Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Menni hagyni

Menni hagyni
Toronto, Ontario, Kanada - 2016. február 14.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2016 downloads/download_toronto_16.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Megállunk egy pillanatra. A társam félreáll, de még itt van. Ez mindenki számára egy nagyon nehéz elképzelés. Nehéz dolog beszélnie róla. A közvetítés egy érdekes energiát teremt meg. Ez gyakran van hatással a körülöttetek lévő dolgokra. Nehéz ezt megmagyarázni. Erről szeretnék beszélni. Lineáris dolgokról szeretnék beszélni. Ismét csak a feltételezésekről akarok beszélni, és mindez rólatok szól. Nos, ez a workshop vége, és ezt tudom is. Tudom, hogy ki van itt az épületben. Ismerem az energiákat, amiket éppen most teremtünk meg együtt. Van, amikor ez elég erőteljes ahhoz, hogy lemerítse az elemeket, és beindítsa a riasztókat. Ez az, ami azokkal a többdimenziós dolgokkal történik, amelyek kívül állnak a linearitáson. Vannak olyan általatok generált energiák, amelyek megmagyarázhatatlanok. Kétirányúak, de tényleg. Valóban érthetően szeretnék hozzátok beszélni néhány olyan dologról, amikről azt feltételezik, hogy lineárisak, pedig nem azok.

Van olyan tanítás, amit ezen a hétvégén adtunk át az új energia oly sok darabkájáról és részéről. Mind a fizikai testről, az elméről, a tudatosságról, a bolygóról szól. Ez túláradó lehet, különösképpen azon fénymunkások számára, akik mindezeket megpróbálják linearizálni.

A legnehezebb dolgok egyike a számotokra az, hogy megértsétek azt a kapcsolatot, amiről egész hétvégén beszéltünk. Olyan sok elnevezésetek van erre. Ott van a Felsőbb-Én, a tobozmirigy, a magasabb tudatosság, és a szeretet. A túláradó dolog mindezekkel kapcsolatban az, hogy ahogy figyeltek rájuk, ahogy tanultok róluk, egyúttal elkezditek dobozokba rakni őket.

Hadd adjak át nektek egy példát! A Veleszületett: az okos test, ami értetek van, a tobozmiriggyel van kapcsolatban, az pedig a Felsőbb-Énnel. Ez magába foglalja az intuíciótokat. Elmondtuk, hogy ebben az új energiában a megerősítések használata az öngyógyításhoz valószínűleg az egyik legerősebb dolog. Helyzetekre, mindenféle dolgokra, de ezt aztán összekevertétek Istennel. Azt szeretném, hogy egy pillanatra kerüljetek ki a dobozokból és figyeljetek! A sejtszerkezetetek nem működik hatékonyan, és segítségre van szüksége.

A sejtszerkezetetek nem Isten. Nos, Isten ugyan bennetek van, de a sejtszerkezet valami olyasmi, aminek a kommunikáció tekintetében most növekszik meg a hatékonysága. A Veleszületett elkezd jobban összekapcsolódni a tudatosságotokkal. Azt szeretném, ha ezt félretennétek egy pillanatra! Ez az egyik dolog, amiről szó van, de Isten szeretete, a célotok, a tudatosságotok, a Szellemmel való kapcsolatotok, az egy teljesen más dolog. Ne rakjátok ezeket össze! Olyan sok dolog van, amit be akartok rakni egy kis dobozba, és aztán egyesíteni őket más kis dobozokkal annak érdekében, hogy egy újabb dobozt rakjatok a tetejére, és elmondhassátok, hogy melyik is jött elsőnek, másodiknak és harmadiknak. Ha ezt és ezt csináljátok, akkor ami itt történik, az elvezet valahová. Egy olyan élethez vezet, ahol folyamatosan azt kérdezitek: "Jól csinálom? Jó a sorrend? Miért most történik ez? Ezt és ezt tettem, de ez történt." Ezek nagyszerű kérdések egy lineáris teremtmény számára, de nem egy olyannak, aki öreg lélek a bolygón, aki a mindenség része. Igen kedveseim, vannak olyan folyamatok és eljárások, amik megtanítanak együttműködni a Veleszületettel, és ez volt az, amiről a mai nap is szólt. Lefotóztátok és leírtátok őket, majd hazamentetek néhány olyan rólatok, a sejtszerkezetetekről és a biológiátokról szóló információval, amik az emberiségnek ebben az idejében olyannyira értékesek.

