Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Az Erőtér - 1. rész

A Mező - 1. rész
Laguna Hills, Kalifornia - 2016. július 3.

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2016/k_channel16_laguna(s).html )


Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami Laguna Hills-ben, Kaliforniában lett átadva.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Azt szeretném, ha megállnátok egy pillanatra és vennétek egy nagy levegőt! Most tekintsetek rá arra a valóságra, ami előttetek van! Egy sötét szobában ültök egy csodálatos vasárnap délután, hallgatván egy embert a székben. Azt mondták nektek, hogy ez "egy hang odaátról". Valóban az, de vajon így írnátok-e körül akkor is, amikor egy szomszéd megkérdez benneteket: "Mit csináltál tegnap?" Ha igen, akkor nagy szemforgatás lesz a szomszédságban.

Ez egy olyan különleges csoport, ami ezt az eseményt egy, a fátyolon túli láthatatlan forrásból származó, a szeretet és bölcsesség igaz üzenetének látja. Még ezen csoporton belül is, és azok között is, akik más helyeken hallgatják, megjelenik a kétség afelől, hogy az üzenet valódi-e. Ez az emberiség természetes elfogultsága. Egyfajta módon tanultok, és ha más módokkal találkoztok, akkor megkérdőjelezitek azokat. Mindig ott van a kérdés, hogy: "Ez valóságos?" Tehát, ezekkel a dolgokkal szembesültök, és így a Teremtő Forrás is. Lesz-e valaha is olyan idő, amikor az emberiség teret enged a gondolkodásában annak, amit nem hisz lehetségesnek? Eljön-e valaha az idő, amikor elkezdik megvizsgálni a részeit és darabkáit azon valóságuknak, amely más lehet, mint amit gondolnak, ami aztán megnyitja az ajtót a közvetítés számára, hogy információt adjon át egy csodálatos rendszerről?

Isten a fizikus mester

A múltban átadtam már közvetítéseket, ezek közül az egyik "A kvantumtényező - A fizika, ami állást foglal!" címet kapta. Ez egy olyan fizikát határoz meg, ami különbözik attól, amilyennek gondoljátok, mert úgy tűnik, hogy elfogult - vagyis lineáris módon nem egyenlő mértékben kiegyensúlyozott, nem úgy, mint ahogyan várnátok. Egy pillanatra kössétek össze a pontokat, és használjátok a spirituális józanészt! Ki teremtette meg a fizikát? Kicsoda minden dolog megteremtője? A válasz a nagy "Én Vagyok", a Teremtő Forrás - Isten. Ez ugyanaz az Isten, mint aki bennetek is ott van, aki mérhetetlenül szeret benneteket, és aki megteremtette azon valóság konkrét székhelyét, amiben ültök és éltek. Tehát, minden dolog valósága, minden dolog fizikája a Teremtő Forrásból lett megalkotva. Gondoljátok, hogy ezen fizikán belül, talán lehet néhány olyan jóindulatú rendellenesség, ami arra mutatna, hogy Isten ott van a képben valahol? Gondoljátok, hogy talán lehetnek olyan dolgok, amiket még nem fedeztetek fel, amelyeket csak most vizsgálnak, és amik valami olyasmit mutatnának meg nektek, amire nem számítottatok? Kicsit többet is fogunk beszélni az "állástfoglaló fizikáról". Az állásfoglalás pedig a harmónia, összetartozás, szinkronicitás és szeretet. Ez az, amiről beszélni szeretnék.

A Mező

Nem fog olyan sokáig tartani, hogy a tudósaitok elkezdjék meglátni azt, amit az "Mező"-nek fogok nevezni! Nos, ez kisebb mértékben már látszik is, és napjaink nagyszerű metafizikai tanárai tanítják is. Már odakint van, nézik és vizsgálják. Ezt mondják: mindannyian rendelkeztek saját "rezgéssel", mint ahogyan egy húr rezeg egy hangszeren. Ha kissé másképpen rezegtek, akkor be tudtok hangolódni a kozmoszhoz. Ehhez az egymásraható rezonáns frekvenciahatás példáját használják. Énekeltetek valaha bármit is a zuhany alatt? Ahogy bizonyos hangokat vagy zenei rezgéseket énekeltek, a zuhanyzó helyisége hangosabban fogja rezegtetni azokat. A válasz arra, hogy ez miért is van így az, hogy a hang, amit énekeltek olyan frekvenciájú, ami "rezonál" a zuhanyzó helyiségével. Tehát, éppen most fedeztétek fel a zuhanyzó rezonáns frekvenciáját a hangotokkal, és az hangosabbnak illetve tisztábbnak hangzik, valamint élvezetesebb is így énekelni.

A tanárok azt fogják mondani nektek, hogy ha elég erősen megpendítünk egy húrt egy húros hangszeren, akkor az hatással lesz arra a mellette lévő másik húros hangszerre is, ami ugyanolyan hangolású húrral rendelkezik. A másik hangszer anélkül is el fog kezdeni némileg rezegni, hogy hozzáérnének. Ez is a rezonáns frekvenciák hatása.

Kedveseim, a bolygó fizikája telítve van ezzel a hatással. Amit az "Mező"-nek nevezünk, az olyan fizikai tér körülöttetek, ami képes egy más forrással rezonálni. Isten ezt olyan módon teremtette meg, amely elfogult a támogatások irányában. Ez olyan, mintha arra lettetek volna megtervezve, hogy valami olyasmivel rezonáljatok együtt, aminek nem vagytok tudatában - már amennyiben tudtok róla. A rezonancia ezen tulajdonsága az összetartozásra és a harmóniára van behangolva, és elkezdik azt kérni tőletek, hogy visszhangozzátok az Erőteret.

Nos, ez más azonosító szavakkal is rendelkezik, és néhányan már lehet, hogy meg is tapasztalták ezt. Voltak olyan közvetítések és mások is, akik leírták, hogy elkerültek egy olyan helyre, ahol azzal rezonáltak, ami körülöttük volt. Ez az Mező. A Mező jóindulatú, harmonikus rezgés. Ha ezek után mentek és a tudatosságotokkal együtt vele együtt rezonálnátok, akkor aktiváljátok a sejtszerkezeteteket, és hosszabban éltek. Tudtátok, hogy a saját tudatosságotokon belüli, a megfelelő helyen és időben történő Mezővel való összehangolódás és rezonálás, valóban spontán gyógyulást okozhat? Eltöprengtetek valaha azon, hogy ez hogyan lehetséges? Azok, akik totálisan és teljesen harmóniába tudnak jönni az Mezővel, azok tényleg irányítani és módosítani tudják az ismert fizikát! Hallottatok valaha a történelem folyamán olyan mesterekről, akik, úgy tűnt, hogy irányítással bírtak a fizika felett? Sokan közülük tényleg képesek voltak erre. Jelenleg is vannak olyanok a bolygón, akik meg tudják ezt csinálni. Az egyik, aki meg tudta ezt tenni, nemrégen hunyt el Indiában. (Sri Sathya Sai Baba - a ford.)

Elmondok nektek valamit, amit tudnotok kellene ebben az új energiában. 2012 óta az Mező tudatossága megnövekedett, és egyre több öreg lélek látja meg azt, hogyan képes harmonizálni és megtalálni a tudatosság azon frekvenciáit, amik az Mezőn belül vannak. Ahogy mondtuk, a tudományotok elkezd neveket adni ennek, mert érzékelik és látják azt. Ez kívül áll a linearitáson, és "kvantum-felhangolásnak" vagy "kvantum-összefonódásnak" is nevezik. Sok szó van használatban ugyanarra a dologra. Ezek azt jelentik: "Dolgok, melyek furcsa nem lineáris módon akarnak együttműködni, és amelyek jóindulatúak és harmonikusak." Szó szerint tehát: olyan dolgok, melyek normálisan nem működnének együtt, viszont mégis ezt teszik, amikor ki vannak téve az Mezőnek. Ez egyre jobban és jobban megtörténik.

A Mező használata

El szeretném mondani nektek, hogy miért is beszélek erről. Kedveseim, sokan vannak közöttetek olyanok, akik ott ülnek és azt mondják: "Nos, próbáltam és próbáltam. Elmentem ide és oda, de nem igazán találom azt a bizonyos pontot. Nem igazán találom azt a helyet, ami harmonizál és együtt rezeg a Teremtő Forrással." Kedveseim, ebben az új energiában a Mező nektek lett megteremtve, az öreg lelkeknek. Az szó szerint, mint a tudatosságotok egy rezonáns frekvenciája, arra vár, hogy aktiválva legyen.

"Kryon, körmondatokban beszélsz!" Kedveseim, nehéz átadni nektek ezeket a fajta üzeneteket egy olyan valóságot illetőleg, amit azelőtt sohasem láttatok, ami nem lineáris, vagy nincs a hitrendszeretekben. Nincs-e értelme annak - különösen egy új energiában -, hogy a Szellem, a Teremtő Forrás jóindulatúnak és segítőkésznek állítsa be a fizikát? Nincs-e értelme annak, hogy számos olyan dolog van, amit felfedezhettek és amire "rákapcsolódhattok" annak érdekében, hogy értelmet nyerjenek és megoldásokat teremtsenek meg?

A társam a szinkronicitás megteremtésével és az általatok "szerencse tényezőnek" nevezett dolog megváltoztatásával kapcsolatos tapasztalatairól beszél. Ez a Mezővel történik. Amikor leszáll egy olyan repülőgépről, ami mechanikai problémák miatt tért vissza a kapuhoz, akkor segítségre számít, és a Mezővel rezonál együtt. Ez az, ami egy olyan harmonikus megoldást mutat meg neki, amellyel sohasem rendelkezett volna. Hívhatjátok ezt "kibővített intuíciónak" ha szeretnétek. A Mező az, ami azoknak segít, akik ráhangolódnak, és az koordinálja a dolgokat - összerakja őket. Ugyanarra a frekvenciára harmonizálja és azon rezegteti a különböző dolgokat. Értelmezzük ezt a harmonizálást "megoldásként", és egy olyan életként, aminek értelme van. Ez egy olyan energia, ami akkor válaszol a problémákra, amikor nem gondoljátok, hogy egyáltalán lennének válaszok!

Létezik egy gyorsító rendszer, hogy segítsen kapcsolatban lenni a Mezővel. Talán meditáltok, kértek, imádkoztok egy ideje, így egy kis segítséget szeretnék adni nektek itt. Tudjátok, hogy mi a Veleszületett? A Veleszületettet az emberi lény okos testjének hívják. Ez csaknem olyan, mint egy olyan bennetek lévő testi érzékenység, ami túlmutat rajtatok. Ez a test azon része, amelyet izomteszteltek (kineziológia). Tudtátok azt, hogy egy bizonyos módon kérdéseket tehettek fel a testeteknek, és így olyan válaszokat kaphattok, amit a tudatosságotok nem tud? Ez hát az okos test. A testeteknek van egy olyan része, ami többet tud, mint ti magatok, és amit Veleszületettnek hívnak. Az új energia része egy olyan tulajdonság, ami elkezdi felépíteni a hidat közöttetek és a Veleszületett között. Amikor a híd végül megépül, akkor a saját intuitív orvosotokká váltok! Jelen pillanatban még nem vagytok azok. Azonban a titok a Veleszületett és a válasz a Mező használatára. A Veleszületett már kapcsolatban van a Mezővel. Ez azt jelenti, hogy Ti már kapcsolatban vagytok vele.

Eltűnődtetek-e valaha azon, hogy hogyan is működik a homeopátia? Egy oldatot tesztek a nyelvetek alá, amely olyan kevés milliomodnyi részecskével rendelkezik, ami majdnemhogy mérhetetlen a tudomány számára. Az oldat egy megtervezett "szándék program", készen állva arra, hogy közölje a testtel, hogy mit is szeretnétek, hogy az tegyen. Aprócska kémiával olyan utasításokat jelez a testnek, ami messze túl kicsi ahhoz, hogy kiváltson egy reakciót, ám a testetek mégis azonnal meglátja azt. Sok országban a homeopátia az a mód, amivel kezelnek, mindazonáltal tudományosan nem lehet bebizonyítani. A Veleszületett meglátja a nyelv alatt lévő utasítást, és aztán azonnal megadja a test számára a parancsokat. Az okos test nagyon is okos. Az felelős az üzenetek meglátásáért, és az azok szerint való eljárásért, annak érdekében, hogy a Mezőhöz kapcsoljon benneteket. A Mező egy olyan jóindulatú és harmonikus fajta fizika körülöttetek, ami fokozza a gyógyulást, békét teremt, hagy benneteket örömben ücsörögni, és mindenhol ott van. Egy napon a Mezőnek más neve lesz, de most elmondom, hogy ez a titok az új energia számára. Ha megpróbáltok kapcsolatba kerülni a Mezővel, és ha meditáltatok, kértetek, és frusztrálva ültetek ott, akkor itt az ideje, hogy helyette a Veleszületettel lépjetek kapcsolatba. Az már eleve ott van, beépítve a testetekbe.

Hadd beszéljünk egy pillanatig arról, hogy hogyan is beszélhettek a Veleszületettel. Azt szeretném, ha megértenétek és meglátnátok azt, amit most már három éve tanítunk nektek. Vannak olyan új, befolyásoló erők, amikről még nem tudjátok, hogy léteznek. Ezek ti vagytok, fennhangon szólva a Veleszületetthez. Ez ti vagytok, ahogy utasításokat adtok a saját testeteknek, azt mondva neki, amit akartok, hogy halljon. Ez erőteljes dolog, és egy régi feltevés nagyon új továbbfejlesztése.

A legnagyobb, leghatékonyabb és a legújabb eszköz pillanatnyilag a "jól megszerkesztett megerősítések". Egy hangosan kimondott megerősítés pozitív, erőteljes megerősítése annak, hogy kik vagytok. Egy jó megerősítéssel nem kértek semmit. Nem is kívántok semmit. Helyette olyasmit fejeztek ki vele, ami a sajátotok. A Veleszületett az, aki ezt elsőként meghallja és reagál rá. A Veleszületett folyamatosan figyel! Évekig izomteszteltétek és homeopátiáztátok! Ott van egy antennával, készen arra, hogy figyeljen, és nincs semmi, ami nagyobb hatással bírna rá, mint a hangotok és a tudatosságotok, amint fennhangon kijelenti, hogy milyenek is vagytok.

Hosszú évekkel ezelőtt, egy régebbi energiában, megkérdezték Kryont, hogy: "Szükséges a megerősítéseket hangosan kimondani, vagy mondhatjuk őket magunkban is?" A válasz akkor ez volt: "Mondjátok magatokban, mert nincs különbség a kettő között." Nos, ebben a felfokozott energiában, változtatok a történetemen. Ebben az új energiában, a Mező megnövekedett. Jobban elérhető a vele való szinkronizáció, összefonódás, mint korábban valaha is. Készen áll rá, hogy a helyzetek tekintetében, biológiai és tudati szinten is összerakja a dolgokat a számotokra. Készen áll rá, hogy olyan módon fedje fel nektek a Felsőbb-Éneteket, amit a múltban csak reméltetek. A fő eszköz az, hogy beszéltek hozzá, és ennek a legjobb módja most a tudatosságon keresztüli hangos megerősítés.

Ez az, amiért bolygószerte robbanást fogtok látni a javasolt megerősítések terén. Ezek több, mint egy évszázada jelen vannak (Emil Coué - a ford.), de kedveseim, most van az, amikor virágoznak. Az oka pedig az, hogy kapcsolatba kerülhettek azzal, ami a saját okos testetekben van, ami pedig már eleve kapcsolódik azon fizika jóindulatúságához, amit Mezőnek hívnak.

Nos, vannak olyanok az itt helyet foglalók között, akik azt mondják: "Nos, bárcsak tudnám mi az, amit Kryon mondott. Néha nehéz rájönni erre." Csodálatos, hogy nem kell tudjátok, nem igaz? Nem kell, hogy ismerjétek! Átadtam nektek egy olyan eszközt, ami gyakorlatias dolog a 3D-ben. Elmondtam a működését, a részleteit, és az okát is. Azonban, csak ti tudjátok igazolni. Csupán annyit mondok nektek, hogy legyetek óvatosak, hogy mit mondtok ki! Szerkesszétek meg pozitív módon, amit a testeteknek mondtok! Ez a kijelentésetek arról, hogy kik is vagytok.

Nos, legyetek óvatosak, mert vannak közöttetek olyanok, akik túl lineárisak ahhoz, hogy ezt megtegyék! Betegek vagytok, és köhögtök, aztán elkezditek megerősíteni, hogy jól vagytok. Látva ezt, így szóltok: "Csak tagadásban vagyok. Itt vagyok köhögve, ugyanakkor azt állítom, hogy meggyógyultam?" Még csak el sem tudjátok kezdeni megérteni a többdimenziós fizika körét. Amit tesztek, az a jövő időfraktáljának a felfokozása. Azt teremtitek meg, ami (a gondolkodásotokból származóan) még nincs itt, de mi látjuk már ennek a módját. A Mező már jelen van, és dolgozik a megoldáson - az már létezik.

Látjátok ennek a lehetőségeit? Ki tudjátok ezt jelenteni anélkül, hogy az elmétek megpróbálna egyenlőtlen dolgokat összerakni? A beteg személy kimondhatja hangosan, hogy: "Meggyógyultam, teljes vagyok. Köszönöm!" Aztán a következő pillanatban köhögnek! A szűkölködő személy ezt mondhatja: "Bőséggel rendelkezem az életemben, és nem kell aggódjak napról-napra. Megvan mindaz, amire szükségem van, mert megérdemlem." Ugyanebben a pillanatban pedig semmi sincs a bankszámlájukon. A különféle helyzetekkel vagy kapcsolatokkal megterhelt személy kijelentheti a teljes győzelmet! "Békés vagyok. Köszönöm Szellem, hogy keresztülvittél ezen a rettenetes dolgon." Aztán, amikor feleszmélnek ebből a megerősítésből, még mindig benne vannak abban a szörnyű dologban!

Értitek, hogy mit mondok? Elkezditek kijelenteni azt, hogy kik is vagytok, mert ez az, akik lesztek. A lineáris időtökben ez még nem történt meg, de a számunkra igen! Figyeljetek ide, mindannyian, akik ezt hallgatjátok: tudom, hogy van valami mondanivalótok a testetek számára - tudom. Itt az ideje kapcsolódni a Mezőhöz! Több is lesz még, mert érkezőben van a 2. rész.

Kedveseim, már fel vagytok szerelkezve. A kapcsolódásotok ehhez a mezőhöz, már ott van. A fizika valóban rendelkezik egy állásfoglalással, ez pedig a kitárt karú jóindulatúság, ami azt mondja: "Gyere, és nézd meg, hogy hogyan tudunk segíteni!" Ez a Teremtő és ezen energia csodája a mai napon. Azt kéri tőletek, hogy rezonáljatok együtt valami csodálatossal, aztán lépjetek hátra és nézzétek, ahogyan működik!

És ez így van.

Kryon


Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett