Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Kvantum mintázat

Kvantum mintázat
San Antonio, Texas - 2016. január 23.

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2016/k_channel16_sanantonio-16.html )


Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak és olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami San Antonio-ban, Texas-ban lett átadva.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez annak az ideje, amikor a társam félreáll. Újra elmondjuk ezt nektek, így tudjátok, hogy ő nem része az üzenet tudatosságának. A közvetítés rejtélyesnek és furcsának tűnhet a számotokra, mert az emberi lény értelmét, műveltségét, hangját, érettségét és bölcsességét használja fel, de az üzenet mégis valahonnan máshonnan érkezik. A társam ezt az intuitív gondolatcsoportok egyenletes áramlásának nevezi. A társam itt van ugyan, de még sincs. Amikor azt mondom, hogy: "Félreáll", akkor szó szerint megnyitja ezt az edényt (a testét) és a tobozmirigyén illetve a Felsőbb-Énjén keresztül érkeznek meg az általatok hallható üzenetek. Elmondtam nektek, így tudni fogjátok, hogy nem ő beszél.

Körülöttetek mindenhol energia és láthatatlan dolgok vannak. Ezen a reggelen a "Kryon kíséretről" beszéltünk, és az még mindig itt van. Nem megszámlálható, mivel ez tiszta energia. Olyan sok minden, amit magatok körül láttok, érzékeltek és éreztek, az energia. Az energia nagyon-nagyon sok formában érkezik, és egyáltalán nem is mindegyik van energiaként dokumentálva. Hogy higgyetek ebben az energiáról szóló üzenetben, az embereknek gyakran szükséges azt számszerűsíteni és minősíteni. Meg akarjátok mérni a rezgési tulajdonságait, de néha ez nem lehetséges. Az ok, amiért nem tudjátok ezt megtenni az, hogy még nem tart ott a tudományotok. Ez nem a tudomány kritizálása, hanem annak az egyszerű ténye, hogy van még mit tanulni. A hang fülek nélkül is szól, amik meghallanák, és a fény is jelen van a szemek nélkül, amik meglátnák.

A tudomány elfogultsága

Van egy Kryonnak szóló kérdés, amit korábban már feltettek: "Az ezoterikus világ valami olyan, amit a tudományon keresztül egy nap jobban meg fogunk ismerni?" A válasz: igen. Jelenleg, mivel a Föld még nem ébredt öntudatára, számos dolog létezik elkülönülve és linearizálva, amelyek sokkal érthetőbbek lennének, ha nem így lenne. Beszéltünk erről korábban - a bolygón lévő legmagasabb szintű oktatási egyetemek és főiskolák az összes tanulmányt kategóriákba különítették el. Ezt a szakosodás és a hatékonyság miatt teszik, ám ennek ára van.

A fizikát, kémiát, biológiát és orvostudományt mind úgy közelítik meg, mintha független tudományok lennének. Természetesen kapcsolódnak egymáshoz, de nincs olyan hely az oktatási területeken, ahol lenne "integráció építés", vagyis ahol mindezt egységbe rendeznék. Lesznek páran, akik azt fogják mondani: "Nos, természetesen ezt így kell tegyük, mivel mindegyiknek saját tananyagra van szüksége. Egyszerűen nincs mód arra, hogy összerakjuk őket, mivel egymástól függetlenül kell tanulni azokat. Egyszerűen túl sok a tanulnivaló külön-külön mindegyikről." Hadd mondjak neked valamit, kedves ember: valóban létezik mód arra, hogy ezek a dolgok össze legyenek rakva. Még nem gondoltátok ki és nem vettétek fontolóra ennek a kirakósnak az "integrációs" fázisát. Ha ismernétek a mélységét annak, ahogy minden mindennel kapcsolatban van, akkor azonnal megértenétek, hogy változásra van szükség. Lehetnek "integrációs lépéseitek", vagy áttekintéseitek, de még ezek is hiányoznak.

Az egyik dolog vezet el a másikig, és felfedezések történnek. De mivel a tudomány egyetlen területének az elkülönült tulajdonságát tanulmányozzátok, a felfedezések gyakran csak azt az egy tudományt erősítik. A kémia még több kémiához vezet, és így tovább... és csak kémikusok bevonásával. Olyan tényleges talányok vannak az egyes független tudományokban, amelyek csak a többiek integrációjával oldhatók meg. De ezek elég gyakran megmaradnak talánynak, mivel senki nem "néz körül" más tudományos területeken. Tudtátok-e, hogy csak nemrégiben alapozta meg azt az elképzelést a tudomány, hogy a bolygó mágneses mezeje szükséges az élet számára? Ezt 1993-ban már elmondtam nektek, ám az alaptudomány a mai napig képtelen ezt felmutatni, egy eszközével sem. A tudományok szétválasztásának az elfogultsága sok dolgot tart távol tőletek. Csupán csak nem akarjátok összerakni a fizikát és a biológiát.

