Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Az emberi szűrők

Az emberi szűrők
Totowa, New Jersey - 2015. június 27.

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_totowa-15.html )


Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak és olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amely 2015. Június 27-én, Totowa-ban lett átadva.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Oly sok mondanivalóm lenne, amit nem tudok kifejezni. Az ok, amiért nem tudom elmondani az, hogy nincsenek rá szavak - nincs szó arra, ami megfelelőképpen kifejezné azt, hogy mit is érzünk irántatok. Csoportról-csoportra - mint a tiétek is - olyan dolgokról beszéltünk, amik annyira fontosak nekünk és nektek is: a köztünk lévő összeolvadásról, ahogyan irántatok érzünk, és hogy ünneplünk benneteket. Kedveseim, bennetek legbelül túlnyomórészt önmagunkat látjuk. Isten bennetek él. Minden máshonnan érkező üzenet ellenére - bárki is közvetítse, olvassa ki, stb. - ha nem mondják el nektek azt, hogy Isten bennetek van, akkor menjetek másfelé. A bolygó teremtéstörténete azt mondja, hogy Isten bennetek van. Minden mester, aki a Földön járt azt mondja, hogy Isten bennetek van. Ez a mai nap témája, és amit ezen a ponton tenni próbáltok, az a kapcsolódás. Talán ez az oka annak, hogy egy közvetítésre jöttök ahelyett, hogy másfajta találkozóra mennétek. Meghallgatni a Szellemtől érkező értékeket, azokat a dolgokat, amikkel összefüggésben vagytok, ami maga a szeretet.

Az emberi szűrő

A társam ilyenkor félreáll, amire mi azokat a szavakat használjuk, hogy "félreteszi a szűrőit". Erről szeretnék ma este beszélni kedveseim, mert ha van bármi, ami köztetek és közém áll abban, hogy egyesüljünk és meglássátok a Szellem fényét a szívetekben, akkor azok a szűrőitek. Arról szeretnék beszélni, hogy mik ezek, miért azok amik és, hogy a társam miért volt képes lecsökkenteni őket. Egyetlen okból tesszük ezt. Ellenállhatatlan vágy van bennünk a veletek való kapcsolódásra. Mit gondoltok Istenről? Mit mondtak nektek róla? Azt mondták nektek, hogy egyfajta ítélkező szülő talán? Olyan, aki talán a gonoszságot adagolná, háborgatna, bántana benneteket, vagy szenvedést okozna nektek? Látjátok-e az emberséget ebben? Értitek-e azt, hogy ez egyszerűen a szülőség, a rossz szülőség másolata? Ez nem Isten, ez csupán a legjobb, amit kisilabizáltok Istenről a szűrőitekkel. A szűrő, amivel rendelkeztek emberi és minden dologra alkalmazzátok is, ami nem mi vagyunk. A Teremtő hasonlatosságára felépített Teremtő Forrásból érkeztetek és ez a hasonlat a szeretet metaforája. Minden egyes emberi lénynek képessége van a szeretetre, minden embernek. Még azoknak is, akikre azt mondanátok, hogy az lehetetlen. Tekintsetek rá arra, hogy kik is ők, nézzétek meg, hogy talán mit csináltak - azt mondom nektek, hogy így nézve mindannyiótok egyenlőnek lett megteremtve. Választásotok van abban, hogy követitek-e az Istenhez vezető magasabb utat vagy sem. Ez a dualitás, ami mindegyikőtökben benne él. Hogy elmenjetek egy sötét helyre, hogy sötét dolgokról beszéljetek, vagy hogy meglássátok a Teremtőt magatokban. A fény mindig is ilyen módon létezett és az emberek elkezdenek megváltozni.

A szűrőitekről szeretnék beszélni. Ha azzal kapcsolatos nehézségekkel küszködve ültök itt, hogy elhiggyétek-e, ez igaz-e vagy sem, akkor ez most meg fogja magyarázni, hogy miért. Ha hisztek abban, hogy ez igaz, de más általam elmondott dolgokban kételkedtek, akkor el fogom magyarázni, hogy miért. Nincs ítélkezés azzal kapcsolatban, ha ezzel így vagy, kedves emberi lény. Csupán ámulunk azon, hogy ilyen messzire jutottatok azzal, amitek van. Az, amit szűrőknek hívok, az élettapasztalatotok. Öt részre, területre vagy kategóriára fogom bontani, mindenekfelett azért, mert ezek fogalmak. Nem hasztalanul használok számokat rájuk, mivel ez mind metaforája valami más dolognak. Nézzétek meg az 5-öst a számmisztikában és még a legegyszerűbb numerológiában is meg fogjátok látni, hogy miért választottam épp 5-öt. Okok állnak az okok mögött, és ahogy beszélünk hozzátok, azt szeretném, ha tudnátok és megértenétek, hogy ez a Teremtő Forrásból érkezik. A szeretet forrásából, egy éppen most felétek nyúló kézzel, azt mondván, hogy olyan nagyon szeretünk benneteket. Beszélgethetünk és átbeszélhetünk oly sok mindent, amit veletek kapcsolatban annyira értünk.

Első szűrő - felnövés

Az első szűrő az, amit a felnövésnek fogunk elnevezni. Ez a társadalmi szűrőtök. Ahogy a társadalmatokban felnőttök, mindent megtanultok róla. Az emberré válás és a felnövés folyamatában leckéket szereztek azzal kapcsolatban, hogy miben higgyetek és miben ne, hogyan éljetek túl, mások hogyan nem élték túl, mivel legyetek óvatosak, mire vigyázzatok. Megtanultátok, hogy mi tesz boldoggá illetve szomorúvá benneteket. Kifejlesztettétek azt, amit társadalmi személyiségnek neveztetek el. Tanultatok más emberi lényekről. Annak függvényében, hogy mik voltatok, hol születtetek és mik voltak a szüleitek, jöttök és váltok azzá, aki vagy bízik, vagy nem, olyanná, aki mindent megkérdőjelez, vagy pedig semmit sem. Mindezek szűrők. Most hadd írjuk le azt, amit egy szűrő meghatározásának hívunk. Ha valami tisztára tekintetek rá - talán a fehér fényre - és ezen legtisztább fény elé, amit csak el tudtok képzelni, bármit is elé tennétek, akkor az lecsökkentené, megváltoztatná, módosítaná, vagy megszínezné azt, így az egy "szűrő" lenne. A felnövés egy olyan szűrő, ami egy bizonyos módon formál titeket emberi lénnyé. Ez a sajátságos bizonyos mód az, amivel egész életetekben foglalkoztok. Namármost, a legtöbben közületek teljesen kényelmesnek érzik ezt. Ezek vagytok ti, ez az emberi természetetek. Ez egyúttal egy 3D-s dolog is. Számotokra most ezen a bolygón, a felnövés teljesen és totálisan 3D-s és túlélő módban lévő dolog. Mégis itt ültök és egy fénnyel telített többdimenziós üzenetet hallgattok. Hogy vannak a szűrőitek? Mivel ez a szűrő, amivel felnőttetek, nem szükségszerűen azt súgja nektek, hogy ez helyénvaló, hihető, vagy valós. Közületek néhányaknak foglalkoznia kellett ezzel, megváltoztatni, módosítani, mégis megmaradtatok önmagatoknak. Ez az egyik legnagyobb szűrő, amivel egy emberi lény rendelkezik - a leginkább megérthető szűrő. Kedveseim, találkoztatok valaha olyannal, aki egy a tietekétől olyannyira más, idegen földről származott, hogy a szűrője is más volt? Így, amit evés közben tettek, az is más volt. Az elegáns etikettel kapcsolatos szemléletmódjuk különbözött a tiétekétől. Olyan dolgokat csinálhattok, amikkel megbántanátok őket. Meg lennének döbbenve, miközben számotokra ez normális dolog. Meg kell lássátok azt, hogy a szűrőik különböznek a tieitektől, így láthattok minden egyes olyan szűrőt, amivel rendelkeztek, amit társadalminak, vagy felnövésinek hívnátok. Nos, van valami, ami összeköti mindezt és egy pillanaton belül beszélni is fogunk róla. Ez az egyik az 5-ből. Ez beszennyezi azt, amit láttok, amit hisztek és amit mondanak nektek, hogy higgyetek. Erős. Ha valaki meg akarja változtatni, az fenyegető. A helyén van. Egyes számú.

Második szűrő - spirituális

A kettes számú egy kissé mozgásban van. Ez a spirituális szűrő. Mit mondtak nektek Istenről? Kicsoda Isten? Hogyan juttok el Istenhez? Beszélhettek Istenhez? Micsoda Isten? Hisztek Istenben? Lehetséges az, hogy a Világegyetem Teremtője ismeri a neveteket? Közületek néhányaknak azt mondták, hogy a Világegyetem Teremtője az, aki megbüntet benneteket, ha az életetek folyamán nem találtok meg valami meghatározatlan dolgot. Mindenki egyenlő mértékben, örökre elnyeri büntetését. Ez az Istenetek? Nos, ez megváltozik és a szűrő elmozdul, ahogy közületek néhányan aztán vagy elfogadjátok, vagy megtagadjátok azt, amit mások által tanultatok. Ez néha tulajdonképpen az első szűrő egy része, mivel ez a felnövés része is. Aztán a szüleitek elvisznek benneteket a templomba, vagy egy spirituális eseményre és elfogadjátok ezt magatokénak, hiszen az a szüleiteké is. Ha a felnőtteknek tetszik, akkor ez biztos rendben van egészen addig, ameddig valami jobbat, vagy logikusabbat nem találtok. A spirituális szűrők, a hit tekintetében néha egyedülállóak. Mi a helyzet a tiétekkel? Az a spirituális szűrő, amivel rendelkeztek, telítve van a múltatokkal, azzal, amit tettetek, láttatok és megvalósítottatok, valamint a változásokkal, amit véghezvittetek, amelyek megengedik számotokra, hogy itt üljetek. Mindazonáltal mégis van egy szűrőtök. Mi olyat tanultatok a metafizikában, ami helyes és helytelen? Kedveseim, az emberi elme kiváló a dolgok rekeszekre osztásában, és ezt Istennel kapcsolatban a saját módotokon tettétek meg. Fel kell állítsatok egy határt a hitetekkel kapcsolatban - mondjátok. Néhányan közületek még mindig ülnek és azon tűnődnek, hogy vajon az átvitel, amit most adok át a számotokra - hogy ezt a szót használjam - egy embertől származik, vagy a fátyol másik oldaláról? Ha a fátyol másik oldaláról érkezik, akkor teljesen pontos-e, vagy általa (Lee Carroll) van-e megszűrve? Ez az, amikor a szűrőitek megítélnek egy szűrőt. A spirituális szűrőtök nem a felnövés, hanem az élet miatt fontos a számotokra, mivel az, hogy hogyan látjátok a Teremtőt, állítja be annak a természetét, hogy hogyan is zajlik az életetek és mit is fogtok csinálni. Féltek? Örömteljesek vagytok? Hisztek abban, hogy az élet vége más életet teremt meg, vagy inkább abban, hogy büntetést és ítéletet hoz létre? Ez sokak számára egy erős szűrő, néhányaknak pedig nem az, ami mégis egy szűrő. Ha nem hisztek a Teremtő Forrásban, akkor a szűrőtök nem fogja azt beengedni, ha meglátjátok. Ez egy szűrő. Ez volt a kettes számú.

Ha összerakjátok a szűrőket, akkor az azt okozza, hogy kicsit nehezebben látjátok meg azt a dolgot, amit szeretnétek. Minden egyes szűrő elhalványítja azt a tiszta fényt, amit meg szeretnétek látni - mindegyik. Ha adok nektek egy olyan forgatókönyvet, amit soha nem láttatok azelőtt korábban, amivel soha nem rendelkeztetek, amikor felnőttetek és, amely kívül áll a spiritualitásotok dobozán, akkor mit fog tenni a két szűrőtök? A helyükön lesznek, erőteljesen a helyükön - mindkét kezetekkel tartani fogjátok őket, így nem fog meglepetést okozni a számotokra. Ez az emberi természet, védelmezi a szűrőtöket. Ez része annak, aminek gondoljátok - az elméteknek - és egy pillanaton belül el is fogom mondani, hogy miért.

Harmadik szűrő - nemek

A következő szűrő - hiszitek vagy sem - nagyon fontos és ez pedig a nemetek. Mindannyiótok egy bizonyos módon cselekszik, bizonyos módon viselkedik egy adott társaságban, attól függően, hogy kik is vagytok és mi a nemetek. A nemetek mintája az, amit édesanyátok mondott nektek arról, hogy milyennek kellene egy nőnek lennie? Vagy tiszteltétek ezt, vagy nem. Vagy így tettetek, vagy pedig lázadtatok és nem csináltátok, de ennek hatása volt rátok. Amilyen neműek vagytok - ha nők -, akkor nőiesek vagytok, vagy nem bíztok meg ezen szűrő álláspontjában, de nagyon is tudatában vagytok és egy bizonyos módon nőként viselkedtek. A férfiaknál ugyanez a helyzet. Uram, mit mondott el neked az édesapád arról, hogy mit tesz egy igazi férfi? Lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy egy igazi férfi olyan, aki soha nem fog meghátrálni egy vitában, vagy hogy egy igazi férfi olyan, aki mindenkivel könyörületes. Két különböző fajta utasítás, két különböző szűrő, amely azt mondja el nektek, hogy férfiként kik is vagytok. A nemi szűrő erős. A másik nemmel kapcsolatban meghatároz benneteket. Bajtársiassággal rendelkeztek az azonos neműekkel, mert nektek is hasonló dolgot mondtak, és ellazulhattatok ebben. Talán kényelmetlenül érzitek magatokat, ha más neműek vesznek körül benneteket. Ha így van, akkor a szűrőtök túlerőltetett. Próbálja összerakni a képet, mert ti nem olyan neműek vagytok. Ez egy erős szűrő. Azt kérdezhetnétek, hogy ez mire világít rá? Mi köze van a nemeteknek azon tiszta, fehér fényre való rátekintéshez, ami lehet, hogy maga a Teremtő Forrás? Hogyan is magyaráznátok ezt aztán meg másképpen, férfiként vagy nőként? Megteszitek-e egyáltalán? A válasz az, hogy óh igen, valóban megteszitek! A férfi nemi szűrő kevésbé lesz fogékony a gyengéd dolgokra a női nemi szűrőhöz képest. Minden dolog Teremtő Forrása a leggyengédebb, leginkább jóindulatú és könnyű szeretet. Könnyű alatt értsétek, hogy egyszerűen csak árad, nem kell megragadjátok, nem kell kérjétek, nem kell sürgessétek, belétek áramlik, ha hagyjátok. Néha a férfi nemi szűrő nemet fog mondani. Mielőtt érdekelne valami, annak különböznie kell. A férfi, akire néztek (Lee Carroll), kemény dió volt, mivel a férfi szűrője azt mondatta vele, hogy nem sírja el magát a szavaim hallatán. Őt nem fogja senki megríkatni. Megmutattuk a számára, hogy mennyire más volt. Aztán megmutattuk neki, hogy a sírás lehet az igazság megtalálása felett érzett öröm is, amikor felismeri azt, hogy minden, amit az apja mondott neki arról, hogy mi történik, ha egy férfi sír, az szertefoszlott. Átrendezte a szűrőjét. Mégis a nemi szűrő volt az egyik legnehezebb nála.

Hölgyeim, nektek is megvannak a saját gondjaitok a nemi szűrőkkel kapcsolatban. Az egyik közülük - ha hiszitek, ha nem - az, hogy Isten mindig férfinak tűnik. Ez egy olyan szűrő, amit meg kell kerüljetek. Hogyan érzitek magatokat, amikor egy olyan szervezett vallási rendszerbe kerültök, ahol mindenki férfi és a legmélyebb gondolataitokat egy atyának hívott férfinak valljátok be? Ez egy szűrő. Ugyanazokat a dolgokat gyónnátok meg egy nőnek? Még jobbat mondok, mi van akkor, ha egyáltalán nincs közvetítő, és egyszerűen csak közvetlenül a Szellemhez beszéltek? A szűrő akkor van használatban, amikor egy emberhez beszéltek Istenről, viszont akkor nincs, amikor Istenhez beszéltek Istenről. Ez egy szűrő. Ez volt a hármas számú.

Negyedik szűrő - logika

Nehéz azt tudni, hogy melyik a leginkább mélyenszántó közülük, mindez függ attól, hogy kik is vagytok, hogyan nevelkedtetek fel és milyen az életre való hajlandóságotok. Itt van egy, amivel vagy rendelkeztek vagy sem, de közületek mindannyiótoknak van egy ilyen jellemzője (némelyeknek erős, másoknak gyenge). Ezt logikai szűrőnek nevezik. Ennek közületek azok számára is értelme kell, hogy legyen, akik nem tekintik magukat sem tudományosnak, sem logikusnak. Értelme kell, hogy legyen számotokra, hogy részt vegyetek benne. Minden túlélésre alapozott döntésben van logika és néhány más szűrőre alapozott döntésben is van logika. A logikai szűrő felettük áll, mindegyik alatta lévőt nyomja a súlyával, és a jelenkori logika alapján dönti el, hogy valami valós-e vagy sem. A logikai szűrőtök korlátozott. Csak olyan logikával ítélhetitek meg a logikát, amit a múltban logikusnak véltetek. Ha sohasem láttatok valamit, akkor nem tudjátok megítélni azt, hogy vajon logikus-e vagy sem - mivel nincs meg a tapasztalat, amit hozzá lehet adni a számításokhoz, de ez mégis egy szűrő. Ez a logikának egy küzdelmes szűrője lehet, de mégis csak ott van. A logikai szűrő azt akarja, hogy a józanész mérlegelje azt, mi is mutatkozik meg előttetek. Ha valaki megpróbál eladni nektek valamit - például a Brooklyn hidat -, akkor a logikai szűrőtök az arcába fog nevetni, hiszen okosabbak vagytok ennél. Hiszen nincs a birtokukban, és különben sem engedhetitek meg magatoknak anyagilag. Ez a logikai szűrőtök. Könnyedén elhessegetitek, és aztán mentek a magatok útjára. Egy ember ül a széken és közvetít - mit tesz a logikai szűrőtök? Sokan teljesen ki fogják vetni, automatikusan, mintha a Brookyn hidat ajánlottam volna fel. Ez nem lehetséges, ez nincs a véghezvihetőség tartományában. Ez egy nagy, a túlélési ösztönötökre alapuló szűrő. Mit csináltok a logikai szűrőtökkel, amikor közvetítek? Ez az összes többi felett áll. Ez a négyes számú. Milyen sötétté válik a fény, ha minden szűrő fent van? Nos, négy van egymásra halmozva, és ezek mind módosítják egymást, és még nem is végeztem.

Ötödik szűrő - hivatás

Az ötös számú. Nem mindannyian rendelkeztek vele, de sokatok igen. A szakemberek mindannyian, mert ezt hívják a hivatás szűrőjének. Mit tanultatok? Mit tanultatok a fizika, kémia, matematika, történelem, antropológia és a biológia valóságáról? Orvos vagy talán? Egyike vagy azoknak, aki belemerült a jogszerűségbe, tudja hogyan működik a világ és annak szabályai? Mi az a szakma, ami olyan szűrővé válhat, ami útjába áll annak, hogy meglássátok a Teremtő fényét? Mivel mindent, amit megtanultatok, félre kell tenni ahhoz, hogy ez valós legyen. A hivatás szűrő nagyon-nagyon jól működik együtt az elsővel, amit felnövésnek hívnak. Ennek az az oka, hogy nem akartok ostobák lenni. Az ostobák nem élik túl. Az ostobákat levadásszák és félredobják. Ti nem akartok ostobák lenni. A felnövés, mint első szűrő és a társadalmi viselkedés belép a szakszerűség utolsó szűrőjének a játékába, mert ha egy bizonyos módon tanultatok meg dolgokat, és ha egy pillanatra mégis belegondoltok abba, hogy ez mind valós, akkor bevillan a számotokra, hogy mit fognak az emberek gondolni rólatok abban a szűrőben, ami a felnövés. Ott van. Bonyolult dolog. Ha fizikus vagy és azt mondom neked, hogy:"Tévedsz, a Világegyetem törvényei, amikkel rendelkeztek, nem teljesek." Van valami bennetek - még akkor is, ha most ezen a találkozón ültök -, ami megrándul bennetek, mert pont most mondtuk el, hogy tévedtek. Egész életeteket azzal töltöttétek el, hogy a legjobb tudásotok szerint jöjjetek rá mindenre. Nincs szívünk elmondani nektek, hogy mennyire tévedtek, hogy csak a felfedezések mutatják azt meg, és ez így rendben van. Lehet olyan felfedezés, ami mindent az asztalra helyez, amit csak megtanultatok, ezáltal újrakezdtek mindent és ezt ünnepelitek is, különösen, ha ti is a felfedező csapatban vagytok. Ez egy olyan szűrő, amit ti magatok automatikusan újraírhattok. Viszont, amikor rajtam áll ezt újraírni, az már más helyzet. Ez egy szűrő. Most már öttel rendelkeztek.

Képzeljétek csak el, hogy olyan fizikával tekintetek a Teremtő Forrás ragyogó fényére, amiről nem tudtok semmit, és olyan spiritualitással, amit nem tudtok mélységében, tisztességében és finomságában megérteni, és aminek a lelketek iránti szeretetét még csak nem is tudjátok elképzelni. Helyezzétek mind az öt szűrőt magatok elé! Még azon csodálkoztok, hogy van-e egyáltalán bármi fény? Megértettem veletek azt a nehézséget, amivel az emberi lény rendelkezik, ha semmit sem csinál?

Miért ilyen erősek a szűrők?

Most elmondom nektek, hogy miért is ilyen fontosak. Minden egyes szűrőt, amivel csak rendelkeztek - a felnövéstől kezdve egészen addig, hogy szakemberré váljatok és tudományt, vagy bármi mást tanuljatok -, olyan emberi lénytől kaptatok, akiben megbíztok. Ez néha a szülő, az anya, vagy egy nővéretek, aki az életre tanít benneteket. Ők a mentoraitok, az öntőmintáitok, a mintaképeitek, és szeretitek őket. Ha az utatok során valaki azt mondja nektek, hogy a dolgok máshogy állnak, mint ahogy azt nektek tanították, akkor az egy sértés a szeretteitek számára, aki valószínűleg már nincs az élők sorában. Értitek-e a változás érzelmét? A szűrőitek a szeretet és azon körülöttetek lévők csodálata által szilárdultak meg, akik tanítottak benneteket és a legjobbat adták nektek, amit csak tudtak. Micsoda egy ellentmondás, hogy a szűrőt, amit a körülöttetek lévőktől kaptatok és a szeretetük által szilárdult meg, félre kell, hogy tegyétek Isten szeretetéért. Ha csupán annyit tudnátok, hogy mind össze van kötve, hogy egy rendszer egyesül annak érdekében, hogy a szűrők el legyenek távolítva az útból, akkor pontosan így láthatjátok meg a fényt tökéletesnek és ezek mindannyian együttműködnek. Ti megtennétek ezt? Közületek néhányan már teszitek. Kívánom, hogy a hallgatóság megértse ezt, miközben átadjuk a számotokra.

A társamnak szigorú szűrői voltak. Mérnökként egy bizonyos módon tanulta meg a dolgokat - szakmailag. Felnőttként pedig, miután egy szervezett vallásban nőtt fel, elsajátította a spiritualitás nagy szűrőjét. A falakat, amik egy szerető forrástól származtak, és ezért úgy gondolta, ez helyes, el kellett távolítani. Mit kezdenétek egy ilyen szűrővel? Hogyan állítanátok félre, akár csak egy pillanatra is? Mit tennétek? El akarom mondani nektek, hogy a társam mit is fedezett fel, és szeretném, ha jól figyelnétek. Közületek néhányan meg fogják ezt érteni és be fogják fogadni, páran pedig nem. Nem számít, hogy mit is tanultál kedvesem, ez igazán nem számít. Az emberek közül, akik ezt tanították neked - legyenek ezek a szüleid, a barátaid, a tanáraid, vagy a szeretteid - sokan már eltávoztak. Azt szeretném, ha tudnátok, hogy ők mit is tesznek. Itt vannak ebben a teremben, rátok néznek és azt mondják nektek, hogy több van itt annál, mint amit ők tudtak. Több van annál, mint amit valaha is tudtak. A legjavukat adták, de figyeljetek, mert új szűrőket szeretnének átadni nektek. Az az igazság, ahogyan az a fátyol másik oldaláról megérkezik, azoktól származik, akik távoztak és átadták nektek azt, amivel most rendelkeztek. Az energiák egyesülése, amely átlátszóvá fogja tenni a szűrőt - még ha csak egy pillanatra is -, és így megláthatjátok a fényt és megérthetitek, az a szeretet. Amikor a társam először ült le a székre, nem mondtunk semmit. Nem hallott hangokat, nem volt közvetítés. Elrohant volna a másik irányba. Szeretetet adtunk neki és sírt. Ez volt a nagy kiegyenlítő. A szereteten keresztül a logika első szűrője teljesen el lett bocsátva. Minden, amit tanult, az nem volt lehetséges olyan módon, hogy leül egy székre és elfogadja azt, amit megtudhatott a fátyol másik oldalával való kapcsolódás által. Ez ellentétes volt mindennel, amit a saját vallási dobozában tanítottak neki. Viszont azonnal elhalványult, amikor átöleltük, és ő elsírta magát, és jó érzés volt. Még akkor is, ha meglepődött, megdöbbent és még mérges is volt valami olyasmi miatt, hogy elveszítette az irányítást. Volt egy másik szűrője is, amit irányításnak hívnak - ez az övé, nem a tiétek. Majd újra megtette. Ismét leült a székre, újra meg újra meg újra. Most is leült, és ugyanazt a szeretet érzi, mint amit akkor. Most épp nincs veletek, valahol máshol figyel. Egy olyan helyen van, amit olyan csodásnak írtunk le korábban. Ki van pányvázva, így nem tud kimenni a fényre. Ez adhat egy kis ötletet arról, hogy hol is van. Ez az, amit akkor mutattunk meg neki arról, hogy ki is ő, illetve a benne rejlő Isten fényét, amikor leült a székre. Hirtelen az összes szűrő átlátszóvá vált és nem számított, hogy mit is tanult korábban. Meglátta a nagyobb képet.

Az emberi lények kell, hogy rendelkezzenek egy olyan időkerettel, ahol meggyógyíthatják a szűrőket, átlátszóvá tehetik, újrarendezhetik és kitartó ismétlésekkel újraírhatják őket - talán úgy, ahogy ő tette a székben. Fáradtságos dolog fogni a szűrőt, amit felnövésnek hívnak és azonnal megváltoztatni, hogy minden olyat újraírjon, amit valaha ismertetek. Ez nem így működik, hanem fokozatosan. A szobában lévők és a hallgatók is mindannyian rendelkeznek a saját szűrő-készletükkel, és ezek fokozatosan újra lesznek írva, ha azt választjátok. A szűrők interaktívak - az egyik hatással van a másikra. Amilyen hamar képesek vagytok újraírni az egyiket - például a logikait, vagy a spirituálisat -, annál jobban megértitek a többit. Nos, ez megváltozhat, és ha változik, lehet, hogy talán nem is volt teljesen helyes.

A szeretet szűrő

Beszélni szeretnék nektek a nagy szűrőről, arról, amit a számotokra tartogatunk - a szeretet szűrőről. Ez a könyörület egy benyomását kezdi el átadni nektek, amikor elkezditek megérteni, hogy azok, akik tanítottak benneteket, az átadott tudást a legjobb képességük szerint adták át nektek. Ha valami többet is tudtok annál, mint amit ők, akkor az nem azt jelenti, hogy ők tévedtek. Sőt, ünneplik annak a tényét, hogy több mindenre jöttetek rá, mint ők. Akár egy iskolai tanárról van szó, aki tudományokra tanított, akár egy templomi lelkészről, aki megmutatta Isten szeretetét nektek, akár a szüleitekről, akik elmondták nektek a dolgok működését és ti másképp tanultátok meg. A szeretet átfogó szűrője könyörületet ad nektek. Nem érzitek azt, hogy megbántjátok őket azzal, ha továbbléptek. Ezt hívják bölcsességnek. A szűrők lassacskán önmaguktól fognak megtisztulni. Néha jobban kitisztulnak, mint máskor. Amikor meditáltok, vagy amikor talán itt vagytok egy csoportban, ahol mások veletek együtt dolgoznak és én is itt vagyok ilyen állapotban, akkor a szűrő kinyílik és egy olyan "aha" élményetek lesz, amit lehet, hogy egy ideig nem fogtok otthon megtapasztalni. Minél többet dolgoztok ezekkel, annál jobban vonatkoztatjátok az Isteni józan észt rájuk. Minél jobban kéritek a tisztánlátást, annál tisztábbá, világosabbá válnak. Aztán amikor megszabadultok tőlük, még mindig ott van a személyiségetek, de ez nem ugyanaz, mint amivel felnőttetek. Ez az a személyiség, amit most, bölcsen választotok meg. Az a nem, amivel rendelkeztek - férfi vagy nő - nem az, amit mondtak nektek, hogy milyennek kellene lennie, hanem az általatok választott életet ölti magára, azt ami szerint az a nő vagy férfi él és cselekszik, aki szereti önmagát. Ez nem az, amit a szüleitek vagy az etikett tanított nektek, hanem az, amit ti tanítotok magatoknak azáltal, hogy kapcsolódtok a szeretet forrásához. Egy olyan szűrőt teremtetek meg, ami új a bolygón. A könyörületes embert, az új embert. Ez az, akik vagytok. A spirituális szűrő az, amit nyitogattok, felismertek és önmagatok teremtetek meg, nem pedig az, amit mások mondtak nektek. Mindent el fogtok dobni, amit valaha valaki is mondott nektek, majd az aktuális spirituális érzéseitek és események, illetve a bolygón lévő azon új energia alapján, ami korábban sohasem volt jelen, mikor elindultatok, megteremtitek a sajátotokat. Szakember, nem számít, hogy mit tanultál, a bölcsességed azt mondja neked, hogy nem tudod, mit is nem tudsz. Jobb módja is van annak, ahogy a dolgokat csináljátok annál, mint, ahogyan azt az összes tudományban megtanultátok. Még a jogban is jobb módok vannak annál, mint amiket ismertek - amelyek érkeznek -, amiknek személyesen is több értelmük lesz a számotokra, az ország és a Föld számára. Rendszerek érkeznek. Egy nap a homlokotokra csaptok és azt mondjátok: "Miért is nem gondolkoztunk már így korábban?" Mivel nem tudjátok, hogy mit is nem tudtok. Az intelligencia szűrője elkezd továbbhaladni a bölcsességgel és minden olyan dolog irányába, amely el fogja fogadni, nem pedig elhalványítani a fényt.

Kedveseim, ma este metaforákat használtunk - túl sokat is. Adtunk nektek dolgokat, amiket át kell gondolnotok. Felteszem a kérdést, hogy hogyan is álltok a szűrőkkel kapcsolatban? Mi az, amit nem tudtok elengedni közülük és miért? Miért kapaszkodtok bizonyos dolgokba, amikor talán azok, akik ezeket átadták nektek, ezoterikus módon itt vannak, rátok néznek és azt mondják: "Figyelj, ez a dolog rendben van így." Isten szeretete itt van. Az egyetlen dolog, ami számít, az a Szellemmel való kapcsolatotok. Ez fogja megadni a számotokra azt a tisztánlátást, amit szeretnétek. Hosszabb, békés életet fog adni nektek, egy önkiegyensúlyozó fellépést. A rejtvények megoldást nyernek.

Kryon vagyok, az emberiség szerelmese és most már tudjátok, hogy miért. Minden dologban fenséges.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Kocsondi Andrea, Barczi Bernadett