hogy mit gondolsz erről a közvetítésről, itt az ideje, hogy alkalmazz némi együttérzést és spirituális logikát.

Elvinnélek benneteket egy ezoterikus helyre. Ez egy olyan hely, amiről már olyan sokszor beszéltünk. Nézzétek csak az életetek megtervezését, miközben megérkezünk a Teremtés Barlangjába. Ezen a többdimenziós helyen tartja számon Gaia az emberiséget. Mélyen a föld belsejében, ott egy többdimenziós barlang, amelyet soha nem fogtok megtalálni. Kvantum tulajdonságokkal rendelkezik, mivel egy többdimenziós kristály-szerkezet található benne a bolygón lévő minden léleknek. Nem azt mondtam, hogy minden életnek. Azt mondtam, hogy minden léleknek. Amikor egy bizonyos léleknek már sok élete volt, a kristály mindazoknak az életeknek a rezgésével vibrál. Minden amit valaha is megtanult az az Ember azon életek alatt, energetikailag és kvantum szinten ott lakozik ebben a kristály-szerkezetben. Ennek a kristály-szerkezetnek az a rendeltetése, hogy kommunikáljon a bolygó Kristályrácsával. Ezért minden tudás amit az Emberi Lény megtanult, itt a Földön van letétbe helyezve és itt is marad. Minden ami valaha is megtörtént azzal az Emberrel, még mindig itt van a bolygón.

Most én teszek fel nektek egy kérdést. Vajon úgy hangzik-e mindez, mintha az Emberi Lény egy kicsivel fontosabb lenne, mint ahogy gondoltátok? Éppen elárultam egy titkot - hogy magát a föld rezgésszámát, de még az idő sebességét is, az határozza meg, amit az emberek spirituális és ezoterikus értelemben megtanultak. Ha megvilágosodtál, hogy Isten ott van benned és ha emiatt kezdesz másképp élni, a dráma kezd eltűnni az életedből és te képes leszel elválasztani a sötétséget és soha nem térni vissza hozzá. Megtanulod magadévá tenni azt az isteni hatalmat, ami ott van benned és megtanulsz örülni.

Hatással vagy a földre és Gaia tud minden lépésedről. Terjeszted a fényt, bármerre is jársz. Egy régi metafora ez, de a legjobb amit fel tudunk hozni. Isten ismer téged. Gaia is ismer. A ragyogásod és a mester-léted, magát a Földet kezdi egy magasabb rezgésszintre emelni. Ahogy megoldod a problémáidat, maga a bolygó rezgésszáma emelkedik. Micsoda rendszer! Gyönyörű. És ez nem a véletlen Emberi Lények számára lett kitalálva, akiket véletlenségből helyeztek ide, azért, hogy szenvedjenek! Vajon látod ezt? Vajon érted ennek a spirituális logikáját? Azt akarjuk, hogy lásd Isten arcát, ami mindig boldog, mert ott van a Teremtő egy része benned.

Szóltunk már nektek a Születés fuvallatáról. Hogy tudnánk leírni valamit, amit lehetetlen megértened? Magatokat különállónak látjátok, pedig nem vagytok azok. Jóllehet, egy lineáris 3D-s nézőpontból, egyedül erre vagytok képesek. Amikor megnézed magad a tükörben, hányan vannak akiket látsz? "Hogy érted azt Kryon, hogy ’hányan’?" A kérdés arról szól öreg lélek, hogy hány Embert látsz a tükörben. Hadd áruljam el, hogy ha Isten értelmével rendelkeznél, látnál mindent ami te vagy. A teljes Akashád ott van. Ott van a lelked több száz megnyilvánulása, ott van a földre született sok-sok életed.

Isten tükrében te mindaz vagy, de ugyanúgy a Teremtő egy darabkája is egyben. Hogy tudnánk elmagyarázni neked, hogy lehetsz egyszerre több helyen? Hogy tudnánk elmagyarázni neked, hogy maga a bölcsesség amelyet magadban hordozol, átszáll a bolygóra ahogy itt élsz rajta? Kvantum állapotban nem létezik az idő. Kvantum értelemben, még mindig éled azokat az életeket, segítve a bolygót, miközben éled őket. Egy öreg lélek nagyon fényesen világít a Föld bolygón, a spiritualitás kvantum spektrumában.

"Micsoda? Én nem tudom Kryon miről beszélsz." Tudom. Tudom. Kölcsön adom a szemem egy pillanatra. Egy teli szobát látok, megtöltve azokkal akik változást hoztak létre a bolygón, mintegy 30.000 évre visszamenőleg. Itt vannak a bennszülöttek és az ősök. Néhányan közületek a saját magatok leszármazottai vagytok! Még Lemúriaiak is vannak köztetek. Gyönyörű amit tettetek és egyre csak jöttök és teszitek újra meg újra. Mit mondtam nektek legalább 26.000 évvel ezelőtt? Sokan csak erre a pillanatra vártatok és nem akarjátok elszalasztani. Még ha valamelyikőtök el is hagyja a földet az elkövetkező években, azonnal vissza fog jönni. Mert nem akarjátok elszalasztani a finálét! Nem a bolygónak lesz vége, hanem egy régi energiának és ami jön, az egy új energia kezdete.

Hogy írjuk le a Születés fuvallatát? Ez a ti időtökben, azt a sajátosságot jelenti, mielőtt éppen megszülettek. Persze ez kvantum szempontból idő nélkül történik. Tehát éppen mielőtt lejönnél, találkozol a születendő gyermekeid potenciáljaival. Nem tudom ezt igazán megmagyarázni, mert ti megragadtatok egy lineáris időkeretben, Isten viszont nem és a terv sem. Így hát, feltételes kérdésekkel folytatom. Mit mondanál azoknak a lelkeknek, akik esetleg majd a gyerekeid lesznek? Mi lenne az üzeneted?

Ha neked egyáltalán igaznak hangzik amit mondtam, akkor elmondom, hogy létezik egy még nagyobb terv, mint amiről tudsz, nos? Mit szólsz ahhoz, hogy ez az egész, egy nagyszerű módon, egy kvantum-rendszerben lett összerakva és egyáltalán nem véletlenszerű? Mi van ha mindennek rendeltetése van? Azonban, mivel ti megragadtatok egy lineáris egyenes-vonalú rendszerben, nem láthattok semmit, csak azokat a dolgokat, amelyek két irányban történnek - a múltban és a jövőben. Így hát minden véletlenszerűnek és szinte kaotikusnak tűnik. A valóságban viszont minden az Ember szabad választásától függ. A valóságotok attól az energiától függ, ami létrejön a bolygón ezen szabad választás által és minél magasabb rezgésszámú ez az energia, annál jobban látható és érthető a terv.

A szüleid gyanútlan szerepe

Ismertetnék veletek egy olyan kilátást, amire talán eddig nem is gondoltatok és ez olyasmi, amit tegnap a hegyekben már elmondtunk (Kryon Valle Nevado-ban, az Andokban volt). Sokan vannak köztetek, akiknek a szülei még nem ébredtek rá, egy személyes, szerető Isten lehetőségére, ahogyan ti. Van aki még él közülük és veletek van és van aki már eltávozott. Persze ők a maguk módján talán szeretik Istent, teljesen helyénvalóan, de nem történt meg a felébredés a belső kvantum Teremtőre. Ők nem jönnének el egy ilyen találkozóra ugye? De ti ráébredtetek egy "kvantum-rendszer" lehetőségére és ezzel segíteni kezditek a bolygót. Hidat építetek egy jövendő kvantum kultúra felé. Titeket a lineáris istentisztelet nem vonz.

Mély lelkiséggel rendelkeztek anélkül, hogy az imádathoz egy prófétára, egy könyvre, vagy épületekre lenne szükségetek. Ti létrehoztátok a szeretet gyönyörű energiáját és a teremtő társaságát magatokban és mielőtt végeznétek a Földön, milliók fognak ráébredni körülöttetek ugyanerre a felismerésre. Nem egyetlen gondolat az, amit te megtanultál. Ez inkább az igazság egy új spirituális szemléletmódja -, hogy nagyszerűnek lettél teremtve, hogy hatalmad van a saját fizikai tested felett és még maga a természet is fejet hajt a kollektív mesterlétetek előtt. Te egy gyönyörű teremtmény vagy, egy gyönyörű kertben, amelyet neked készítettek és lesz hozzá bölcsességed, hogy gondot viselj róla, első alkalommal az Emberi történelemben.

Néha elnézed a szüleidet és azon morfondírozol: "Bárcsak nekik is meglenne ez a tudás." Mások meg így beszélnek: "Úgy tűnik, hogy ők megragadtak a régi módszereknél." És amikor eltávoznak, azt mondjátok: "Bárcsak tudták volna, amit én tudok." Ezért hadd írjam át ezt a lineáris gondolatot a számodra, egy kvantum koncepcióra és a folyamat során feltárom a hihetetlen rendszert és Isten szeretetét.

Hadd vigyelek el egy pillanatra Isten értelmébe és elmegyünk a szüleid Születésének a fuvallatához. Egy idő nélküli állapotban találkozol velük, te a potenciális gyermekük, hallgasd meg mit akarnak mondani neked: "Drága gyermek, mi egy régi energiában fogunk a Földre születni. De létezik a lehetőség, hogy megtörténjenek dolgok a bolygón, a ti generációtokban, nem a miénkben. Megadjuk neked a születés és az élet lehetőségét. Lehozzuk a bolygóra a lelked a megfelelő időben, hogy előidézhessétek a változást. Az Emberlétben talán nem segítünk neked olyan módon felébredni, ahogy azt gondolnád, hogy majd megtesszük. Inkább talán csak összerakni való rejtvényeket adunk, amelyek majd rávesznek, hogy megtaláljátok magatokban Istent, de ez a módja annak, ahogy a régi energia illeszkedik az újhoz. Inkább majd egy olyan helyre fogunk eljuttatni, ahol majd találkozol a fénnyel, amit mi nem tudtunk elérni a régi energiában."

Ezért megkérdezlek kedves hallgató és olvasó, ki itt a Fénymunkás? A szüleid azok! Ó, talán nem ébredtek fel kvantum módon, de most már tudod, hogy volt egy tervük, ami kvantum terv volt. Nekik köszönhetően hordozhatod te a saját fényedet. Még azoktól a szülőktől is megkapta a gyermek az élet magját, akik most kritizálják, azért amit csinál. Vajon ez úgy hangzik, mintha mocskosnak születtél volna? Vajon úgy hangzik ez, mintha azért lennél itt, hogy szenvedj a Földön?

Isten a Világegyetemet az élet számára teremtette, bőségre és fényre. A Teremtő nemcsak egy gyönyörű kertet adott az Embernek, hanem beleplántált egy darabot ebből a kreatív energiából minden egyes lélekbe. Isten világosság és ez ott van benned. Ez az új energia titka és te most ezt újra felfedezed. Ez nem teszi a többi hitrendszert pontatlanná, hanem inkább erősíti a mély ismereteket annak érdekében, hogy fejlődjenek és még erősebb kapcsolat jöjjön létre a kreatív energiával és a mesterekkel, akik azt képviselik. Kedveseim, ne számítsatok arra, hogy a "templomok" eltűnnek. Inkább arra számítsatok, hogy átalakulnak valamivé, ami jobban egyezik az imádat igaz energiájával, azzal, ami a "benned lévő teremtő" tisztelete.

Hát, ezt most hadd fejezzük be. Vonatkoztassuk az aktuális eseményekre. Itt ülök tehát. Birtokolom társamnak a testében lévő tudatosságát, amint hozzátok beszél itt a ti országotokban, Chile-ben. Talán azt hiszitek, nem tudom, hogy hol vagyok? De igen, tudom. Ott vagyok, ahová a bolygó Kundalini energiája érkezik. Ez egy 36 éves esemény, ami az átmenetről szól, hasonlóan a galaktikus együttálláshoz. Része a Föld 13.000 éves precessziós kilengés fél-ciklusának, (a Föld imbolyog, ez okozza a galaktikus együttállás ciklusát). És ez a mozgás nem véletlen. Ennek a bolygónak a spirituális szív-központja áthangolódik azokról a helyekről, amelyeket ti Indiának és Tibetnek hívtok és Dél-Amerika alsó csücskébe vándorol. Az egész kontinens érezni fogja, de a központja itt van (Chile déli része).

2008-ban, egy hegytetőn ültem és közületek még kétszázan. Szóltam a Föld közelgő mozgásáról (a 2010-es chilei földrengésről) és elmondtam, hogy innen délebbre lesz és így volt. Ez a földmozgás teljes egészében ennek a Kundalini energiának a mozgásával volt kapcsolatban, amiről beszélünk. Már a Maják és az Inkák is beszéltek erről. A Kundalini energiának arról a mozgásáról beszéltek, ami majd 2012 körül fog bekövetkezni. Beszéltek az emberi tudatosság váltásáról, a Föld elmozdulásairól, még a szív-központ áthangolódásáról is.

Ez az áthangolódás egy új energiát jelent ezen a bolygón, ez az energia pedig az anyák isteni női bölcsessége. Nem fogja ez olyan nagy mértékben megváltoztatni a nőket, sem a férfiakat, ne aggódjatok. Nem lesz a nőknek hirtelen több istennő energiája, mint amennyi eddig volt. Ehelyett, az egész emberiség fog belőle részesülni, de a férfiak leginkább. A férfi/női energiák egyensúlyának visszaállításáról van szó. Egy anya bölcsességéről van szó, legyen az akár a politikában. A tisztesség visszaállításáról.

Tehát, végül is válaszolok egy kérdésre, amit még meg sem kérdeztetek, de még ott van sokak elméjében. Ami Chilében történt a múlt héten, az nem véletlen esemény volt (a 33 bányász kimentése). Mindenki meg volt lepődve, hogy milyen simán megtörtént az egész. Nézd csak meg a számmisztikát ezzel kapcsolatban! A legtöbb média meg is jegyezte - 33, 33, 33. De a média nem mondta el a jelentését, mert nem is tudták. Számukra ez csak véletlen egybeesés volt, ilyen sok 33-as!

Hadd mondjam el én, mit jelent. Vessünk egy pillantást a 33-as számmisztikai jellemzőire az ősöktől a modern időkig. A 33-as számot mester-számnak hívják. Számmisztikailag nem kell szétválasztani, de nyugodtan megnézheted a hármas szám jellemzőit külön-külön is, ha akarod. A hármas numerológiai értelemben egy katalizátor energia. Egy katalizátor energia megváltoztatja a dolgokat maga körül. Amikor egymás mellé teszel két hármast, akkor ezek az egyik legerősebb energiát jelentik a bolygón. Olyan erős, hogy ez az utolsó mester-szám, ami meghatározható az emberiség által.

A számmisztikában a 44-nek nincs definíciója. Még azok is azt mondták Tibetben, akik segítettek visszavezetni a számmisztikai rendszer eredetét, hogy a 44 többdimenziós és nincs szemléletmód a meghatározására. Úgy az 55 vagy a 66 vagy a 77 meghatározására sem. Így hát, a 33 volt a legnagyobb az összes meghatározható mester-számok közül és így maradt ez a mai napig.

Nos, ne értsétek félre amit mondani fogok, mert ez a meghatározás nem az Emberi Lényről, hanem egy sajátosságról szól. A harminchármat úgy határozzák meg, mint Krisztus szenvedését. Nem az ember, hanem a tulajdonság (a főnév, a könyörületes megváltó), Krisztus kínszenvedése. Létezik akármi, ettől nagyobb értékű? A 33-as a legnagyobb részvét száma, mind közül és ez jelen volt, itt Chilében, ahova a szívközpont költözik. Ez az aggódás a bányászokért egy metafora, telis-tele energiával és olyan dolgokkal, amivel foglalkozni kell, de soha semmi nem lesz már itt ugyanaz. És te, hogy érzed ettől magad?

Kedves dél-amerikai, te itt egy 26.000 éves ciklusban találtad magad és nagyon hosszú ideje vártál már erre. Ez így volt tervezve és így szép és nem véletlen.

Egy pillanatra vegyük fel Isten értelmét. Egy pillanatra változz Istenné. Hogy terveznéd meg az Emberi Lényt? Elmondom. Úgy tervezel meg egy Embert, mint egy barátot, mint Isten kiterjesztését és mint olyan valakit, aki meg tudja változtatni a bolygót puszta tevékenységével. Gondolkodj: Minden mester, aki ezen a bolygón járt, ezt mondta nektek. Vajon hallottad már valahol, hogy a tudatoddal hegyeket tudsz mozgatni? Vajon mondták már valaha neked, hogy meg tudnád gyógyítani a tested és spontán javulás következne be még a legsúlyosabb betegségekben is? Mindannyian ezt mondták! Vajon mondták volna-e, ha te a természet áldozata lennél? Vajon mondták volna-e, ha egy véletlen esemény lennél a bolygón? Nem! Az Ember szép és nagyszerű és a teremtő energiájára és képmására lett készítve. Milyen bizonyítékra van még szükséged? Ezek a dolgok ott vannak előtted a történelemben és már a tudományotok is kezdi alátámasztani mindezt.

Most mit kezdesz majd ezzel az üzenettel? "Nos Kryon, én jól érzem magam ettől, de nem tudom, hogy ezután mit tegyek." Én megmondom, mi a teendő. Mi lenne, ha el is hinnéd? Miért nem érted meg, hogy ez igaz és tartod a szíved tárva nyitva, amikor elhagyod ezt a helyet? Akkor nem jelennek meg többé olyan helyzetek, amelyek drámát okoznak. Tekintsetek a problémákra együttérzően kedves chileiek, argentinok, ekvádoriak.

Ez a földrész (Dél-Amerika) erős potenciállal rendelkezik, hogy egy teljesen új energiára tegyen szert a következő generáción belül és a világ csak bámulni fog benneteket és irigyelni a stabilitást. Keresd ezt a saját gazdaságodban, keresd a politikai életben, keresd a szomszédaidban, de majd itt kezd felébredni. Talán egy generációba telik, a galaktikus együttállás 36 éves ciklusának megérkezése alatt. Lassabban történik, mint szeretnétek, de már elkezdődött és érezni tudjátok.

Távozz másként erről a helyről, mint ahogy idejöttél kedvesem, mert erre születtél. Állj meg egy pillanatra és köszönd meg a szüleidnek, mert ők látták ezt és lehetővé tették számodra, hogy megtehesd. Tudod? A terv sokkal nagyobb, mint gondoltad volna. Tartsd nyitva a szíved. A következő alkalommal, amikor azokra gondolsz, akik életet adtak neked, lásd a Felsőbb Énjüket és adj hálát a bölcsességükért, ami lehetővé tette, hogy velünk legyél ezen a napon. Kemény munkát végeztek, öreg lélekként éltek egy régebbi Föld energiában. Most előttetek áll a kihívás, hogy megteremtsétek a békét a Földön. De hiszen ezért jöttetek.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Pásztor Gabriella