Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Az Akasha ciklus

Az Akasha ciklus
Totova, New Jersey - 2011. július 17.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_New%20Jersey2.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ülj le velem és érezd, hogy ez az energia valódi, amit érzel. De ettől sokkal több is van itt. Az emberi lény, aki ebben az inkarnációjában részt vesz itt ma este, aki itt ül ezeken a székeken, valójában nincs tudatában, hogy mi zajlik körülötte, nincs tisztában a saját Akashájának származásával, valóban nincs tisztában a többdimenziós energiákkal, amelyek körülveszik.

Elhoztunk benneteket erre a helyre, hogy még többet tanulhassatok a családról. Ülj le egy pillanatra velem és tedd félre mindazokat a Földi dolgokat, amelyek odaállhatnak a béke tiszta szeretetének az útjába. Tedd félre egy pillanatra az élet talányait, mindazokat a dolgokat, amelyek lekötik a gondolkodásodat és azt is, amit lelkiismeretnek hívtok. Kedves emberi lények, ti állandóan dolgoztok. Ez része a túlélésnek. Azzal foglalkoztok, amit úgy hívtok élet. Most hát, arra kérlek, hogy tedd ezt félre. Van egy nagyobb kép, egy villanás, csak a te számodra, amit most meg akarok mutatni.

Egy metaforában most újra meg szeretnék mutatni valamit. Ez egy valóságos esemény, ugyanakkor értelmezés is. Képzelj el egy embert egy börtöncellában, nem is olyan régen. Levelet írt a barátainak, valamiről, ami felzaklatta, felfedezett valamit. A hite miatt van börtönben. Egy kissé talán túl nagy zajt csapott a szeretet körül, amire rálelt. Abban az időben, amiről a történet szól, nem volt tanácsos eltérni a normáktól. Nem tudta, vajon kiszabadul-e a börtönből, sőt azt sem tudta, vajon túléli-e az egészet.

Félretette mindezeket a gondolatokat és levelet írt a barátainak egy előtte lévő pergamenre. Gyönyörű szavakat használt. Soha nem gondolt magára, mint íróra, de ami kiáradt belőle az a szíve volt. Ezt írta a barátainak. "Megtaláltam a békét és boldog vagyok. Megtaláltam azt, ami Isten. Megtaláltam az igazságot." Még ő bátorította azokat, akik nem voltak a börtönben, hogy forduljanak befelé és találják meg Isten szeretetét. A barátainak írt, személyes barátainak, Korintusban, meg Efezusban, a neve Pál volt.

Több, mint 30 évvel azelőtt halt meg az az ember, akiről írt, akinek a tanításai megmutatták neki az utat, közben ő soha, még csak nem is ismerte. Ez az ember egy kereskedő volt, Saul, Tárziszból. A Damaszkusz felé vezető úton volt egy látomása, amikor is találkozott egy emberi formát öltött angyali teremtés energiájával. Egy olyannyira szent energia vette körül, hogy ettől térdre rogyott és leborult, arccal a földre. Érezte, hogy ez Isteni eredetű és tudta, hogy látomása van. Szavait ma ott olvashatod, amit ti Szent Iratoknak neveztek, vagy, amit néhányan Isten igéjének is neveznek. És újra elmondom, hogy Isten igéje abban az esetben Pál szavai voltak és barátaihoz írt levelei.

A bolygó minden Szent írása, az összes, emberi lények által íródott, öröm és bölcsesség hatására, ezek pedig az Isteni természet energiái. Ti, ezeket a dokumentumokat Isten igéjének neveztétek el.

Miről árulkodik ez nektek? Ez az igazi elismerése annak, hogy az emberek hordoznak önmagukban valamit, ami grandiózus és külön a Teremtőtől magától származik, valami, ami gyönyörű és szent.

Olyan rendszeren túli rendszerek működnek itt, hogy az teljes mértékben elrejti ezt előletek, ezért tűnik úgy számotokra, mint egy láthatatlan rejtvény. Mégis gyönyörű és az egész rólad szól. Amire rátaláltál és ami jóindulatnak tűnik, amiről látod, hogy nagyra becsüli azt, hogy felfedezted, az teljes mértékben valóságos. Rendeltetése van és egy ütemterve. Amit Istennek hívsz és Szellemnek, az a család és ez a jóindulat, amit felfedeztél, az Isten szeretete, az Univerzum Teremtőjének hajlandósága, hogy ajándékokkal közeledjen hozzád, szeretettel és elhatározással.

A Teremtő nem tenné ezt, hacsak nem lennél része a Teremtésnek. Ott van egy darabka benned, a kettős spirál minden egyes darabjában, ami szent.

Tehát Pál közvetített és amit elmondott a papíron, azt ma tisztelettel és a tekintély elismerésével olvassák. Pedig, csak annyit tett, hogy leveleket írt a barátainak, akik később a Korintusiak lettek és az Efezusiak. Pál nem tudott a jóindulatnak erről a rendszeréről. Csak azt tudta, hogy egy gyengéd szeretetet érzett és ez elég is volt számára.

Az Akasha ciklus

Egy nagyon összetett rendszerről szeretnék nektek beszélni, ami tele van jóindulattal, jószándékkal és szeretettel. Én Akasha ciklusnak fogom hívni, az Akasha rendszerének. Az Akashát általában úgy határozzák meg, hogy az összes dolog feljegyzése. Egy olyan jegyzet, ami nem csak rólad szól, de Gaiáról is. Azt mondhatnád, hogy az Akasha a bolygón lévő összes dolgok jegyzéke, beleértve a bolygót magát is. Van ebben a rendszerben egy ciklus, amit Akasha ciklusnak fogunk hívni.
A Teremtés Barlangja egy olyan név, amit én adtam neki és azt a sajátosságot jelenti, ami tárolja ezt a ciklust. Sokféle formában ismeretes és más nevek alatt is beszéltünk már róla. Ennek a helynek igazából nincs is neve, mert egy rendszerről van szó és nem egy helyről, habár egy hely foglalja magába. A hely csupa szépség, a Föld kérgében, ahogy ti mondanátok, de még attól is mélyebben. A dimenziókban felfüggesztve, amit emberi lény soha nem láthat, vagy találhat meg, létezik egy szentség és ez az Akasha ciklus. Természetében ez kristály szerkezetű, de nem lehet sem megszámolni, sem lejegyezni. Kvantum állapotban, a bolygón lévő minden egyes lélek rendelkezik egy kristály-struktúrával, aki valaha is itt volt és aki valaha is itt lesz. A "most"-ban létezik, az időt nem ábrázolja, csak az idő potenciáljait.

Létezik egy terv. Az érkezés és a távozás terve. Ugyancsak létezik egy struktúra, ami várja a lelkeket, hogy beletöltődjenek, olyanok, akik más helyekről érkeznek, akik első alkalommal kelnek életre a bolygón. Ti ezt nem tudjátok elképzelni. Persze, bele tudnátok szorítani a ti 3D-tokba, de az nem lenne pontos. Csak azt kell tudnotok, hogy létezik. Akasha könyvelésnek hívhatnátok.

Minden kristály-objektumban egy lélek van és mégis megszámlálhatatlan. Erre azt mondhatod: "Várjunk csak. Ott, ezeknek a kristályoknak a milliárdjai kell, hogy legyenek. Miért ne lehetne megszámolni?" Újra elmondom, ha ez leves lenne és megkérnénk, hogyan számolnád meg a sót benne? Hogy írhatod le a zamatot számokkal? Ez a kvantum állapot, ami összezavarja az emberi lényeket, mert te mindent megszemélyesítenél, szétválasztanál, lejegyeznél, meghatároznád a mennyiségét, megszámolnád és ezt nem teheted a szeretettel. Ahogy mondtam, mindannyitoknak van egy kristálya.

Egy lélek sok életet leélhet. Idehallgass, öreg lélek, ezen a bolygón van számodra egy azonosító, energetikai, kristályszerkezetű, kvantumforrás, ami összeköt Gaiával. Nagyon mélyreható és az élet ciklusát ábrázolja.

Következtetés

Miért gondolod, hogy barlangnak lett teremtve? Miért kellene, hogy a föld alatt legyen? Miért kellene, hogy Gaiában legyen, ha nem az volt az értelme? Tudod, a Föld benne van a rendszerben. Ő is benne van. Hát nem érdekes, hogy az ősök tudtak minderről? Az első dolog, amit az ősök tettek, a legtávolabbi őseitek, hogy értékeljék a Földet. Nézd csak meg a bennszülötteket, akik ezen a területen élnek. Az első dolog bármit is kezdtek, hogy áldozatot mutattak be a Földnek. A bennszülöttek bolygószerte, napjainkig tisztában vannak a rendszerrel. A Föld élő, ez a Föld anya. A Föld biztosítja az élelmet, akár egy anya. És az első dolog, amit teszel, hogy ezt becsüld és ajándékot kínálj.

Ha a Föld az anya, mit mondjunk az életről a Földön? Ha bennszülött lennél, az első dolgod lenne, hogy becsüld ezt az életet. Lehet, hogy ez az élet az erdőben farkasok, medvék, hódok formájában van jelen. Ezek mind a te és Gaia életerejének részeként vannak ott és ők azok a rendszer, ami sarkallja a spiritualitást, amiről te nem is tudsz. A te létezésednek is ez a ciklus a mozgató rugója.

A bennszülöttek tudtak erről. Vajon azt gondolod, a bennszülöttek azért viselték az állatok szőrméjét, meg a prémeket, hogy melegítse őket? Igen is, meg nem is. Sokszor ez tiszteletből történt. Azért viselték a prémeket magukon, hogy kifejezzék tiszteletüket az erdő iránt, a fák és az állatok iránt. Tisztelték a bolygót, a Földet és a rendszert. Minden egyes életed, amit itt éltél, bele van gravírozva egy gyönyörű többdimenziós energiába, egy kvantum-természetű kristályobjektumon. Az egy darabkád neked, azon a nyilvántartási objektumon, ott a barlangban.

A rendszer működése

Kérlek, jól figyelj. Ott van ez is, az összes többivel, több milliárd, ha éppen külön akarod őket választani. Egyfajta összetalálkozása történik ott az energiáknak, kölcsönhatás a kristály-objektumok között. Hogy úgy mondjuk, akármennyire is szeretnéd egymásra halmozni és "léleknek" hívni őket, jelöléseket rakni rájuk és "a kristály részeinek" hívni őket, nem azok. Az összes együtt van, egy rendszerben, egymásba fonódva. Eddig soha nem beszéltünk erről, az összetettsége miatt.

Ahogy bevégzed az életeidet a többiekkel, néha áthaladsz azokon az energiákon, amit mi ezek találkozásának hívunk és valami más lesz belőlük. Az egyből kettő lesz. A kettőből négy. A családok, amelyek együttműködnek a karmikus váltakozásban, különösen még a régi energiában, valóban megváltoztatják a rendszer kristályait, azokat a részeket, amelyekkel látszólag nincsenek is kapcsolatban. Ez az egyik legösszetettebb rejtvény, amit valaha is láttál. Az emberek az emberekkel. Ez megmagyarázza a szinkronicitást. Ez megmagyarázza az intuíciót. És ez az egész a bolygón nyüzsög.

Gaia tudja, hogy ki van itt és válaszol a tudatosságára azoknak, akik a bolygón élnek. Annak, aki megszemélyesíti a lelked ebben az életben, lelked testi megnyilvánulásának. Aki éppen most a te arcodat viseli. Annak, aki működő tudatossággal rendelkezik, ami megváltoztatható és ez történik most a Föld bolygóval. Hát ezt látja Gaia. Ez az, amit változtattok. Megmondtuk, hogy módosítjátok a bolygó Kristály-rácsát, már úgy is mondhatjuk, hogy ez a módosítás éppen most történik és az energiát továbbítjátok a Teremtés Barlangjába, minden dologgal, amit tesztek. Mert a rendszer működik - egy nagyon összetett rendszer.

A DNS

A DNS-edben hordozod a személyes Akasha Jegyzeteidet, hogy mit tettél ezen a bolygón, hányszor voltál már itt, melyek azok az energiák, amelyeket már megtapasztaltál. Az öreg lelkek rendelkeznek valamivel, amivel kevés emberi lény rendelkezik és amivel azok közül, akik először érkeznek, senki nem rendelkezik. Van egy jegyzeted. Minden egyes energia, minden egyes életből, ott marad a DNS-ben. De ezek nem magukat ábrázolják, mint egy halom, hogy olvashasson belőle egy Akasha látó. Azok, akik olvasnak abban, amit ti elmúlt életeknek neveznétek, az energiákat olvassák, nem az elmúlt életeket, mert minden ott van a felszínen, összekeverve, készen arra, hogy valaki meglássa és elolvassa.

A legmélyrehatóbb az összes elmúlt életeid közül, ott van a felszínen, de az összes együtt van. Nincs köztük rangsor. Az emberek sorban szeretnék őket látni, dátum szerint besorolva. Egyiket a másik után. Az emberi lény, egy látóhoz fordul, az elmúlt életeivel kapcsolatban és azt mondja: "Vajon többe fog kerülni a dolog, ha azt kérem, hogy egy régebbi életet keress meg?" Nagyon tréfás! Annyira lineáris. Sokan közületek éppen most ébredtek rá az egyik legmélyebben szántó életre, amit valaha is éltetek - az elsőre, a Lemúriaira.

Lemúria több ezer évvel ezelőtt létezett, mint a legöregebb, leghosszantartóbb civilizáció a bolygón. Egy olyan periódus ez, aminek nincs történelmi igazolása, örökre eltemetve a Csendes óceánban lévő hegy lábánál, amit ma Hawaii-nak hívtok. Szándékosan. Az emberiség nem kell, hogy kiássa azokat a dolgokat, amelyek a teremtéstörténet részei. Teli lennétek elfogultsággal. Egy kicsit túl sok információ lenne az számotokra.

A rejtvény az, hogy meg tudod-e találni azt, ami benned van eltemetve? Ezt az új energiát úgy is szemlélhetjük, mint a hagyma egy rétegét, amit lehántasz, nem csak a bolygóról, de magadról is. A rétegek úgy hullanak le, hogy majd elkezded látni, milyen a benned lévő Akasha. Ez megmagyarázza, miért kezdik olyan sokan érezni a dolgokat ebben a változásban.

Vajon lehetséges, hogy meg tudod tenni ezeket a dolgokat? A válasz igen. Hányan vannak köztetek, akik ráébredtek a belső sámánra? Hányan kezditek elfogadni, személyesen, bizalmasan, az ott lévő öreg lelket? Vannak, akik kezdik valóban befogadni az adottságokat, amelyek el voltak temetve. Vannak, akik olyanokká válnak, mint egy író, egy mesemondó. Minden kreatív dolog - a zene, a komponálás, a művészet, a színek, a formatervezés, mind a te részed. Tudod, hogy mind ott vannak.

A nemi jelleg átváltása

Kedves öreg lelkek, hadd áruljak el valamit. Ha már elég öreg vagy és legtöbben azok vagytok, akkor már voltál minden. Jól hallod. Mindegyikőtök. Voltál már mind a két nem képviselője. Mindannyian átéltétek már, amit én úgy neveznék, köztes nemű és ez azt jelenti, hogy mindannyian átestetek már a nemek váltásán. Vajon tudod, hogy mi történik amikor elérkezik az idő, hogy megváltoztasd a nemed? Már beszéltünk róla előbb is. Az életek tucatjait ugyanolyan neműként éled. Hozzászoktál. Kényelmes. Nem is tudod elgondolni, hogy valami más legyél, most mégis itt az ideje, hogy változtass. Körülbelül három életbe kerül számodra, hogy hozzászokj és ebben a három életben lesz olyan, amit én úgy nevezek "nemi zavarodottság".

Ez egyáltalán nem zűrzavar. Teljesen normális, a társadalom mégis gyakran tekinti abnormálisnak. Itt ülök és mondom nektek, mindannyian keresztülmentetek rajta. Mindannyian. Ez történik az öreg lelkekkel. Ez része a rendszernek.
Hadd beszéljek a ciklusról, ami a Teremtés barlangjában történik, ami tulajdonképpen az Akasha jegyzete minden dolognak, minden életnek, minden léleknek. Csatlakozva Gaiához a kristályrácson keresztül, ott élsz a Föld felszínén az Akasha jegyzeteiddel és a DNS-eddel. Használod az információt, ami ott van benned és a ciklus teljes. Amikor hatást gyakorolsz a kristályrácsra a tudatosságoddal és a tetteiddel, az akkor módosítja a Teremtés barlangját.

Minden egy körben történik, kedveseim. És ez gyönyörű. És ez oda-vissza működik. Semmi többet nem tudok megmagyarázni, egyedül, hogy minél magasabb szinten rezegsz és minél inkább használod azt, amiről tudomást szereztél a bolygón, az annál inkább átalakítja a bolygót. A Teremtés barlangjában történik a kvantum energiáknak ez az összetalálkozása, milliárd lélek energiája, milliókra tehető azok száma is, akik még nincsenek itt, ez őket is érinti. Elmondom miért. Mert ti változtatjátok a jövőt, ahogy dolgoztok a múlton. Változtatjátok a felállást azoknak, akik majd érkeznek és hogy mit fognak tenni és hogy milyen lesz az ő tudatosságuk.

Amit ma teszel, elpalántálja a magvait a békének a Földön, úgyhogy, amikor majd ők megszületnek, már azt találják, amit te hoztál létre. Sokkal mélyrehatóbb ez, mint amennyit te értesz, te pedig itt ülsz a széken és azon jár az eszed, hogy mekkora lesz a gázszámla. Érted, mit mondok? Talán itt az ideje, hogy azt félre tedd egy pillanatra és kijelentsd: "Köszönöm neked Istenem, hogy tudom, amit tudok."

Amikor majd távozol innen, azt akarom, hogy tisztában legyél valamivel: Sokkal lenyűgözőbb vagy, mint ahogy azt el tudod képzelni és ezért nyugodtan emeld magasra a fejed. Valóban fogalmad sincs róla, hogy mi mindent tettél. Van, aki áldozatnak hívja azt, amit mi helyénvalóságnak. Vannak itt a teremben olyanok, akik már megfontolt szándékkal csak három hónapra érkeztek a bolygóra. Akkor meghaltak és látszatra összetörték egy anya szívét. Erre te azt kérdezheted: "Nos, miért tennék én ilyen dolgot?" Én pedig válaszolnék: Édesanyád ilyen módon találhatja meg Istent, hát ezért. Mert másképp talán nem kerülne rá sor. El kell, hogy menjen a legsötétebb helyre, megvizsgálja önmagát és egy fénymunkás bújik elő. Ez le van írva az Akashában! Egy olyan energia, ami a Kúkristályrácsban van! Talán azt hiszed, Isten ezt nem tudja? Hát, ez része a rendszernek.

Ó, én tudom, kik vannak itt. Talán éppen te voltál az eset másik részvevője, anyuka. Most tudod. Talán éppen ezért ülsz most itt előttem. Azt hitted, mi nem tudjuk, kik vannak itt? Lenyűgöző. Áldozatnak hívjátok, de nem az. Itt vagy három hónapig, hazatérsz, majd újra leszületsz - gyakran ugyanahhoz az anyához. Egy rendszer működik itt! És gyönyörű.

Sokkal kevesebb lélek-jegyzet van, mint ahogy azt képzelitek. És ez azért van, mert folyton visszajöttök. Hány ember van a Földön? Hány ember élt összesen a Földön? Mennyivel több ez? Sokkal több, mint amennyi a Teremtés barlangjában van, mert folyamatosan visszajöttök. Igaz, a Föld lakossága hatványozottan növekszik. Ez azt jelenti, hogy állandóan kell lenni újaknak és vannak is. De Gaia tisztában van vele, kik jönnek. Isten darabkái, szerte ebben az Univerzumban, tudják kik jönnek. És az öreg lelkek, bizonyos szinten tudják, kik jönnek. És befejezésül még azt szeretném elmondani, hogy ebben van a szépsége.

Most, tedd félre egy pillanatra a hited. Azt szeretném, ha eljönnél velem valahová. Egy gyönyörű bolygóra. Ahol nem sok viszály van. Persze, vannak nézeteltérések, de nem sok viszály. Csak néhány kontinens van ezen a bolygón és ezeket tengerek veszik körül. Nem volt náluk háború legalább 100 éve. Nem mindenki egyezik állandóan ezen a bolygón, de többé már nem gyilkolják egymást. El tudsz képzelni egy ilyen helyet? Persze, az egyensúly néha kibillen, mert szabad akarat van. De inkább törődnek egymással.

Többé már nem gyilkolják egymást. Szóba sem jön, mint lehetőség, mert barbárságnak tekintik. Nem fordul elő a társadalomban, ahogy nem fordul elő veled sem, hogy levágod a fiad kezét, ha ellop valamit. Az barbárság és nem alternatíva egy megvilágosodott társadalomban.

Be szeretném mutatni neked ezt a helyet. Földnek hívják. Azoknak az eredményét ábrázolja, akik abba a barlangba érkeznek folyamatosan. Annyi generációba kerül, amennyibe kerül, mert a magok már ma el vannak palántálva. Lassan fog megtörténni. Veletek kezdődik, most. Vajon látjátok? Nem lesz több világháború. Egyszerűen nem lesz. Nem lehet. Túlságosan is sok a jóindulat a rendszerben, aminek lassan kezdtek része lenni.

Ó, lehet, hogy nem úgy néz ki. Nézd csak a híreket! Amiben vagytok, az egy átmenet a régi energiából az emberi tudatosság reneszánszába. Vajon lehetséges, öreg lélek, hogy azért születtél le, hogy befejezz valamit, amiről az őseid csak álmodtak? Vajon hány generációba telik? Nem számít. Lassan halad, abba az irányba.

Vajon lesznek még háborúk? Biztos. Ennek a folyamatnak a beteljesülése során a régi energia uralkodóvá válhat és bizonyos helyek visszasüllyednek a sötétségbe. A sötétség is harcol. De a fény fog győzni. Lassú folyamat, a mérce generációs, mert a gyermekek frissen kell, hogy lejöjjenek. Egy felnőttnek nehéz az évei derekán elérni a tudatosság újjászületését.

És kik lesznek majd azok a gyerekek, öreg lélek? Hát te! Vajon látod a ciklust? Amit te most csinálsz, az a palántálás, hogy amikor visszajössz, öntözhesd Isten szeretetének szépségével és segítsd a növekedését. Ti vagytok a saját őseitek és így lesz ez a jövőben is. Nem mondanám, ha nem volna így, ha nem volna benne a dolgok terveiben, ha nem lett volna megjósolva évekkel ezelőtt.

Kedveseim, most nem lenne Kryon közvetítés, ha nem lett volna az, amit tettetek. Soha nem lettem volna itt, ha arra indultok, hogy elpusztítjátok magatokat. Nem lennék itt, ha a Föld el akarna pusztítani benneteket. Halljátok, amit mondok?

Szabad választásotok van, bármit megtenni, amit akartok - akármelyikőtök. De ti átléptétek a jelzést, ahol a potenciálok a jóindulat felé tolódnak, ahol az emberi természet kezd változni, ahol kezd megnyilvánulni az, amit akartok - és ez csak idő kérdése.

Vedd ezt az anyagot, amit ma megtanultál ezen az előadáson és másképp add tovább, mint ahogy azt ezelőtt tetted.

Tudd, hogy ki vagy. Mondok valamit, amit ezelőtt soha nem mondtam. Úgy értsd meg, amilyen kontextusban elhangzott.

Két szó. Büszkén távozz.

És ez így van

Kryon


Fordító - Katona Beáta