Különböző módokon lehetne mindezt integrálni, különösen a kémiát és a fizikát. Amikor ezt megteszitek kedveseim, akkor az egy nagy felfedezéshez fog vezetni, ám ez nem történik meg addig, amíg szét vannak választva. Specialistákkal rendelkeztek egy adott területen és specialistákkal másokon. Néha találkoznak, buliznak és ennyi. Nem igazán jönnek össze és beszélik meg azt, hogy miben is specializálódtak. Hogyan tudtok "teljes" tudósok lenni, úgy hogy szétválasztjátok ezeket a dolgokat?
Több, mint 20 évet vett igénybe számotokra annak a felfedezése, hogy a DNS több, mint 90%-a adat, nem pedig kódot tartalmazó kémia. Mindezen idő alatt ezt "szemét" DNS-nek hívtátok, mivel félrediagnosztizáltátok. Nyelvészek fedezték fel. A nyelvi mintázatot látták, nem pedig a kémiait. Ezért rossz, ha összetett és ismeretlen kémiai talányokon csak kémikusok és biológusok dolgoznak. A feltevéseitek és az elfogultságotok tartotta ezt a csodálatos információt távol tőletek évtizedekig.

A tudomány eljövendő integrációja

Tehát, az első előrejelzés, amit átadunk nektek, az akadémiai lesz. Egy új tudatosság van érkezőben és ezzel egy új bölcsesség is együtt jár. Egy újfajta "tudományos józan észnek" köszönhetően, az eddig elkülönült tudományágak összehangolásának hihetetlen értéke lesz. Ez a legjobb, amit adhatok nektek, nem pedig a részletek.

Azonban, annyira magától értetődő az, hogy ennek így kell lennie, hogy el fog jönni a nap, amikor visszanéztek és azt mondjátok: "Mit is gondoltunk?" El tudtok képzelni egy olyan világot, ahol korábban az ételekhez nem keverték össze az élelmiszereket, majd hirtelen séf-specialisták találkoznak és óriási étel-felfedezéseket tesznek? Egymástól távoli hozzávalók találkoznak, és jobb ételeket hoznak létre. Micsoda egy elképzelés!

El tudjátok képzelni, hogy milyen lenne a kommunikáció, ha úgy próbálnátok megtanulni egy nyelvet, hogy be kellene számolnotok az "ige" épületének, majd a "melléknév" osztálynak és végül a "főnév" pavilonnak? Senki sem lenne képes beszélni a nyelvet, csak azt vitatnák meg, hogy mit tartalmaznak a "kirakós részei". A fizika nyelve láthatóvá válik, és el fog hozni néhány biológiáról, kémiáról és tudatosságról szóló kinyilatkoztatást.

A mai közvetítés az eljövendő tudatosságról szól, és hogy hogyan is fogja az megváltoztatni a dolgokat. Van néhány új dolog, amit el kívánunk mondani nektek, és néhány olyan, amit szeretnénk megbeszélni veletek. Szeretünk az emberiség jövőjéről és az előttetek lévő lehetőségekről beszélni.

Az előttetek álló hatalmas láthatatlan világ

Mit tudtok a láthatatlan dolgokról? Először azokat a láthatatlan dolgokat vitassuk meg, amik nem ezoterikusak. Menjünk bele abba, amik valósak a számotokra és szintén láthatatlanok! Nézzük meg, mit neveztek a láthatatlanság alapvető tényeinek. Vannak körülöttetek olyan többszörös, fizikai, mélységes és erőteljes energiák, amelyek minden egyes nap érintkeznek veletek, de amelyek teljes mértékben láthatatlanok az emberi lények számára. Azonban elfogadjátok őket, dolgoztok velük, és azt mondjátok: "Nos, ezek ugyan láthatatlanok, de így mennek ezek a dolgok. Engem ez nem zavar."

Gravitáció. A Földön mindenkire hat a gravitáció, de az láthatatlan! Sok közvetítésben beszéltünk már nektek a gravitáció fizikájáról, és elmondtuk azt is, hogy ez megváltoztatható és irányítható, valamint hogy végül tudni fogjátok azt is, hogy miért. Elmondtuk nektek, hogy ez nem feltétlenül köthető a tömeghez, ahogy azt ti a tapasztalataitokra építve gondoljátok. Valójában olyan mértékűre tudjátok behangolni, amilyenre csak akarjátok, ha egy kicsivel többet tudtok meg arról, hogy hogyan is változtassátok meg a tárgyak tömegét. Ez csupán idő és felfedezés kérdése. Ami ezt követi, az tudományosan nagyon ésszerű és nagyon logikus lesz. Az egyik dolog vezet el a másikhoz, és így tovább... végül olyan felfedezéseket tesztek majd, amelyek megengedik számotokra, hogy olyan dolgokat tegyetek meg, amik a múltban tudományosan nevetségesnek tűntek. Egy napon képesek lesztek a gravitációt meglátni és olyan műszerekkel mérni, amiket fel kell még fedezzetek. Amikor többet tudtok majd a gravitáció fizikájáról, akkor azt is tudni fogjátok, hogy miként lássátok azt teljes fényében. Ez van érkezőben.

Bárminek a tudománya valósabbá válik a számotokra, amikor meglátjátok annak a fizikai mintázatait. Apropó, amikor végül meglátjátok a gravitáció mintáit, akkor kicsit jobban meg fogjátok érteni, hogy hogyan is változtassátok meg azt. Feltárulnak a mintázatokon belüli titkok, melyeket jelen pillanatban még nem láttok. A kvantum dolgok nem olyan látható módon léteznek, ahogyan a 3D-ben ehhez hozzászoktatok. Ez olyan tudományos felfedezéseket kíván meg, amelyek érkezőben vannak, és amik az újfajta felfogás, illetve tudatosság által lesznek hasznosítva. Ez csak az egyik.*

Az érkező mintázatok

A társam folyamatosan a mágneses mezőről beszél. Tudjátok, hogy az ott van, mert az iránytűitek mutatják a csúcsát. Valami fizikai van ott, és az láthatatlan. A tudatosság ezen "kanapéja", amin ültök, ami szó szerint kötődik a bolygó életerejéhez, teljes mértékben láthatatlan - amíg el nem jön az idő, amikor nem lesz az. A szemeitek nem fogják azt látni kedveseim, de az eljövendő eszközeitek igen. Látható gravitációt képzeljünk el? Látható mágneses mezőt képzeljünk el? Hogyan fog ez kinézni? Mit fognak a műszerek mutatni, milyenek a színei és a rezgései? Mintái lesznek, vagy egyszerűen csak egy örvénylő energiatömeg?

Hadd mondjak el egy olyan titkot nektek, ami egy fizikus vagy biológus számára nem az. Mindennek, de mindennek van mintázata. A "fraktálok" mindig jelen vannak. A nagytól a kicsiig, a kicsitől a nagyig, a mintázatok alakja és minden dolog rajzolata, amit csak láttok, szó szerint arról árulkodik, hogy mi teremtette meg őket. Ez vezet aztán el benneteket a következő lépéshez. Meg fogjátok érteni, hogy a Mágneses Háló miért teszi azt, amit, továbbá, hogy az hogyan szövetkezik a biológiával és az emberi gondolkodással. Még az egészségre is képesek lesztek kissé behangolni azt! Ezek a dolgok vannak érkezőben. Ez tudományos, nem pedig ezoterikus dolog lesz, de csodálatos ezoterikus felfedezéshez fog elvezetni.

Újra és újra elmondtuk nektek, hogy el fog jönni annak az ideje, amikor ezeket a bizonyos műszereket az emberi lényekkel kapcsolatban is kipróbálják, és megtörténik egy tudományos kinyilatkoztatás. Világossá fog válni, hogy az emberi lények egyfajta "kvantumsággal" rendelkeznek maguk körül. A műszerek egyre jobb behangolásával lehetségessé válik ténylegesen meglátni és megmérni az emberi lény körül lévő mintázatokat. Kedveseim, ez pedig az ember megszenteltelt fizikája - a Merkaba.

Jobban jártok, ha hamar összerakjátok ezeket a dolgokat, mert ha ezekben a skatulyákban és rekeszekben maradtok, akkor nem fogjátok megkapni a válaszokat. Nem fogjátok megérteni az összefüggéseket és az egyesüléseket, valamint, ezek együttműködését. Tudósok, itt az ideje a szakosodás dobozán kívül gondolkodni. Ez a mostani a kerek dolgok problémáinak a lineáris megközelítése.

A jövő előrejelzései

Mindezeket az alábbi dolgokat előre jeleztem. Előre tudtam jelezni, mivel a lehetőségek már itt voltak. Ezek az azonos lehetőségek korábban más olyan társadalmakban is látszódtak, amelyek elértek oda, ahol ti vagytok, és hasonló tudománnyal rendelkeztek, mint ti. Előre tudtam jelezni, mert ez már megtörtént korábban. A teremben néhányan meg fogják érteni azt, hogy a "hógolyó már gurul" (tanítás a valóságról az előadásban). Ez elkerülhetetlen. Vannak olyan tudósok most a bolygón, akik bepillantással rendelkeznek abba, ami a jövőben el fog vezetni az előbb említett felfedezésekhez. Mindez az utatokba fog kerülni. A gondolkodásnak és a bölcsességnek logikus folyamata van. Sétáltok, mielőtt futnátok. Ezért tudom elmondani nektek ezeket az érkezőben lévő dolgokat.

Hadd mondjak nektek valamit most erről a szobáról, amiben vagytok - ne féljetek! (Kryon viccel) Tudtátok, hogy olyan láthatatlan dolgok vannak ebben a szobában, amik veszélyesek? Tudtátok, hogy ebben a szobában éppen most is olyan láthatatlan dolgok vannak, amik lesben állnak, hogy betegségeket okozzanak, ha nem vigyáztok? Tudtátok ezt? Ezek itt vannak veletek! Vegyetek egy nagy levegőt! Ne féljetek! Ne féljetek, mert ezek a baktériumok!

