Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Új paradigmák

Új paradigmák
Minneapolis, Minnesota - 2017. július 22.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2017 downloads/download_minneapolis_17.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Szeretném, ha éreznétek a szobában lévő energiát, ami megváltozott, amiről beszéltünk már korábban. Ha később hallgatjátok ezeket az üzeneteket, ezeket a közvetítéseket, akkor is ugyanazon kíséret áll a rendelkezésetekre, mint most ebben a teremben. Bármilyen furcsának is hangzik lineáris módon mindez, Isten nem lineáris. Ismerjük annak lehetőségét, hogy később kik hallgatják meg ezt. Hallottátok? Hallottátok, éreztétek a szeretetet, amely Jeshua mestertől származik? Megértitek-e a benne lévő üzenetet? A mindannyiótokban jelenlévő mestert arra hívják fel, hogy találkozzon a mesterrel. Mindannyiótok rendelkezik fénnyel és sötétséggel, ahogyan azt Adirondda (utalva az előző közvetítésre - a ford.) meg is említette. Én pedig most kiegészíteném ezt.

Vannak, akik azt mondják: "Kedves Kryon! Szeretem az érzést, ami eltölt, amikor hallgatom a hangodat. A kíséret csakugyan körülöttem van, érzem. Teljesen ellazulok, a félelem eltűnik. Valahogyan tudom, hogy a dolgok megjavulnak, és a megoldások, amik miatt érkeztem, kivitelezhetőek lesznek a számomra. Figyelek rád és az energiára. Érzem, hogy van remény a bolygó számára, és számomra is azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amikre nekem és a gyermekeimnek szüksége van." Én pedig azt mondom erre: teljesen rendben van, hogy szeretitek ezt. Azt mondom: értitek, hogy ez honnan ered? Hogy mindezek az érzések, a béke, amivel rendelkezhettek, a szeretet, amit táplálhattok, ami behatol közvetlenül a sejtjeitekbe: mindez egy olyan helyről jön, ahonnan eredetileg származtok - mindez onnan érkezik.

Mesterek - mindegyikőtők az - hadd emlékeztesselek benneteket valamire! Első számú: a csillagokból érkeztetek. Kettes számú: a Nagy Központi Forrásból jöttetek, Isten bennetek van. Hármas számú: fenségesen nagyszerűnek születtetek. Mindezek a dolgok, és az, ami a Teremtőtől származik az, amit akkor éreztek, amikor hallgattok engem. Amikor Adironddát hallgatjátok, amikor Jeshuát hallgatjátok: Isten lényege az együttérzés, a jóindulat és a tiszta szeretet. Minden fennmaradó dolog maga az emberi kirakós. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy szó szerint mindent be tudtok fogadni, amit ebben a közvetítésben éreztek? Mindent be tudtok fogadni, mert az ott van bennetek. Miért visszahangoznátok ezt a darabkát, ha az nem lenne már ott bennetek? Felismerésre, bizonyos szinten pedig elemzésre kerül, majd kimondjátok: "Akarom! Hiszek benne. Az én vagyok!"

A következő kérdés az, hogy mi áll a szeretet és tisztaság útjába, ami ti magatok vagytok? Aztán elkezdhettek írni egy alapos listát - ahogyan ti hívjátok -, amin ez meg az szerepel, és minden, de minden, amit felsorolnátok a Szellemnek, az a saját tervetek. Ez az emberi rész. Ez az a rész, amit olyannyira teljes mértékben irányítotok, és mégis hisztek annak esélyében, hogy mások kezében van a kontroll. Ez nem igaz. Az együttérzés - amit itt érezhettek - az, ami ma meg fog gyógyítani benneteket. Szeretném, ha most elővennétek a metafizikai radírt! Ha ott van előttetek a listátok arról, hogy hitetek szerint mi minden áll mindezen dolgok felfedezésének útjában - akkor azt szeretném, hogy írjátok fel őket az elmétek táblájára, és kezdjétek el kitörölni őket! Emlékeztetni akarlak benneteket arra, hogy lássátok őket eltűnni. Írjátok fel a neveket és a körülményeket!

Vannak olyanok, akik most itt vannak és gyógyulást, illetve egészséget kérnek. Akik félnek bizonyos dolgoktól. Vannak olyanok, akiknél a kötél már majdnem elszakad - mondhatjátok ezt a nehézségekre és bizonyos helyzetekre. Tudom, hogy mik ezek. Azt szeretném, ha most felsorolnátok őket a táblán! Aztán azt akarom, hogy ragadjátok meg a kezetekkel az elmétekben a radírt, és kezdjétek el kitörölni őket szóról-szóra! Azt szeretném, hogy - miközben nézitek, ahogy eltűnnek, - érezzétek magatokat felhatalmazottnak, és annak a teremtőnek, akik vagytok!

Vannak olyanok, akik ezt hallva azt mondanák, hogy ez igazán gyerekes beszéd. Kérdezzétek csak meg azokat, akik meggyógyulnak azáltal, hogy megteszik ezt, mert megragadták azon dolgok irányítását, amikről azt tanulták korábban, hogy nincs kontrolljuk felettük! Azok közületek, akik ránéznek a testükre, és a nehézségeket látva, törlik azokat az elnevezéseket, amiket az orvos adott nekik! A sejtjeitek figyelik, hogy azok szóról-szóra távoznak. Ez valódi! A körülmények, amikben magatokat és a fényt találjátok, nehezek és frusztrálóak. Elmondanám nektek, mint Teremtőknek, akik vagytok, hogy maga az éter és a körülöttetek lévő angyalok is figyelik a szavak betűről-betűre eltűnését, illetve hogy átveszitek az irányítást. Amikor elhagyjátok ezt a helyet, akkor tudni fogjátok ezt, mert érezni fogjátok. Tudni fogjátok, hogy valami megváltozott.

Kedveseim, ti nem vagytok eme világ áldozatai - határozottan nem. Ti csupán - ahogyan azt Adirondda mondta - a sötétség és a fény vagytok. Ezek vagytok. Megteremthetitek a sötétséget magatoknak. Teremthettek fényt magatoknak, ez a ti szabad választásotok. Valószínűleg azt gondoltátok, hogy - a szabad választást hallván - az azt jelenti, hogy mindent megtehettek, amit csak akartok. Elmondom nektek, hogy azért vagytok itt, mert szabadon kitörölhetitek azokat a dolgokat a táblán. Ez az, amiért itt vagytok.

Azt szeretnénk, ha örömben maradnátok. Ez a bolygó át fog váltani. Ez a bolygó lépésről-lépésre változik, ahogyan az öreg lelkek elkezdik kitörölni azt, ami frusztrálja őket és félelmet teremt az életükben olyannyira, hogy úgy érzik, nem jutnak semerre sem. Nem érdekes, hogy milyen öregeknek vagy fiataloknak is gondoljátok magatokat? Annak ehhez semmi köze sincs, ha az egyensúly és öröm életét tudjátok élni ezen a bolygón. Mondtam ezt már nektek korábban. Ez olyan, mint egy mező. Mint az "öröm járványa" a bolygón, ami behatol a bolygóba és ti egyszerűen azáltal szolgáljátok a változást, hogy kiegyensúlyozottak vagytok. Nem kell könyvet írnotok vagy tanfolyamot tartanotok. Megtaláljátok a középpontot és az örömötöket, amit megérdemeltek - majd elkezditek megélni azt. Nem hagyjátok, hogy a "gombjaitokat" nyomkodják. Elkezditek megtisztítani azokat a problémákat, amiket ezidáig határozottan letisztázhatatlannak gondoltatok. Elkezditek megteremteni az egészséget, amiről azt gondoltátok, hogy nem volt a tiétek. Elkezditek megtenni azokat a dolgokat, amiket a bolygó ismer, Gaia ismer, mi ismerünk, és a körülöttetek lévők is. Ez egyfajta katalizátor az egész bolygó számára.

Ott ültök, és egy embernek mondtok köszönetet. Ti milliárdok, trilliók azon közössége vagytok, akik a váltás után egy új emberbe és annak megteremtésébe energiát fektettek bele egy új Földön. Ez ma személyre szóló információ azok számára, akik itt ülnek a teremben és ezt hallgatják. Nem bolygószintű, hanem sokkal inkább embertől-emberig szóló információ. Minden ember közül az öreg lelkek hordozzák a legtöbb életöltőt és a legtöbb tapasztalatot a bolygón. Ez az élettapasztalat nem csupán bölcsességben nyilvánul meg. Frusztrációt, félelmet, csalódottságot is hordoztok, ám a szabad választás által most ki tudjátok válogatni ezeket.

A szabad választással és engedélyezéssel a "padlóra küldhetitek", eldobhatjátok azon dolgokat, amik nem tartoznak többé hozzátok. Nagyszerű és fenséges az a létező, aki véghezvitte, aki elhagyta a jelzést! Okkal vagytok itt mindannyian - mindannyian, de mindannyian. A székekben előttem lévők, akik előre eltervezetten vannak most itt, és hallják ezt a nektek szóló képesítő üzenetet. Néhányan még ennek ellenére is hitetlenkedve fognak távozni. Azt mondom nektek, hogy ez a ti szabad választásotok. Ez ennek a sötétsége és egyben a fénye is kedveseim. A bennetek lévő sötétség azt fogja mondani: "Sületlenség, ez nem működik, korábban sem működött soha." Mondok én nektek valamit: adjatok egy esélyt a fénynek, mert a körülmények megváltoztak, szóltunk erről is korábban! Semmi sem ugyanaz. Annak, amit korábban megpróbáltatok, a körülményei már nem ugyanolyanok lesznek, mint amikor újra megteszitek. A test egy újfajta módon figyel. Ez a bolygó egy újfajta módon figyel. Maga a valóság-teremtés étere és a mező is egy újfajta módon figyelnek.

Azt mondanám nektek, hogy az öreg lelkek elkezdenek a Teremtés királyai lenni a Föld bolygón. Kik azok? Hát ti. Ha ezt halljátok, akkor ezek ti vagytok. Ez mindannyiunk üzenete egy nehéz időszakban, mert ez a váltás egy paradigmaváltás. Elhagyjátok a játszóteret, és elkezdtek felemelkedni a tudatosságban. Olyan dolgokat tapasztaltok meg, amiket sohasem láttatok. Dolgokat, amiket sohasem éreztetek - és ne értelmezzétek őket negatívnak kedveseim! A körülöttetek történő rejtélyesnek tűnő dolgok Isten számára nem azok. Ünnepeljétek hát azt - amit nem értetek és nem ismertek - egyszerűen olyan dolgokként, amiket csupán nem értetek és nem ismertek! Ám azt viszont érthetitek, hogy a fény a felelős a legtöbbjükért. Nehéz elképzelni. Nehéz elhinni.

Két lépés előre, egy hátra. Így történik a növekedés. Ez az, ami most is történik. Ez az üzenet mára, és persze a későbbiekben jön egy másik is majd még.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Korábban beszéltünk nektek a tényről, hogy az éppen most kibontakozó energia teljesen más lehet, mint akár csak egy pillanattal ezelőtt. Mindig a közvetítés első pár pillanata az, ami kalibrálja és beállítja a hitetek. Érzitek az energia elmozdulását? Lehetnek olyanok, akik azt mondják: "Nem igazán vagyok biztos benne, hogy akkor valójában most mit is kellene éreznem." A válasz pedig: a különbséget.

Kedveseim, beléptek egy ilyen helyre mint ez, és mindeközben egy bizonyos fajta hozzáállással és nézőponttal, egyfajta attitűddel rendelkeztek. Ez nem rossz hozzáállás - ez csupán szimpla állásfoglalás, ténymegállapítás. Egy figyelő, tanulmányozó, - vagy most talán éppen - jegyzetelő hozzáállás. Olyan, ami részben még logikus, intellektuális, spirituális is lehet - de ez az, ami szükséges annak érdekében, hogy figyeljetek, hallgassatok és valóban jelen legyetek. Most pedig megkérlek benneteket arra, hogy hagyjátok abba mindezt! Azt szeretném, hogy fogjátok azt, ami a tiétek, és a kilétetek belső tudásából fakadó józan ésszel ragadjátok meg, majd hozzátok felszínre azt! Szinte úgy, mintha azok a sámánok lennétek, akiknek én ismerlek benneteket.

Kedveseim, közületek mindenki elképesztő mennyiségű tudással érkezik vissza, hiszen már oly sokszor volt itt ezen a bolygón. A hallgatóságból mindenki hatalmas, roppant nagy könyvtárral rendelkezik, ami bölcsességgel és tudással tölthetné meg magát a bolygót. Ha visszhangoznátok, ha előhoznátok, ha tanítanátok, akkor megtöltenétek a könyvtárakat. Ezt látom hát. Tehát, miért nem vagytok csendben, és figyeltek? Azt akarom, hogy érezzétek meg először annak a valóságát, ami bennetek van, majd kezdjetek el reagálni arra, hogy ami a fátyol túloldalán van, az bennetek is ott van! Valamivel együtt érkeztek meg ide, és az veletek is marad. Nem a fátyol túloldalán van, hanem ti hozzátok magatokkal. Ez pedig: Isten, a Teremtő - bárhogy is akarjátok hívni - együttérzése és szeretete.

Ez a legjobb barátotok, aki eddig valaha is csak volt: mert nem tőletek különálló. Ez a legnagyobb igazság, amit átadhatunk nektek. Azt akarom, hogy halljatok és értsetek meg valamit a figyelés folyamatában! A jövőről akarok beszélni nektek egy kicsit. Azokról a dolgokról kívánok beszélni, amik lehetőségként mind a rendelkezésetekre állnak. A váltás és az ember fejlődésének sebessége teljes mértékben változtatható - tőletek függnek.

A bolygó "sötétség-fény" egyensúlya elkezd elmozdulni és fényesebbé válik. Milyen gyorsan fog a sötétség egy olyan szintre lecsökkenni, ahol végül problémamentes lesz? A válasz pedig: tart, ameddig tart. Minden olyan civilizációnak, ami szembesült ezzel, a saját múltján alapuló forgatókönyve volt. Lehet, hogy ugyanez megy végbe veletek is - ám ti tudjátok már azt, hogy ezek a dolgok meg fognak történni! Milyen gyorsan? Milyen lassan? Hát, az tőletek függ.

A paradigmaváltásokról, amikkel rendelkezni fogtok, beszéltem már korábban valamelyest, különálló formában a közvetítésekben - amiket talán hallottatok, talán nem. Néhányat közülük ezúttal egyesíteni szeretnék. A négy dolog összekötése, amiről beszélni akarok, azért is érdekes, mert néhányuk hihető a számotokra, néhányuk pedig nem. Azok, amik nem, a múltatok miatt nem lesznek azok. Lesz az agyatoknak, az elméteknek egy olyan része, ami azt fogja mondani: "A dolgok egyszerűen nem így működnek." Ti lesztek azok, akik egy olyan régi energiában tartózkodnak, aminek előrehozásával ítéltek - ám nem tehetitek ezt. Egy demarkációs vonalat kell húzzatok 2012-ben arról, hogy mit is gondoltok az emberi természetről, mert amit mondani fogok nektek, az nagyban ellen fog szegülni annak.

Nostehát, az előtétel ez: az emberi természet maga, elkezdi túlfejlődni, túllépni azt a múltat, amin keresztülmentetek, vagy amit megtapasztaltatok az életeteken keresztül. Így hát, többé már nem foghatjátok a múltat és vetíthetitek rá a jövőre. Elmondtuk ezt korábban. Van egy olyan forgatókönyv - vagy nevezhetjük paradigmának is -, amit minden "mérkőzésetekben" használtatok, valamint mindenben, ami sport, politika és kormányzat. Egy olyan paradigma, amit egyszerűen csak úgy megtesztek. A paradigma az, hogy van egy mérkőzés, ahol adott lesz egy A és B játékos, illetve csapat. Versenyezni és játszani fognak, amíg a végén az egyikük nyer, a másik pedig veszít. A paradigma az, hogy a győztes visz mindent. Ezt alkalmazzátok, ezt látjátok, és ez az, ami mindenhol ott van. Azt mondanátok: "Nos, mi más is lehetne?" Éppen ez a lényeg: létezik, van más is. De kedveseim, az emberi természet azt sohasem látta még. Ezt "nyertes-nyertes" helyzetnek fogjuk hívni. Azt mondjátok erre: "Várj egy percet Kryon! Nem lehet nyertes-nyertes a helyzet egy sportverseny alkalmával. Létezik eredményjelző és vannak játékosok." De igen, lehet. Fel fog bukkanni a számotokra, lesz hozzá egy rendszer. A fejetekre csaptok, ezt mondván: "Nahát, ki gondolt volna erre?" Ez nem pontosan a nyerés.

Hadd adjak nektek valami átgondolnivalót! A politikátok olyan régi energia, amilyet csak el tudtok képzelni. 200 évvel ezelőtt számított újnak. Megváltoztatta a bolygót, forradalmi volt. Olyan dolgokkal rendelkeztetek, amikről addig senki sem hallott még. Emberi jogokkal, az egyház és az állam elkülönülésével. Mindezen dolgok forradalmiak voltak, mert a bolygó sohasem látta őket azelőtt. 200 évvel később ez stagnál, és észre is vettétek. Nem működik, a "nyertes visz mindent" elv nem működik. Nem lehetnek mindkét oldali képviselőitek. Nem lehetnek más pártjaitok, ahol az egyik egyszerűen mindent megnyer és átveszi a hatalmat. Mi történik a másikkal? Harcolnak az elsővel, egészen addig, amíg el nem jön az ő idejük. Mitek is van? Eredménytelen kormányzat. Ezt látjátok is. Nem csak most kedveseim, már egy évtizede is, vagy még régebb óta látjátok ezt.

Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy létezik egy elegánsabb mód? Van nyertes-nyertes helyzet. Megbeszéltük ezt korábban, és újból beszélni fogunk róla. Mi van, ha létezik a felismerés, hogy a nyertesnek nem kell mindent vinnie? Az nem működik. Amire szükségetek van, az a legjobb. A legjobb, ami nemcsakhogy megállapodásra jut, hanem a legésszerűbb módon rakja össze a kettőt. Nem kell vezetőt válasszatok az egyikből vagy a másikból. Egy teljes mértékben elkülönült csoportra van szükségetek - hívjátok ezt a "kiegyezőknek"! Aztán választani fogtok egyet, aki a legjobb, hogy majd összerakja a kirakóst. Aki először fog erre gondolni és meg is fogja valósítani, az nem amerikai lesz - egy másik forrásból, másik helyről fog származni. Meg fogjátok látni és így szóltok majd: "Óh, ez működhet itthon, nálunk is."

Miért lenne valaki más, máshonnan? Mivel beleragadtatok a régibe, és a történelmetek a felelős azért, hogy semmi sem mozdul, senki nem lép a "nyertes mindent visz"-en túlra. Egy a világ más pontjáról származót kell meglássatok, és egy olyan koncepciót, aminek teljesen - egészében véve - értelme van, ami az eddigieknél elegánsabb és a leginkább illő ahhoz, hogy itt el legyen fogadva. Amit lényegében mondani akarok nektek, az a következő. Hadd kérdezzelek meg benneteket: nem hangzik ez sokkalta elegánsabb megoldásnak, mint amivel rendelkeztek? Lehetséges az, hogy az emberi természet nem is így működik, ahogy jelenleg látjuk? "Nem választhatunk meg valakit politikai elvek nélkül. Mi van, ha az elv a megoldás? Ez az elv. A megoldás elvével jelöltetem magam, mik a ti elképzeléseitek? Meg fogom oldani a problémákat a vörös és a kék között. Ez az, amit tenni fogok." Aztán lesz egy másik, olyan személy is, aki szintén ezt teszi. Ki lesz az, akié a legjobb megoldás? Egyik párt sem, még a "megoldás párt" sem. Ez kívül áll a dobozon, az ismert világotokon túlmutat, nem igaz? Teljesen kívül áll a "kormányzat dobozán", amiről azt gondoljátok, hogy itt van. Ez valahonnan máshonnan fog megérkezni.

Lehetséges-e a nyertes-nyertes felállás? A válasz pedig: igen, az eleganciája és az érettsége miatt. Működni fog kedveseim, csakúgy, ahogy 200 évvel ezelőtt is igazán működött a dolog, mert akkor és ott volt a maga ideje, hogy így tegyen. Ezúttal is működni fog. Ez egy új paradigma, meg fogjátok látni. "Milyen hamar fogjuk meglátni ezt?" Nem túl hamar - nem holnap, vagy holnapután - de meg fogjátok. Amikor felbukkan, az olyan lesz, mint a friss szellő, lágy tavaszi fuvallat. Azt fogjátok mondani: "Végre valaki rájött... a 'nyertes visz mindent’ tényleg nem működik." Ez az egyes számú.

Most elérkezünk azokhoz a tervekhez, amiről azt gondoljátok, hogy sosem fognak működni. Hacsak nem veszitek figyelembe a fejlettebb és elegánsabb tudatosságot, amely ezzel mégiscsak együttműködik. Rendelkeztek a dolgok felépítésének, a dolgok legyártásának egy rendszerével - nevezhetitek ezt akár vállalatnak is. Ezek mind részeket raknak össze. Annak érdekében, hogy ez a régebbi emberi természettel együttműködjön, hierarchiának kell léteznie a vezetésben. Járatosak vagytok ebben. Egy fölül a csúcson - egy alul alatta. Ahogy a hierarchia halad lefelé, a vezetők, a rendszerek, az osztályok, ahogyan tagozódnak, és a munkások. Mindannyiuknak szüksége van egymásra a munkához. Mondjuk azt például, hogy a termelési vonalon jelentkezik egy probléma. A termelési vonal lát valamit, ami egy probléma. Olyan, amire senki sem gondolt. Jelen pillanatban a folyamat a következő. Folytatjátok a működésképtelen dolgok gyártását, egészen addig, amíg a vezetést informálják róla. Aztán valami érdekes történik. Csak azt a vezetést tudjátok informálni, ami közvetlenül fölöttetek van, és ami talán nem is viszi tovább az információt, mert van valaki odafönnt, aki nem szereti, ha problémákkal keresik meg.
Tehát, hirtelen olyan működésképtelen termékekkel rendelkeztek, amik maradnak továbbra is azok. A termelési vonalon lévők azt mondják: "Miért folytatjuk valami olyannak a gyártását, ami nem működik?" A vezető nem fog beszélni a felettesével, aki soha nem fogja hallani az információt. Ha el is jutna hozzá, az hosszú időbe telne, túl sokáig tartana. Mindeközben az eladás el kezd zuhanni, mert működésképtelen termék készül. Kezditek már látni a hierarchia problémáit? Az telítve van a gyarló emberi természettel, egóval, féltékenységgel, pénzzel és irigységgel.

Mi lenne, ha létezne az eddiginél jobb rendszer? Jelen pillanatban nincs ilyen, mert az emberi természet szerinti lineáris értelemben ennél jobb nem lehet. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy valami éppen érkezőben van? Egy olyan új rendszer, amit sohasem láttatok korábban. Egy rendszer, amire könnyen azt mondhatjátok: "Nem működhet." Mi lenne, ha a termelési vonalon lévők azt mondanák: "Mi lenne a válasz?" Közösen pedig ezt: "Ha ezt ide elmozdítjuk, nem lesz működésképtelen" - és azonnal szavaznak is. Egyáltalán nem tájékoztatják a vezetőiket, és megoldják a problémát. Ezek után tájékoztatják a vezetőt, hogy probléma volt, amit kijavítottak. Nos, a vezető milyen boldog lesz emiatt! Tovább fogja adni az ő főnökének, és azt mondja: "Gond volt, kijavítottam." Aztán ez a felettes szintén továbbadja, egészen a csúcsig. Azt mondja: "Gond volt odalent, de nem kell aggódjál miatta. Az alattam lévők ki is javították." Hirtelen mindenki nyer, beleértve a fogyasztót is. Látjátok, hogy hová is akarok kilyukadni? Ez az ami most - jelenkorunkban - nem igazán létezik.

Nostehát, van néhány olyan szolgáltató vállalat, ami elkezdi meglátni azt, hogy ez miképpen is működhet, majd beépíti azon rendszerekbe, amelyek közel állnak hozzá. De nem működik közvetlenül együtt azokkal a dolgozókkal, akiknek teljes és komplett irányításuk van a felett, amit csinálnak. Mert ők meg inkább azokhoz vannak közel, akik a terméket elfogyasztják, belerakják a konzervbe, és bezárják azt - úgyszólván.

Ez egy olyan paradigma, ami bölcsességet, elegáns tervezést, és egy újfajta emberi természetet és látásmódot kíván, hogy azt hibátlan módon működésre bírja. Ez egy paradigma, amit meg fogtok látni és rá fogtok találni. Neve is lesz, ahogy eddig is volt mindegyiknek. Forradalminak fogják hívni, mint mindegyiket. Működő és nem működő állapotokon fog átmenni, ameddig csak jó és stabilan működőképes nem lesz. Amikor ez bekövetkezik, akkor vissza fognak tekinteni a hierarchikus rendszerre, és azt mondják majd: "Azok a régi idők voltak. Miért nem hallottunk erről korábban? Miért nem csináltuk így korábban? Ez egy okos dolog. Ez maga a fejlődés, ez az evolúció." Ez a vállalati szintű evolúció. Nem gondoltátok talán, hogy erről is beszélek majd, de mindenhol lesz evolúció, nem csak az "újkorszakos-ezoterikus" dolgokban. Kedveseim, itt magáról az emberi természet változásáról beszélünk. A folyamatban látni fogjátok majd más olyan dolgok megváltozását is, amiknek szintén értelme van. Ez könnyebbé teszi a napról-napra való haladást a számotokra, egy olyan rendszerrel, ami - a megfelelő szót használva rá - együttérző.


Nemrégiben átadtunk nektek egy közvetítést, amit most meg kívánok ismételni, mert nem mindenki hallotta. Mik is azok a dolgok, amik el fognak kezdeni változni majd? A harmadik, hogy az, amit intuíciónak határoztok meg, ki fog lépni a dobozból, túl fog lépni értelmezése eddigi keretein. Hogyan is határoznátok meg most az intuíciót? Közületek sokan azt mondanák, hogy a tűnékeny energia az - amit talán felismertek vagy sem - ami segíthet elvezetni benneteket valami olyanhoz, amit tudnotok kellene. Ez elég gyakran hiányzik. Hiányzik, mert tűnékeny és illékony, mivel nem valami olyasmi, ami veletek szemben ül arra várva, hogy kielemezhessétek. Csak keresztülsuhan az elméteken, és azt mondjátok: "Hallottam valójában én ezt vagy nem? Mi is volt akkor most ez?" ...és nem kapjátok meg újra. Ám egy fejlett emberi lény, amikor el fogja kezdeni használni az intuíciót, az le fog lassulni. A lelassulás azt jelenti, hogy nyugodtan ránézhettek, kielemezhetitek azt, és tudni fogjátok, hogy mi történik majd.

Ennek szó szerint az az oka, hogy a test Veleszületettje el fog kezdeni közelebb kerülni a fizikai test tudatosságához. Soha többet nem kell izomteszteljetek. Mi a vércsoportotok? Meg fogjátok mondani, még akkor is ha nem tudjátok. Mi történik most? Meg fogjátok mondani, még akkor is ha nem tudtok róla. Mit gondoltok ennek a vitaminnak az adagolásáról? Tudni fogjátok, mivel a testetek el fogja mondani nektek. Az ajkatokról száll a levegőbe, mert ez intuitív. Nem rejtőzik az el egy olyan Veleszületetten belül - ami a háttérben ott van - mint napjainkban.

Gondoljatok erre! Manapság lehetséges, hogy valami történik épp, például rák növekszik a testetekben, ahogy itt ültök, és ti még csak nem is fogtok tudni róla. Nem fogjátok tudni addig, ameddig nem fáj valami, ami utal rá, hogy valami nincs rendben. Aztán el kell menjetek kivizsgálásra, mindenféle vizsgálatokra. Egy hét múlva megadják a híreket: "Valami növekszik." Mindközben pedig mennyi idő eltelt már a folyamat kezdete óta.

Egy olyan rendszernek tűnik ez, ami el van romolva a testben. El is van. Ez nem éppen az, ahogyan meg lettetek tervezve kedveseim. Úgy lettetek megtervezve, hogy a Veleszületett állandóan része legyen a tudatosságnak. Ez az, amilyenné válni kezdetek. Ez azt jelenti, hogy ha van bármi olyan helytelen dolog bennetek, ami kizökkenti az egyensúlyából a kémiátokat, valamilyen betegség, bármi - ti akkor az első napon tudni fogtok már róla. Ugyanakkor, egyazon a pillanatban a fehérvérsejtjeitek is tudni fogják. Tudni fogjátok azonnal, mert rá lesztek kapcsolódva. Ez nem olyan rendszer lesz, ami autonóm és a sötétségben működik elrejtve előletek - ez nem az, amivel ma rendelkeztek. Gondoltatok valaha is arra, hogy pont ez az, ami elromlott? Most tudjátok, hogy ez milyen. Nem minden az, aminek látszik kedveseim.

Ilyen csodás testetek van, és még csak nem is beszél magához - de fog! Amikor ebben az energiában, amiről beszélünk, elkezdtek fejlődni, akkor el tudjátok-e azt képzelni, hogy eltűnnek az egészségügyi problémák, csak mert azonnal tudni fogtok róluk? Tudni fogjátok, hogy mit tegyetek ellene, a Veleszületett el fogja mondani nektek. Az egyensúly olyan gyorsan jön el, hogy senkihez sem kell elmennetek egy probléma miatt sem. Pontosan tudni fogjátok, hogy mit tegyetek.

El tudjátok képzelni azt az egészségügyi rendszert, amikor már menetközben - és nem a folyamat végén - találtok megoldást? Vannak olyan dolgok, amikre még csak nem is gondoltatok. Nem kell, hogy rosszabbra forduljanak a dolgok a bolygón. A bonyolultságuk tekintetében legalább is semmiképpen sem kell megduplázódniuk vagy megtriplázódniuk - mert az érkezőben lévő dolgok meg fogják oldani őket. Kérdezni szeretnék most valamit tőletek. Ahogy visszamentek úgy 50-70 évet, és beszélgettek valakivel: "Ilyen lesz a jövőtök." Vajon olyasmikről fogtok beszélgetni, mint a Wi-Fi? Rádnéznek és azt mondják: "Milyen Fi? Van otthon olyanom. Benne van a hifiberendezésemben." Ti: "De az nem Wi-Fi, hanem Hi-Fi." Erre pedig ők: "Az meg micsoda?" Hogyan magyarázzátok meg ezt ott, ahol nincs internet? Hogyan magyarázzátok meg az internetet, ahol nincs számítógép? Hogyan magyarázzátok meg valakinek a számítógépet, aki szó szerint papíron csinál mindent? Felfogjátok, - megértitek és átlátjátok - nem igaz? Kilőttétek a rakétát a Holdra, ami számítógép nélkül szállította az embert. Nem igazán. Mindent kézzel csináltak. Ha elkezditek, akkor mondjátok el nekik, hogy mi is a Wi-Fi igazából. Elmagyarázzátok a számítógépeket, ahogy az internetet is. Aztán mire a Wi-Fi-hez értek, addigra elalszanak, mert azt mondják, hogy: "Nem, ilyesmi nem történhet meg. Ez nem fog megtörténni. Ez lehetetlen." Tehát, épp most adtam át nektek a jövő Wi-Fi-jét. Ez egy hasonlat. Ez egy olyan paradigma, amiben nem tudtok hinni, mert a dolgokról, amik előkészítik őket, nem tudtok. Ezek lassan fognak megtörténni, és aztán olyan dolgokban fognak megvalósulni, amiket körülírtam.

Képzeljétek el az intuíciót, ami a Veleszületetthez kapcsolódik! Megálltok egy problémánál, és intuitív választ fogtok várni. Várni fogtok rájuk, és az meg fog mutatkozni. Ez barátaim, nem így működik ma. Ez pillanatnyilag csak véletlenszerű, rögtönzés. Egyszer sikerül, máskor nem. Tudtátok, hogy a DNS-ben a Veleszületett teljes folyamata, az intuíció is, mindez rákapcsolódik a tobozmirigyre, a szívre, az agyra - arra a hármas(ság)ra, amiről korábban már beszéltünk. Ez fejlett tudatossággal kell rendelkezzen ahhoz, hogy aszerint működjön, ahogyan el lett tervezve. Jelen pillanatban ez még nem a terv szerint működik. Ez volt a 3-as számú.

A 4-es számú a legnehezebb. Kedveseim, eljön az idő, amikor a gyermekeitek oktatása az alapoktól fogva át lesz alakítva. Totálisan és teljesen más lesz, mint bármi, ami jelenleg létezik a bolygón. Lesznek olyanok közöttetek, akik azt mondják: "Számítok rá, hogy ez megtörténik." De a megvalósításában rejlő kihívás majdnemhogy leküzdhetetlen, mert a régi emberi természet nem fog odaengedni hozzá benneteket. Az ezzel szembeni ellenállás roppant nagy. Ha elkezditek megváltoztatni a gyermekek tanításának a módját, akkor ellenállást fogtok megtapasztalni azon szülők részéről, akik azt mondják: "Nos, mi tudjuk, hogy hogyan tanítsuk a gyermekeinket. Ne mondjátok meg nekünk!" Ütközni fog az ego, a józanész, a megszokott módszerek ellenállásával, amit az emberek megpróbáltak és elbuktak, mindazon dolgok, amiket elmondtunk nektek. Ezek nem alkalmazhatóak - az új energiában nem.

Lennie kell egy rendszernek, ami megengedi a láthatóságot, méghozzá olyan drámai módon, hogy ne legyen kérdés maga a véghezvitele sem. Tehát, ez nem egyszerre fog megtörténni, és talán nem is itt. Na tessék! Olyan iskolákat fognak elindítani, amik forradalmiak. Amik mindent megtesznek, amire az új tudatosság gyermekeinek csak igénye van. Kezdettől fogva minden más lesz - az alapoktól fogva a diplomaosztóig. Hogy milyen gyorsan sajátítják el a tanulnivalót, az osztálytársak között lévő viszony határozza meg. Azt, hogy milyen gyorsan haladjanak, a gyermekek közötti megállapodás, a tanárok hierarchiája, és azon elvek helyett, amik meghatározzák, hogy mit fognak megtanulni, mikor fogják megtanulni, és hogy milyen gyorsan tudnak haladni.

Teljes mértékben azok által megtervezve, megépítve és vezetve, akiknek a székekben tanulniuk kell - mert ők rendelkeznek a bölcsesség tudatosságával, hogy tudják miért is vannak ott, és irányításuk legyen minden felett, amit csak tesznek. Az lesz a kiközösített a csoportban, aki nem látja meg ezt a szintű tudatosságot. A többiek fogják kidobni, nem az igazgató vagy a tanár. Maga a tanítás lesz valami olyasmi, ami együttműködő. A diák és tanár helyett a tudás egyfajta szövetsége lesz jelen. Az elsajátított dolgok megünneplése, parti a tesztírás után. Mindezek a dolgok totális ellentétei annak, ahogyan ez napjainkban, jelenleg történik.

Ti mit gondoltok? Arra kérlek, hogy kicsit gondolkozzatok el az előbbieken! Kivitelezhető eljárás ez? Azt mondanátok erre, hogy: "Nem! Túlságosan terhelt a koncepció az emberi természet problémáival." Azt akarom mondani nektek, hogy ez igaz is. A régi emberi természet sohasem fogadná el ezt. Az új emberi természet az, ami ezt fokozatosan meg fogja valósítani. A nagy "aha", a ráébredés hihetetlen élményét az fogja okozni, amikor a tanulók elkezdenek ezekben a különleges iskolákban végezni, és magasan fognak majd vezetni mindenki más előtt és felett, amit eddig csak láttatok. Olyan vizsgákat tesznek le, amiket a mai gyerekek nem tudnak! Olyan munkákat lesznek képesek megszerezni, amik ma nem megszerezhetőek. A kormányzatok és a városok ezt szintén látni fogják, és azt mondják: "Nekünk kell ez! Töröljük el a régit!" Ez az, ahogy ez működik. Tudjátok, hogy így van. Ez annak a lehetőségével való élés, amivé az elegáns emberi természet válni fog. Lassan motiváltak lesztek azon dolgok irányába, amik jobbak, amik működnek. Nem fog az utatokban állni az üzleti élet, az emberi kapzsiság, a temérdek szabályzat, és mindaz, ami ma megállítja a fejlődést. Minden el lesz távolítva. A következő, az egyetlen szó pedig az, ami gondot okoz, a "lehetetlen."

Felhívtok egy barátot:"Itt van ez a Kryon-közvetítés, arról beszél, ami téged is érdekel!" Meghallgatják: "Milyen vicces! Sok szerencsét hozzá! 50 év múlva majd beszéljünk róla, majd addig meglátjuk, mi is történik." Mert nevettek és így szóltok: "Nos, nem hittem benne, hogy megtörténhet, és most elkezdődik." Talán már annál is korábban kedveseim. Milyen gyorsan akartok előrehaladni? Ez teljességében csak rajtatok múlik.

Öreg lelkek, egyesüljetek bölcsességben és egyensúlyban! Öreg lelkek, egyesüljetek! Elkezdtek kiegyensúlyozódni, kikerülni a félelemből. Ezek a dolgok elkezdenek egy teljesen más életet megadni a számotokra. Azt, ahogyan másokkal bántok, ahogyan reagáltok a dolgokra, amikre a régi emberi természet azt mondta: "Ez az, ahogyan az ember reagál." - de ti már nem így fogtok. Hirtelen sámáni, varázslatos módon cselekszetek, bölcsességgel rendelkeztek azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amikre az emberek azt fogják mondani: "Így kellene reagálnunk nekünk is." Ti pedig azt felelitek rá: "Nos, én így teszek, mert béke van a szívemben azzal kapcsolatban, aki vagyok, és békességben azzal, ami a bolygón történik. Jobban alszom, és hosszabban fogok élni." Nos, ennyi hát az üzenet ma estére.

Épp most adtam át nektek négy paradigmaváltást. Néhányat közülük talán elhisztek, néhány közülük pedig talán hihetetlen. Emlékezzetek csak! Menjetek és magyarázzátok el a Wi-Fi-t egy indiánnak, aztán gyertek vissza! Meg fogjátok érteni, hogy miről is beszélek. Maga az emberiség paradigmái fognak olyan irányba elmozdulni, amire eddig senki sem gondolt. Várjátok ezt, álljatok készen rá! Öreg lélek, használd a bölcsességet, hogy elfogadd azokat a dolgokat, amik számodra elfogadhatóak, és hogy eldobd azokat, amik a régi energiára emlékeztetnek téged!

Lesznek olyanok, akik majd lopott olajat akarnak eladni nektek - ez is egy metafora, egy újabb hasonlat. "Itt jön egy vadonatúj találmány, és nektek rendelkeznetek kellene vele!" Aztán persze kiderül róla, hogy ugyanaz, mint a régi. Lesznek olyanok, akik jól akarnak majd helyezkedni a változó tudatosságban. Ők lehet, hogy magára a változás folyamatára lesznek tudatosak csupán. Azt fogjátok mondani: "Hűha! Ez lenyűgöző." Azt mondom nektek, hogy vizsgáljátok meg a rendszerüket, vagy őket magukat! Így azt felelhetitek nekik, hogy: "Nem! Ez a régi energia, csak újracsomagolva." Figyeljetek erre, ismerjétek fel a különbséget! Mert amikor a dolgok elkezdenek megtörténni, akkor sokan lesznek olyanok, akik részt akarnak vállalni abból, amire valójában még nincsenek is igazán készen!

Ez nem kellene, hogy meglepjen benneteket, mert ez önmagában a régi tudatosság. Másképpen menjetek el erről a helyről, mint ahogyan idejöttetek. Tudással és lehetőségekkel, amikről elgondolkodhattok. Reménnyel az egész bolygó irányában, ha nem rendelkeztetek volna vele korábban. Térjetek haza egyfajta belső tudással: minden a jó helyen, a megfelelő időben van. A megoldások alakulnak, éppen most fejlődnek ki, ahogy mondtátok. Mindannyian csak erre kell gondoljatok: a megoldásokra! Megoldások számotokra, és mindazon dolgok számára, amiért eljöttetek.

És ez így van.

Kryon


Átíró - Gazdag László
Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sándor