Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Magyar Kryon Honlap - Kivonatok - A földönkívüliekről

Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon a földönkívüliekkel kapcsolatban mondott...

"Pillanatnyilag a Föld az egyedüli bolygó, mennyei lényekkel benépesítve... Ez megmagyarázza, hogy miért jönnek-mennek a földönkívüliek, de semmi többet nem csinálnak (mint pl. leszállnak és megmutatják magukat). Ez megmagyarázza, miért akarnak párosodni veletek (biológiailag megtehetik, de spirituálisan nem). Megpróbálják "klónozni" a Felsőbb-Éneteket! (nem tudják) Érzik a hihetetlen hatalmatokat, ti pedig nem!"

"És igen, kétségkívül vannak földönkívüliek a Földbolygón. Azok akik látogatnak, nem jelentenek veszélyt rátok, vagy Istenre, vagy arra a rendszerre amit beállítottatok magatoknak. Kíváncsiak rátok, mert látják bennetek isteni mivoltotokat, azt a valamit amit ti magatok nem! Szinte semmi hatalmuk nincs felettetek, hacsak ti nem adtok nekik. Amint azt már elmondtuk, több mint 60 éve itt vannak, de még csak ezután kell meggyőzően megmutatkozniuk. Ez azt jelenti, hogy okkal rejtőzködnek? tudják, hogy hatalommal rendelkezünk és, hogy a tudatunk esetleg meg is semmisítheti őket. Azok akik most itt vannak, nem fontosak a bolygó dolgainak végső tervében. Tehát ha megjelennek neked, egyszerűen csak mondd, hogy menjenek el és figyeld ahogy visszavonulnak! Egyszer azonban találkoztok majd azokkal, akik jelentősek lesznek számotokra. Ne lepődjetek meg, ha majd úgy néznek ki, mint ti."

"Van egy csoport a Földön, a Föld közelében és a Föld környezetében, akik rendkívüli módon kíváncsiak rátok. Ők azok akik piszkálnak és döfködnek benneteket, esetleg el is rabolnak. És van egy nagyon alapos, mindent magába foglaló oka kíváncsiságuknak - és talán most, többet megérthettek viselkedésükből és sokat megtudhattok róluk. Ti kedveseim 'isteni részetekkel', ami bennetek csücsül (dualitásotok) képesek vagytok kommunikálni a Kozmikus Szövedékkel és a látogatók tisztán látják ezt, mivel ez az ő energiájuk forrása is! Meg akarják érteni, hogy miféle teremtmények élnek ezen a kis bolygón - és csak ezen a bolygón - akik birtokolják ezt a fajta energiát! Ez azt is megmagyarázza, hogy miért nem jönnek egyszerűen a Földre, leszállnak, megmutatva magukat és felteszik kérdéseiket a hihetetlen emberi tulajdonságokról. Felismerték, hogy ti nem értitek, mi van a birtokotokban.

Úgyszintén, bár hatalmas erőforrás birtokában vagytok szándékotok által, közületek csak néhányan képesek egyszerűen elpárologni (ha tudod, hogyan). Ilyen hatalommal rendelkeztek. Azonban, ha éppen olyan pillanatban érnek benneteket, amikor féltek - elcsípnek egyszer-egyszer valakit, hogy megvizsgálhassák erőtöket - és kíváncsiságuk messze túlhalad azon, hogy Te kapcsolatba tudsz-e lépni velük. A félelem leválaszt az örömről és a kreativitásról. A kreativitáson és örömön keresztül kapcsolódsz a szándékhoz és ezek leválasztásával lehetővé teszed, hogy elraboljanak. Korábban mondtuk már nektek, soha nem kell félnetek ezektől a teremtményektől. Ha megjelennek előtted, ha megpillantod őket, csak mondd azt: 'Nem adtam rá engedélyt, hogy itt legyél'. És higgyétek el kedveseim, mintegy varázsütésre el fognak tűnni, mivel tiétek a szándék ereje, amely a Kozmikus Szövedéknek nevezett univerzális erőforráshoz kapcsolódik - és ők tudják ezt... A vicc, hogy ti nem."

"A földönkívüliek és az érzelmek. A múltban már utaltunk rá, hogy ez a tulajdonságotok vonzza azokat, akik néha meglátogatnak benneteket (a földönkívüliekről beszél). Most elmondjuk újra. Arra a szent képességetekre kíváncsiak, amellyel megváltoztatjátok a valóságot. Meg akarják tudni, hogy mi az a szent valami, amivel ők nem rendelkeznek, ti pedig igen - az pedig a szent érzelem. "Kryon, te most az Emberi érzelmek teljes palettájáról beszélsz?" Igen, arról beszélek."

"Léteznek a világegyetemben olyanok, akik olyan ösvényen járnak ami egészen más mint a tiétek. Ők nem képesek mint bolygó, spirituálisan fejlődni és nem is céljuk ezt tenni. A teremtésben minden dolog helyénvaló és noha ezt talán soha senki nem magyarázta el nektek kielégítően, mi újra és újra elmondtuk, hogy a Föld egyedülálló és el van választva a ti Univerzumotok egyéb életformáitól.

Mégis, néhányan ezen másfélék közül, még mindig látogatnak benneteket, mert a készségeik a fizikai Univerzum megértése terén fejlettek, értik annak működését. Ti néhányat E.T.-nek hívtok. Vannak akik annyira érdeklődnek irántatok, hogy elvisznek benneteket, hogy tanulmányozzanak. Hadd mondjam el, hogy igazán mire kíváncsiak: az érzelmeitekre, különösen a könyörületre. Meg akarják ismerni a könyörület energiáját, mert az mélyreható. Gyógyító hatású. A harmadik nyelvről akarnak valamit megtudni. Az érzelmeitek olyan erőteljesek, hogy némelyek tényleg a félelmeitekből táplálkoznak! Ez a bizonyíték, hogy milyen kivételesek vagytok! Mi másért tanulmányozna egy látszólag fejlettebb faj benneteket ilyen erőteljesen?"

Akikkel mostanában találkoztok, nem a későbbiek előfutárai. Kívülálló, perifériális entitások ők, akik egyáltalán nem képviselik azok rezgésszintjét, akikre vártok. Nagyon sok félrevezető információt kaptok a "perifériális" entitásoktól. Olyan cselekedetekbe lovalnak bele benneteket, melyeket nem tennétek meg, ha ismernétek az egész tudást. Az ő terveik nem állnak összhangban a bolygó rezgésszintjének emelésével, sőt tele vannak hazugsággal. Amikor közzéteszitek, amit tudtok, nem lesznek többé titkok! A helyzet iróniája, hogy éppen az ő terveiket támogatjátok a földönkívüliek tevékenységének eltitkolásával, és pont ez nem lenne az érdeketek! Ne bízzatok meg azokban, akik fizikai formában itt tartózkodnak jelenleg, mert nem tartoznak azokhoz, akiknek a jövetelére vártok.

Ők valóban csodálatosak! Az ő technológiai fejlettségük meghaladja a tiéteket, és megjelenésük az emberek növekedését szolgálja, összhangban a bolygó növekedésével és megvilágosodásával."

"Sok faj az Univerzumban egyszerű biológia, az összes egyensúlya miatt létezik. És sokuknak ezek közül nincs lelkük (ahogy ti ezt hívjátok), nincs isteni terv és nincs lehetőségük választani a "sötétség és a fény" egyensúlyában. Az emberek mindezzel rendelkeznek. Lesz aki majd azt mondja, hogy ez nem tisztességes, vagy esetleg nem érti, hogy létezhet intelligencia és értelem Isten nélkül. Létezhet. Létezik és amikor meglátnak titeket, el vannak ragadtatva, hogy mire vagytok képesek (azok a dolgok, amelyeket ti még csak nem is láttok magatokban!) Némelyeknek közülük fejlettebb a technológiája mint a tiétek, mivel sokkal öregebbek.

Tudnak örülni? Igen. Ahogy a kutyád is tud, igaz? De ez nem az "Isten öröme". És az intuíció? Az nincs nekik. De van intelligenciájuk és logikájuk, leginkább mint a rovaroknak. Ők nem olyanok mint ti. És bizony veszélyesek, ha egyszerűen beengeded őket az életedbe. De esélyük sincs bántani téged, ha ellenállsz nekik mentális erőddel.

Kedveseim, itt az ideje módosítani korlátozott felfogásotokat az Univerzumról... Nem minden Humanoid faj rendelkezik intuícióval, intellektussal vagy szeretettel. Ezek tőletek nagyon távol vannak, úgyhogy nem kell kapcsolatba lépnetek velük."

"Vannak intelligens lényekkel benépesített bolygók, amelyek egyensúlyozóként működnek az Univerzum rendszerében, de tőletek eltérően nem részei egy felséges tapasztalásnak. Nem rendelkeznek isteni lenyomattal és nem reinkarnálódnak. De az élet részei és tiszteletnek örvendenek... de nem olyanok, mint ti vagytok."

"A többiek olyan messze vannak tőletek, hogy legtöbben soha nem fognak tudni rólatok. Jól el vagytok rejtve, mivel rendszereteknek egy Napja van (a legtöbbnek kettős, mivel az mozdítja elő az élet fejlődését legkorábban egy rendszerben). A ti másik Napotok nagyon régen elveszett. Azok, akik képesek meglátogatni benneteket, nagy kockázatot vállalnak, mert tudják, hogy maguk a gondolataitok és a félelem megégetheti őket! A vicc az egészben, hogy ti féltek tőlük és nem vagytok tudatában saját erőtöknek.

Néhányat elvisznek közületek és megprobálják kideríteni, mitől "működtök", de több mint 100 év után, lassan feladják. Annyira mások vagytok interdimenzionálisan, csakhogy ők ezt a részt nem látják. Az erőtöktől le vannak nyűgözve... attól az erőtől, amiről mi folyamatosan beszélünk, de amit ti tagadtok, még a kérdéseitek terén is."

"A galaxisotokban nem minden intelligens élet rendelkezik lelkekkel, csak azok, amik egy spirituális forrásból lettek "elvetve"."

Plejádok - Hét nővér (Fiastyúk csillagkép)Pleajádok:

"Kedveseim, még nem találkoztatok azokkal, akikre vártok. Amikor bolygótok eléri azt a rezgésszintben megnyilvánuló szándékot, amely illeszkedik az övékéhez, az olyan lesz számukra, mint egy jelzőtűz, mutatva, hogy jöhetnek. Nagyszerű híreket és csodálatos segítséget hoznak majd nektek. De a jelzőtüzet még nem rakták meg."

"Eljön majd a nap, amikor a Plejádok újra meglátogatnak benneteket. És amikor majd kiszállnak a járműveikből, éppen úgy fognak majd kinézni mint ti! Ó, lehet, hogy egy kicsit magasabbak lesznek, de éppen úgy néznek ki mint ti... szabványos humanoid forma. Amikor ez megtörténik, tudni fogjátok, hogy kiről van szó. Ez minden misztifikációt megszüntet. Elmondok még valami mást is. Egy ideig még nem fognak megérkezni. Egyáltalán nem is kellett volna nekik megérkezni, ha nem lett volna 1987, amikor azt választottátok, hogy folytatjátok az emberi faj spirituális kiteljesedését. Ennyi időnek kellett eltelni ehhez. Tudjátok ez nagyon lassan megy."

"A múltban közzétett fejtegetéseinkben a földönkívüliekről, nagyvonalakban elmondtuk: "ne lepődjetek meg, ha egyszer a földönkívüliek akik kilépnek az űrhajóikból, úgy néznek majd ki mint ti!" Ez egy utalás a Plejádokra, akiknek része van az alapvető biológiátokban. Nincs "tervezve", hogy jönnek, de a lehetőség fennáll, hogy valóban találkozzatok velük. Amikor ez megtörténik, sok megválaszolni való kérdés lesz arról, hogy miért hasonlítanak annyira rátok. Remélhetőleg örülni fogtok majd a válaszoknak, amiket kaptok."

"A Plejádokról beszélek, akikről már sokszor esett szó. Mert, amikor szóba kerül egy ilyen dolog, amikor arról beszélünk, hogy bizonyos teremtmények meglátogatnak és bolygószinten beavatkoznak, sokan azt mondják: "Ez nem helyénvaló, ez csak rossz lehet, nem helyes dolog". Ez nem így van. Sok ellentmondásos információ létezik a Plejádokkal kapcsolatban. Elárulom, ha most láthatnátok őket, elcsodálkoznátok: "De hiszen hasonlítanak ránk!" És egy nap, ha eljuttok a megfelelő helyre, találkozhattok majd velük. Testvéreikként fognak benneteket üdvözölni. Ha meg tudnátok vizsgálni sejtszerkezetüket, láthatnátok, hogy a tiétekhez hasonló. Bennük is meg vannak az emberi megvilágosodás magvai és bölcs szeretettel viseltetnek a Föld iránt, mert ti az ő leszármazottaik vagytok.

Háromdimenziós keretek között nehéz elmagyarázni, mit adtak ennek a bolygónak. A kvantum-állapotban való létezés lehetővé tette számukra, hogy két újabb DNS-réteggel ajándékozzák meg az emberiséget. És mindez egyszerre történt, a 20 emberi faj egyikével, azzal, amelyik ma is jelen van. Ez az egy faj volt felkészülve erre az ajándékra.

Kérdezzétek csak meg antropológusaitokat erről. No nem a Plejádokról, hanem arról, hogy mi történt 100.000 évvel ezelőtt az emberi lényekkel. Elmondják majd, hogy a természetestől eltérő módon, egyetlen emberi faj emelkedett ki a többi közül. Mi történt a megmaradt 19 fajtával? Lassan kipusztultak, mert képtelenek voltak lépést tartani az új DNS-el rendelkező fajjal. Ez ellentmond a természet törvényeinek és fel kéne keltenie a figyelmét azoknak, akik a természetes kiválasztódással foglalkoznak. Szóval, ez egy olyan dolog, amit érdemes számba venni és ami bizonyítékul szolgál arra, amit elmondtunk.

Innen erednek a teremtéstörténetek a legtöbb mitológiában. Mivel ez az esemény hirtelen módon és nem is oly régen zajlott le, olyan érzést kelt, mintha minden természetes előzmény nélkül egyszeriben csak megtörtént volna. Emiatt gondolják sokan, hogy az evolúció nem valós és hogy Isten az embereket a semmiből teremtette. Értitek már?"

"Valaki megkérdezi: "Nos, mikor fogunk találkozni a testvéreiddel? Mikor térnek vissza a Plejádiak a bolygóra?" Nem hiszem, hogy ez olyan nagy titok lenne számotokra. Rendszeresen látogatnak benneteket. Néhányan látják is őket, mások nem. Nem létezik semmiféle korlátozó intézkedés, drága barátaim. Amikor figyelnek benneteket, szeretettel figyelnek, hogy lássák, hogy fejlődnek a vetemények."

"Egy napon majd találkozni fogtok a csillagmaggal, a Plejádok-béli nővéreitekkel és fivéreitekkel. Ők is éppen itt vannak most, mivel ők kvantum-természetűek. Plejádok-béli őseitek vannak, akik már nagyon, nagyon hosszú ideje élnek emelkedett állapotban, egy olyan bolygón, mint a tiétek, amely keresztülment egy éppen ilyen próbatételen. Ők kifejlesztették a kvantum-tényezőt. Jóindulatúak és birtokolják a kvantumenergiát. Hát így jöttek el egy pillanat alatt és így mennek vissza és sosem fogják megzavarni a szabad választásotokat. Ezért van az, hogy nem szállnak le és köszöntenek benneteket."

"Nehéz elhinni, de a DNS-edben ott rejtőzik az a milliónyi és milliónyi darabja a spirituális és biológiai energiának. A testedben legtöbb energia kvantum állapotban van. Ezek a biológia interdimenzionális jellemzői, melyeket több mint 50.000 éve tisztán kaptatok a Plejádoktól. Furcsán hangzik, mégis ez az igazság. Mi van ha azt mondom, hogy ez a szabad választás bolygója csak egy a sorozatból? Egyszerre egy helyen történik és nagyon lineáris. De a legutóbbi ami megtörtént, az a Hét Nővér rendszerben volt (a Plejádok csillagcsoportja). Ez az utóbbi hintette el a magot ebben a rendszerben, hogy bennetek lehessen Istennek egy része. Ez hozott létre egy "spirituális embert", amely az idő szerint különbözött minden másiktól a bolygón."

"Ez volt az a faj, mely magját a csillagoktól kapta. Amit ti úgy emlegettek, mint az emberiség kialakulásának kezdete, azt a Plejádiak indították el a lemúriaiakon keresztül. A Hét Nővér energiája eljött, fizikailag is ellátogatott hozzátok és ez a nem ti világotokból eredő energia járult hozzá a lemúriai tapasztalásokhoz, sőt, még a kultúrához, a fajhoz és annak kinézetéhez is."

Adama"Voltak, akik az elmúlt száz év során alkalmanként idelátogattak a Plejádokról. Három nagyobb látogatásra került sor és közülük legalább egyről több dokumentáció is rendelkezésre áll. A Plejádiakról készült különböző ábrázolások hozzáférhetők könyvtáraitokban és belőlük megtudhatjátok, milyennek látták őket azok, akiket meglátogattak és akik ezt jelentették. Most elárulom nektek, hogy néznek ki: pontosan úgy, mint Adama!"

"Itt a ti galaxisotokban amelyet ti Tejútnak neveztek, van egy csillag-csoport amelyet Hét Nővérnek hívtok. (magyarul Fiastyúk) Hét csillagból áll, ezek közül egyik körül van bolygórendszer. Ti ezt a rendszert és azokat akik ebből a naprendszerből jöttek, Plejádoknak hívjátok. Ők azok, akik 100.000 éve meglátogatták a Földet és nem tartott nekik nagyon sokáig, hogy ideérjenek.

Ez a humanoid faj, akárcsak ti, félig kvantum állapotú. Hogy úgy mondjuk, tudatosságukban egybeolvadt a 3D és a kvantum állapot. Számukra nem létezik az idő, nincs tér, nincs távolság. Ide kívánták magukat és megjelentek. Ők egy olyan fejlett faj, amely spirituális és a spirituális érettségüket a természetben érték el. Ennek nem lesz értelme számotokra, mert ez nem található meg abban a spirituális rendszerben, amelyről úgy gondoljátok, hogy valóságos. Mondjunk csak annyit, hogy az ő spiritualitásuk érett, gyönyörű és teljesen helyénvaló. Időben érkeztek, terv szerint és egy bizonyos céllal.

Azért jöttek, hogy elültessék az isteni DNS kvantum-magját az egyik fajta emberi lényben, a 17 fejlődésben lévő emberi fajta közül. Mindvégig itt maradtak, ameddig ez tartott. Tudnotok kell, hogy több mint 100.000 évet vett igénybe és ők maradtak. Lassan az összes egyéb emberi fajta elhullott és egyedül egy maradt... az, amelyikbe beültették a teremtő magot. Az a fajta, amelyik ma létezik.

A Plejád fivéreitek és nővéreitek úgy néznek ki mint ti. Nincs nekik kígyó-bőrük, nincsenek furcsa karjaik és lábaik, fura szemük, vagy óriás fejük. Nincs nekik utasítás-készletük és nem uralják az emberek gondolatait. Egy kicsit magasabbak nálatok, de úgy néznek ki mint ti! Eljön majd a nap, amikor az alkalmas lesz, megfelelő és helyénvaló, amikor majd megmutatják magukat. Ez már nem a ti életetekben lesz, mert erre a bolygónak egy különleges vibrációjára lesz szükség, arra várnak. De ha majd megérkeznek, hogy köszöntsenek benneteket, kijönnek majd a járműveikből és éppen olyanok lesznek mint ti!"

"...azok, akik megközelítőleg 100-200.000 földi évvel ezelőtt eljöttek, hogy segítsenek elültetni a ti magotokat, a Plejádok voltak, akik eljutottak egy emelkedett állapotba és akik megváltoztatták a tudatosságukat. Ők szabad akaratukból kvantum jellegűvé váltak és az ő DNS-ük része ott van bennetek.

Egy új információ a számotokra: A magok elültetésének a folyamata nem egy egyszeri esemény volt. Ezért hagyunk nektek ilyen nagy idő-intervallumokat, mialatt a Plejádok dolgoznak veletek. Ez időről-időre megtörtént és nem csak egy helyen. Nem minden történt párhuzamosan éspedig olyan okokból, amelyek számotokra egyelőre ismeretlenek maradnak, később majd tisztázzuk, hogy miért fogtok más emberi fajtákat is találni, olyanokat, amelyek ma már nem léteznek. Most csak egyetlen embertípus létezik és ez ellenkezik mindazzal, amit a bolygón élő emlősök fejlődéséről tudtok. Ilyen volt a terv és több, mint 100.000 évbe telt létrehozni egy olyan emberiséget, amilyennek most ismeritek."

"Nos, mi van valójában a DNS-etekben? A Plejádiak kódja és az ő elődeiké és azoknak az elődeié. Ti nem emlékezhettek rá, mert az nem része az elrendezésnek. A rendszer az, hogy az Akasha jegyzeted csak a Földről szól, de az "isteni emlékezeted" elvezet vissza a kezdetekig, ahol az egyik rendszer a másik után hozta létre azt, amit te, mint isteni természetet látsz a galaxisban és az Univerzumban.

És vajon kik ők? Ők a ti "mennyei" szüleitek. Ők ültették el bennetek az istenség magjait és el-ellátogatnak hozzátok. Vajon tudtad, hogy nem mindegyikük plejádi? Inkább, a galaxis minden részéből jöttek. Tudjátok, ők is a plejádi magot képviselik és ők tartanak biztonságban benneteket."

"Körülbelül 200.000 évvel ezelőtt, amikor a Plejádok először a Földre jöttek, az emberiség egy csoport volt, egy változat, mint minden más kifejlődés a bolygón. Az emlősnek, amit emberi lénynek hívtak, sok változata volt. Mint más emlősöknél is manapság, a változatosság biztosítja a túlélést. Több, mint 26 fajta ember volt jelen (a normális evolúciós folyamat által), mielőtt a Plejádok idekerültek. Ez volt a Plejádok kirakósa, hogy aztán hátrahagyva a bolygót elvessék a magokat. A DNS-nek meg kellett változnia, hogy elfogadja a spiritualitást, a plejádi DNS kiegészítést. Az emberiségnek arra volt szüksége, hogy csak egyfajta emberi lény legyen. Az a fajta, amelyik ma is létezik, de már a "kozmosz DNS"-ével rendelkezve. Ennek a fajta embernek nincsenek változatai, mint más emlősöknek a Földön, ahogyan azt akár észre is vehettétek.

Tehát evolúciós szempontból egyedülállóak vagytok mindenhez képest, amit csak magatok körül láttok. Ez a folyamat egy 23 kromoszómás emberi lényt teremtett, miközben mindenhol körülöttetek 24 volt a hagyományos emlősöknek. Tehát a DNS részeiteknek az egybeolvadása teremtette meg a 23-at. Ez a Plejádok darabkája, akik idejöttek és odaadták nektek a DNS-üket."

"Tehát, amit a Plejádok tettek, az nem csak az volt, hogy elindították az emberiség magjait, hogy isteni DNS-é változzanak, hanem megteremtették Gaia öntudatos rácsait is... Tehát Gaia nagymértékben kibővült, amikor a Plejádok eljöttek."

"A tudatosság jellemzőit, amelyeket a Plejádok tettek a 23 kromoszómás emberi lénybe, növekedésre teremtették. Minden egyes generáció, idővel bölcsebb lesz. Végül távol Lemúriától, az emberi DNS olyan hatékonyságúra fejlődik, amelyet ma láthattok. Ahol az isteniség az emberi lényen belül már a születésnél felismert és érzékelt. Ahol majdnem 7 milliárd embernyi a civilizáció, melyben több, mint 80% hisz ugyanabban az Istenben és a túlvilági életben. Ez a mai civilizáció."

"Tehát ez azzá a hellyé változott, ahol az emberiség Akashája, az öreg lelkek kiképzését választotta... ez magyarázza azt is, hogy miért van annyi lemúriai a bolygón most - úgy tekintve rá, mint egy Plejádi iskolára."

"A plejádiak eljöttek teljes szeretetükben és teljes alkalmasságukban, mint egy szakértő felemelkedett faj, hogy elültessék a magvait ezen szabad választás bolygójának. Nem csak az emberi lényekbe ültették ezeket. Használjátok a képzelőerőtöket! Ezért vagytok szerelmesek vagytok beléjük. Ezért van az, hogy némely esetben, amikor különleges helyeket látogattatok meg szerte a Földön és beértetek a vízbe, a delfinek odajöttek hozzátok..."

"A plejádiaktól érkezett magok biológiája kvantum."

"A Plejádiak a szüleitek. Amikor az ő szüleik felemelkedtek és Isten teljessége benne volt a DNS-ükben, akkor felismerték azt, hogy min is mentek keresztül. Végül megismerték, hogy mivégre is voltak ott és egy teljes tobozmirigy kapcsolatra tettek szert - 100%-os hatékonyságú DNS-re -, viszont mégis a fizikai síkon maradtak (megmaradtak a fizikai testben). Tudjátok, hogy milyen az? Ne keressétek a 3D hajóikat! Ezek a gyönyörű lények összekeveredtek veletek, úgy jönnek és mennek, ahogy kívánják. Azonban ezt csak azáltal teszik, hogy "gondolnak" rá."

"A Plejádiak vetettek be titeket és ők az egyetlenek, akik felelősek az információért, ahogy felnyitjátok az időkapszulákat. Ők az egyetlenek, akik a Kristályrács összes tesztjébe és más általuk megteremtett rendszerekbe belehelyeztek benneteket, hogy csatlakozzanak hozzátok a spirituális ébredésetek és túlélésetek érdekében."

"A bolygó csomópontjai és nullpontjai, Gaia rendszerének egy olyan része, amit a plejádiak teremtettek meg és, ami bele van "kapcsolva" az univerzum jóindulatú tervezésébe."

"Gondoljunk a nullpontokra úgy, mint a plejádi energia egy raktárára, ahol az olyan új információk, mint az ötletek és a találmányok, lassan az emberiségre vannak tolva."

"Amikor plejádiak a Földre jöttek, akkor magukat egy kvantum állapotba helyezték bolygószerte, számtalan területen. A csomópontok és a nullpontok, az energia más tulajdonságait képviselik a bolygón (a plejádiak áltak elhelyezve). Számos csomópont és nullpont létezik bolygószerte. Meg fogjátok találni őket a legmagasabb hegyeken, a legszárazabb sivatagokban és mindenben közöttük. A plejádiak ezeket a pontokat, sokkal azelőtt választották ki, hogy bármilyen civilizáció is élt volna ott."

"Ahogyan az időkapszulák lassan feltárulnak, módosítják a Kristályrácsot, hogy segítség az emberi tudatosságot átváltani és végül egy felemelkedett bolygót megteremteni.

A minták nem csak információk. Ezek a plejádiak életének a kvantumátjárói. Ezt nehéz elmagyarázni, de vegyétek egy pillanatra figyelembe azt, hogy a kvantumenergia két helyen létezhet egyidőben. Ez ráadásul a saját kvantumfizikátok egyik tulajdonsága is, tehát nem lehet olyan furcsa a számotokra. Így hát vegyétek egy pillanatra figyelembe azt, hogy még az életnek is lehetnek ilyen jellemzői. Ezért tudjátok azt, hogy a magjaitok megteremtői, mindig is itt voltak egy bizonyos kvantum módon és benne vannak az időkapszulákban.

Amikor a 3D-ben érzitek ezeket az energiákat, akkor hajlamosak vagytok linearizálni mindannyiukat. Ezért azok, akik érzékenyek, egy "várost" fognak látni, vagy olyan entitásokat fognak érzékelni, akik még beszélnek is hozzátok. De a valóság az, hogy ezek az érzések csak a mélységes kvantumenergia maradékai a 3D-ben."

"Az időkapszulák megszenteltek, javarészt érintetlenek, védettek és az eredeti plejádi Teremtés Templomát képviselik."

"A 12 plejádi időkapszula Gaián belül, 24 földrajzi helyszín által van képviselve."

"Az időkapszulák azóta a Földön vannak, hogy a plejádiak eljöttek és elvetették Gaián, az emberiségen és a ceteken belül az isteniség magvait."

"Az időkapszulák ti vagytok. Magatokon belül pedig ott van a plejádi DNS, ott van a történelmük mintája."

"Most azt kérem tőletek, hogy nézzetek a mintára, amit a plejádiak tettek ide, ami a DNS-etekben van. Ezek azok az ősök, akik értetek vannak. Tehát valóban, a történelem hajthatja a jövőt, a Plejádok történelme. Egy érett bolygó, az igazi ősök, akiket most a DNS-etekben hordoztok, azok, akik ennek a helynek a szentségét beállították."

"A következő 2 csomópont, ahol énekelni fogtok, amik elő vannak jegyezve rá, mindketten különlegesen aktív helyek a plejádi teremtés szempontjából. Valójában még azt is mondhatnátok, hogy ők a legaktívabbak. Ezalatt azt értem, hogy a plejádi energia még ott van."

"Valójában 2015-ben is el fogjátok ezt énekelni. Tehát ez a felszínhez olyan közel lévő, a plejádi Forrás eleven energiájával rendelkező Shasta története."

"A 2015-ös kórus, a 8-as évében, szintén egy rendkívül aktív plejádi helyen lesz, az Ausztrál kontinens közepén, Uluruban... Uluruban a plejádiak eredeti magjai, talán még most is ott vannak... Oda fogtok menni és érezni fogjátok, ahogy az ősök megosztják veletek azt az ott található történelmet és mintát, amit a plejádiak hoztak el és amelyet az őslakosok a Hét Nővér Teremtő Forrásának neveznek."

"Segítők is vannak körülöttetek és ezt már el is mondtuk a számotokra. Fel kell soroljam újra őket? Mindannyiatok körül léteznek jóindulatú entitások és csoportok. Néhányuk innen (a Földről) származik és néhányuk nem. Nem csak a Plejádiak, Arktúriaiak, Hathorok, vagy az Orionról illetve a Szíriuszról származók (valamint további néhány népszerű megnevezése). Ők végtelenek! Tudjátok, hogy mi volt a közös mindannyiukban? A nemlinearitás a kommunikációkon keresztül. Ugyanolyan módon kommunikálhattok velük, ahogyan az állatokkal teszitek."

"Most körülnéztek a bolygón és mit láttok? Egyetlen emberi fajt, egyetlen egyet. Különböző változatokat, különböző rasszokat az egyen belül. De a változatok eltűntek. Nos, ez ösztönösen ellenkezik minden evolúciós folyamattal, amit valaha tanulmányoztatok. Ezért a plejádiak a felelősek és ez bizony hosszú ideig tartott és ne értsétek félre, de ez volt a terv."

"A teremtéstörténetben a Plejádiak több mint 100.000 éve itt elültették a magokat. Hát ők voltak, mert ők is átestek ezen. Történelmüknek ugyanazok a jellemzői, mint a tiéteknek. Vajon tudtátok, hogy a bolygóitokon a teremtéstörténet sokban hasonlít? Mindkettőtök fő vallásaiban jelen van egy spirituális esemény, ahol az emberi lények, akik ugyanúgy néznek ki, mint ti, megkapják a tudást Istentől. Megjegyzés: Nem barlanglakókról van szó, hanem ugyanolyan emberekről, mint ti (modern emberek). A ti vallásaitokban erre képletesen egy kertben került sor, ami maga a Föld és az embereknek megadatott az ismeret a polaritásról (a fényről és a sötétségről - a jónak és a rossznak a tudása) Ezt cselekedték a Plejádiak mindenfelé, az egész Földön."

"A Plejádok magjait hordozzátok magatokon belül... majdnem mindannyian voltatok már egyszer Plejádiak is... Az ősök jelentették a Hét Nővér leszállását... minden utazó nő volt"

"A 80%-nál is jobban működő DNS-ükkel elsajátították azt, amit a fizika tudatosságának fogok nevezni. A tudatosság által képesek voltak ellátni önmagukat különböző dolgokkal, megteremtették azt az energiát, amire szükségük volt, valamint békés volt a társadalmuk... Felfedezők voltak. Megtanulták azt is, hogy a 80%-on lévő tudatosság megteremti annak a képességét, hogy olyan dolgokat csináljanak meg, amelyen egyáltalán nincsenek a valóságotokban. Olyan dolgokat, amiket még ma is megtesznek ezen a bolygón. Azon képességet, hogy egy árnyék ént hozzanak létre, amit én csak a két helyen egyszerre jelenlevésnek hívnék. Tudjátok, a plejádiak is testtel rendelkeztek, pont úgy, ahogyan ti is... A teljes evolúció folyamán rendelkeztek a spiritualitással."

"A test egyre jobb és egészségesebb lett. Ez felelős azon múltban történt beszámolóitokért, miszerint azok, akik testben vagy akár árnyék énben látták őket, mindig magasabbak látták őket, mint ti. A magasság a táplálék tökéletességéből ered, nem voltak túlsúlyos plejádiak... A plejádiak általában világos bőrűek. Ennek az az oka, hogy nem rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amivel ti a Napotok által. A bolygóikon - három is van belőle - a Nap kissé nagyobb távolságban van, mint a tietek. Az idő legnagyobb részében kicsit hidegebbek is, mint ti vagytok... nagyon kényelmetlen volt a csillagokból származó nők számára. Egyszerűen túl forró volt. Viszont nők voltak. Amit most itt hordoztok, az a Hét Nővér hagyománya. A bolygón mindenhol voltak olyan nők, akik eljöttek. Testileg, nem pedig az árnyék-énjükkel."

"Az utazásuk nem volt bonyolult. Ez az volt, amit "összegubancolt tárgyaknak" neveznénk és valóban voltak hajóik is."

"A plejádiaknak nagyon magas tudatosságú társadalmuk volt, amiben jelen volt annak a résznek a megértése és felismerése, hogy a nők magasabb tudatosságban játszhatnak."

"A társadalmukban, egy magasabb tudatosságban, felismerték a nők és a férfiak tudatosságának a szerepjátékát. Minél magasabb volt a tudatosság, annál lágyabb volt mindig a nő. A nők voltak az elsők, akik leszálltak itt a Föld magvetésének tiszteletére. Az anyák jöttek elsőként."

"A nők azt kérdezhetnék, hogy: "Ahogy a plejádiak haladtak előre, eljutottak valaha egy olyan helyre, ahol fájdalomnélkülivé lett a gyermekszülés?". A válasz meglepő módon: igen! Aztán abba is hagyták és visszatértek a természeteshez. Felismerték azt, hogy mindazon technológiák, amelyek megszakítják a fájdalmat a születés folyamatán belül, azok meg is változtatják az élményt. Egy magasabb tudatosság képes volt eltávolítani a kémiai problémákat, de egyben meg is változtatta az élményt."

A biztonsági buborék:

"Az Univerzumotokban nyüzsög az élet. Mégis, az évmilliók alatt viszonylag kevés bolygó jutott el oda, hogy lakóinak "teremtő DNS" legyen az anyagi testében. Van ahol a magokat "elültették", de nem sikerült nekik kifejlődni. Némelyik már kihalt. Némelyik műszakilag fejlett, de az isteni szikra egyáltalán nincs jelen. Így, amíg egy bolygó meghozza a "döntést", addig védelem alatt áll a többi élettől, amelyek esetleg beavatkozhatnának.

Mennyei lényekkel vagytok körülvéve, akik biztonságban tartanak benneteket mindaddig, amíg ez a bolygó, az egyedüli szabad választás bolygója meg nem hozza a döntését. Ti túljutottatok a tudatosság nehezén és ők mind tudják ezt, mert ők már átestek ezen és emlékeznek rá."

"Ez a biztonsági őrizet kvantum szinten történik és 3D-s távolságból. De fel kell, hogy tegyétek a kérdést: "Ha olyan sok az élet a galaxisban és olyan régóta léteznek, (a tudomány és az utazás lehetséges fejlettsége mellett) miért nem szállnak le ezek a földönkívüliek és mutatják meg magukat?" Mivel már itt vannak évszázadok óta! A válasz, bizonyíték arra, amit mondunk. Tudják, hogy ti "érinthetetlenek" vagytok, így csak lejönnek és elmennek, hogy a lehető legkevesebb zavart keltsék a Földön."