Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Írországi körutazás

Írországi körutazás
Írország - 2016. szeptember 4-11.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2016 downloads/download_ireland_16.html )


Blarney-i kastély

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Azok számára, akik hallgatják, és nincsenek itt: a Blarney-nak hívott helyen tartózkodunk. Szeretnénk bemutatni mindannyiótoknak a mesteri tanítót, Gaiát! Ez a bolygó egyik különleges területe, a déli része annak, amit ti Írországnak neveztek. A tisztasága miatt egyedi, de a mód is az, ahogy megszólal - miszerint nem áll semmi a bolygóval kapcsolatos teljes mértékű megértésetek és kommunikációtok útjában. Ez a nap most számotokra lett előkészítve. Nem harcoltok az elemekkel eme pillanatban, nincsenek problémáink az időjárással jelenleg! Legyetek tudatában annak, amit el szeretnék mondani nektek! Nem valami szokatlan dolog számotokra átérezni azt, mit jelent eme föld. Azonban szeretnék egy olyan koncepciót átadni nektek, aminek talán nem vagytok a tudatában. Elmondtuk nektek korábban azt, hogy a bolygó életereje, és mindaz, ami támogatja az emberiség tesztjét ezen a Földnek nevezett helyen, a természet minden egyensúlya - értetek van. Arra kérünk benneteket, hogy tiszteljétek, lépjetek szövetségre vele, és érezzétek meg! De tisztázni kívánom: az tudja, hogy kik vagytok. Gondoljátok, hogy lehetséges ebben a pillanatban az, hogy Gaia életereje tudja a neveteket, azt hogy hol vagytok, és hogy miért vagytok itt? Talán azért, hogy megnézzétek a történelmét, vagy, hogy érezzétek a szépségét. De gondoltatok valaha is az üdvözlő kézfogására, ami név szerint nektek szól? Gaia az emberiség támogatásáért van. Név szerint ismer benneteket. Sétáltok ezen a helyen, itt vagytok ezen a körúton. Nem véletlenül vagytok itt. Milyen tiszták tudtok lenni ahhoz, hogy befogadjatok valamit egy olyan helytől a bolygón, ami egyedi és szokatlan nyitottságában, tisztaságában, ártatlanságában? Mert ez arra hív benneteket, hogy legyetek olyan tiszták ti is, mint ő. Gaia együttérző.

Egyensúlyban van, az emberiség egésze számára mintaként szolgál, de ismeri egyenként a neveteket is - és ez egy olyan nézet, amelyet nem igazán tanítanak sehol. Azért vagytok itt, hogy olyan dolgokat lássatok és talán érezzetek is, melyek értékesek. Gondoltátok volna, hogy ahol ültök, ez a gyönyörű pázsit, az ég - ezek mindegyike várt rátok ma, és még a szél is ennek a hívásnak a hangját zúgja? Üdvözöllek benneteket a bolygó tisztaságában. Ebben tanítás lakozik, az pedig a következő: képesek vagytok-e ti is ilyen tiszták lenni? A bolygóra nem jellemző az intellektuális megközelítés vagy a dráma. Gaia mindig kiegyensúlyozott, különösen ha hagyják... és itt ez a helyzet. Valójában ti most Írország egy turisztikailag frekventált térségében vagytok, ám elmondom nektek, hogy Gaiát ez nem érdekli. Várt benneteket, ismer titeket, tudja, miért vagytok itt és baráti kézfogásotok kiteljesedhet. A mesteri tanító arra kíván meghívni benneteket, hogy oszlassátok el a drámát, ami veletek jött, a problémákat, amikről gondolkodtok, és bármit, ami útjában áll a szépségnek és tisztaságnak, amit a madarak énekében, a víz csobogásában, a fák között suhogó szélben hallhattok. Szövetkezzetek ezekkel a dolgokkal és tudjátok, hogy baráti kezet foghattok velük! Vártak benneteket ma. Gondolkozzatok el ezekről - ahogy most szétváltok és a saját utatokon jártok - hogy meglássátok és megérezzétek amiért eljöttetek!

És ez így van.

Kryon


A kenmare-i kőkör

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Mielőtt bármilyen információt is átadnánk ezen a megszentelt helyen, helyénvaló, ha engedélyt kérünk az őrzőktől arra, hogy beszéljünk. Engedélyt arra, hogy beszéljünk az energiáról, és hogy tanítsunk. Azok közül a helyek közül, ahová menni készülünk, nem mindenhol szükséges az engedélykérés. Ám ez egy megszentelt hely, ez egy réges-régi hely. A Kőkörnél vagytok. Így megkérdezzük az őrzőket, hogy ez illő-e, rendben van-e. Ők pedig válaszolnak, és a társam ennek talán nem örül: Kryon elmondhatja az üzenetét, de neki is kell egy kört teljesítenie. Ezt még nem tette meg (Lee most megtesz egy kört).

Helyénvaló-e a folytatás? Az őrzők azt mondják, hogy igen. Hadd fűzzek magyarázatot ahhoz, amit most láttatok! Nincs arra szabály, hogy hányszor kell a kört megtenni, vagy mit kell csinálni, csak tisztelet van. A tisztelet az irányoknak szól - a Földnek, a csillagoknak, annak, ami itt történt korábban, a teremtőknek, a szándéknak... hiszen manapság is sokan látogatják a kört, olyanok, akik egyszerűen csak kíváncsiak, és olyanok is, akik érzik az energiákat. Így a társam által való kör megtételét és a tiszteletet az őrzők kérték. Ezért tettük ezt meg. A kör régóta itt van, sok minden elmondható róla, de mi csak egy rövidke időt szánunk most rá. Azért, hogy egy metaforát adjak át nektek. Ha a körre néztek, a hagyományok ismertek. A közepén helyezkedik el egy központi kő, amely gyógyító tulajdonságokat hordoz és akként működik, ha az emberi lény készen áll rá. A kört a többivel megegyezően a csillagokhoz igazították. Emlékezzetek az építés idejére: akkoriban csupán ezek a dolgok voltak ismertek! A csillagok valóban mindent elárultak. Egy bizonyos módon haladtak, egy bizonyos módon szólaltak meg, innentől eltekintve egészen Egyiptomig. A csillagok együttállása jól ismert dolog. Ezért rakjuk ezt most össze egy pillanatra!

Mi lenne, ha a kör ti lennétek? Tegyük ezt fel csak egy pillanatra! Mondom ezt azoknak, akik hallgatnak, és nem látják a kört a kövekkel, amint körbeveszik a középen lévő követ. Mi lenne, ha ez ti lennétek? Ezt azért kérdezem, mert egy kérdést tennék fel nektek: elsőként is, összhangban vagytok a csillagokkal? A válasz igen, teljes mértékben. A Hét Nővértől származó plejádiak magvai azóta is veletek vannak. Ismert dolog, hogy a csillagokkal való összehangoltság a biológiai szentségetek része. Elég megszenteltek vagytok-e ahhoz, hogy őrzők legyenek körülöttetek? A válasz: igen. Beszéltünk nektek az emberi lény angyali minőségeiről - azokról, akik mindenhova veletek mennek, akár szóltok hozzájuk, akár nem, akár köszöntitek őket, akár nem. Nektek is megvan a saját körötök. A kör közepén van egy központi kő, ez gyógyító kő. Vajon lenne bennetek is egy? Hogy hívnátok: szívnek, tobozmirigynek, vagy a hármasságnak? Lenne valami a középpontotokban. Lehetséges-e az, vajon elképzelhető-e, hogy számos kört az ember, vagy talán az ősök szentsége előtti tisztelgésként építettek? Ha most ezen kövek külső oldalára néztek: nincs arcuk, nincs elülső, vagy hátsó részük, nincs rajtuk illeszték vagy írás - ezek egyszerűen csak kövek. Mondjuk azt, hogy a körötökben megvan a lehetőségetek arra, hogy bárhová - kívülre vagy belülre - rávéssetek a kövekre. Ahogy építitek ezt a kört, azt kérdezem tőletek, hogy a kövek arcát kifelé vagy befelé állítanátok? Ugyanilyen egyszerű kérdés hozzá még ez is: melyiket és miért? Azt mondom most nektek, hogy mindegy, mi volt a válaszotok, ez a bolygó változó energiájára vonatkozó metafora volt. Ha évekkel ezelőtt kérdeztük volna, hogy milyen irányba nézzenek a kövek, azt mondtátok volna: kifelé. Mindegyik kifelé kell nézzen, védekezés gyanánt, hogy megállítson minden olyan energiát, amely nem megfelelő és megtisztítsa azt, hogy a kör megmaradjon értékes, szent és érintetlen mivoltában.

Szemerkélni kezd az eső, ahogy befejezzük. Nos, vannak olyanok, akik azt mondanák az előbbiekre: nem. A kövek arca befelé kell irányuljon, hogy megtiszteljék a középpontot. Lennének olyanok is, akik azt mondanák, hogy ez nem helyes, mert a befelé tekintő kör egoisztikus, saját énjébe merülő lenne, aki mindig önmagára tekint. Most elmondom, hogy a régi és az új energia közti különbség, kedveseim, a következő. A kövek mindig kifelé néztek, az imádság kifelé zajlott, mindenfajta segítség kifelé irányult, és szükség volt védelemre. Most - talán váratlanul - azt mondom, hogy ez pedig nem így van. Az arcok nézhetnek befelé - mert nincs veszély, nincs ego, amikor belső lényetekbe, saját istenségetekbe tekintetek. A gyógyító kő - képzeljétek, ahogy valamennyi arc a szívbe tekint. Minden imádság középre irányul, ahol Isten van: bennetek. A csillagokkal összehangoltan. Képesek vagytok a saját körötök lenni? Ha igen, van bátorságotok megfordítani a köveket? Mert kedveseim, a legtöbb emberi lény kifelé fordítja őket. Hadd forduljanak befelé: hogy végre láthassátok azt, ami értékes és szent! Éppen úgy szent, ahogyan a kör, amelyet az ősök építettek - ti magatok és a korábbi életeitek is - a bolygón. Megvan a saját körötök.

Hagyjátok el ezt a helyet annak tudatában, hogy valamilyen formában valamennyien részt vettetek az ősök munkájában. Az őrzők engedélyét kérjük az üzenet lezárásához.

És ez így van.

Kryon


Muckross apátság

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Hogyan bővíti, terjeszti ki valaki a tudatosságát, amíg emberként él? Kezdjük az elején, azok számára, akik nincsenek itt. A csoport tiszteletteljesen ül egy apátságban egy "szuperfa" előtt, a gyökereiben rejlő bölcsesség és az így elismert életkora miatt. Senki nem tudja a pontos korát a fának, melyet körbeülünk az apátság közepén. Legalább 700 évesnek mondják. Az igazság az, hogy több mint 1.000 éves. A fa: szimbólum. Tanítóként szolgálhatna ma, a jelen pillanat számára is. Ezért Gaia engedélyét kérem a gyökereken át, ahonnan a fa kifejlődött, hogy rövid üzenettel és tanítással szolgáljak. A fa nemcsak elismeri itteni jelenlétünket, de arra is emlékeztet, hogy milyen fiatalok vagyunk. Ám láttat velünk még mást is. A fára nézünk, látjuk az életkort és a bölcsességet - és tiszteljük, érezzük azt. Azt mondjuk "mi", mert még én, Kryonként is tisztában vagyok az életkorral, és értem, mi történik itt... de a fa is lát benneteket, ahogy az tegnap is elhangzott. Ez a harmadik, a katalizátorként szolgáló közvetítés, a hármas számú. Katalizátor, mert az információ, ami ma kimegy, ugyan rendelkezik egyfajta jelentéstartammal, ám mégis különböző energiákat teremt, különböző emberi lények számára. A fa örökéletűnek lát benneteket, mert látja az emberi lény, az egyéni lélek energiáit, mert a fa Gaiát képviseli, magát a bolygót, és Gaia szeretetét irántatok. Nos, minden itt van, minden adott a tanításhoz. Azt szeretném, ha most elgondolkodnátok egy percre. Mi az a folyamat, amelyben a természet úgy alakítja a dolgokat, hogy az emberek összegyűlnek és figyelnek a fára? Bármennyire is különösnek hangzik, azok, akik megértik a természetet, tudják, hogy ő valóban nagyszerű tanító. Még egyszer beszélünk erről. Egy percen belül elmondom nektek, amit a fa szeretne, hogy tudjatok ti is róla - különösen a kiterjesztett tudatosságról. De most egy pillanatra azt szeretném, ha tudatában lennétek az itt lévő kétoldalú kommunikációnak: a fa ismer benneteket, látja a lelketek örökkévalóságát, látja hogy mennyi korábbi életetek volt, és a fa tudja, hogy a korotok mellett az övé eltörpül.

Mégis az ember testi énje úgy tudja, hogy a fa sokkal idősebb, mint ti vagytok. Ez az életkor és a tisztelet szimbiotikus kapcsolata. Nem egy-, hanem kétirányú kommunikáció. De a fa azt szeretné, ha ebben az életben és ebben az életkorban megismernétek, hogyan kell a tudatosságot kiterjeszteni. Üzenete a következő: nézzetek ma a fa metaforájára. Ha bölcsességgel és tudással rendelkezik, mi lenne, ha a korszakok titkait is ismerné? Mi lenne, ha többet tudna, mint amit valaha is gondoltatok, hogy ismerni és tapasztalni fog? Mi lenne, ha látott volna dolgokat, tudatában lenne a körülötte elsuttogott titkoknak? Mi lenne, ha a gyökerek olyan messzire nyúlnának - még a városon, az apátságon is túlra - hogy emiatt az általatok véltnél sokkal nagyobb és mélyebb tudással rendelkeznek? Mégis... itt ül, és semmit sem tesz. Mindezzel a tudással, nem gondoljátok, hogy inkább izgatottan integetne az ágaival és az mondaná: "Gyertek ide, gyertek ide, gyertek ide, valamit el kell mondanom." Éreznétek az ingását, a mozgását, az izgatottságát - és mégis, a fa egyáltalán nem mozog. Semmi egyebet nem tesz, csak ül saját fenségességében, csendjében, türelmében. Ez a mai nap leckéje. Megfigyeltétek az itteni időjárást? Mindegy, hogy mi történik, a nap feltűnik az égen, a madarak énekelnek: a türelem a kulcs. Ott ül - minden bölcsességének fenségével - és azt mondja, hogy ha elég csendben vagytok, mint ő, akkor hallani fogjátok. Nemcsak hallani fogjátok, de tudatában is lesztek - átérzitek és megértitek. Rendelkezésetekre áll az üzenete. Ez azt mondja, hogy mindegy, mi történik az életetekben éppen, amelyről esetleg úgy hiszitek most, hogy elfogadhatatlan, talán még szörnyűséges is számotokra. Bizonyos dolgok zajlanak körülöttetek, és talán a testetekben is épp. A fa azt mondja nektek: a nap végül megjelenik az égen, a madarak énekelni fognak, és minden egyensúlyba kerül - éppen úgy, mint a fa. Ez Gaia, az emberiség nagy tanítója. Ám mivel jelenleg a tudatosság kiterjesztése leginkább az egyensúlyról, a türelemről és a megértésről szól - a fa nem integet izgatottan, nincs rá szükség. Mindent hordoz, amit el kell mondjon nektek a csendjével, a fenségével, és arra kér fel benneteket, hogy utánozzátok, kövessétek mindezt ti is mesteri mivoltotok által. Ennyi pont elég mára.

És ez így van.

Kryon


Innisfallen sziget

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Most csak rövid üzenettel fordulok hozzátok. Néha éppen a logika az, amely segít összekötni a pontokat. Annyi minden elhangzott már erről az ősi helyről, ahol most ültök. Egy ősi szigeten lévő apátság, körbevéve vízzel, amelyet 400 körül alapítottak olyan szerzetesek, akik - ahogy ők mondták - nem voltak egyetlen szerzetesrend tagjai sem. Gondoljatok csak bele: nem vagytok egy rend tagjai sem, vagyis egy csoportba sem tartoztok, csupán önmagatokhoz. Ez azt jelenti, hogy nincsenek nyomasztó dogmák, amelyeket be kellene tartani, csak önmagatokhoz kell igazodnotok. Aztán felfedezitek, hogy oly sok tudás és könyv volt a birtokukban, rendelkeztek gyógynövényekkel, és még ennél többel is. De amit nem tudtok az az, hogy numerológiával is foglalkoztak. A számok energiájával, a számok jelentésével, azokéval is, amelyeket az égen láttok, hogy a dolgok egésze miként és miért működik. Mindemellett, tudtak a test megfiatalításáról. Ha elkezditek összekötni a pontokat, van itt egy átgondolandó választási lehetőség. Mielőtt elmondanánk nektek, mi lehet az, fedjük fel, hogy miért is pont egy szigetre telepedtek le? Az érvelés a következő: az elkülönülés és a védelem miatt. Ez még a vikingek előtt történt. Az elkülönülésre azért volt szükség, hogy szabadok és tiszták legyenek a körülöttük lévőtől. Ám van itt még valami. Akkoriban minden, amivel rendelkeztek, az elemekből állt: csak az ég volt felettük, és a föld alattuk. Ez a "minden" egy gondosan tervezett, gondosan összehangolt hasonlat, amely azután is üzenetet közvetít, hogy ők már régóta nincsenek itt. Az ok, ami miatt egy szigetet választottak az az, hogy ez a hely csordultig van tükröződéssel. (Az angol "reflection" szónak két jelentése van: tükröződés és merengés/elmélkedés - a ford.) Víz veszi körbe a helyet, és a merengésre szánt idő. Azt tanították, hogy befelé kell fordulni, mert tudták: minden titkok titka a benső Istenben lakozik. Az isteni bent lakozik. Ez azt jelenti, hogy a szigeten élő szerzetesek réges-réggel ezelőtt közvetítettek. Kedveseim, a közvetítés meghatározása a következő: egy hely elérése, amely kiváltképp' csendes, és amely kapcsolódik a Gaia-energiához, a csillagokhoz, a körülöttetek lévő Teremtő Forráshoz, amelyből információ száll elő - pont olyan, mint amilyet most hallotok.

Mi a helyzet most itt veletek? Örökségük itt marad, és ha most megkérdezhetnétek őket, vajon valóban itt voltak-e, akkor ezen kör valamennyi hívőjének és hitetlenjének azt a kérdést tennék fel: amikor elmerengetek valamin, akkor mit láttok? Elégedettek vagytok önmagatokkal? Ha nem, akkor nem értettétek meg, hogy kik is vagytok valójában. Lehetséges, hogy van egy olyan magasztos részetek, amely együttérző, és amely képes közvetítésre. Ez alatt azt értem, hogy a saját fiatalságotokat közvetítitek, a saját egészségeteket, az életetekben lévő drámák megoldásait. Tudom, hogy kik vannak itt a körben, és ismerem mindannyiukat, ismerem az önfeláldozásukat és az éveket, amelyeket merengéssel töltöttek. Így azt mondom nektek és kérdezem tőletek: most, amikor magatokra reflektáltok, képesek vagytok a belső Istent meglátni, akár csak a legkisebb mértékben is? Igen... Képesek vagytok megérteni, hogy amikor tiszta szándékkal közelítetek belsőtök felé, akkor olyan békességgel találkoztok, amely összhangban él és létezik Gaia békéjével, amely éppen most áramlik felfelé rajtatok keresztül ezen a csodálatos helyen. Néhányunknak (a társamat is beleértem, ezért mondok most "mi"-t) el kell menniük olyan helyekre, amelyek a sejtszintű biológiájukhoz szólnak, hogy megértsék a spiritualitást. Ezek összetartoznak, nem vallásról, nem imádságról beszélek - ez a spiritualitás. A Teremtő Forrás részei vagytok. Nem egy egyház rendszerének része, hanem egy olyan spirituális rendszeré, amely gyönyörű, és amely túl van minden dogmán. Nincs semmi baj az istentisztelettel, a szervezettel, mindennek megvan a maga helye. Ám kedveseim, mindennek a közepén a Teremtő áll, amely bennetek lakozik. Ez tehát a rövid üzenet most eme helyen, amelyet azért építettek, hogy leüljetek, elmerengjetek, és érezzétek, amit ők éreztek. Összehangolódtak a bolygóval, és valamennyien az igazságot közvetítették a könyveikbe leírva, évezredeken keresztül. Tükrözzétek vissza őket önmagatokban!

És ez így van.

Kryon


Kerry gyűrűje

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Az emberek nem feltétlenül vannak oda azért, ha hirtelen vizet fröcskölnek az arcukba. Mégis, van itt valami, amit előre el lehet mondani. A téma a természettel való kapcsolatba kerülés, de talán ennél több dolog is van most itt. Hadd ismertessük meg ezt a helyszínt kicsit mindazokkal, akik éppen hallgatnak, olvasnak minket! Az óceán mellett állunk, Kerry gyűrűjénél. A sziklák fenségesek, és a csoport egy autóparkolóban van. Ez nem feltétlenül megszenteltebb hely, mint bármelyik másik. Nincs itt apátság, ahol szerzetesek írták volna le a tudást, mégis van itt valami. Elemi, természeti erők közt vagytok, és én annyira szeretném figyelmetekbe ajánlani most, hogy hány és hány nemes dolog veszett már el rengeteg ember számára a bolygón.

Korábbi időkben, amikor - és most újra elmondom - valamennyi ember összekapcsolódott a csillagokkal, a természettel és az élőlényekkel: akkor a Föld még a részüket alkotta. Felismerték és így hatalmas jelentőségű tudás birtokába jutottak - hogy a Föld az emberiség része, az nem tőle függetlenül létezik. Minden a bolygó és a rajta élő emberek partneri kapcsolata körül forgott. Hallottátok már a kifejezést: "porból lettél, s porrá leszel", ami szó szerint igaz. A testetek a bolygó része, innen származtok. Nem igazán szoktatok erre gondolni, hiszen tiszta, modern szobákban születtetek, fedett helyiségekben éltek, betonon jártok. Sosem gondoltok rá úgy, hogy a bolygó porának egy része vagytok, és ezért nem értitek. A fejetekre hulló víz az óceánból származik, és aztán feljut az égbe, majd visszatér, megint eltűnik és visszatér. Ti is ugyanilyen körforgásban vesztek részt. Ezt azért hangsúlyozzuk ki, mert itt van az energiának egyfajta áramlása, egyfajta tudatossága, sőt - a Földdel való barátsága. Ha kivonjátok magatokat belőle, és a napjaitokat egy olyan társadalomban élitek le, amely nem tiszteli ezt, akkor valamit elvesztetek. A legjobb barátotokat veszítitek el, amellyel valaha is rendelkeztetek, rendelkezhettetek volna. Amely támogat benneteket akkor is, ha soha nem érintitek. Mindig itt lesz, és a neve Gaia Háló.

Hogyan mondjam el nektek megint csak, hogy mennyit vesztettetek, és hogy a bennszülött népek még mennyire építettek erre, és összehangolódtak vele? Nem imádkoztak hozzá, hanem összehangolódtak vele, hogy megszerezzék a dolgokat, amelyekre szükségük volt, és aztán ezeket visszaadták a bolygónak. Hogyan lehetséges, hogy annyira elvesztettétek, hogy már csak nem is gondoltok rá? Elkezdenétek ma? "Köszönöm drága Szellem! Köszönöm Gaia! Köszönet a körforgásért, ami itt van!" Ez oly sokat jelent, az életetek javulni fog, ha azt együtt élitek a barátotokkal, Gaiával. Itt álltok, ahogy esik fejetekre az eső, autók haladnak el mellettetek, és arra gondoltok: mennyire lehet ez megszentelt? Mi pedig azt mondjuk erre: annyira lesz megszentelt, amennyit ti hozzátesztek. A bolygó mindig készen áll, mindig készen áll az ünneplésre. Talán szokatlan helynek tűnik ez itt az ünneplésre, vagy mégsem? Ez az üzenet, mindig is ez volt, és mindig is ez lesz: hogy a spiritualitás, amelyre belül igényt tartotok, magában foglalja azt is, ahonnan jöttetek. Gaia ma beszél, ti pedig figyelhettek rá. A szélen és az esőn keresztül szól hozzátok, és azt mondja: köszönöm!

És ez így van.

Kryon


Szent Bridget forrása

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Mielőtt még elkezdenénk, ünnepelni szeretnénk a gyógyulásokat, amelyek ezen a helyen történtek. Az itteni isteni megnyilvánulásokat, az örömöt, a bánatot, az Istennel való kapcsolat érzéseit. Emiatt olyan különleges ez a hely. Azért választottuk, hogy egy nagyon különleges közvetítést adjunk át. Szeretném, ha a mai napi információk teljesek lennének. Itt is a kérdés: "Kryon, tündérek és manók földjén állsz. Ők valóban léteznek?" A legtöbb ember számára ez merő képzelgés. "Ne táncolj el a kérdés elől Kryon, adj egyenes választ!" Ez hát a kérdés. Megmondom a választ, de előtte még körbetáncolnám a témát, mert hát: Írországban vagyunk (Kryon humor). Nézzük csak meg a kérdést szép komótosan, ám gyakorlatiasan! Használjuk a logikát, kössük össze a pontokat! Nézzük meg, vajon lehet-e ez igaz! Elsőként, az egész nemzet tudatában van ennek. Írország zöme tudatában van ennek. Akár csak hisznek benne, vagy ténylegesen látták is őket, már évszázadok óta ez a helyzet. Így lehet tudni azt, hogy az egésznek kell legyen valami belső igazságtartalma. Ha puszta képzelgés lenne, ha csak marketing lenne, az nem tartana ki évszázadokon keresztül. Valamennyien tudnak róla. Számos dolgot és példát hozok fel, hogy ezt megvizsgálhassátok, körbejárhassátok - ez maga a tánc.Megközelítőleg 70 évvel ezelőtt bekövetkezett egy valóság-váltás, amikor is a tudósok új valóságokat fedeztek fel. Feltárták, hogy az atomok felépítésében dimenzionalitás található. Ez túlment azon, amit az emberi lények korábban a valóságról gondoltak. Olyan megdöbbentő volt, hogy eleinte még maga Einstein is ennek ellenében nyilvánult meg. Egyáltalán nem értette azt a non-linearitást, amelyet ez az eredmény sugallt: a körülöttetek lévő atomi szerkezetek többdimenziósak. Ti csak ennek egy darabjában éltek. Már mondtuk ezt korábban, leírtuk egy példával is ezelőtt régebben, hogy egy csodaszép, színes világban éltek, ám mégis, az emberi lények úgy lettek tervezve, hogy csak fekete-fehérben képesek gondolkodni. Nos tehát, hadd folytassam! Amit a tudósok láttak, az az volt, ahogy részecskék és tárgyak a szó szoros értelmében eltűnnek, majd újra megjelennek. Egyszerre két helyen is tudnak lenni. A szabályok, amelyek alapján megértitek a dolgokat, visszatükrözik a többdimenzionalitás finom változásait.

Kedveseim, azt szeretném, ha ez egészen tisztán jutna el hozzátok! Ez nem holmi kísérletekhez tartozik, nem belemagyarázás - ez maga a valóság. Amit felfedeztek, az az volt, hogy minden többdimenziós. Minden! Az emberi lényt lineárisra tervezték. Gaiát nem! Néhány hónappal ezelőtt a társam tudósokkal és másokkal a bolygó legnagyobb többdimenziós kísérleti terepére ment, amelyet CERN-nek hívnak. Ott szétszedik az atom szerkezetét, hogy megnézzék, fel tudják-e mélyebben is tárni az általuk megismert, ott lévő többdimenziósságot. Hatalmas idő- és energiabefektetés történt abba, amit úgy gondolnak, ott van. Eléggé vadul táncolok már? (Kryon humor.) Úgy vagy 150 évvel ezelőtt két ember azzal az elképesztő gondolattal állt elő, hogy bizonyos dolgok, amelyek nem láthatók, betegséget és fertőzést okoznak, illetve hogy a világban olyan apró dolgok nyüzsögnek, amelyeket nem láthattok. Akkoriban a sebészetben a túlélési arány 56% volt. Ha egy orvos felnyitott egy emberi lényt, csak a felük élte túl. Egészen addig, amíg ez a két ember igazolt valamit: fogták a mikroszkópot, belenéztek és felfedezték a baktériumokat. Nem láttátok őket - ezért addig nem is léteztek. Az egész orvosi közösség és a bolygó csak a "fekete-fehéret" volt képes látni, de aztán jött a mikroszkóp, és hirtelen felragyogtak a színek. Látjátok már ti is - a hasonlatot -, ők pedig megértették, hogy a semmiből dolgok tűnnek elő. De ennél sokkal többről van itt szó, sokkal többről. Annyi mindenről beszélhetnénk, ami abba az irányba mutat, hogy a többdimenzionalitás Gaiából érkezik.

Beszéljünk most bibliai történetekről! Hányszor láttak emberek jelenéseket, angyalokat és számoltak be róluk? Hányszor mesélt a bibliai történet arról, hogy amikor angyalok megjelentek, azt mondták az embereknek: "Ne féljetek tőlünk!" Kételkednétek abban, amit a Bibliában olvastok? Még az ősi történetekben is... Kételkedtek abban, hogy tényleg látta valaki az égő csipkebokrot? Vagy csak egy elütés, félreértelmezés lenne ez a bibliai szövegben? A történelem tele van hasonló történetekkel: a 3D-n túli dolgok észlelése sok ember számára megszokott dolog volt. Éppen erről szeretnénk nektek most mesélni. Nem fogjuk még egyszer elmondani, hogy a tér Írország fölött miért annyira más, Gaia miért nyílik és mutatkozik meg oly szokatlan módon - korábban már átadtuk ezt. Újra meghallgathatjátok, ha szeretnétek, hogy miért jelenik meg ezen a területen Gaiából sokkal erősebben a multidimenzionalitás. Most itt van, érdemes figyelni rá!

Mi is történik akkor valójában, amikor az emberiség képessé válik meglátni a többdimenziós dolgokat? Ez nem lineáris, ezért az emberi agy "linearizálja", és a maga módján ad értelmet neki. Álltunk már a Shasta hegy mellett, és közvetítést-közvetítés után adtunk át. Vannak olyanok, akik felmentek a hegyre, - akár éjszaka is -, és látták a fényeket. Ezt hogyan magyaráznátok? De ez most Írország, nem kell hegyre felmennetek. Ez mindig itt van, tízszeres mértékben van itt, mint bárhol másutt a bolygón. Amikor az emberi lények ezeket látják és érzik - akár éjjel is - azt gondolják, hogy azok dévák, tündérek, vagy angyalok. Mert az emberi elme lineárisan gondol ezekre a dolgokra - korlátozza az érzékelését - hogy beilleszthesse őket a saját elfogadott keretei közé. A tapasztalások valódiak, így a válasz: igen. Most azt szeretném, ha megvizsgálnátok a jellegzetességeit annak, amit láttok. Ha ez egy tündér, ha ez egy manó, bármi legyen is itt, azt mindig Gaiához társítják. Mindig. Mindegy, hogy a fákról van szó, a szélről, a levegőről, vagy a földről: azt mindig Gaiához társítják. Nem az égből jön - a Földből bújik elő. Gaia most is többdimenziós energiákat bocsájt ki éppen ott, ahol álltok. Azok közületek, akik eléggé nyitottak, láthatják is ezen energiákat, ha kicsit jobban odafigyelnek. Nézzétek a jellegzetességeiket! Hatalmas szörnyek lennének? Nem, mindig jóindulatúak, barátságosak és vidámak. Észrevettétek? Ők Gaia metaforái. Bárhogyan is "linearizáljátok" őket, akármilyen bőrt húztok és bármennyi szárnyat aggatok rájuk, vagy épp úgy kezelitek őket, mintha egészen konkrét, meghatározott módon néznének ki, vagy ruhába öltöztetitek, vagy akár fényként látjátok őket, akár az erdők déváiként - ők valamennyien jóindulatúan viseltetnek az emberiség felé. Valamennyien. A metafora világos, és a válasz pedig: igen, igen, igen. A nektek szóló meghívás - különösen ezen a vidéken, ezen a földön - arról szól, hogy nyissátok ki a szemeteket és lássátok a színeket! Színes világ vesz körül, lépjetek ki a fekete-fehér látásmódból! Engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek és lássátok! Mutassátok meg, mit láttatok és éreztetek, amikor másokhoz beszéltek, hogy ők is megértsék: amiről szóltok, az valódi - nem képzeletbeli, hanem áldott! Olyan földön álltok, ahol bizonyos dolgok megjelennek, ahol Gaia beszélhet hozzátok, és ti képesek vagytok meglátni ezt. Ez a válasz: igen.

És ez így van.

Kryon


Spanyol pont

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez ismételten egy közvetítés, de remélhetőleg mostanra már látjátok, hogy ez egyszerűen csak egy üzenet, pusztán ennyi és kész. Nem imádságra, vagy bármi másra való felhívás, csak a figyelmeteket kéri, hogy olyan dolgokon gondolkozzatok el, amelyekre egyébkét nem gondolnátok. Nem mutat túl semmi olyanon, amelyet vallásosnak, vagy szentnek gondolnátok. Nem helyettesíti az eddigi tudásotokat. Egyszerűen csak többféle, átfogóbb módon fejezi ki tiszteletét a bolygó Teremtőjének, ennyiről van szó. Vannak olyanok, akik azt gondolnák, hogy ezek az üzenetek majd fel kell, hogy váltsanak más, egyéb hitrendszereket. Ez annyira az emberiségre jellemző lineáris gondolkodásmód: azt gondoljátok, hogy vagy ebben, vagy abban, vagy egy további, másik dobozban kell lennetek. Nos, talán ha benne lehettek egyszerre mindegyikben - mindegyikből a legjobbat hozhatnátok magatokkal. Ez egy olyan újfajta gondolkodásmód, amely még nem létezik a bolygón. Hát nem érdekes, hogy a háborúkat itt azért vívták, hogy megmondják, hogyan kell imádni az Istent, a Teremtőt, a szeretet forrását? Nem Isten, hanem az emberek azok, akik magukat a jók és a rosszak csoportjaiba sorolták.

Megint a szeretet és az együttérzés üzenetét tárjuk elétek, amely befogadó, és nem kirekesztő. Bárki hallótávolságon belül lévő, bármikor, bárhol tudhatja, hogy az óceán szépségét nézzük. (Kryon itt a hangfelvételt hallgatókra utal - a szerk.) Reggel van, a nap felkelt, és az itt lévő, körbenézegető emberek különösen érzékenyek ezen nagyszerű föld szépségére és csodáira. Beszéltünk már Írországról, beszéltünk az itt lévő dolgok többdimenziósságáról, beszéltünk fizikáról és beszéltünk Istenről. Beszéltünk az okról, amely miatt a dolgok talán úgy alakultak, ahogy. Ünnepeltük ezt, és nem követeltünk semmi többet ezen túl - mert nem teszünk ilyet, ha közvetlenül a Szellem előtt ülünk. Átitatódtok azzal a partneri, társbéli viszonnyal, amely a tiétek, olyan szövetséget éreztek az országgal és az itteni földdel, amelyet sehol máshol nem éreztek a bolygón. Hamarosan beszélünk erről. Három dolgom van a számotokra. Három. Tisztelettel adózunk nektek. Itt az idő, hogy befelé forduljatok, el azoktól a tanításoktól is, amelyeket eddig átadtunk ezen az úton. Azt szeretném, ha három dolgot néznétek és vizsgálnátok meg a magatok számára. Azzal kezdjük, ami talán a legezoterikusabb. Amikor magatokra tekintetek: megértitek-e, felismeritek-e, vagy legalább elhiszitek-e, hogy része vagytok az egész teremtésnek? Vagy úgy néztek magatokra, mint elkülönült emberi lényekre, akik betonon járnak, egy olyan társadalomban, amely különvált Gaiától, külön a természettől, és ti egyszerűen csak élitek az életeteket? Vagy úgy látjátok magatokat, mint a teremtés részét, és talán, - tényleg csak talán - mint a teljes rendszer részét? A rendszer pedig: maga Isten. A Teremtő rakott össze mindent, amit csak láttok egy gyönyörű rendszerben, amely jóindulatú, és amelyben a részek szimbiózisban élnek egymással. Beszéltünk arról, hogy folyamatosan egyensúlyra törekszik, nem számít, hogy mekkora a vihar. Amikor befelé fordultok, azt kérdem tőletek, hogy látjátok-e Istent? Ez az emberiség legnagyobb kérdése. Megint elmondjuk, hogy ez vesz körbe benneteket, az emberek évezredek óta mindig is a Teremtő Forrást keresték. Felettébb ironikus az, hogy mindig emiatt is háborúztak. Mit tesz egy ember legelsőként? A Teremtő támogató energiáját érzi. "Honnan jön mindez, ismer ez engem, ez valóságos, mit jelent, élő dolog, mit akar?" Mindig is ezek voltak a kérdések. A kezdetektől fogva. Most pedig ismét itt ültök egy olyan üzenettel, amely azt mondja, hogy talán eléggé felnőttetek ahhoz, hogy megértsétek: a Forrás részei vagytok, nem különültök el tőle. Ha a részei vagytok, akkor megérthetitek, hogy jóság, szeretet és tudatosság van bennetek és körülöttetek, amely a részetek, a mennyország része is, az egész létezés része. A részei vagytok, nem különültök el tőle. Képesek vagytok idáig eljutni? Mit jelent, mit jelenthet végül is ez számotokra? Akár egészen kis dolgokat. Képesek vagytok egy szobában ülve kimondani: "Köszönöm, Isten!", vagy aminek csak hívni szeretnétek. Vagytok annyira a részei, hogy tudjátok, talán még újra visszatértek? Az emberiség legelső intuitív gondolata a kezdetektől fogva az volt, hogy visszatértek. Valóban - ez a rendszer része. A lelketek örök. Tudtok-e befelé tekinteni, és befogadni ezt az elgondolást? Vagy azt gondoljátok, hogy minden befejeződik amikor elhagyjátok a bolygót? Ez az első. Ez a legezoterikusabb, és ez valamennyi közül a legnagyobb.

A második: beszéltünk többdimenziós dolgokról, mint azt tettük tegnap is. Azt mondtuk, hogy a Föld színekben él, és az emberiség úgy lett megtervezve, hogy fekete-fehérben éljen, és hogy ezekben az új energiákban, békés időkben, a kiigazítás, a változás és átalakulás idejében az emberek lassan elkezdenek fokozatosan átlényegülni sokkal együttérzőbb lényekké. Befejezik a háborúkat, megpróbálnak összejönni és közösen működtetni a dolgokat ahelyett, hogy elkülönülnének és részekre esnének. Így, most azt kérdezem tőletek és attól a rendszertől, akik vagytok, ahogy végignéztek testi önmagatokon: elhiszitek-e, hogy többdimenziósak vagytok? Ez a második kérdés. Mert ha azok vagytok, akkor az olyan képességeket ad számotokra, amelyről senki nem beszélt még nektek. Mint ahogy a körülöttetek lévő Föld is rendelkezik ezzel, ahogyan korábban beszéltünk erről, hiszen többdimenziós. Lehetséges lenne, hogy valójában "színesek" vagytok, és mégis fekete-fehérnek mondtak benneteket? Ha elhiszitek, hogy többfajta realitás részesei vagytok, és ha elhiszitek, hogy részben kvantum-állapotúak vagytok, mint ahogy azok vagytok - akkor megértitek, hogy a kozmosz részei vagytok. Emberi lényként a lelketek és az elmétek sokkal kiterjedtebb, mint ahogy azt mondták nektek. Amikor leültök és elmerengtek az óceán partján és figyeltek a hangjára, vagy éppen csak magatokkal vagytok elfoglalva, érzitek ezt? Ha többdimenziósok vagytok, akkor az épphogycsak, finoman, de hihetőbbé teszi, hogy talán nagyobbak vagytok, mint gondoljátok. Ez a második kérdés: nagyobbak vagytok-e, mint gondoljátok? Nem egoista - hanem jóindulatú, gyönyörű és csodás, együttérző módon. Túl tudtok-e tekinteni talán az óceánon, vagy akár képesek vagytok-e kommunikálni többdimenziós módon a delfinekkel, vagy tudtok-e beszélgetni esetleg a körülöttetek lévő fákkal? Gondolnátok, hogy ez lehetséges? Hadd osszam meg veletek, hogy a fizika szerint: igen! A fizika elmondja nektek, hogy ha többdimenziós tudatossággal rendelkeztek, akkor olyan összefonódás részesei lehettek, amellyel egyazon időben egyszerre két helyen lehettek (bilokálisak lehettek, ha úgy tetszik). Mindezen dolgok talán túl furcsák lehetnek számotokra - de a fizikusok azt mondják, hogy ez valós tény, az anyag részecskéi képesek ezt megtenni. Kik vagytok ti? Anyagi részecskék vagytok. Ez arról a tudatosságról szól, amelyre igent, vagy nemet mondtok. Így ez összekötődik az első kérdéssel: létezik belső Isten?

A második kérdés: testi, fizikai mivoltotokban képesek vagytok-e ezt a tudást alkalmazni? Megengeditek magatoknak, hogy képesek legyetek ilyen nagy perspektívában, átfogóan gondolkozni? Láthatjátok, hogy a nagytól a kicsi felé haladunk. A harmadik kérdés: a testi-fizikai önmagatok: a sejtjeitek, a kémiátok a háromdimenziós énetek vajon több-e, mint gondolnátok? Az emberi lények hajlanak arra, hogy a történelem tetszőleges pontjain arra a következtetésre jussanak, hogy már elérték a "mindentudás" szintjét. Mindent ismernek, amit csak lehetséges. Ez azért történhet így, mert nagyon kevéssé, már csak minimálisan fogadják be az újat. "Modernek vagyunk, van tudományunk, mindent tudunk." Lehetséges lenne, hogy képesek vagytok a testeteken belül öregedés helyett fiatalítani magatokat? Lehetséges, hogy létezik egy bizonyos kémiai folyamat, amely csak arra vár, hogy a második kérdéssel aktiváljátok? A második kérdés arról szól, hogy vajon többdimenziósak vagytok-e. Ha igen, milyen módon? Kedveseim, mindez a tudatosságotokban rejlik, és aktiválható, hogy megválaszoljátok a harmadik számú kérdést: több is van még a háromdimenziós testi éneteken túl, mint gondolnátok. Lehetséges, hogy léteznek fiatalító minták? Hogy olyan dolgokkal rendelkeztek a testetekben, amelyek lehetővé teszik, hogy olyan hosszan éljetek, mint azt a mesterek tették. Azt gondoljátok, hogy a 900 évet megélő bibliai szereplőkről szóló történetek csak elírások lennének - vagy lehetnének akár igazak is?

Íme, ez a három kérdés.

Most megkezdjük a befelé figyelést. Végre beszélhetünk valamiról: van itt Írországban valami rejtett. Alig fedezték még fel, vagy próbálták ki. Folyamatosan azt mondtuk nektek, hogy ez a föld különbözik a többitől. Múlt vasárnap kezdtük azzal, hogy átadtuk ennek a fizikáját. Mi az oka, hogy ebben az országban gyakoriak a manókról és olyan életformákról szóló többdimenziós észlelések, amelyeket ti is érezhettek és kedveteket lelhetitek benne? A különbség itt abban áll, hogy nincs még egy olyan hely a bolygón, amelynek ilyen lenne az eredete. Évszázadokon keresztül fényeket láttak a fákon és különböző dolgokat éreztek. Gondoljátok, hogy a talaj itt sokkal alkalmasabb valami olyanra, amelyre senki nem gondolt korábban? Kedveseim, éppen most mondtam ki, mert már vannak olyanok, akik elkezdték ezt megérteni. Írország készen áll valamire. Ez pedig a "szuperétel" termesztésének felfedezése - egy olyan ételé, amely csak itt terem meg, és amely gyógyító és fiatalító tulajdonsággal rendelkezik. A bolygón vannak más helyek is, ahol tettek már ilyen típusú felfedezéseket, de jelentőségében egyik sem fogható ehhez. A társam korábban meglátogatta Rapa-Nui-t, a Húsvét szigeteket. Egy átlagos rapa-nui ember átlagéletkora 120 év. Találtak egy helyet, ahol a megtermesztett ételek megfelelő arányban álltak a testtel, az pedig nem öregedett. A "szuperétel" amelyet találtak, gyönyörű helyen, a vulkán egyik lankáján nőtt, értékes volt, és olyan energiát tartalmazott, amely fiatalon tartotta őket. Elmondom nektek, hogy az itteni talaj is ezt fogja tenni. Így már kezd összeállni a kép? A talaj tele van többdimenziós energiával. A magok másfélék lesznek, a felfedezések másfélék lesznek. Egy teljesen új iparágnak lehet ez a központja. Az iparágnak, amely olyan földön és talajon keresztül fiatalítja meg az emberiséget, amely csak itt létezik. Gondoljátok csak át. Hinnétek, hogy bizonyos magok másképpen fognak növekedni? A válasz: igen. Ha képesek vagytok megtervezni őket, és tudatosságot ültetni a magokba, olyan új dolgok jelennek meg Írországban, amelyek olyan módon segítik az emberiséget, amelyet még csak el sem gondolhattok. "Szuperétel", fiatalító étel - amit manók termesztenek. Most ezt adom számotokra. Lesznek olyanok, akik felfedezik ezt, és egy napon majd a közvetítést hallgatva azt mondják: Kryonnak igaza volt. Mindezen dolgok az új ember és egy új korszak eljövetelét segítik, ahol elkezdtek sokkal együttérzőbbé válni, és hosszabban éltek. Ennyi szerettem volna mondani.

És ez így van.

Kryon


Glendalough

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Megint kint ülünk ezen a gyönyörű napon, és még a nap is kibújt, hogy megörvendeztessen bennünket. Hallhatjátok Gaiát, a madarakat, az életet. Ez a nyolcadik közvetítés. Numerológiai értelemben a 8-as a legegyszerűbb formában bőséget jelent. Bőség vesz körbe benneteket, mondhatnátok. A tanítás bölcsességének bősége. Ma is összehasonlítanék, egybevetnék egymással néhány dolgot. Mind Gaia, azaz a Föld, és mind az emberiség számára egyaránt. Ha később megnézitek a mai üzenetet, azt mondjátok majd, hogy valójában ez a 26 évvel ezelőtti üzenetem. Az üzenet mindig ugyanaz, csak különböző szavakkal. De a mostani üzenet az emberiség jelenleg is zajló váltása miatt sokkal áthatóbb, pontosabb. Az átmenet részben a természethez kötődik, ami pedig a bolygóhoz kapcsolódik. Nem véletlen, hogy az Írországnak hívott helyen ülünk, és minden a bolygóról és a többdimenziós dolgokról szól, amelyet most, jelenleg is éreztek, amíg itt tartózkodunk. Ez különbözik attól, amit más helyeken éreztek. Itt az idő, hogy olyan szövetségről, harmóniáról tanítsak, amelyről még nincs tudomásotok. Talán nem is tudatosítjátok magatokban, hogy mit csinál a bolygó. Az emberek gyakran nem látják a nagyobb képet arról, hogy ki is valójában Gaia. A szövetség többről szól, mint hogy jól érezzétek magatokat, talán még az életeteknél is többről. Tekintsük most meg a bolygót három különböző szempont alapján, és azt kérem, hogy mindenütt ugyanazt a dolgot tegyétek meg röviden! Gaia kiegyensúlyozza magát. Ha távolabbról nézitek, ez olyan érdekes. Ha hátraléptek, és úgy vizsgáljátok ezt a kis kerek márványgolyót, ami a Föld, észreveszitek, hogy csak egy külső erőforrásra támaszkodik: a Napra. Mindennek benne kell történnie, önkiegyensúlyozó módon létezik. Valamennyi többszörösen összetett rendszernek fenn kell maradnia, és ez így is történik. Folyamatosan egyensúlyban kell lennie. Mondhatnátok, hogy: "Rendben, ez szépnek tűnik". De ez több a szépségnél, mert egyáltalán nem könnyű. A Földnek a megújulás ciklusain kell áthaladnia, hogy kiegyensúlyozott maradjon. Amikor megújulást mondok, magára az életre gondolok.

Most azokhoz szólok, akiknek volt már akváriumuk. Betelepítitek a halakat, csodáljátok és élvezitek az egészet. Évről évre megfelelően kezelitek a vizet: bizonyos anyagokat adtok hozzá, beállítjátok a kémhatását, az oxigénszintet. Bármennyire is jól végzitek a dolgotokat, időnként vizet kell cserélnetek. Értitek, hogy miről beszélek? A Föld mindezt nem teheti meg. Akkor hogyan működik? Gondolkodtatok valaha is azon, hogy tartja fenn a Föld az egyensúlyát? Most erre tekintetek, ez Kryon egyik témája, a váltás része. Amit időjárásváltozásnak hívtok, amit néhányan a felmelegedés ciklusának hívnak. Ez egy ciklus, a hideg és a meleg ciklusa, korábban is megtörtént már. De az emberek nincsenek itt elég régóta ahhoz, hogy pontosan feljegyezzék és tudják, hogy ez egy természetes folyamat. Ezért az emberek nagyon izgatottá válnak, ahogy látják, hogy a dolgok változnak - de mindez már sokszor megtörtént. Figyeljetek kedveseim, a Föld elképesztő, általatok nem ismert dolgokra képes, hogy kiegyensúlyozza magát. Életet és halált teremt a bolygón, és az eredmény: megújulás. A meleggel és a hideggel néha a saját teremtményeit öli meg, és saját arculatát változtatja meg az újrakezdés érdekében. Az újrakezdéskor a tápanyagok frissek. Nem egy új rendszer próbál régi önmagára építeni - néha a rendszert el kell törölni, hogy valami új kezdődjön. Ez a bolygó hideg és meleg ciklusa. Ezért nem az emberek felelősek, ha nem lennétek itt, ez akkor is megtörtént volna. Most egészen óvatosan fogalmazunk, és mindenkihez egyaránt szólunk. A szennyezés, amelyet a levegőbe és a vízbe juttattok, titeket öl meg, nem a bolygót. A bolygó nagyon hatékonyan működik: adjatok neki elég időt, és mindent megtisztít. Azért ne szennyezzetek, mert az titeket öl meg - a bolygó maga azonban öngyógyító és kiegyensúlyozott. Így működik. Az önkiegyensúlyozásban a bolygó statikus energiát hoz létre, amelyről mindjárt beszélni fogunk. Ez lesz majd a harmadik dolog. Egy önkiegyensúlyozó Föld, amely békében él önmagával.

A második: a Föld ön-helyreállító. Olyan dolgokat tesz, amikre talán nem is számítanátok. Olyan elegáns módon teszi, hogy talán nem is veszitek észre. Hadd mondjak erre egy példát, olyat, amelyre csak nagyon kevés ember gondol. Jóval az emberiség megjelenése előtt hatalmas olajfoltok voltak az óceánban. Erre azt mondhatnátok: "Rendben, és mindezt űrből jött teremtmények okozták?" Nem, hanem a tengerfenékről felszálló buborékok. Rendszeresen megtörtént. Gondolkozzatok el ezen, és kérdezzetek meg egy geológust, hogy előfordulhat-e természetes olajkiáramlás és azt fogja mondani, hogy: "Persze!" Ami aztán történt, az biológiai orvoslás volt. A bolygó tudta, hogyan tisztítsa meg magát a saját olajfoltjaitól. Hogy valami igazolással szolgáljak: amikor az emberek véletlenül okoznak ilyet, az ökológiai rendszerek gyorsabban reagálnak, mint ahogy bárki is várná. Ez csak egy példa az öngyógyításra. Amikor egy erdő túl sűrűvé válik - és ez gyakran megtörténik, mert ez a növekedés útja -, ha a fák túl közel állnak egymáshoz, amikor egy rovar betegséget visz oda, amikor a gyökerek rothadni kezdenek, mert nem áll rendelkezésre elégséges tér, a válasz az elektromosság lesz. Villámcsapás tüzet okoz, és eltörli az erdőt. Aztán újra fog nőni. Az elégett fákból új élet fakad, amelyet csak a tűz hozhatott el. Meggyógyítja magát. Ez mind a harmónia része, amely egyensúlyt teremt, és amely olyan jól ismeri önmagát, hogy a saját rendszerén belül képes ezt elérni. A Napon kívül nincs szüksége más külső forrásra.

A harmadik. Hogyan is írnánk körbe ezt a legjobban? A zabolátlan Föld, a vadóc Gaia. Van személyisége? Már mondtuk nektek, hogy igen. Majdnem úgy, ahogyan egy élő, lélegző dolognak, többdimenziós nézőpontból ez a bolygó él. Jóindulatú és békés viselkedést mutat. Gyönyörű mezőn ültök éppen. A Nap megjelenik, majd eltűnik, ahogy a felhők jönnek-mennek. A madarak élvezik ezt, magatok is hallhatjátok, mindez olyan békés. Ez Gaia természetes állapota. Jöhetnek viharok is, de ez Gaia természetes állapota, ez a harmónia. Figyeljétek meg alaposan! Gaia a mestertanító. Mit szeretne kifejezni nektek ebben a pillanatban? Figyeljetek rá erősen. Gaia nem vitatkozik önmagával. Gaia nincs konfliktusban önmagával. Nem néz le egy hierarchia tetejéről senkire, és nem helyezi egyik részét a többi tetejébe. Mindig kiegyenlíti önmagát, és ez az egyensúly: jóindulatú és békés. Mit üzen ma a mestertanító a 3-as számon keresztül számotokra? Ha ezen a bolygón fogtok élni és túlélni, akkor figyelnetek kell a tanítóra!

Tekintsük hát meg most akkor magát az emberi lényt! Ön-kiegyensúlyozók vagytok, egész életeteken át. Így lettetek teremtve. A tudatosságotok tudja és megérti ezt - amikor például drámával, konfliktussal, vagy félelemmel találkoztok, és képesek vagytok összeszedni és kiegyensúlyozni magatokat az egyetlen forrás bölcsességének segítségével, amellyel rendelkeztek. Nem, nem a Napról beszélek. A Teremtő Forráshoz kapcsolódtok, amely ugyan rajtatok kívül áll, de amelyhez hasonlóvá válhattok. Ahogy a Föld tekint a Napra, úgy alkalmazhatjátok a saját Nagy Központi Napotokat, azaz a bennetek lévő Teremtő Forrást, amely egyensúlyt teremt bennetek, ha megengeditek. Az emberek így lettek kialakítva. Persze nem feltétlenül ennek megfelelően éltek, vagy mégis? Ez a Nagy Tanító kérdése, aki rátok tekint és azt mondja: "Nézzétek, teljes mértékben magatok vagytok a saját rendszereteken belül!" A rendszeretek a fejetek búbjától a talpatokig zárt, és képes az ön-kiegyensúlyozásra.

A második. Vajon képes-e az emberi test az öngyógyításra? Hát persze, úgy lett megtervezve, hogy gyógyítsa önmagát, hogy megfiatalítsa önmagát, csakúgy mint a bolygó. A testeteknek jelenleg is annyiféle rendszere van, amely gyógyítja önmagát - és ti mégis külső forráshoz fordultok. Hadd mondjam el, hol van az öngyógyítás legjobb forrása: a bolygó növényvilága az. A bolygó az. Egészséget adhat nektek, fiatalságot, meghosszabbíthatja az életeteket. Óriási bőséggel fog rendelkezésre állni - vagy épp már most is rendelkezésre áll - információ arról, hogy mi hasznos, és mi nem hasznos az emberi test fenntartásához. Jelenleg nem az egészség, hanem az íz érdekében termelitek az ételeiteket. Tudtátok, hogy néhányatok olyan Akasával rendelkezik, amely a bolygó más részeiről származó, másfajta ételek iránt sóvárog? Mégis, olyan ételeket esztek, amelyet a kultúrátok kínál számotokra. Tudtátok, hogy meghosszabbíthatnátok az életeteket, akár meg is duplázhatnátok, ha elkezdenétek kielemezni, mely olyan Gaiatól származó dolgokat ehetnétek, amelyeket a sejtjeitek nemcsak hogy élveznek, de azok táplálják és fiatalítják is őket? Fiatalítás - más szóval az öregedés lelassítása. Lehetséges lenne, hogy amit megesztek, az öregedést okoz? Igen - túl a méreganyagokon kedveseim, - mindez a Gaiával való partneri viszony harmóniájáról szól. Az ősök, a bennszülött népek gyakran bementek a sűrű erdőbe, hogy rejtett dolgokra leljenek, tanulmányozták őket, és más rejtett dolgokkal keverték őket, hogy meghosszabbítsák az életüket, hogy sebeket gyógyítsanak, hogy meggyógyuljanak. Manapság mesterségesen teszitek ezt, mégis, mindez mindig is a földhöz, mindig a talajhoz tartozott, amely készen állt nemcsak arra, hogy orvosi célra, hanem hogy táplálásra is használjátok. Ez egy új tudományág lesz, saját neve sincs még. Ez a felhívás felétek. Ez volt a második számú.

A harmadik. Milyen a hozzáállásotok, milyen az attitűdötök? A Nagy Tanító azt mondja, hogy ha nem vagytok belül békések, háborúskodni fogtok - méghozzá önmagatokkal. Az emberi test teljes sejtszerkezete a békéért sóvárog, éppen úgy, mint a bolygó. Ön-kiegyensúlyozás, öngyógyítás, jóindulat és béke. Azt szeretném, hogy érezzétek a Napot, ahogy jön és megy. Azt szeretném, hogy halljátok a fű növekedését, a madarakat, a játszó gyermekeket ezen a békés vidéken és lássátok, hogy a Nagy Tanító, Gaia milyen szelíden viseltet irántatok. Miért akartok félelmet teremteni az életetekben, és drámát magatok körül? Mindennek megvan a maga ideje, az élet megteremti azt - de hol van a ti középpontotok? Mennyire békés? Most annak jött el az ideje, hogy a Nagy Tanítóra tekintsetek, és ezt egész nap kiélvezzétek. Még egyszer mondjuk: a fák nem kelnek fel, nem járnak körbe azért, hogy egymással vitatkozzanak. A fák jóindulattal viseltetnek aziránt, ahol éppen élnek és összedolgoznak. Minden együttműködik mindennel, ez így lett kialakítva, ez egy rendszer, és ez még mást, ennél többet is jelent. Mi a ti életetek rendszere? Amikor másokra néztek, képesek vagytok meglátni bennük a Teremtő Forrást? Ha egy állat a természetre néz, magát látja benne. Ha egy fa a természetre néz, magát látja benne, és minden körülöttük ennek az egésznek a része, egy jóindulatú rendszeré. A bolygó nem érez félelmet. Azt mondanátok: "Mitől lenne félnivalója?". Erre azt felelhetném, hogy nagyon sok dolog létezik kint az űrben, ő mégsem fél, kiegyensúlyozza magát, és önmagában békés, mert ez az öröklét állapota. Hosszú életet fogtok élni, testetek minden sejtje békét kíván, ez az élet meghosszabbításának titka, amelyet egy vegyi anyag sem képes számotokra megadni. Hogyan viseltettek önmagatok iránt? Halgassatok a Mestertanítóra, sétáljatok ma egyet és nézzétek meg, hogyan teszi ezt a bolygó önmagával! Ha rátok kiálthatna, megtenné. Azt kiáltaná: csendesedj el és tudd, hogy Isten vagy, hogy a belső forrásotok, az egyedüli belső forrásotok, mint Földnek a Nap, a Központi Nap, a békéről tanít nektek, jóindulatról és együttérzésről, ön-kiegyensúlyozásról - és megállítjátok az öregedést. Testetek valamennyi sejtje azt kiáltja, hogy békét kíván. Vitatkoznátok önmagatokkal? Ne válaszoljatok! Ha megtennétek, megszakítanátok a kapcsolatot a tanítóval. Ennyi elég mostanra. Élvezzétek a mai napot - ahogy épp azon sétáltok, ami tanítani szeretne benneteket!

És ez így van.

Kryon


Átíró - Rafás Anikó
Fordító - Wieszt Attila
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sándor