Nos, ha ezt 100 évvel ezelőtt mondtam volna, akkor nem hitték volna el. "Óh, ez csupán ezoterikus beszéd, és ez a dolog nem lehet valóságos." Sokan csak nevettek és nevettek az elképzelésen, de a tudományotok valóssá tette azt a számotokra. Amikor kifejlesztettétek azt a műszert, amivel nézegethetitek az élet parányi mikroszkopikus tulajdonságait, akkor egy egész új világ tárult fel. Mindaddig rejtve volt, de hirtelen a tudomány valóssá tette azt. Látjátok már, hogy hová is akarok kilyukadni? Kedveseim, az az örökségetek, hogy egy olyan helyre érjetek, ahol a tudományotok, a fizikátok és a tudásotok elkezd egyesülni egy új, bölcsebb egyesült tudatossággal. Új találmányaitok lesznek, és azok a segítség roppant nagy területeit fogják megnyitni a számotokra.

Ezek a találmányok annyi vízzel fognak szolgálni, amennyi elegendő lesz a termesztéshez és ivóvíz céljából is, csaknem bárhol a bolygón. Az óceánjaitokban lévő sót könnyedén el lehet majd távolítani olyan valós-idejű hatékony találmányokkal, amik mágnesességet használnak. Az energiához sokkalta könnyebben lehet majd hozzájutni, és az bőséget, bőséges és ingyenes meleget fog termelni. A népességnövekedés nem lesz probléma, mivel a magasabb tudatosság meg fogja teremteni annak a bölcsességét, hogy mikor, és hogy legyen-e egyáltalán gyerek (ahogyan azt a bennszülöttek is teszik évezredek óta). Egy napon vissza fogtok tekinteni, és azt mondjátok: "Bolondok voltunk. Semmit sem tudtunk semmiről. Csoda, hogy egyáltalán túléltük." Amiatt mondom el ezt nektek, ami érkezőben van. Ez vezet el engem ahhoz, hogy beszéljek az emberi tudatosságról.

Emberi tudatosság

Mit gondoltok, mi a tudatosság? "Nos Kryon, az a gondolkodás - ahogyan az emberek gondolkodnak. Azt mondhatni, hogy a tudatosság a gondolkodás paradigmájának a meghatározása." Valóban az! De kihagytátok azt a részt, ami a magas és az alacsony gondolkodás értékelése. Mi történne, ha egy olyan fizikai eszközt fejlesztenétek ki, ami valóban látja a tudatosságot? "Kryon, úgy érted, hogy látható lesz?" Természetesen, ez fizika! Mi történik, amikor frusztráltak vagytok? Lefagy a számítógépetek, vagy lemerül az akkumulátor. Ez nem egy csatlakozás a fizikai dolgokhoz? Egy jelentős felfedezés, időjárási műholdakat használva, megmutatta, hogy folyamatos összefüggés mutatkozik a mágneses mező erejének váltakozása és az emberi könyörület tömeges tudatossága között. Más szavakkal, minden uralkodó tudás ellenére, a mágneses mező reagál a nemzetközi katasztrófákra és ünneplésekre!** A tudatosság a fizikához kapcsolódik. A megfelelő eszközzel, egy napon meg fogjátok látni a mintázatokat. Ez van érkezőben.

Az emberiség érkező mintázatai

Amit tenni akarok az, hogy valami olyasmit fedek fel, amit azelőtt soha, mégpedig azt, hogy az emberi tudatosság mintázatai hogy fognak kinézni. Nos, megalapoztuk azt a feltevést, hogy a többdimenziós fizika rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy a mindeddig láthatatlan dolgok sok mintázatát felfedje. Majdnem minden kvantumenergiával kapcsolatos dolognak lesz meglátni való mintázata. Ez nem meglepő. Mit gondoltok, hogyan néznének ki a mintázatok, ha látnátok egy személy tudatosságát? Nos, ez az egyéni tudatosság, amely szemben áll a tömegtudatossággal. Ez a mintázat fizikai lesz, egyéni és egy mezővel fog rendelkezni. Végezetül, emiatt mérhető lesz és rendelkezni fog mintázattal - a "saját mintátokkal".

Azt gondoljátok, hogy ez túlságosan elrugaszkodott dolog? Az egyszerű felfedezések és kísérletek már elsajátították a tömegtudatosság megváltozásának fizikáját. Miért kételkednétek abban, hogy ez a jövőben aztán kifinomulna? Milyennek fog kinézni? Adok nektek két példát rá. A két legnagyszerűbb emberi tudatossági energiatermelők párban vannak: félelem és gyűlölet - könyörület és szeretet. Ezek mindketten a spektrum két végén vannak, és erőteljesek - rendkívül erőteljesek. Riasztókat képesek beindítani, lefagyaszthatják a számítógépeteket, meglágyíthatják a szíveteket, hatni tudnak a kémiátokra, mindezt szobányi távolságból, vagy akár a bolygó másik feléről is. Ültetek valaha dühös emberrel egy szobában? Ez kézzelfogható, érezhetitek. Amikor ez történik, akkor nem akartok ott maradni - szeretnétek elmenni. Amikor valaki mérges vagy gyűlölködik, akkor azt mondjátok: "Itt egy sötét felhő." Érzitek az energiát és annak az egyedi mintázatát. Vajon más lenne az energia, ha ez a személy egy mester lenne és szeretetet küldene? Igen! Akkor azt mondanátok: "Szeretem ezt a helyet! Itt akarok maradni és magamba akarom szívni ezt az érzést." Épp így határozzátok meg a tudatosság mintázatát!

Az univerzumban minden energiának vannak mérési és láthatási módjai. Lehetséges lesz majd látni mindennek a mintázatát. Egyszerű hullámokként indulnak majd, de jobb eszközökkel végül elegáns mintázatok válnak láthatóvá. Azok, akik a bolygó nagyszerű mestereivel ültek egy szobában, a Teremtő Forrás túláradó szeretetét és könyörületét érezték, ami eufória hullámokban érkezett. Ez az öröm ríkat meg benneteket, mert mindennel kapcsolatban vagytok. Ez az energia! Értitek, hogy mit is mondok? Meg tudjátok mérni a szeretetet? Igen! Mintázata van és "látható". Egy egész világ fog megnyílni végül. Hadd mutassam meg nektek, hogy mik is a mintázatok.

Az alacsony (tudatosságú) mintázatok

Nos, ezek előrejelzések - az érkezőben lévő lehetőségek miatt azok. A lehetőség olyan erős, hogy az már bizonyosság. Eljön egy nap, amikor ezek a mintázatok láthatók lesznek. Amikor pedig ezek az emberi tudatosság mintázatai lesznek, akkor valami nagyon érdekeset fogtok meglátni. A minták - amiket rögtön át fogok adni nektek - felbukkanásukkor lesznek érvényesítve. Ezt a közvetítést ezrek fogják hallani, így könnyű lesz hivatkozást találni rá.

Először hadd beszéljünk arról, hogy melyik a legalacsonyabb, ámde nagyon erőteljes tudatosság. Értsétek meg, hogy az alacsony tudatosság roppant erőt hordoz és ezzel a magas tudatosság is így van. Azonban, az "alacsony" vagy a "magas" nem az erejük hatékonyságának a mértéke, hanem inkább csupán a rezgésük mértékét jelenti. Ne keverjétek ezt össze a frekvenciával, mert ennek a technológiája nem lineáris. A mintázatban a "gondolat rezgése" látható, továbbá, hogy merre mehet, vagy nem mehet, és hogy miként van korlátozva vagy kiterjesztve az. Az erő, vagy az energia nagyon mélységes. Már tudtátok ezt. A gyűlölet energiája nagyon erős gonoszságot és félelmet teremt. A félelem energiája nemzeteket tud rabszolgává tenni, ha nem vagytok óvatosak. Ismeritek ennek az erejét a múltból. Tehát, beszéljünk az egyedi mintázatáról, ami egy érkezőben lévő eszközön lesz látható, egy olyan személyen mérve, aki rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.

Az alacsony tudatosság rendkívül alapvető és egyszerű mintázatokat fog létrehozni. Ezek a mintázatok egy olyan erős kört - egy energiaegyesülést - teremtenek meg vagy sugároznak ki, ami azért találkozik össze, hogy más, magasabb rezgések számára egy határt képezzen. Ez az egyén körül lévő körnek, vagy az egyén által megteremtett tudatosság energiájának fog látszódni. Ez a kör olyan, mint egy börtön mintázata, vagy egy olyan alapvető fraktál, ami nem ismétlődik. Önmagában létezik, és a mintázat nem lesz tudatában semminek sem a körön kívül. Az erőssége abból a tényből fakad, hogy annyira erőteljes, hogy mások is a hatása alá kerülhetnek általa, és könnyedén csatlakoznak hozzá egy erősebb kör érdekében. A kör aztán szélesebbé és nagyobbá válik a körülötte lévő tudatosság csapdája miatt, megteremtve egy még nagyobb kört, de csakis egy kört.

Nos, talán azt gondoljátok, hogy olyan nyelven beszélek, amit nem értetek? Talán, de itt a lényege: ez egy egyszerű dolog. Ez egy olyan tartály, ami egy kör, és nem lát ki saját magából. Csak önmagát látja, és csak a saját maga gonoszságát ismeri. Csupán az alapján ítélkezik és hoz meg döntéseket, amit önmagán belül ismer. Ez az alacsony tudatosság. Saját maga van a napirendjén, és semmi mást nem lát meg. A kör rabszolgává teheti azokat, akik ugyanígy gondolkodnak. Válhat ugyan nagyobb körré, de sohasem kerülhet ki önmagából. Nem lát túl azon, amit tud. A körön kívül nincs olyan mintázat, ami a körhöz tartozik. Korlátozó. Mélységesen kézenfekvő lesz: ez egyszerű, alacsonyan rezgő, alapvető túlélés.

A magas (tudatosságú) mintázatok

Most beszéljünk a másikról. Ez pedig a szeretet, könyörület, magasröptű gondolkodásmód, becsületesség és gondoskodás tudatossága. Minek néz ez ki? Álljatok meg egy kicsit, mert nem tudom mindet megadni a számotokra. Ez több fajta fraktált hoz létre. Egy olyan energiaegyesülést teremt meg, ami aztán saját harmóniái által, még többet hoz létre magából (még több olyan magas frekvenciájú fraktált, amelyek az eredetire jellemző többszörösök). Ezek a "fraktálhullámok" kifelé sugároznak, és egy véget nem érő ciklusban fokozzák azt, ami körülöttük van. Terjeszkedő; vonzó (addiktív); bonyolult alakban felépített. A harmóniák a saját terükön túl más fraktálokat teremtenek meg. Mindenhol hatással van más dolgokra.

Tehát, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig nézve, mit láttok valódi különbségnek a mintázatokban? Az egyik korlátozó és az egyedülállósága által erőteljes. A másik kiterjedő és a saját többszörös kiterjedése miatt erőteljes. Eddig a pontig kedveseim, a bolygón lévő emberi tudatosság hajlamos volt a lehető legalacsonyabb rezgésbe bekeríteni önmagát. Gyűlölet, háború, vitatkozó hozzáállás, durvaság, kegyetlenség - mindezeket a túlélés miatt. A nyerés volt az egyetlen dolog a körben. Így élték túl az emberek! Amit ez előidézett: csoportok csoportok ellen, országok országok ellen, körök más körök ellen. Ez az, amit ebből a mintából kaptatok. Tömeges halált és hihetetlen szomorúságot teremtett meg. Az ember ember ellen is ennek lett az eredménye. A kör mintázat volt az egyetlen, amiből nem tudott a tudatosság kiterjedni. Tehát, önmagát ismételte meg újra meg újra... Köszöntünk a bolygó történelmében.

Nem voltak kiküldendő harmóniák, és nem volt kiterjeszkedés sem. Nem volt növekedés, csak stagnálás, és ez önmagát ismételte. Nem tudott kilépni önmagából, mert nem "látott" semmit, ami nála magasabb lett volna.

Kedveseim, a bolygón lévő energia meg fogja változtatni a régi mintázatokat. A tudatosság mintái a bolygó Mágneses Hálójának tulajdonságaiban helyezkednek el, ahogy a Nap helioszférája megváltoztatja azokat. A Háló azzal az új hellyel kombinálva, ahol az űrben vagytok (amerre a Naprendszeretek tart), módosítani fogja mindkét tudatossági mintázatot, és sokkalta erőteljesebbé fogja tenni az összetett, fraktálos tudatosságot, mint az alapvető túlélésit. Értitek ezt? Az új energia megváltoztatja azt, ahogyan az emberiség a más emberi fraktálokra reagál! Itt az ideje felnőni. Az emberi tudatosság fejlődni fog, és többé nem lesz jelen a fény és a sötétség mérlege úgy, mint az igazság mérlege, mivel a gonosz sokkalta kevesebb erőt fog nyomni a latban, mint a könyörületes és összetett harmonikus rezgések. Az óriási többlet miatt a fény egyszerűen felül fog kerekedni a gonosz egyszerű mintázatain a bolygón.

A sötétség nem lát túl önmagán

Ismételten csak bizonyítékot szeretnék átadni a számotokra egy szokatlan dologról, ami az alacsony rezgés működésének módjáról árulkodik. A 2016-os év első közvetítésének alkalmával, beszéltem nektek az észak-koreai fiatal vezetőről. Újra meg fogom ezt tenni. Újra meg fogom tenni, mintegy mélységes példaként arra, hogy mennyire nem lát önmaga fölé az alacsony tudatosság. Ez azt jelenti, hogy csak azzal tud együttműködni, amit lát és amiről tud. Bármilyen erőteljesnek, okosnak és értelmesnek gondolja is magát, nem tud kikerülni a saját köréből.

A korábbi észak-koreai vezető egy klasszikus példája volt az önteltségnek. Amikor meghalt, a fia vette át az uralmat, és megtehetett bármit, amit csak akart. Ez a fiú évtizedekig figyelte az apját, és tudta, hogy egy nap ő veszi majd át a helyét. Természetesen megörökölte azokat a tulajdonságokat, amiket az apja tanított meg neki a fontoskodásról, és ő is maximálisan öntelt lett. Amikor átvette a hatalmat, lehetősége volt olyan változásokat hozni, amik által még nagyobb lehetett volna, mint az apja volt. Valami olyat akart, ami felmagasztalja a nevét és a pozícióját az elképzelhető legmagasabb öntelt helyre. Az apja volt a minta, és most már bármit megtehetett, amit csak akart, hogy még híresebb legyen. Ami történt, az egy klasszikus példa. Teljesen elhibázta a legnagyobb lehetőséget, amivel bárki is rendelkezhetett, vagyis hogy a leghíresebb és leginkább szeretett ember váljon belőle a Földön. Az elképzelés soha nem is merült fel benne. Annak ellenére, hogy a tanulmányait a nyugati világban végezte, elszalasztotta ezt a gondolatot.

Ha megfontolta volna a magasabb utat és számba vette volna az egész Földet az országa korlátozott népessége helyett, akkor a leghíresebb és legszeretettebb vezető lehetett volna a Földön, egész életében. A hatalomátvétele pillanatában csak annyit kellett volna tennie, hogy a körén túl gondolkozzon. Egyedi helyzetben volt, hogy egy váratlan fordulat okozója legyen, és valami elképesztő dolgot tegyen - egyesítse Észak- és Dél-Koreát, törölje a két ország közti halál zónát, nemzedékek után egyesítse a családokat, állítsa le a nukleáris programokat - amikre igazából csak azért volt szüksége, hogy fontosnak látszódjon - és ezáltal bőséget adjon a népének, élelmet mindenki számára és békét a régiójában. Egész Korea imádta volna, és a Föld megkönnyebbült sóhajjal mondott volna köszönetet a bölcsessége és a bátorsága miatt.

Álló ováció fogadta volna az Egyesült Nemzetek nagytermébe belépve, meghajoltak volna előtte, és megadták volna neki a legmagasabb békedíjakat. Cirógatták, cirógatták, cirógatták és cirógatták volna az egóját és sokkalta nagyszerűbb lehetett volna, mint az apja valaha is volt. De mindez soha fel sem merült benne. Ehelyett állandósította a sötét skatulyát, amit megörökölt, és most a lehető legsötétebb energiát felügyeli, ami a legveszélyesebb áruló energiát képviseli a bolygón. Annak árán, hogy népét szegényen tartja és nyomorba dönti, és labilitást teremt a régiójában, ő maga egy kis nép élén erőteljes és híres emberként tündökölhet az idő egy röpke pillanatára. Nem fog sokáig tartani. Nem látja azt, hogy amit csinál, azt a bolygó népességének a többsége nem támogatja, és mindent el fog veszíteni. Nem érdekes az, hogy milyen erős is az a kör, ami alacsonyan tartja az alacsony rezgést? Mindez elkezdett megváltozni kedveseim. Ha megfigyelitek az egyéni embereket és azt, hogy hogyan cselekszenek, akkor meg fogjátok látni azt, hogy ez van érkezőben. Fel fogjátok ezt ismerni.

Az egyének

Egy egyén odamegy hozzád és mérges, durva és barátságtalan. Minden, ami csak kijön a száján durva és gyűlölködő. Miközben továbbmész, ezt gondolod erről a tapasztalatról: "Mi a baj ezzel az emberrel?" El szeretném mondani nektek, hogy semmi baj sincs vele. Őt egyszerűen csak a túlélés érdekli. A barátságtalanság és a durvaság magára vonja a figyelmet és színteret biztosít ahhoz, hogy észrevegyék. Olyan energiát hordoz - mégha ez nem is olyan, amit nektek tetszik -, ami figyelmet parancsol és talán még hatalmat is, a félelem által. Ismételten, lehet, hogy nem tetszik ez nektek, de ez az, ahogyan egy ilyen ember életben tud maradni, és sokan tesznek így. Egy régi energiában ez működőképes számukra, és nem is látnak semmi olyat, ami átvehetné a helyét. Számukra ez azt jelenti, hogy túlélnek egy olyan világban, ahol mindenki azt akarja, ami az övék. Valójában még ma is vannak olyan kultúrák, amelyek a durvaságra építenek, mivel azt mondják, hogy a könyörület és a kedvesség egyenlő a gyengeséggel. Azt gondolják: "Senkit nem fogsz legyőzni könyörülettel és kedvességgel. Ez a bolygón élő gyenge embereknek való." A saját nézőpontjukból nem látnak ki a túlélési körből, így a mai napig az alacsony energia erejével, durvasággal és barátságtalansággal támadnak. Fogalmuk sincs róla, hogy van ennél valami jobb is.

Amikor ma rátekintetek erre, akkor az arra kezd el emlékeztetni benneteket, amit nem akartok. A Föld nagyrésze belefáradt ebbe a megközelítésbe és egy sokkalta elegánsabb létezési módot keres. Egy könyörületes ember egyáltalán nem gyenge. A könyörületes személy körül lévő energia beinvitál titeket. Egy durva személy körül lévő energia kilök benneteket onnan. Látjátok a különbséget, hogy miről is beszélünk? Melyikkel szeretnétek inkább rendelkezni?

Éppen most adtam át nektek a mintázatokat. Itt van, amit mondok nektek. Az emberi tudatosság elkezd afölé emelkedni, ami volt, mert a bolygó fény és sötétség egyensúlya megváltozott, és a fény kezd el győzelemre állni. Ez azt jelenti, hogy a könyörület, a becsületesség és a kedvesség olyan fényesen ragyog, hogy az emberek ezt sokkalta gyorsabban és könnyebben meg fogják látni, mint a kegyetlenséget és az erőszakot. A durvaságra és a kegyetlenségre végül rendellenes viselkedésként fogtok tekinteni, és otthagyjátok őket. Ez sokat elmond nektek egy személy energiájáról, arról, hogy hol is tartanak, és mit is gondolnak. Ez régi dolog, ez a túlélés sokak számára. Azonban az új túlélés a fény és a magas tudatosság lesz. Sokan fogják ezt elkezdeni meglátni.

A magasabb tudatosságúak tovább fognak élni. Végül ők lesznek a vezetőitek, és ez az, amit akartok. A választások és az üzleti élet is meg fog változni emiatt. Több fényt, több könyörületet és valódibb megoldásokat fogtok észrevenni a ennek a hatásnak a továbbgyűrűzése miatt, ahol is a "fraktálok harmóniái" mindenhová eljutnak. Amikor könyörületesek vagytok, azt mindenki megérzi. Tudtátok azt, hogy egy könyörületes személyt biztonságosnak gondolnak? Biztonságosnak! "Legyünk ezzel a személlyel, mert meghallgat, és mert élvezetes mellette ülni. Éreztétek az energiát körülötte? Ugye milyen nagyszerű volt?"

Ezen kiegyensúlyozott egyének körül biztonságos lenni. Nem fognak bántani. Nem fognak versengeni veletek, vagy kegyetlen, érzéketlen dolgokat mondani nektek. Meg fognak hallgatni benneteket, és szeretni fognak titeket. Ezt akarjátok majd az üzleti életben is, nem igaz? Ez túl furcsa számotokra? Túl fura azt gondolni, hogy ez lesz a normális számotokra a jövőben? Képesek lesztek meglátni illetve megmérni ezt, és még azt is tudni fogjátok, hogy miért működik. Ez meg fogja változtatni a bolygót.

Ez nem mind tudomány, kedveseim. Az emberi tudatosság végül ki fog lépni a túlélésből. Ki fog jönni a sötétségből, bele egy sokkal elegánsabb fajta túlélésbe - egy olyan rendszerbe, ahol azok, akik túlélnek, elegánsan lesznek képesek összerakni a dolgokat, ahelyett, hogy legyőznének és szétszakítanának másokat. Ezek olyan mindennapi emberek lesznek, akik túl fognak látni az ítélkezésen és a hitrendszerek különbségein. Ezek azok az egyének, akik mindenhol Istent fogják látni, minden rendszerben, és akik először a jó dolgokra számítanak majd. Ugyanúgy fognak tekinteni a hitrendszerekben lévő különbségekre, mint ahogy az ételek kiválasztásában is különbségek lehetnek. Ez a bölcs, kiegyensúlyozott ember.

Ez van érkezőben, és valamennyi ebből már itt van. Ez minden, amit el akartam mondani nektek ebben az üzenetben. Hol tartotok? Mi a mintázatotok? Kezditek megérezni ennek a valóságát? Ez a kezdet, hogy biztonságban érezzétek magatokat, kedveseim. Biztonságos lazítani, engedékenyebbnek lenni, hogy körülnézzetek és könyörületesebbek, illetve kedvesebbek legyetek. Közületek néhányan még mindig valami rosszra számítanak a terepen. Olyan ez, mint amikor kijöttök a barlangból, és még nem vagytok biztosak benne, hogy a bengáli tigris valóban elment-e. A tigrisek a régi energia, és ezek minden irányba menekülnek. Ennek a régi energiának, gonoszságnak és sötétségnek a maradéka mindenhol lemaradóban van. Ennek a csökkenőben lévő sötétségnek a valósága mindenhol ott van, és elkezdi megmutatni önmagát, egy dologra fókuszálva. Tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva. Amikor látjátok ezt az erőlködést, akkor tudjátok, hogy ezek jó hírek. Ez azt jelenti, hogy ennek a régi világ-tudatosságnak a vége érkezőben van.

Ha végeznétek egy szavazást a nemzetek családos férfiai és női között a bolygón, akkor ők mind békét akarnak! Nem akarnak egymás fölé kerekedni, és nem akarnak olyan vezetőket, akik ezt teszik. Nem akarják megsemmisíteni egymást a korlátozott erőforrások miatt, vagy csupán azért, hogy erőteljesek legyenek. Az áramlás megváltozott és a bolygó tudatossága túláradóan azt akarja, amit minden anya és apa szeretne a gyermekének. Ez a kezdete annak, hogy az országok százai találkozzanak, és olyan módokat tervezzenek, amik kiegyensúlyozott békét és egységet teremtenek meg - hogy kijöjjenek egymással. Mindig is lesznek kulturális különbségek, de a könyörület és az egyensúly közös emberi tulajdonságok. Rengeteg hasonlósággal rendelkeztek, amit az új bölcsesség meg fog mutatni a számotokra.

100 évvel ezelőtt nem rendelkeztetek ezzel az egyensúllyal. Ez az, ami különbözik ma és a jövőtök számára is. Felhagytok a múlt ismétlésével és helyette az érettség és a bölcsesség csodálatos fraktáljaiban, valamint a könyörület harmóniáiban fogtok növekedni.

Üdvözöllek az új Földön benneteket. Ez van érkezőben.

És ez így van.

Kryon

* Ez a közvetítés napokkal azelőtt lett átadva, hogy február 11-én a LIGO Tudományos Együttműködés felfedezte volna a gravitációs hullámokat. A fizikában egyként üdvözölték a jelentős felfedezést. Ez segített bebizonyítani Einstein eredeti elképzelését, ami 1916-ban, majdnem pontosan 100 évvel ezelőtt lett átadva.

** https://www.heartmath.org/research/global-coherence


Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett