Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Kryon Budapesten - 2. nap

Kryon Budapesten - 2. nap
Budapest, Magyarország - 2011. szeptember 25.

( Forrás: https://www.kryon.com/freeAudio_folder/mobile_pages/2011_freeAudio_m.html )


Negyedik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Érdekes dolog az idő az ember számára, lineárisan működik. Úgy látjuk mint köröket a mi oldalunkról, akárcsak minden élő dolog biológiáját. Hiszen még a fák is megváltoznak, amikor eljön az éjszaka, a madarak elhallgatnak, nem énekelnek, minden dolog elcsendesedik. Sokszor ezekben a pillanatokban mi olyankor vagyunk a legaktívabbak veletek. Azokban az alfa állapotokban, amelyet ti álomnak neveztek, előfordul hogy éppen a legnagyobb befogadást mutatjátok a szeretet iránt. Olyankor tiltakozás nélkül kerülhetünk hozzátok közelebb, az intellektus jóval kevesebb.

Azt kéri tőletek a társam, hogy használjátok az ítélőképességeteket, amely emberként megadatott nektek. Nekem is van egy kérésem. Ne engedjétek, hogy az, amit egész életetekben tanítottak nektek, megfossza tőletek Isten szeretetét. Az emberi lény elfogultsága és bármiféle élő organizmusé, a túlélés. Merthogy a túlélésre való törekvés minden egyes emberi lény elfogultsága. Arra tanítottak benneteket, hogy mindig a saját valóságotokban értelmezzétek a dolgokat. Ez soha ne álljon annak az útjába, hogy felfedezzétek azt a valóságot, amelyet még nem ismertek.

Azok akik hallják ezt, akik most itt vannak a teremben, azok mind kell, hogy tudjanak valamit. Nagyon-nagyon könnyű felépíteni egy falat, amely az intellektuson keresztül ítéli meg azt, hogy mi igaz és mi nem. De vannak, akik most itt vannak és hallják ezt és azt mondják, hogy ez nem valós. Körbenéznek és látják azokat, akik most látják az energiákat, azokat, akik tudják, hogy ez most a szeretet közvetítése, de ők csak karba teszik a kezüket ezeknek az embereknek a láttán és azt mondják: "Nahát, ez érdekes!" De az intellektusuk azt mondja: "Én okosabb vagyok, mint ezek a mellettem ülő emberek. Nem vagyok olyan gyengeelméjű mint a többiek! Azok, akik hisznek a színekben, az aurában, mindenfélében, amit nem is látnak. Hiszen ők gyengeelméjűek, könnyen meg lehet őket győzni szavakkal, vagy érzésekkel. Én ennél okosabb vagyok!" Ha most rólad beszéltem idáig, akkor nem ítélkezem. Merthogy az a férfi, aki a székben ül, pontosan ugyanezeket állította annak idején, az egész élete során. Még azokban az években is, amikor megpróbáltam kapcsolatba lépni vele, mindig ellökött magától és azt mondta: "Én okosabb vagyok, mint a többiek!" és azt mondta: "Ez bolondság, gyengeelméjűség!" Ő egy mérnök, logikával foglalkozik, olyan dolgokkal, amelyeket lát. De 22 évvel később íme, ott ül a székben és velem közvetít. Az ő elméje is meggyengült volna? Elveszítette volna intellektuális képességeit?

Hadd mutassak be nektek egy embert, akinek a neve Soul. Krisztus halála után 30 évvel, ez az ember, akit ti úgy ismertek Saulus, Damaszkusz felé ment. Saulus az intellektus embere volt, egy sikeres kereskedő volt. Az állataival cipeltette a terheket a Damaszkusz felé vezető úton. A piacra mentek, hiszen üzletember volt. Nagyon éles elméjű és volt logikája. De valami történt amikor egyedül maradt, víziója támadt. Ott állt előtte egy angyali lény, aki világosan beszélt hozzá, csak egy pillanatra. Nem volt több, csak egy pillanat. Saulnak megváltozott az élete. Még mindig ott volt az intellektus, de már meglágyult a szíve, merthogy egy másfajta valóságot látott. Hiszen ott állt előtte Isten szeretetének megnyilvánulása és megváltozott. Ti már úgy ismeritek őt hogy Pál Apostol - Paulus -, aki megtalálta magában Isten szeretetét, aki a Szentírásban írta le mélyenszántó gondolatait. Korinthusban, Efezusban élő barátaihoz írta leveleit és ezek az Új Testamentum könyveivé váltak.

Itt van a valóság. Micsoda gyengeelméjű lehetett ez az ember, nem? Mekkora bolond lehetett? Hát nem igazán! Csak megnyíltak a szemei valamire, amire korábban nem, vagy nem akart látni. A mai embereknek nem feltétlenül adatok meg az a megtiszteltetés, hogy víziójuk támadjon. De arra viszont kérik őket, hogy lágyítsák meg a szívüket. Lehetséges, hogy van olyasmi, amit nem tudtok?

Még midig állni fog az a fal, hogy azokat a dolgokat, amelyekről nem tudtok kizárja? Egy nagyon híres tudós, egy kvantumbiológus, felfedezte, hogy a DNS-nek van kvantummezeje. Felfedezte azt, hogy egy DNS molekulában információ van és azt strukturált módon tovább is adja. A ő dupla vak kísérletei nagyon könnyen elvégezhetők és bebizonyíthatóak újra és újra.

Hadd mondjam el, hogy mit mondtak a kollégái erről a tudósról. Azt mondták: "Ez nem lehet igaz! Valami biztosan nem működik a kísérlettel. Bizonyára ő is gyengeelméjű!" Itt van a veszély. Valaki, aki túlságosan beszorult a 3D-s gondolkodás dobozába, nem fogja megengedni magának, hogy elgondolkodjon bármi máson azon kívül, amit tud. Tehát hadd mondjak neked valamit, intellektus embere. Olyan keveset tudsz arról, hogy ki vagy. Gyönyörű vagy, szeretetreméltó vagy, hatalmas energiád van. Megvan rá a lehetőséged, hogy a dobozban maradj, ha így döntesz, de legalább engedd meg magadnak a spirituális logikát. Lehetséges, hogy Isten nagyobb, mint ahogy azt elmondták neked? Te is lehetnél nagyobb, mint ahogy azt mondták? Tényleg olyan okos vagy, mint ahogyan azt hiszed? Lehet, hogy okosabb lennél, hogyha olyasmivel foglalkoznál, amit nem tudsz. Az angyalok örvendeznek körülötted, teljesen mindegy mit teszel, mert része vagy Isten családjának és mindig haza fogsz térni. Amikor hazatérsz, pontosan ugyanannyiban lesz részed, mint a gyógyítónak.

Így működik ez, így működik ez.

És ez így van!

Ötödik közvetítés

(Peggy Phoenix Dubro bevezetőjével, Pepper Lewis - Gaia és Lee Carroll - Kryon, közösen közvetítenek...)

Peggy

Együttérző cselekedet.  A szeretet energiája. Ismerjük fel, hogy annyival többre vagyunk képesek, csak ereszkedjünk még mélyebbre. Fogjátok fel, ahogy a kundalini elkezd kavarogni a lábaitok alatt. A ti jelenlétetekre szükség van itt a bolygón. Az istenségetek kisugárzik minden egyes energiaközpontotokból, a lábatok alól. Az ember jól tudja, hogy sokkal-sokkal többre képes. Érezzétek, ahogy a teljességetek energiája az egész lényeteket bejárja. Most fókuszáljátok a figyelmeteket, a talpatok alatt lévő energiákra. Gyönyörű. Ahogy a bolygón jártok és egyre inkább tisztábban lesztek azzal, hogy kik is vagytok, megáldjátok a Földet akármerre is jártok és a Föld is megáld benneteket.

Mint ember, szeretnélek néhány dologra bátorítani titeket. Próbáljátok egyesíteni az intellektusotokat a spiritualitással. Ismerjétek fel, hogy az elmétek nem az ellenségetek. Nyissátok meg a szíveteket. Gondolkodjatok a szívetekkel és érezzetek az elmétekkel. Egyesítsétek az intellektust és az intuíciót, hogy tudjátok azt amit tudtok, minden egyes rostotokban. Vegyétek át a tudásotokat. Fordítsátok le az energiákat amiket éreztek, tudássá, amelyet a mindennapi életetekben is tudtok használni.

Vegyetek egy levegőt és ünnepeljétek, hogy ebben a testben éltek. Ünnepeljétek, hogy a Földön járhattok. Ünnepeljétek, hogy arra kértek benneteket, hogy legyetek jobban jelent, mint eddig bármikor. Nyíljatok meg saját magatok érzékelése előtt, amit egyensúlyba hozzátok az intuíciót az intellektussal. Felismeritek, hogy sokkal egyszerűbb lesz egymással és az univerzummal is közös sodrásba kerülni. Ebben a sodrásban, ebben a kommunikációban azt kérjük most tőletek, hogy hallassátok a hangotokat energetikai értelemben.

Több ezer évig azt tanították nektek, hogy az egó az ellenségetek, de azért vegyetek valamit fontolóra. Lehet, hogy nincs is olyan, hogy egó. Ha nem lenne egó, az pontosan ugyanúgy nem lenne egyensúlyi állapot, mintha óriási egótok lenne. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy inkább definiáljátok újra önmagatokat. Legyen érzékelésetek önmagatokról. Érzékeljétek a saját lelketeket és érezzétek ezt át. Mert számítotok és a jelenlétetek a bolygón nagyon fontos. Mert mindannyiótok a teljesség egy különleges rezonanciája.

Tehát a napfonat csakrátokban és a szívetekben is nyissatok utat a saját magatok érzékelésének. Örömmel mondjátok ki az igazság szavait, legyetek hajlandóak erre, hogy többet fejezzetek ki abból, akik vagytok.

Vegyetek mély lélegzetet, gondoljatok az életetekre. Azokra a helyzetekre, amikkel találkoztatok. Lehet, hogy sokszor toleranciára van szükség, merthogy az is a szeretnek egy szintje. Hiszen a toleranciából születik a megértés és a megértésből születik az együttérzés és az együttérzésből származik a szeretet energiája.

Tehát, hogy jobban jelen tudjatok lenni és önmagatok legyetek, hogy még jobban megértsétek mi az birtokba venni az összes erőtöket, figyeljétek meg ebben a pillanatban az energiáitokat. Hiszen a jelenlétetekre szükség van. Ahhoz is, hogy a mostani időben teljesen jelen legyetek, mindazzal amik vagytok.

Tehát most a teljességetek energiájában és szentségetek energiájában, most megosztja velünk a társaságát Kryon és Gaia. Ebben a pillanatban megtennétek, hogy megerősítitek azt, hogy itt vagytok? Hogy itt vagytok, hogy itt vagytok...

Gaia

Azt szeretném ha kicsit tovább maradnátok azon a helyen, ahol most ilyen tökéletes kapcsolatot teremtettetek a saját szívetekkel. Egy pillanatra emlékezzetek vissza arra, ahogy nem is olyan régen mindkét kezeteket a szívetekre helyeztétek. Próbáljátok ki, hogy fel tudjátok-e idézni, hogy mit éreztetek abban a pillanatban. Egy hatalmas súly esett le akkor a szívetekről. Mintha csak szárnyakon érkezett volna a remény. Hiszen a jelenlét mélysége legbelül megérdemli, hogy az ösztöneitekkel is fókuszáljatok rá. Itt van minden egyszerre a közelben. Az éneteknek minden aspektusa valós. Nem azért kaptátok ezeket az ajándékokat, mert itt vagytok, mindenféleképpen felbukkantak volna, akármerre is jártok.

Egy pillanatra gondolkodjatok el azon, hogy milyen gyakran is helyezitek mindkét kezeteket a szívetekre? Milyen gyakran helyezitek a kezetekbe a jelenlétetek egészét és az összes vágyatokat? Milyen gyakran helyezitek vajon Gaia jelenlétét és az Istennel való egységet, egy-egy pillanatba? Sokszor kegyetlen lehet az élet és nem igazán ad arra lehetőséget, hogy ilyenfajta szeretetet vagy a mesterré válás ezen fokát tapasztaljátok. Természetesen megvannak az életnek a gyengébb pillanatai is, mint például ez a mostani.

Tehát most gondolkodjatok, érezzetek kedves mesterek! Töprengjetek el ezen az egy kérdésen: "Honnan tudom, hogy mester vagyok? Honnan tudhatom? Miféle jelek jelzik ezt? Miféle igazság tudna engem megvilágosítani? Sokszor hallottam ezt már tanítóktól, akiket tisztelek. Sokan mondták már ezt nekem. Hogyan tudnám elhinni?" Azért kell elhinned, mert a szíved jól tudja. Honnan tudja egy diák, hogy ő már nem diák többé, hanem arra kell, hogy készüljön, hogy tanítson? Most adnék nektek néhány jelet, hogy keressétek őket.

Nézzétek meg, hogy kit követtek. Nézzétek meg, hogy mennyivel jár előttetek az a tanító, vagy akit követni szeretnétek. Vegyétek észre, hogy nem járnak olyan sokkal előttetek, legfeljebb egy-két lépéssel. Vegyétek észre, hogy azok az ajtók amelyeket kinyitottak, azok előttetek nyíltak meg. Vegyétek észre, hogy sehova sem mennek, rátok várnak. Aztán nézzetek hátra és figyeljétek meg, hogy ki követ benneteket. Nézzétek, hogy hogyan követnek titeket mások, hogyan néznek fel rátok. Ők is a szíveteket követik. Követik, amit láttok a szemetekkel és azt is, amit még nem. Követik az intuícióitokat, követik az ösztöneiteket. Ugyanazokat a csillagokat követik, amelyeket ti kerestek és követtek.

2000 évvel ezelőtt, voltak akik elkezdték követni az égi jeleket, a csillagokat az égen. Ők a tudomány, a tudás emberei voltak. Most, ezekben az időkben, a következő évben, ismét lesznek, akik elindulnak követni ugyanezeket. Te is kíváncsi leszel majd rájuk. Úgy tűnik majd, hogy megoszlik a világ a számok emberei és a szavak emberei között. Amikor eljönnek majd ezek a pillanatok, én is hozzáadom majd a magam részét. Hozzáadom majd a saját hangomat, a saját igazságomat ahhoz, amit kerestek. Emlékeztetek benneteket arra, hogy mindig a belső hangot és igazságot kövessétek. Hogy kövessétek azokat, aki tárva-nyitva hagyták számotokra az ajtót. Hogy hátranézzetek és lássátok, hogy hányan követnek benneteket. Mert ti láttok, de ők még nem. Most, ez fontosabb, mint valaha idáig. Döntsétek el, hogy valóban látni fogtok. Döntsetek úgy, hogy lesztek és felfedeztek. Döntsetek úgy, hogy tiszteletet mutattok és bizalmat. Válasszátok a jólétet, az egészséget, a kiváltságokat. Válasszátok a bőséget a nap során és a nyugodalmas álmot az éjszaka során. Álmodjátok azt, hogy kincset rejlő napok fognak kibontakozni előttetek és amikor a kincs feltárja önmagát, mondjatok köszönetet. Csak egy szót, csak egy gondolatot, nem kell több. Végül, hogyha azoknak a szemébe néztek, akiket ismertek, hogyha nem keresztülnéztek rajtuk, hanem beléjük, akkor megláthatjátok a lelküket. Hogyha meglátjátok a lelket, megtaláljátok a szívet és ha megtaláljátok a szívet, önmagatokat is megtaláljátok.

Hiszen ez így volt azelőtt is, mielőtt mesterekké váltatok. Ha még nem érzitek, hogy mesternek nevezhetitek magatokat, akkor kérjétek a mesterlétet. Mert már megvan bennetek a helye, meg lehet találni. Találjátok meg azt az egy helyet és a lényetek egészét bízzátok rá. Követitek majd a nagy embereket, mások pedig követnek benneteket, a nagy embereket. Mert az hogy másokat követtek, nem jelenti azt hogy ti nem vezettek megint másokat, mert vezettek.

Foglaljátok hát el azt a helyet és pozíciót, amely megillet titeket. Fogadjátok el a tiszteletet, amelyet kiérdemeltetek és ragaszkodjatok ahhoz a helyhez. Járjatok könnyedén a Földön, a testemen. Járjatok könnyedén a saját testetekben. A következő pillanatok, mindannyiunk nagy pillanatai. Kiérdemeltétek azt a fényt, amely majd kifelé áramlik belőlük. Az a fény majd világosságot gyújt a múltatokban, világosságot gyújt az utatokon, világosságot gyújt az elmétekben is és előkészíti mások útját.

Így legyen, legyen tiéd a béke és legyünk egyek!

Kryon

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Folytatjuk az üzenetet, amely az egységről szól. Egyetértünk, hogy egyek vagyunk. Járj könnyedén és tudd, hogy Isten vagy! Az a színpad, amelyet láttok, most előttetek áll és két ember ül rajta, akik pillanatnyilag a többdimenziós szeretet állapotában vannak. Azért egyesítik az energiáikat, hogy egyetlen üzenetet adjanak át nektek.

Gaia azt kérte, hogy legyetek az egység részei. Én már mondtam nektek, hogy én is az egység része vagyok. Azt is mondtam, hogy ti is a részei vagytok. Szeretnék most kérni egy pillanatot az időben, hogy adjak nektek némi gondolkodnivalót, a Teremtő jóindulatáról, Gaia jóindulatáról, hogy olyan nézőpontot mutassak, amire talán nem gondoltatok még.

Az ember számára Gaia energiája olyan nagynak tűnhet, hogy el sem tudja képzelni, mekkora lehet a Föld tudata. Próbáljátok elképzelni! Még annál is nagyobb, mint ahogy gondolnátok. Most azt mondjuk, hogy mi így együtt, az Univerzum teremtő energiáját képviseljük. Azt kérjük tőled, hogy te is csatlakozz ehhez az energiához. Már utaltunk rá, hogy a mesterré válás eszközei a lábaitoknál hevernek. Már megadtuk nektek azt az információt, hogy csodálatosak vagytok és senki előtt nem kell meghajolnotok.

Most szeretnék Gaiáról olyan képet festeni, amire talán nem gondoltatok még. Egy pillanatra képzeljétek el, hogy ott voltatok, amikor a Földet teremtették... merthogy ott is voltatok. Akárhogy is szeretnétek ezt 3D-ban elképzelni, igenis ott voltatok. Az a tudat, amelyből később Gaia lett és az a tudat, amely Kryon szintén ott volt veletek. Merthogy család vagyunk és mindig azok leszünk.

Amikor a csillagászok az Univerzumot tanulmányozzák, már ők is kezdenek felismerni egy következtetést, hogy az Univerzumot képtelenség lett volna véletlenszerűen összerakni. Lennie kellett valamilyen kreatív teremtő energiának, amelynek tudata volt. Minden valószínűség ellen való lenne, hogy magától alakuljon ki, merthogy meg lett tervezve. A tudomány már nevet is adott neki, intelligens tervezésnek nevezi ezt. Azok akik tudósok tudják, hogy minden valószínűség ellenére a Föld úgy épült, hogy élet lehessen rajta. Több milliárd évvel később, megformálódott a Föld. Képzeld el, hogy visszajössz velem és latod ezt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy készült az étel.

Jorge a tanító, ma rámutatott valamire. Akárminek is nevezed, intelligens tervezésnek, kreatív energiának, Gaia tudatának, pontosan akkor érkeztetek, amikor kellett. Tekintsetek végig a Föld történetén és ismerjétek fel Gaia jóindulatát.

Élet mindenütt van, ez nem csak egy hiba. Mindenféleképpen lett volna itt élet, mert az élet folyamata mindenhol zajlik az Univerzumban. Nézzétek meg, hogy hogyan formálódott itt, az anya tudatával, merthogy az ereszkedett a bolygóra. Több százmillió év telt el ezen a bolygón, ezalatt az idő alatt az élet megkezdődött és véget ért számtalan alkalommal. Háromszor nem is sikerült igazán jól, merthogy még nem volt fotoszintézis, az csak jóval később, a negyedik próbálkozásra sikerült. Folyatódott az élet és folyatódott, de nem működött igazán jól. Vannak dolgok, amikre nem gondoltok. Hogyha túl korán érkeztetek volna, akkor egy teljesen felfordult Földet láttatok volna. Ahol hegységek feltűnnek és eltűnnek. Ahol mindenütt durva vulkánkitörések vannak, amelyek hirtelen felbukkannak és teljes tengerek útját változtatják meg. De már ott volt az élet kémiája, de még nem voltak emberek. Bár lehettek volna, de az anya még nem állt készen, hogy megszülje őket. Megint véget ért az élet.

Van valami, amit Aszteroida Övnek neveznek és a Nap körül kering. Ezen az orbitális pályán sziklák és törmelékek keringenek, amelyeket úgy is nevezhetnénk, hogy fölösleges por és szemét, amelyek a Naprendszeretek teremtése után maradtak vissza. Ez úgy nevezik, hogy Aszteroida Öv. Előfordul, hogy számos bolygó útja keresztezi ennek a területét. Több mint 100 millió éven keresztül ezek a maradványok, ezek a sziklák rendszeresen beleütköztek a Földetekbe. Azok akik akkor éltek, amikor a Föld pályája keresztezte ezeknek az aszteroidáknak az útját, azok mind elpusztultak.

Az emlősök megjelentek a Földön, de az emberek továbbra sem. Látjátok, hogy milyen jóindulatú az anya, hogy visszatartott benneteket? Hát nem találjátok érdekesnek, hogy mennyi időbe telt megteremetni az emberiséget a ma ismert formájában? Gondolkozzatok csak logikusan, hát több százmillió évvel ezelőtt megtörténhetett volna már, hiszen a kémia adott volt hozzá. Minden adott volt hozzá, készen állt minden. De még nem jött el az ideje, hogy elkészüljön az étel. Gondoltatok már valaha erre? Gondoltatok már valaha Gaiára a család energiájaként, mint gondoskodó, szeretetteljes, gyönyörűséges energiára?

Merthogy a bolygó tudatának köszönhetően, az emberiség csak akkor jött el, amikor már készen állt. Ez egy békés folyamat volt. Addigra már minden megállapodott. A kontinensek már ott voltak, ahol a helyük volt és a további mozgások már csak nagyon finomak voltak. Az aszteroidák már nem találták el többször a Földet. Úgy is mondhatnánk, hogy egy békés Föld már készen állt az Ember fogadására. Itt kezdődtek a teremtéstörténetek.

Akkor vetették el az emberiségben a spiritualitás magvait, egy jóindulatú édesanya, Gaia irányítása mellett. Tökéletesen volt időzítve, azért, hogy ne szenvedjetek. Azért, hogy ne pusztítsanak el benneteket becsapódó sziklák és ne égessenek meg a kitörő vulkánok. Használjátok a logikátokat, sokkal korábban is bekövetkezhetett volna már minden. Ezt nevezik intelligens tervezésnek. A csillagászok tudták ezt és most már ti is tudjátok. Ti is részei vagytok, én is része vagyok és Gaia is része.

Ez egy terv számotokra. Mit gondoltok mennyire szeretnek benneteket? Gondoljatok erre úgy, mint az energiáknak olyan egységesülésére, amely éppen a tökéletes időben következik be. Most itt ültök egy olyan bolygón, amely békében van önmagával és többé már nincs rajta erőszak. Vannak változások, vannak nagy változások és lesznek is még. Ennyire szeretnek benneteket. Tehát most úgy zárjuk be az együttlétünket, hogy elhatározzuk azt, hogy nem félünk attól, ami előttünk áll. Metaforikusan nyújtsuk ki a szívünket és lássuk rajta keresztül Isten jóindulatú szándékait.

Értsétek meg, hogy van egy terv, akár Gaiától, akár Kryontól, akár másoktól származik. Azok, akik a fátyol túloldalán élnek, nagyon tisztelik az emberiséget. Több is ez mint tisztelet, ez szeretet. Gaia több alkalommal kijelentette, hogy: "Mindig veletek leszek!", Kryon is többször mondta, hogy: "Sosem vagytok egyedül!". Látjátok a hasonlóságokat? Tudjátok értelmezni az üzenetet? Sokszor talán durvák vagyunk, kemények, de a szereteten keresztül próbáljuk megadni nektek az útmutatást. Sokszor van, hogy csak fivéreink és nővéreink lábához szeretnénk telepedni, mert ti ugyanannyira részei vagytok a teremtő energiánk mint mi.

Eljön majd egy nap, amikor ez mind véget ér. Nagyon-nagyon hosszú idő telik még el addig. Azok az eddig elszakadt részek, amelyekkel már nem találkozhattatok, visszatérnek majd. Akkor majd visszaemlékezünk erre a napra. Amikor bekövetkezik a Galaktikus Együttállás és ti döntést hoztok, hogy előreléptek. Hogy lassan megváltoztatjátok a Föld tudatát. Hogy lassanként nemzedékek kitartó munkáján keresztül, eléritek a békét a Földön. Hogy lassan megvalósítjátok, amit még sosem sikerült megvalósítani. Hogy egységesítsétek a Földet és nem elválasszátok egymástól az embereket. Hogy lassan megoldjátok, az eddig megoldhatatlannak tűnő problémákat.

Akkor majd mind ünneplünk. Erről a mai napról beszélünk, amikor végre láthattuk egymást. Egy városban, amelynek neve Budapest. Maradjanak veletek ezek a pillanatok. Nem létezik olyasmi, hogy búcsú, hiszen egyek vagyunk, össze vagyunk kötve. Tehát soha nem fogunk búcsút mondani. Csak abban a dimenzióban tűnik úgy, hogy most távozunk, amiben ti éltek. De az igazság az, hogy sehová sem megyünk. Az igazság az, hogy a szívetekben élünk. Az igazság az, hogy mi, ti vagyunk.

És ez így van!

Hatodik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez csak egy rövid üzenet lesz, hogy a maestro előtt kifejezzem a tiszteletemet. Most a kvantum definícióját fogom megosztani, hiszen az nem más, mint a zene. Nagyon furcsa, nemde? Hogy egyszerre csak egy előadásnak van helye a színpadon. De most képzeljétek el, hogy legalább 13 előadás zajlik egyszerre, úgy hogy minden előadó egyszerre beszél. Akkor nem volnátok képesek követni, csak egyet közülük. A többi csak káosznak tűnne.

Nincsen korlátozva az, hogy hány zenész képes egyszerre játszani. Mindannyiuknak lehetnek különböző hangszereik, különböző hangon énekelhetnek és mégis kiadhatnak egységesen egy dallamot. Ez az üzenet igen mélyenszántó, akár még meg is ríkathat benneteket. Hogyha a festő fest, az akár hónapokat is igénybe vehet. Egymásra festi a festék egyes rétegeit, aztán elkészül a festmény. Aztán a galériában, egy másodperc alatt leplezik le és a szem egy pillanat alatt felfogja az egészet. Annak a sok-sok hónapnak a munkája, egyetlen pillanatban látszik.

Sokan vannak, akik azt mondják, hogy látják a festményt és közben látják azokat a dimenziókat is, amelyeket az időben igénybevett az elkészítése. Tehát a Földön létrejövő művészet is kvantum természetű. Ezért van az, hogy a közvetítés létrejöhet szobrászat, festészet, zene és más művészetek formájában is. Sokszor a gyógyulás kommunikációját hordozhatja, a szeretetet. Most már ti is tudjátok.

Rengeteg dolog van a bolygón, ami túlhalad azon, amit 3D-snak láttok. Amikor ebbe belép az ember és a teremtés folyamata, akkor bezárul egy kör. Sokszor a bolygó legkreatívabb emberei, saját maguk reinkarnációi. Ami azt jelenti, hogy a legnagyobb valaha élt mesterek, a legnagyobb zenészek és festők, ismét önmaguk, csak más néven. Így folytatják más néven a munkájukat. Sokszor így működik az Akasha.

Ebben a szobában is jelen vannak az előző nemzedékek, a kvantum más megnyilvánulásai. A korok bölcsessége itt ül. Ez egy kvantum esemény, hiszen az idő nem számít. A bölcsesség ugyanúgy ott van. Ott hever az Akasha mélyén, készen áll arra, hogy dolgozzunk vele. Ez a ti feladatotok. Ez ennek a pillanatnak az üzenete. Egyszerű, könnyű, gyönyörű.

Vannak többdimenziós energiáitok, amelyekkel mindennap dolgozhatnátok, de nem is vagytok vele tisztában. Egy anya szeretet a gyermeke iránt, az egyik ember szeretete a másik ember iránt és Isten szeretete. Megmagyarázhatatlan. Sokkal nagyobb, mint amilyennek tűnik. Többdimenziós, telítve a teremtés energiájával. Élvezzétek ki azt az egységet, amelynek most a részesei vagytok.

És ez így van!

Kryon


Átíró - Konrád Bálint
Fordító - Verrasztó Annamária
Lektor - Konrád Bálint