Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A gyufahordozók sajátosságai

A gyufahordozók sajátosságai
Sacramento, California - 2011. július 2.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_sacramento.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Öreg lelkek csoportja ül itt előttem, ahogy az gyakran megesik. Mindegyik a saját tulajdonságaival, amelyek ugyanannyira spirituálisak, mint Földi tulajdonságok. Ez a dualitás, ami teljes helyénvalóságában van jelen és ami szó szerint arról az évről szól, amelyikben most vagytok, a 2011-es évről.

Ha megvizsgáljátok a 2011-nek a számjegyeit, ahogy arról már beszéltünk ezelőtt, a 2-es és a 11-es energiáját kapjátok. A 2-es a dualitásotokat jelenti, a 11-es a megvilágosodást. Mondhatnátok, hogy a 2011 a "dualitás megvilágosodása." Ha összeadjátok őket, 4-et kaptok, ami struktúrát jelent és Gaia száma. Ez tehát az év, amikor majd nagy tanítások történnek. És ezek ugyanúgy előfordulnak majd csoportokban, mint egyéni szinten.

A leckék egyetlen célja a könyörületesség kifejlesztése. Ha a Föld bármilyen módon könyörületesebbé válik, akkor a bolygó tényleges spirituális rezgésszáma megnő és ez a cél. Ezért, a teremben lévő öreg lelkeknek céljuk van azzal, hogy itt vannak egyáltalán. Nem csak az, hogy létezzenek és nem csak az, hogy megoldják a problémákat, amíg itt vannak. Erről fogok most beszélni.

Potenciálok

Egy olyan metaforáról fogok beszélni, amit már sokszor elmondtunk korábban. De most egy új jelentést kap majd, ahogy újra elmondjuk. Címet is adok ennek az üzenetnek, amit nem gyakran teszek. Általában hagyni szoktam, hogy a társam tegye ezt meg később. Ezúttal én fogom megtenni: "A gyufahordozók sajátosságai" lesz a címe. Ők azok, akik most itt ülnek előttem és azok is, akik most olvassák ezt az üzenetet.

Kétféle dolog létezik, ami érdekel titeket, akik lejöttetek ide (a bolygóra). Kétfajta kérdés foglalkoztat, ahogy itt ültök a székeken. Az első kérdéskör általában mindenkinek önmagával kapcsolatos, ahogy annak lenni is kell. Ez pedig: "Hogyan juthatok el A-ból B-be, hogy jobbá váljak abban, amiért ide jöttem? Hogy tudok hosszabb ideig élni?" - esetleg megkérdezheted: "Hogyan rekeszthetem ki a drámát az életemből? Hogyan lehetek egészségesebb?" A második kérdéskör pedig, hogy: "Vajon mit teszek a bolygóért?" Ezek a kérdések valójában nem együtt jelentkeznek. A másodikhoz az energiák összetalálkozására van szükség az öreg lelkek számára, akik azt akarják tudni, hogyan tudnának hosszabb ideig maradni és tenni azt, amiért jöttek. Ha bárkit megkérdeznél, itt a székeken, biztos, hogy különbözők lennének a válaszok, arról, hogy mi is a feladatuk. De nem volnának itt, ha nem merült volna fel náluk a második kérdés.

Ezért, elég általánosak leszünk és mégis meglehetősen sajátságosak. Olyan fogalmakat mondunk majd el neked öreg lélek, amelyekre még nem is gondoltál, eláruljuk az okát amiért itt vagy. Most éppen és különösen most, azért vagy itt, hogy tartsd a fényt a sötét helyeken. Nem azért vagy itt, hogy megpróbáld megtéríteni, vagy megváltoztatni bármelyik Emberi Lényt a saját hited irányába, mert nem a hit a kérdés. A kérdés a bolygó rezgésszáma. És ez csak tiszta tudatossággal változtatható meg. Nem csak arról van szó, hogy miben hiszel. A lenni a fontos és nem a tenni. Fénynek lenni, mert ahogy megvilágosodottan jársz-kelsz, megváltoztatod azt, ami sötét.

Azt is mondhatnád, hogy az új energiát elviszed oda, ahol eddig a régi energia volt a megszokott és ez megváltoztat mindent körülötted. Ez a teljes célod. És erről majd egészen konkrétan fogunk beszélni perceken belül. A nagy, átfogó képből haladunk majd a kisebb felé, de először elmondom a metaforát, még mielőtt elkezdeném a tanítást. És újra elmondom kedveseim azoknak, akik itt vannak a teremben és különösen azoknak, akik éppen most olvassák ezt az üzenetet, látlak benneteket.

Isten egyik sajátossága, hogy ott nem létezik az idő. Ha ebben a pillanatban hallgatod ezt a hangfelvételt, vagy bárhol olvasod ezt az üzenetet, az neked most van. Én így látom az időt. Nem így van ez a velem szemben ülő lelkekkel, mert ezek az öreg lelkek itt előttem, most 3D-s állapotban vannak, az időnek egy lineáris nyomvonalán. Számukra kritikus, hogy ilyen tömör módon éljék az életüket. De nekem nem. Úgyhogy, számomra ismert volt a potenciál, hogy a füleid ezt hallgatják, akár egy olyan valami, amit már meg is tettél. Én tudom, hogy itt vagytok. Tudom, hogy hallgatjátok és olvassátok az üzenetet. Nehéz lehet ezt nektek megérteni, ezért még azt is mondhatod: "Ha Isten nem tudja megmondani a jövőt, honnan tudod Kryon, hogy hallgatni fogom, vagy olvasni az üzenetet?" - kérdezheted. Erre könnyű válaszolni, mert a potenciál, hogy megteszed, olyan erős volt, hogy tudtam, hogy megteszed.

Közel 100 lelket számláló csoport előtt ülök. Nos, én tudtam amikor meghozták a döntésüket, hogy eljönnek. Tudtam annak a potenciáljáról, hogy tudomást szerezzenek erről a találkozóról. Még azokról is tudtam, akik csak tegnap találták meg. Tudtam. Mert ennek az energiának a potenciáljai ott vannak abban a kvantum levesben, amiről olyan gyakran beszélek. Nem a jövő, de a lehetőségek, a potenciálok. Ez teszi lehetővé, hogy egy olyan kísérettel érkezzünk, ami akkor éppen kiegészítése azoknak, akik itt ülnek a székeken, az öreg lelkeknek, az életeiknek és a leckéiknek. Még a közvetítés témáját is ez határozza meg. Mi várunk rátok kedveseim, hogy eljöjjetek és itt üljetek előttünk, messze azelőtt, hogy tudnánk, mit fogunk tényleg mondani és mit fogunk csinálni. Tehát ismerlek benneteket és köszönöm, hogy itt vagytok. Ez a te időtök, itt a bolygón.

A fény és a sötétség metaforája

Akkor hát kezdjük a tanítást. Ezt a metaforát újra és újra megkapjátok. Képzelj el egy entitásokkal teli termet, akiket emberiségnek hívnak és akik sötétségben élik az életüket. A metafora itt spirituális sötétség. Az Emberek nem tudják, hogy kik ők, vagy miért vannak. Fogalmuk sincs róla, hogy ők része Isten teremtő energiájának. Bármi is legyen az, azt követik, amit még fiatal korukban kaptak, bármilyen dogmát is tanítottak meg velük. Abban a sarokban találják meg Istent, amelyikben tudják. Néhányan megtalálják mélyrehatóan, mások nem. Sokakban támadnak indulatok és soha nem fognak megérteni semmi többet, csak magát az indulatot.

Látszólag sötétségben, gyakran egymásba ütköznek. Van, aki az ütközések miatt mérges lesz... háború kezdődik. Hát, ez történik a sötétségben, amikor nem igazán látod, mi történik, eltekintve attól, amit magadról tudsz. Ezért, ami folytonosan történik, rajtad kívül van és állandóan rejtély. Ezért születnek a drámák. Ezért léteznek az összeesküvések és a bizalmatlanság. Ha sötétben vagy, az háborút teremt. Ha sötétben vagy, az elkülönülést és gyűlöletet teremt. Ha sötétben vagy, az félelmet és szorongást teremt.

De most, ahogy a metafora folytatódik, valaki van ott a sötétségben, aki tudja, hogy ő kicsoda. Azt is mondhatnánk, hogy ennek a személynek az a jellemzője, hogy ő a mi Gyufahordozónk. Rendelkezik azzal a képességgel, hogy fényt teremtsen. Lehet akármilyen kicsi, de ennek az embernek van gyufája. Egy teljesen sötét szobában egyetlen meggyújtott gyufa is érdekes, mert éppen elég fényt hoz létre ahhoz, hogy mindenki lásson valamicskét. Úgyhogy, egyetlen Gyufahordozó, abban a sötét szobában, a maga módján úgy dönthet, hogy megvilágítja. Hogy miért? Hogy tanulmányozza a saját spiritualitását, a saját önértékelését, meggyújtja a gyufáját, hogy jobban lássa önmagát.

Tehát, önmagának gyújtja meg, hogy megfoghassa a Felsőbb-Énje kezét és hogy felfedezze, hogy ki is ő. Ezért gyújtja meg a gyufáját. És a gyufagyújtás következtében, egy kevéske derengő fényt teremt a szoba többi részében is. Az emberek, hirtelen látni kezdik egymást és ez tetszik nekik! Látják a családot! A félelem kezd eltűnni. A mellettünk lévő dolgok megértése békességet és megértést teremt. Kevesebb a gyanakvás. Lesznek, akik majd elkezdik keresni, honnan jön a fény. Sokan persze nem.

A gyufahordozó fényének jellemzői hasonlítanak ahhoz a világítótoronyhoz, amelyik ott áll a tenger közepén, amiről már beszéltünk ezelőtt. A világítótorony magában álldogál, teljesen egyedül. Sugározza a fényt, amit mások vagy meglátnak, vagy nem. Ez vezeti őket biztonságos kikötőbe, saját választásuk szerint, mert az ő kezükben a döntés kormánykereke a saját életük hajóján. A Gyufahordozó ott áll a gyufával, önmagának gyújtotta meg, ez mégis pozitív módon hat azokra a környezetében.

A Gyufahordozó nem mond semmit. Azok ott körülötte, talán még a nevét sem tudják. Talán még azt sem, hogy ő gyújtott gyufát! Csak azt tudják, hogy most már látnak! Közülük néhányan elkezdik keresni a gyufát önmagukban és ők is elkezdik lassan meggyújtani a saját gyufájukat, a szoba pedig egyre fényesebb lesz. Minél ragyogóbbá válik a szoba, annál jobban lehet látni és ez nem rejtély. Minél távolabbra lát egy Emberi Lény, túl önmagán és a közvetlen családján, annál több a megértés és annál több a béke. Ez a jellemzője a bolygónak, ahogy azt mi látjuk éppen most.

Újra és újra megállapítjuk, hogy a bolygó lakosságának kevesebb, mint fél %-a kell, hogy meggyújtsa a gyufát, hogy béke legyen a Földön. Most már tudjátok, mi van az egész mögött. Ez azt jelenti, hogy lehetnek Emberi Lények bolygó szerte, akik soha nem gyújtanak gyufát, akik semmit nem hisznek el abból, amiben te hiszel és mégis részt vesznek. A te fényedben vesznek részt.

Talán nehéz felfogni számodra, hogyan tud egyetlen kis gyufa különbséget okozni. De tud. Akik most itt vannak ebben a teremben és engem hallgatnak, valamint olvassák ezeket a sorokat, azok Gyufahordozók. Honnan tudom? Mert ismerlek benneteket. Ó, Emberi Lények. Harcosok vannak itt, ebben a teremben, olyan történetekkel, amelyektől a hajatok égnek állna. Nagy hőstettek és örömujjongás. Hihetetlen szomorúság, de hála is. Minden, amit el tudsz képzelni, hogy egy Emberi Lénnyel valaha is a bolygón megtörtént, az itt van ebben a pillanatban. Itt van néhány, a Földön valaha is megtörtént legnagyobb drámák közül, amelyekben részt vettél. Néhány, a legnagyobb hőstettek közül, amit egy Emberi Lény meg tud tenni a másikért, te megtetted. Olyan szenvedések, amelyeknek soha nem lett volna szabad megtörténni a bolygón, te megélted. Néhány, a legnagyobb ünneplések közül, amit a bolygó valaha is látott, rólad szólt.

Az öreg lelkek energiájának sokszínűsége

Vannak itt férfiak, akik életet adtak! És ez úgy lehetséges, hogy a nemük most más, mint akkor volt. Vannak nők, akik harci fegyverzetet viseltek, mert a nemük más volt, amikor azt viselték. Tudjátok, az öreg lelkek váltogatják. Van itt valami, amit most el szeretnék mondani és azt szeretném, hogy nagyon figyelj, mert ez egy olyan fogalom, amire nem olyan gyakran gondolsz. Az Emberek igyekeznek család-csoportokban maradni nagyon-nagyon hosszú ideig, sok inkarnáción keresztül. Ugyanúgy a kulturális környezetüket sem változtatják hosszú-hosszú ideig. Persze elköltözhetsz, miután megszülettél, de a véreden nem tudsz változtatni. Nem tudod megváltoztatni, hogy honnan jöttél, nem számít, hova költözöl, ugye? Leülhetsz itt Amerikában egy székre, de ez nem változtat azon, hogy hol születtél. Amiről most beszélni szeretnék, az nem tartozik a 3D területére. Ez azt jelenti, hogy nem fogjátok megérteni, hogy működnek a dolgok, vagy azt, hogy miként gondolkodtok az ősökről, a rokonokról és a származásról általában. Egészen másképp történik, mint ahogy te felfogod, hogy miként működnek a dolgok. Most a szüleidről, nagyszüleidről és az ő szüleikről fogunk beszélni. 100 évet visszamegyünk, vagy többet is.

A váltás időzítése

Társam beszélt ma az idő-fraktálokról. Példákat hozott arra, hogy az idő körbe jár, aminek nincs értelme a 3D-ban, ahogy azt ti érzékelitek. De a többdimenziós világban (ha a kvantum szót használjuk, erre gondolunk), a dolgoknak ez a rendje. A saját tudományotok kezdi megérteni és közreműködik abban a meggyőződésben, hogy az idő igenis körbe járhat és lehetségesek (amit ők úgy neveznének) a fraktálok, vagyis, a lehetséges befolyásnak egy meghatározható ciklusa, ami egy szabályos pályán következik be, ahogy áthaladtok az időcikluson. Ezeket a potenciálokat kalkulálni lehet és azok ott vannak, még akkor is, ha vannak olyanok, akik az egésznek egy ezoterikus előjelet adnának, akik még a régi naptárakat használják. A naptárak az idő ciklusának tükröződései.

Beszéltünk már róla, hogy a Maják az obszervatóriumaikban egy olyan rendszerrel dolgoztak, ami nélkülözte a valódi asztronómiát. Ahogy sokan az ősök közül, az intuíciójukat használták, hogy a naptárral kapcsolatos rendszereket kifejlesszék, ez volt az idő-fraktálok tanulmányozásának ezotériája (spirituális) és a potenciálok előrejelzése, amit még ma is használnak. Szóltunk róla, hogy ez egy 36 éves ablak, amiben vagytok, ami a napéjegyenlőség precesszióját (billegését) ábrázolja. Ennek az időablaknak a középpontja pedig 2012. Elmondtuk, hogy ez a 36 éves esemény az, amit ti a 2012-es Galaktikus Együttállás energiájának neveztetek, de ugyanakkor ezt neveztétek a Nagy Váltásnak is. És ha ez így van, az azt jelenti, hogy előrejelezhető volt és sokan előre is jelezték. Ugyancsak, ha ez így van, az azt jelenti, hogy várható volt és itt vagytok, a várakozások potenciáljainak kellős közepén.

A saját őseitek kvantum találkozója

Hadd vigyelek el a fátyol másik oldalára, ahol nem létezik az idő. Emlékezz, mi nem lineáris 3D-ben élünk az én oldalamon. Mi egy többdimenziós állapotban vagyunk, amit gyakran kvantum állapotnak nevezünk, a valós fizikának csak egy másik kifejezését használva, ami azt jelenti "a 3D-n kívül". Találkozókról akarok nektek beszélni a fátyol másik oldalán, amelyek megtörténtek és amelyek még mindig történnek. Ha nem létezik idő, csak potenciálok léteznek. Ha csak potenciálok léteznek, a múlt, a jelen és a most is összemosódik számodra. Összemosódnak, mert te egy 3D-s szűrővel rendelkezel. A jövőt nem ismered, de ott vannak a potenciálok, amit megtehetsz és hogy milyen erősek ezek a potenciálok, az a te tudatosságod által alakul ki, hogy mi történik ma, tegnap és holnap.

Gyere velem, egy találkozóra a szüleiddel és nagyszüleiddel. Mert ők ugyanolyan lelkeket képviselnek, mint a tiéd. Akár csak te, ők is a Teremtő Isten egy darabkája. De, ha soha nem is ébredtek fel, hogy megvizsgálják ezt a tényt, amíg a Földön voltak, nem ezen találkozó miatt vannak a Földön. Menjünk el erre a találkozóra, ahol ők is ott vannak, még most is, éppen most is.

"Várj csak egy percet, Kryon! Az én szüleim még élnek". Nem tudnak ott lenni egy ilyen találkozón a fátyol túlsó oldalán." Számunkra, ők mégis ott vannak, mert a lelked energiájának egy része állandóan a fátyol túlsó oldalán van, kedvesem. Mit gondolsz a Felsőbb-Énedről, az micsoda? Az a te saját, személyes, angyali formád energiája. A metafora, amit szeretünk használni, hogy az egyik lábad a fátyol túloldalán van egész idő alatt, a másik pedig a 3D-ben. A teljes dualitás dolog és az életed nagy próbája az, hogy kinyisd az ajtót és ezt meglásd és hogy megfogd a kezét annak, amit a Felsőbb-Énednek nevezel. A Felsőbb-Éned ugyanaz volt minden egyes alkalommal, amikor itt voltál a Földön. Ugyanaz a Felsőbb-Én foglalja el a különböző Emberi testeket, a sok-sok inkarnációban. Ez egy közös vonás a századokon keresztül. Vajon most már látod? Nem számít, hány elmúlt életed volt, nem számít mi mindent tettél, nem számít hol és merre voltál, ugyanaz a Felsőbb-Én volt veled. Ez a lényeged. Nos, vajon kezded már érteni, miért akarsz összekapcsolódni vele?

A gyufahordozó megszületése

Gyere el velem erre az összejövetelre csak képletesen és figyelj. A nagyszüleid is ott vannak. Ők mindenre Isten értelmével tekintenek, ami a sajátjuk, amíg ott vannak az összejövetelen. Nem a 3D-ben vannak, hanem azon a tökéletes helyen, ami a Teremtő energiát jelenti és ez több attól, mint amit te el tudsz képzelni. Habár itt, Isten részecskéinek nincs személyisége vagy egyedülállósága és habár a találkozón résztvevők részei egy kollektív kvantum csoportnak, az eszenciájuk potenciálja, hogy kik voltak és kik lesznek, még képviselve van. Nem kérem, hogy ezt megértsd. Csak azt kérem, hogy nézd velem együtt. Minden elmúlt életük itt van velük.

Nos, elmondom, hogy ők mit mondtak arról, amit ti elmúlt életnek hívtok.

"Leszületünk a bolygóra. Egy alacsonyabb energiában fogunk ott élni és meg fogjuk kísérelni, hogy olyan erősen sugározzuk a fényt, ahogy csak tudjuk, persze, lehet, hogy ez nem sok. Talán soha nem ébredünk fel," mondják. "Mert még nincs itt az ideje," mondják. "De látjuk a potenciált, hogy a Galaktikus Együttállás körvonalazódik. Látjuk a 36 éves ablakot közeledni. Lehet, hogy mi nem fogjuk megérni," mondják. Mégis tervezik a jövetelt, minden esetre. Öreg lelkek ők és valamit meg kell tenniük: elszórni a magvakat.

"Miért is jönnek hát ők a bolygóra, miközben ott egy régi energia van?" kérdezheted. És itt a válasz: Azért jönnek a bolygóra - a nagyszüleid, mind a négyen, - hogy életet adjanak a papádnak és a mamádnak. Nos, a mamád és a papád szintén ott vannak a találkozón, ja igen, te is ott vagy! De a gyermekeid is. Vajon tisztában vagy ezzel? Mindannyian része vagytok a közösségnek és egy részetek soha el sem hagyja azt, még akkor sem, amikor itt vagy, amikor lenn élsz a Földön. Ezen a kvantum-találkozón nincs lineáris idő, csak az időnek a potenciáljai. Ezt egy lineáris síkon gondolkodónak nehéz felfogni.

Figyelj csak, a nagyszüleid, a szüleid és te is egyetértetek azzal, amit az őseitek mondanak. "Keresztülmegyünk ezeken a dolgokon, úgy hogy az időzítés helyénvaló, hogy a gyermekeink fognak megszületni a váltás idején:" Ők ismerik a potenciálokat és biztosak akarnak lenni abban, hogy te vagy az, aki ebben az időben megérkezik. Visszamehetünk a nagyszüleidtől még távolabbra is.

Ha igaz, hogy a váltás időzítése már előre ismert, mivel ez Gaia része, ahogy a Föld ciklusai is, akkor ez egy rendszer és nem véletlenszerű. Ez azt jelenti, hogy az őseitekben, a benned és a gyermekeidben lakó lelkek potenciáljainak tervezése tökéletesen sorakozik, ezért olyan a sejtszerkezeted vérvonala, amilyen és az Akasha krónika mindezt tartalmazza. Vajon valaha is elgondolkoztál ezen? Akár elkezdhetnétek megérteni, lehet, hogy ti itt tulajdonképpen "specialista öreg lelkek" vagytok, tökéletes időzítéssel.

Beszéljünk újra a szüleidről, ahogy azt már előbb is tettük. Talán így szólnak: "Lejövünk majd a bolygóra, találkozunk egymással és életet adunk ennek a léleknek, egy öreg léleknek (aki már sokszor megszületett a Földön) az öreg lelkek közül a lehető legöregebbnek, még öregebbnek, mint mi magunk. Mi talán soha nem ébredünk fel. De ez a feladatunk, hogy lemenjünk a bolygóra. Mi nem birtokolunk majd sok fényt. Még talán majd kritizáljuk is, akinek életet adtunk. Talán még a családból is kitagadjuk! Lehet, hogy majd rosszul bánunk vele. A régi energia teljesen elrejtheti előlünk ezt az összes jelen Isteni szándékot, de hát ezért megyünk, hogy a gyermekeink legyenek azok, akik rendelkeznek a felébredés lehetőségének bölcsességével. Ők lesznek majd a Gyufahordozók."

Nos, nem emlékeztetünk többé, hogy nem létezik predesztináció (előre elrendeltetés). Inkább újra elmondjuk, ez a találkozó a potenciálok tervezéséről szól és nem szerződésekről. Jóllehet, az Emberi Lények karmikus csoportokba inkarnálódnak, úgyhogy a vonzerő és a szinkronicitás gyakran közbelép, hogy erősítsék annak az elsöprő esélyét, hogy mégis találkoznak és összejönnek, hogy életet adjanak neked.

A Gyufahordozók, ahogy azt a metafora is mondja, azok, akik ebben az időben születnek és akik képletesen, gyufát tudnak gyújtani a régi energia sötétségében és fénnyel árasztani el a bolygót. Vajon valaha is gondoltál erre? A szüleid elhatározás alapján jöttek össze. Ó, tudom mit fogsz mondani: "Várj egy percet, Kryon, te nem ismered a szüleimet. Nem hiszem, hogy ők ilyen tudatossággal rendelkeznek." Talán a fátyolnak ezen az oldalán kedvesem, de vajon érted, hogy mit mondok? Isten értelmével jöttek le és azt mondták: "Valószínű, hogy mi nem ébredünk fel. Nem fogunk emlékezni erre a tervező összejövetelre, sőt még elhinni sem fogjuk, hogy ez lehetséges. A régi energia nem hagyja majd, hogy lássuk. De lesz majd egy gyermekünk, aki Gyufahordozó lesz, egy nagyon öreg lélek megtestesülése, ezen a bolygón! Ezért vagyunk mi itt."

Ezért születtek le a nagyszüleid és az ő nagyszüleik is, ahogy az történt. Ez tehát a származásod, hogy lásd. A potenciálok is itt vannak, hogy lásd, te pedig most itt ülsz a széken és hallgatod ezt a közvetítést, mert együtt működik minden és te is itt vagy Gyufahordozó.

A gyufahordozó tulajdonságai

Kedvesem, beszéljünk a gyufáról, amit magaddal hordasz. Azokhoz a gyufahordozókhoz beszélek, akik itt vannak és azokhoz, akik olvasnak. Bárhol is hozol létre fényt, bármilyen élethelyzetben, személyes tevékenységeddel, az energia, amit létrehozol, megváltoztatja Gaia energiáját, ott ahol jársz. Megváltoztatja azt, ami kvantum körülötted. Az egész Föld tud rólad. Ha felébredsz, az egész Föld tudja, hogy megtetted. Gaia jól ismer. Ha az erdőben sétálsz, egyedül vagy a fákkal, a fák ismernek. Az állatok ismernek. Isten ismer. Én ismerlek. Ezért jöttél. Amit most érzel, az hozott ide. Ezért ülsz most itt ezen a széken, ezért jöttél el ma.

Te viszont azt mondhatod: "Mi ez most velem? Mi az, amit érzek ebben az életemben? Miért érzem azt, hogy valamit tennem kell?" Nos, ébredj fel Gyufahordozó, mert ez a sorsod. Szabad választásoddal olyan mértékben megvilágosítod az életed, hogy körülötted mindenki tudni fogja, hogy ki vagy, de legalább a fényedet érezni fogják.

Hadd kérdezzek a családodról. A közvetlen, vér szerinti családodról szeretnélek kérdezni. Hogy bánsz velük? Lesznek, akik majd azt mondják: "Nos, ebbe ne menjünk bele, mert nem nagyon szeretem őket." Hát emiatt van jelen a dráma állandóan, kedvesem. És így folytatod: "Mindent megteszek, de nem nagyon szeretem őket. De biztos, hogy ragyogok, amikor egy New Age találkozóra megyek. Ott mindenkit szeretek, egytől egyig." (Nevetés) Igen, de én nem ezt kérdeztem. Könnyű kijönni a hozzád hasonlókkal. Ez azért van, mert ti mindannyian birtokoljátok a fényt! Nem, én arról beszélek, amikor egyedül vagy a sötétségben, csak magad. Azt szeretném tudni, hogy bánsz a családoddal.

Hadd mondjam el, hogy tekint a Gyufahordozó a családjára, a közvetlen családjára. Túl van már a durvaságokon, túl van a drámán, azt látja és nézi, hogy mit tehet értük. Még talán azt is mondja a Szellemnek: "Mama, papa, köszönöm, hogy életet adtatok és hogy a fátyol másik oldalán tudtátok, hogy én meg tudom változtatni a bolygót. Köszönöm azt, amit azon a tervező összejövetelen tettetek. Nem számít, milyen volt otthon a szöveg, vagy a fenyítések meg a büntetések és a rossz bánásmód, meg a csúfolódások, amik történtek, én tisztellek benneteket." Nos, magadra ismersz?

Kapcsolatokat hozol létre, aztán telik az idő, a kapcsolatok pedig olykor változnak. Ezekben a kapcsolatokban hosszú idő eltelik, újra és újra változnak. Nos, mondjuk drámák jelentkeznek a kapcsolatban. Emlékeztetlek, ez nem vérrokon, egy választott. Vajon azt gondolod, lehetséges, hogy ő egy másik megbeszélésen volt? Ezek már egy kicsit súlyos gondolatok, nem? Akkor hát, hogy tekintesz arra a másikra ebben a kapcsolatban? Nem számít, milyen volt a szöveg, nem számít milyenek a tettek, nem számítanak az árulások, nem számít mi történik ma vagy holnap, a Gyufahordozó csak szemléli és azt mondja: "Ő is Isten egy teremtménye, arra tervezve, hogy leckéket kapjak tőle és hogy kilökjön a fészekből. Lehet, hogy a lecke éppen az, hogy fenéken billentsen, hogy könyörületet mutassak a többi ember iránt. Köszönet érte, Istenem." Hát ezt mondja a Gyufahordozó. Te meg tudod ezt tenni?

A Gyufahordozó Isten fényével rendelkezik, erre te azt mondhatod: "Nos, te most éppen Teréz Anyát írtad le! Nem vagyok benne biztos, hogy ezek közül bármit is meg tudnék tenni. Ez egy kemény kihívás Kryon, mert te valóban nem tudod, mi történt az életemben... mi lett azokkal körülöttem és a családommal." Ó, dehogynem, tudom. Tudod, ott voltam. És igaz is, ott voltak mind, a látszólag angyalok, akiket magaddal hordozol. Fogd már meg a kezüket, ha egyszer kinyújtották feléd! Tudom kik vannak itt! Ti mindent egyedül akartok csinálni, vagy nem? Jobb ha idehallgatsz kedves társam, mert ez rád is vonatkozik. Mindent egyedül akartok csinálni - mindaz a segítség, ami ott van körülötted, te mégis mindig egyedül akarod csinálni. Mi tudjuk ki tett kinek és mit. Mi ott voltunk minden lépésednél.

Az igazi Gyufahordozók tulajdonsága, hogy árasztják a szeretetet. Türelmesek minden egyes Emberi Lénnyel, akivel kapcsolatba kerülnek. Szeretetet feltételeznek minden szituációban. Fényt teremtenek.

Szeretnék még valamit mondani a sötétségről és a fényről. Ha meggyújtottad a fényed, a sötétség nem tud legyőzni. Hogy tudna a sötétség, aminek egyáltalán nincs energiája, körülvenni és legyőzni, amikor te tartod a fényt? A sötétség definíciója, a fény hiánya. Vannak Fénymunkások, akiknek furcsa 3D-s elképzelésük van, azt mondják: "Nem akarok arra menni, mert elkap a sötétség. Nagyon óvatos vagyok, hogy merre megyek. Nem akarok odamenni azon emberek közé, mert nekik sötét az energiájuk". Menj oda bátran és sugározd a fényed, bele az ő életükbe, te bátor ember. Vajon csak arra mennél, ahol a többiek is a fényt sugározzák? Vajon az orvos elmegy dolgozni és csak orvosokkal találkozik?

Hogy kezeled a családod? Amikor munkába mész, ott mi történik? Szinte hallom a panaszkodást: "Nekem van a legrosszabb főnököm a világon. Olyan, aki élvezi, hogy kínoz bennünket, olyan feladatokkal, aminek egyáltalán semmi értelme, csak azért, hogy csináljunk valamit. Ez a főnök nem szereti a New Age-et, mert éppen úgy történt, hogy ő mást hisz, úgy hogy kineveti az egészet." Kedvesem, azt gondolod, hogy mi ezt nem tudjuk? Emlékezz, egy főnök nem mindig elég bölcs, hogy főnök legyen. Néha rendkívül egoista. Gondolod, hogy mi ezt nem tudjuk? Így jutott oda, ahol van. Hát, vele hogy jössz ki? Vajon még mindig ki tud akasztani? Vajon csak azért csinálja, hogy téged bosszantson? Vagy talán éppen olyan főnököd van, aki állandóan depressziós? Ezért, neked állandóan egy sötét energiába kell belépned minden alkalommal, amikor munkába mész - vagy esetleg már világosabb van, miattad?

Elmondanám mi az igazság, kedves Gyufahordozó. Ha te hordozod a fényt, sem a sötétség, sem a sötét energia nem lesz hatással rád. Be fogsz menni arra a helyre, kinyitod az ajtót és teszed a dolgod. És amíg ott vagy, azt mondod: "Köszönöm Istenem, van munkám. Köszönöm, ez egyenlőre itt van. Mert bárhová is megyek, változást fogok okozni." Lesz, aki majd azt mondja, hogy lehetetlen változást véghezvinni a munkahelyén. Azt mondják: "Te nem tudod, hogy én hol dolgozom." Ó, mennyire 3D-s vagy! Te nem tudod, hogy a fény, amit hordozol, toleranciát teremt, megbecsülést és szeretetet? Megteremti a közlés és a türelmes meghallgatás képességét. Megváltoztatja a bolygót. A környezetedben élők végül majd rád találnak a gondjaikkal és problémáikkal. Te meg csak ülsz és csodálkozol: "Kíváncsi vagyok, miért nekem akarják mindezt elmondani?" Talán azért, mert intuitív módon látják a fényedet. Talán, mert látják a toleranciát. Talán te vagy az egyetlen, aki meghallgatja őket. És eközben megosztod velük a szereteted. Miközben ott vannak melletted, te szereted őket. És talán ez az egyedüli szeretet, amit kapni fognak azon a napon, vagy azon a héten, vagy hónapban, de az is lehet, hogy abban az évben, kedves Gyufahordozó.

Hát, ezt teszed. Egy ember egyszerre, a másikkal. A Föld így változik, egy ember egyszerre. És ez az, amiért jöttél. Ezért látták a szüleid ennek a potenciálját. Bármerre is mész, bármilyen helyzetbe kerülsz, minden alkalommal lehetőséged van rá, hogy meggyújtsd a gyufát. Minél nagyobb a fényed, annál nagyobb a bolygó fénye. És még mindig azon csodálkozol, hogy miért jöttél ide a bolygóra?

"Én nem vagyok gyógyító, nem vagyok író, még csak nem is közvetítek. Csak elmegyek a munkába, aztán haza, megteszem, amit kell, majd megágyazok, aztán újra munkába. Miféle élet ez, Kryon?" Elárulom kedvesem, ez egy Gyufahordozó élete! A származási ág kért téged, hogy gyere, hogy itt élj a bolygón és meggyújtsd a gyufát, járj dolgozni, vesd meg az ágyad, intézd a napi teendőket és gyere haza ismét. Ezért vagy itt. Nem akarom, hogy egy pillanatra is csökkentsd ennek az értékét, mert bárhova is mész, ott több fény van, köszönve neked.

Hogy kezeled a félelmet és az aggódást? Mi tud kiakasztani? Mi tölt el aggodalommal? Nem lenne itt az ideje, hogy ezeket legyőzd? Mi történik a testedben, ami mostanában próbára tett? Nem csak azokhoz beszélek, akik itt ülnek előttem. A társamhoz beszélek. Egész idő alatt hozzá beszélek. Ő pont ugyanolyan, mint ti vagytok. Ugyanúgy éli az életét, mint ti. Ugyanazok a kérdések merülnek fel benne, mint bennetek csakhogy ő közvetít! Így hát, mindenkihez szólok. Én Kryon vagyok. Én soha nem voltam Emberi Lény. Látszólag állandóan kívül álltam a vonalon. Azért az információért vagyok felelős, ha úgy tetszik, ami keresztüláramlik a vezetőiden, ami keresztüláramlik a Felsőbb-Éneden, a bolygó energiája számára. Én sem tudtam idejönni, amíg el nem kezdődött ez a váltás, mert a bolygó energiája nem volt szinkronban annak az információnak az energiájával, amit én most tanítok. Most már itt leszek egy darabig, mert az energia számára olyanok a potenciálok, hogy maradni fog és növekedni - mindezt a Gyufahordozóknak köszönve.

Mi ingerel legjobban? Mitől akadsz ki legkönnyebben? Amikor a híreket nézed, vagy a politikát? Vajon mérges leszel, amikor bizonyosfajta viselkedést látsz? Gondolj arra, ami a leginkább kiakaszt. És most hadd kérdezzem meg, vajon tudod-e ezt türelemmel szemlélni? Nos, ez az, amit a Gyufahordozó tanul megtenni.

"Gyűlölöm a háborút" - mondod esetleg: "nem akarom, hogy bármi közöm is legyen hozzá. Gyűlölöm a gyászt, amit teremt, az összetört szíveket. Úgy tűnik, a háború önmagát generálja." Nem azt kérem, hogy szeresd a háborút. Azt kérem, szeresd az Embereket, akik létrehozzák. Ők is Isten darabkái, akárcsak te. Vajon tudsz ezekre a dolgokra türelemmel tekinteni és úgy szemlélni a részeit, mint akiket Isten szeret? Ha ezt meg tudod tenni, akkor fényt sugárzol az életükbe. Nem számít, hogy hol vannak és ők talán soha nem tudják meg, hogy ki vagy. Ez pont olyan, mint a világítótorony a sziklák közt. Vajon hány hajó és hány hajóskapitány ebédel együtt a világítótorony őrzőjével? A válasz, hogy nagyon kevés. De keresik a világítótornyot, ugye? Nos, az emberiség téged keres! Intuitív módon, de még a legsötétebb energia is tud a fényről.

Mindenfelé léteznek Gyufahordozók. Bárhova is megy a társam, az előadótermek tele vannak Gyufahordozókkal. Ezért is mennek oda. Talán nem tudják a részleteket, de érzik belül. Öreg lelkek ezek, akik ezért jönnek össze, hogy részt vegyenek egy eseményen, amit úgy hívnak: "A Földi béke magvainak elpalántálása." Amikor ez a 36 éves ablak bezárul (a Galaktikus Együttállás) a magvak már biztonságosan és véglegesen el lesznek palántálva. A lehetőségek kibontakoznak és világossá válnak, de lesz több fehér lap is számotokra, hogy tudjátok. A fehér lap kifejezést arra használjuk, hogy leírjuk az előre nem várt tevékenységeket és amelyek megváltoztatják a dolgokat a bolygón. Ez gyakran úgy nyilvánul meg, hogy egy országban váratlan fordulat történik, vagy diktátorok váratlanul megbuknak. A fehér lap egy olyan forgatókönyv, ahol az emberiség kezdi összerakni a dolgokat, ahelyett, hogy szétválasztaná őket.

Ez az a potenciál, amit mi 22 éve látunk és ez az a potenciál, amit folyamatosan látunk ma is. Folyamatosan a pályán. Ez a vonat semmitől nem siklik ki és még mindig tiétek a szabad akarat. Ez nem egy adott és nem is beállított jövő. Hanem ez a legerősebb potenciál, amit mi ebben a kvantum levesben látunk, a sok lehetőség kvantum levesében és még mindig azt látjuk. Amikor önmagadra építesz és bizonyíték van rá, hogy ez nyilvánul meg minden felé és a Gyufahordozók folyamatosan gyújtják a gyufáikat.

Amikor ezt az előadást egy rövid közvetítéssel megnyitottuk, arra biztattuk azokat, akik falat emelnének maguk köré az önbizalom hiánya és a kételkedés miatt, hogy engedjenek be egy kis időre. Most itt a lehetőség, hogy ezt a falat visszazárják. Ha idejöttél, de nem akarod elfogadni egyetlen részét sem ennek a metafizikai beszélgetésnek, mert még nem állsz készen, akkor az a te biztonsági hálód, hogy visszazárd a falat. Én ezzel tisztában vagyok, ezért mondom: "rakd vissza a falat," mert még nem állsz készen. Nem azért vagyunk itt, hogy bármit is rád erőltessünk. Nem akarjuk, hogy egy olyan energiával távozz, amiből nem kérsz. Ez az üzenet azoknak a Gyufahordozóknak szól, akik úgy érzik, hogy helyénvaló és időszerű. De elárulok egy dolgot: Soha nem fogod elfelejteni, amit ma hallottál. Az Ember agyában nincs "delete" gomb.

A gyufa nem múlik el, sőt. Az öreg lélek magával hordozza, ameddig csak szükségét érzi. A gyermekeid is hordozni fogják ugyanúgy. Ez tehát erről az igazság és ez egy gyönyörű elgondolás. Újra elmondom, kevesebb, mint fél %-a kell csak ennek az Emberi népességnek, hogy meggyújtsa a gyufát, hogy mindez bekövetkezzen és ez már lassacskán megvalósul. Ez nem is olyan nagy szám. Világítsanak hát azok a gyufák ezen a napon, bármilyen mértékben is. Egy napon majd rájössz, hogy a gyufának teljes fényében kell világítani, sok gyufának kell meggyulladni sok helyen, nem csak egynek. Ezért van olyan sok Fénymunkás szerte a világon. Soha nem fogsz találkozni velük, de ti mindannyian ismeritek egymást kvantum értelemben.

Ez tehát a mai nap üzenete a számodra. A hallgatónak és az olvasónak, ez Kryon üzenete. Mindig is az volt és mindig is az lesz. Egyre tömörebb és egyre világosabb lesz, ahogy az energia szintje emelkedik és megengedi ezeknek a dolgoknak, hogy ki legyenek mondva, beszéljünk róluk és tanítsuk.

Hálás vagyok, mint Kryon, hogy ilyen messzire el kellett jönnöm, hogy találkozzak a Gyufahordozókkal, akikről mindig is tudtam, hogy itt lesznek.

És ez így is van.

Kryon


Fordító - Vass Antal