De kedveseim, ezt ne keverjétek össze Isten szeretetével! Figyeljetek ide! Most sokan vannak itt olyanok, akik felteszik a kérdést: "Hogyan tovább? Ez miért történik?" A Veleszületetthez fordultok a válaszért. A Veleszületett a sejtszerkezetetekhez beszél. Ha egészségügyi problémátok van, akkor a Veleszületetthez beszéltek, de ahhoz a tudatossághoz is szólni fogtok, ami a Szellemhez kapcsolódik.

Ketten, a Veleszületett, a tudatosság, és azon részetek, amely maga Isten szeretete, mindannyian együtt fogjátok megteremteni a megoldásokat. Nem csak egyet. Van viszont egy olyan nagy feltételezés, amiről most beszélni akarok. Még azt is nehéz meghatározni, hogy hová is akarok kilyukadni ezzel. Tehát, a teremben és a hallgatóságban oly sokan próbálják meg kitalálni azt, hogy hogyan lehet túljutni valamin, hogyan lehet akár a félelem falán átjutni, vagy hogy hogyan közelítsenek meg valami olyasmit, ami nem is történt meg. Tudjátok, hogy ott van, érzitek, hogy ott van, és nem tudjátok, hogy hogyan is csináljátok.

Eljöttök egy olyan helyre, mint ez. Tanultok a Veleszületettről, a kiegyensúlyozott légzésről, és mindazokról a dolgokról, amiket egy fénymunkás ebben az energiában elkezd felismerni. Arról, hogy ez egy teljes testi élmény, de ne keverjétek ezt össze Isten szeretetével!

Vannak bizonyos akadályok, amiken megpróbáltok átjutni. Kedveseim, a Veleszületett nem tud nektek ebben segíteni. A Veleszületett a testeteket akarja meggyógyítani. A Veleszületett elő akarja hívni az Akashából a dolgokat, hogy meggyógyítsa a testeteket. A Veleszületett a testeteket akarja meggyógyítani. A Veleszületett azzal akar dolgozni, ami megtörtént korábban, még ebben az életöltőben, annak érdekében, hogy megváltoztassa a sejtszerkezetet. Szükségetek van rá, szükségetek van arra, hogy tovább éljetek. De ezt ne keverjétek össze a félelem akadályával, különösen ne a megvilágosodás akadályával!

Van pár olyan információm a számotokra, amelyeket olyan nehéz közölni, így azt szeretném, ha megéreznétek őket. Ez az egyik olyan alkalom, amikor azt mondom, hogy a nyelvetek nem elegendő. Kommunikálni szeretnék valamit felétek. Egy módját annak, hogy keresztüljussatok az akadályon, egy módját, hogy átlépjétek, hogy eljussatok a következő helyre. Közületek olyan sokan frusztráltak, látom bennetek. A Merkabátokban ott van a frusztráció, csak nem vagytok elég biztosak abban, hogy mi is ez. Ez túlmegy a nyelven, és én így átadom a számotokra ezt a nyelv segítségével, és azzal is, amit a harmadik nyelvnek hívok. Nos, a harmadik nyelv egyáltalán nem egy nyelv. Ez a kommunikáció egy olyan katalitikus energiája, amit a Szellem használ irányotokban, ami tényleg belép azok tudatosságába, akik készen állnak arra, hogy befogadják. Ez egy nagy "Aha" élmény.

Egy tudós leül egy rejtvényhez. Tudja, hogy ez időt igényel, hogy valamire rá kell jönnie. Valami lehetetlen dolgot keres, egy felfedezést. Tudja, hogy érkezőben van, és rátekint. Dolgozik a kirakóson, megpróbál ezt-azt, majd újra és újra. Hívja a kollégáit, hogy dolgozzanak együtt is ezen meg azon. A megoldás sehol sincsen. Minden egyes alkalommal, amikor kipróbál valamit, akkor elbukik vele. Ez érdekes dolog. Ha tudósokkal beszéltek, azt fogják mondani nektek, hogy ennek ez a módja. Érzik azt, hogy ott van az orruk előtt a megoldás a fizikában, a tudományban, a biológiában, és nem számít, hogy mit is tesznek, az nem mutatja meg magát. A logikáját keresik, kis dobozokat építenek, és mindegyik kirakóssal dolgoznak. Számításokat végeznek. Dolgoznak a rejtvényen. Még sincs semmi, de semmi. Aztán lepihennek. A tudós, aki belefáradt a sok számításba, bekapcsolja a TV-t és egy filmet néz. Teljesen felszabadítja az elméjét a rejtéllyel kapcsolatban, készen állva, hogy másnap újra nekifusson. Nézi a semmitmondó filmet, és hirtelen megérkezik a megoldás. Valami annyira kézenfekvő dolog természetesen! A fejéhez kap, kiugrik az ágyból, megy és leírja, megcsinálja a számításokat. Nahát, tényleg ez a megoldás! Mi történt hát? Az történt, hogy a tudós kikapcsolta a logikát, és véletlenül - anélkül, hogy gondolkodott volna rajta - felfüggesztette a probléma minden részét, ami a lelkében volt. Eldobott minden akadályt, mert ez nem a munka ideje volt, és így a korlátok eltűntek. Teljes volt a tudomány kikapcsolása. A filmet nézte, és bejött az a megoldás, ami mindig is ott volt, várva arra, hogy a logika korlátja lehulljon.

Nem tudjátok, hogy mit nem tudtok. Hogyan lehetséges dolgoznotok ezen a rejtvényen olyasmikkel, amiket nem is ismertek? Kedveseim, túlfeszítetten dolgoztok a rejtélyen. Azt szeretném, ha felfüggesztenétek a logikátokat egy pillanatra és követnétek! A megoldás, amit oly sokatok kér, már most ott hever a nevetekkel, várva rátok, hogy abbahagyjátok az azon való gondolkozást.

Azt szeretném, ha kitörölnétek az egész gondolatát annak, hogy: "Hogyan is csináljam?", mert maga az angol kifejezés helytelen! A "Hogyan csináljam?" nem fog működni egy olyan többdimenziós emberi lénynél, aki öreg lélek, aki olyan dolgokat tanul, amiket még nem tud. Olyan dolgokat tanultok, amiket még nem tudtok. Így hogyan tudjátok esetleg alkalmazni a 3D-s logikát egy logikán túli rejtvényre? Ez csak akkor működik, amikor felfüggesztitek, feladjátok, és azt mondjátok a Szellemnek, hogy: "Itt van a Veleszületett, dolgozom a rejtélyen, de mi a helyezet az igazán nagy dobással? Mi a helyzet az előremozdulás miatti félelemmel? A következő helyre lépés miatti félelemmel, ahol le lehet győzni ezt meg azt?" Annyi ez meg az van, ahány ember. Ez most a spirituális, amiről beszélünk. Ez az Istennel való kapcsolat és kommunikáció, amiről éppen most beszélünk. Ez az életetekről, a leckéitekről, és arról szól, amiért itt vagytok. Most ne beszéljetek a Veleszületetthez! Azt szeretném, ha gondolkoznátok ezen, de nem túl erősen! Azt szeretném, ha egy pillanatra elképzelnétek, hogy az a korlát, amiről tudjátok, hogy távol tart benneteket a dolgoktól, lassan szertefoszlik a saját erőfeszítésetek nélkül, csupán a szándékotok hatására, hogy átlépjétek. Képzeljétek el, hogy van egyfajta mechanizmus, amit nem értetek, amiről nem tudtok, ami olyan erőteljes, hogy emlékezik és felismer benneteket, amikor felfüggesztitek a hiedelmeket, eldobjátok a logikátokat, és egyszerűen csak hagyjátok megtörténni! Mint a tudós, aki rájött a megoldásra, ami ott volt, de a felfedezése nem a rászánt rejtvényfejtő munka mennyiségétől függött. Azt szeretném, ha összekötnétek ezt a szándékotokat azzal az elképzeléssel és hittel, hogy létezik egy olyan nagyobb teremtő erő, ami ismeri a neveteket, tudja, hogy kik vagytok, és készen áll arra, hogy most azonnal segítsen nektek! Ez a nagyobb erő, ami a Teremtő Forrás, folyamatosan veletek van. Viszont a korlát, ami elválasztott benneteket tőle az éppen az a dolog, amiről azt gondoljátok, hogy megoldhatja: a logikátok, a túlélésetek, és emberi lényként az eszetek. El tudjátok ezt engedni? El tudjátok csak úgy engedni? Ha látjátok ezt a korlátot szertefoszlani egy pillanatra, akkor az nem más okból van, mint azon tényből, hogy itt ültök, és engedélyt adtok rá. Azt szeretném, ha egy második dolgot is elképzelnétek! Ez pedig a kezetek, ahogy összekapcsolódik a Szellemmel, a kezetek, ahogy kinyúlik ebből az szertefoszló korlátból, és megragadja Isten kezét. Nem tudjátok, hogy miért, nem tudtok rájönni, és nem is tudjátok, hogy mi is történt. Fogalmatok sincs róla, de hirtelen minden rendben lesz.

A félelem az intellektualizmus terméke. Hallottátok? Az agyból származik. A számítógép, ami azt mondja: "Ne érintsd meg a tűzhelyet, mert megéget!" Ez hát innen ered. Nem Istentől jön, nem az intuíciótokból, hanem egyenesen az agyatokból. Ezért szükséges, hogy az emberi lény képes legyen kiiktatni éppen azt a dolgot, ami örökké a túlélésben létezett.

Nem kell úgy kiiktatnotok, hogy nélküle járkáljatok! Csupán egy pillanatra meg kell tanuljátok kiegyensúlyozni a túlélés műszerét a szívvel, a tobozmiriggyel, hagyva, hogy a hármas működjön bennetek. Vannak olyan emberek ebben a teremben, akik arra vártak, hogy ezt meghallják, akik emiatt meg fognak gyógyulni. Halljátok? Nem fáradtatok még bele a próbálkozásba? Ennyire egyszerű lenne? A válasz rá: "Nem egyszerűbb elhajítani a túlélést?" De ez egy elegáns megoldás. Amikor rájöttök erre, akkor a fejetekhez kaptok és így szóltok: "Hű! Mindaz, amit tennem kellett csak annyi, hogy elengedem." Azokhoz beszélek most, akik itt ülnek a székekben. De több ezren vannak még olyanok, akik hallgatnak vagy hallgatni fogják azok üzenetét, akik a székekben ülnek. Ez nem a tömegeknek szól, hanem nektek. Tudom, hogy kik vannak itt. A Szellem tudja, hogy kik vannak itt. Ünneplés zajlik amiatt, hogy eljöttetek ide és hallgatjátok ezt az üzenetet. Néhányan felfogják majd, néhányan pedig nem. Amiért ma idejöttetek, megtörténhet ebben a pillanatban is, ha ezt elengeditek. Néhányak közületek távoznak innen, és azt mondják majd, hogy: "Ez egy szép üzenet, de nem vagyok biztos benne, hogy el tudom engedni." Közben nem is vagytok tudatában annak, hogy megtettétek, mivel a változás azonnal elindul. Érezni fogjátok ma este, mielőtt elalszotok. Hadd lássam! Tegyétek a kezeiteket a szívetekre ma este, mielőtt aludni mentek, és mondjátok: "Köszönöm Szellem, hogy megkaptam azt, amiért mentem." Valaki pedig meghallja ezt, és azt mondja: "Ez hogyan működött?" Mondhatjátok, hogy: "Fogalmam sincs róla, de működik." Ne próbáljatok rájönni arra, hogy hogyan működnek a dolgok, különben nem fognak működni. Ebben az energiában nem. Abban nem, ahová ez tart. Át fogtok kelni azon a hiányzó hídon. Ha nem tudjátok, hogy miről is beszélek, akkor ez egy 1994-1996-ban átadott közvetítés volt. Az egyik első dolog volt, amit elmondtam nektek, hogy bízzatok az ismeretlenben, és tudjátok azt, hogy Isten kezében vagytok! A kör most zárul be. Ez az üzenet.

Oly sokan kellett, hogy ezt most, ma este hallják. Nem kell leragadjatok ott, ahol azt gondoljátok, hogy le vagytok. Nem, amikor hagyjátok azt szertefoszlani, így. Nem, amikor bíztok a láthatatlanban. Soha ne kérdezzétek meg: "Hogyan csináljam?" Felemelhetitek a kezeteket, és így szólhattok: "Köszönöm Szellem, hogy megteszed azt, amire most szükségem van az életemben. Nem tudom, hogy miért is kételkedtem benne." Aztán továbbmentek. Páran közületek azt fogják mondani: "Hiányosság az, ha nem tudom, miképp sikerült véghezvinni." Minél többet csináljátok ezt, annál kevésbé érzitek hiányosságnak. Eljön az az idő, amikor számítani fogtok a láthatatlanra, arra aminek egyáltalán nincs értelme. Ahol képesek lesztek eldobni a túlélés műszerét és mellőzni az agyatokat, ami azt mondja nektek, hogy ez badarság. Majd felismeritek azt, hogy az agy a 3D-ben van, de ti viszont nem. Egy új integráció vár rátok. A láthatatlan dolgok belépnek az életetekbe és elkezdenek működni. Nektek fogalmatok sem lesz róla, hogy miért, kivéve azt, hogy tudjátok, kapcsolatban vagytok. Ez minden, amit tudnotok kell. Ha valaki megkérdezi: "Hogyan csináltad?", akkor mondhatjátok ezt: "Kapcsolatban vagyok, úgy!" Tudjátok, hogy mit fognak mondani a többiek? Nem fogják azt mondani, hogy: "Nem fogom ezt tenni, mert nem értem." Rátok fognak nézni, és azt mondják majd: "Megcsináltad", majd pedig: "Mutasd meg nekem, hogyan lehet kapcsolódni!" Hát ez az, amiért az öreg lelkek itt vannak, hogy ezt tegyék.

Ez egy rejtélyes üzenet, nem igaz? Közületek páran ezt most a harmadik nyelven keresztül értik és érzik meg, majd elfogadják, és éppen ebben a pillanatban történik bennük egy változás. Vannak, akik pedig később fogják megérteni, garantálom nektek. Van itt néhány makacs köztetek, bár már nem sokáig. Újra meghallgathatjátok, és a hármas nyelv ugyanúgy elérhető lesz. Ez az öreg lelkekkel való munka szépsége. Felhalmozódik a bölcsesség. Amennyire makacs lehet most, úgy idővel elkezd aztán értelmet nyerni.

Kryon vagyok, az igazságot adom át nektek ezen a napon arról a fejlődő emberi szellemről, aki elkezd többdimenziósabbá válni, mint eddig valaha is volt. Ez a kezdet. A szín érkezőben van a bolygóra, és az öreg lelkeknél vannak a kréták. Ez ugyan nincs kapcsolatban Kryonnal, mégis nagyon úgy hangzik, nem igaz?

És ez így van.

Kryon


Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett